MÉRTANI.KÖZÉP függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel MÉRTANI.KÖZÉP függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A függvény pozitív számokból álló tömb vagy tartomány mértani középértékét adja meg. A MÉRTANI.KÖZÉP függvénnyel például kiszámíthatja változó kamatlábak mellett egy adott kamatos kamat átlagos növekedési sebességét.

Szintaxis

MÉRTANI.KÖZÉP(szám1; [szám2]; ...)

A MÉRTANI.KÖZÉP függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Szám1, szám2...:    A Szám1 megadása kötelező, további számok megadása választható. Azok a számok, amelyeknek a középértékét ki szeretné számítani (legfeljebb 255 argumentum adható meg). Egymástól pontosvesszővel elválasztott értékek helyett tömböt vagy tömbhivatkozást is használhat.

Megjegyzések

  • Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.

  • A függvény figyelembe veszi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is.

  • A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.

  • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.

  • Ha bármelyik argumentum ≤ 0, akkor a MÉRTANI.KÖZÉP a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

  • A mértani közép kiszámítása a következő képlet alapján történik:

    Képlet

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

4

5

8

7

11

4

3

Képlet

Leírás

Eredmény

=MÉRTANI.KÖZÉP(A2:A8)

Az A2:A8 cellákban lévő adatok mértani középértéke

5,476987

Hatókör: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Nyelv módosítása