Műveleti jelek és elsőbbségi sorrend az Excelben

Az operátorok vagy műveleti jelek határozzák meg a képlet elemein végrehajtandó számítási műveleteket, például az összeadást, a kivonást, az osztást vagy a szorzást. Az alkalmazás az alapértelmezett műveleti sorrendben hajtja végre a számításokat, ez a sorrend azonban megváltoztatható zárójelek segítségével.

Az Excel a következő négy operátortípust tartalmazza: számtani, összehasonlító, szövegösszefűző és hivatkozási operátor.

Aritmetikai operátorok

Az alapvető matematikai műveletek (például összeadás, kivonás, szorzás) elvégzésére, a számok kombinálására és a számszerű eredmények kiszámítására a következő számtani műveleti jelek használhatók.

Számtani műveleti jel

Jelentés

Példa

+ (pluszjel)

Összeadás

83,16

– (mínuszjel)

Kivonás
Ellentett képzése

3–1
–1

* (csillag)

Szorzás

3*3

/ (perjel)

Osztás

3/3

% (százalékjel)

Százalék

20%

^ (kalap)

Hatványra emelés

3^2

Összehasonlító operátorok

Az alábbi operátorokkal két értéket hasonlíthat össze. Ha két értéket ezen operátorok segítségével hasonlít össze, az eredmény az IGAZ vagy a HAMIS logikai érték lesz.

Összehasonlító operátor

Jelentés

Példa

= (egyenlőségjel)

Egyenlő

A1=B1

> (nagyobb jel)

Nagyobb mint

A1>B1

< (kisebb jel)

Kisebb mint

A1<B1

>= (nagyobb vagy egyenlő jel)

Nagyobb vagy egyenlő

A1>=B1

<= (kisebb vagy egyenlő jel)

Kisebb vagy egyenlő

A1<=B1

<> (nem-egyenlő jel)

Nem egyenlő

A1<>B1

Szövegösszefűző operátor

Az és-jel (&) használatával összekapcsolhat, vagyis összefűzhet több szöveges karakterláncot, így egyetlen szövegegységet hozhat létre.

szöveges jel

Jelentés

Példa

& (és-jel)

Két érték összekapcsolásával, vagyis összefűzésével egyetlen folytonos szövegértéket hoz létre.

("munka"&"lap")

Hivatkozási operátorok

Az alábbi operátorokkal cellák tartományait egyesítheti számítások céljából.

Hivatkozási operátor

Jelentés

Példa

: (kettőspont)

Tartományoperátor, amely a két hivatkozás közötti összes cellára (beleértve a két hivatkozást is) egyetlen hivatkozást eredményez.

B5:B15

; (pontosvessző)

Egyesítő operátor, amely több hivatkozást egyesít egyetlen hivatkozásba.

SZUM(B5:B15;D5:D15)

(szóköz)

Metszetoperátor, amely a két hivatkozásban közös cellákra mutató hivatkozást eredményez.

B7:D7 C6:C8

Bizonyos esetekben befolyásolja a képlet eredményét, hogy milyen sorrendben történnek a számítások, ezért fontos, hogy megértse, az alkalmazás hogyan állapítja meg a sorrendet, és hogy ezt hogyan lehet módosítani úgy, hogy a kívánt eredményt kapja.

Számítási sorrend

A képletekben a számítás adott sorrendben történik. Az Excelben a képlet mindig egyenlőségjellel (=) kezdődik. Ez jelzi az Excel számára, hogy a következő karakterek képletet alkotnak. Az egyenlőségjelet a számítandó elemek (operandusok) követik, amelyeket számítási operátorok választanak el egymástól. Az Excel a képletet balról jobbra haladva a matematikai szabályoknak megfelelően értékeli ki.

A műveletek szintjei

Ha egyetlen képletben több műveleti jelet vagy operátort adunk meg, az Excel a műveleteket a következő táblázat szerinti sorrendben hajtja végre. A képlet azonos prioritású műveleteit (például szorzás és osztás) az Excel balról jobbra haladva értékeli ki.

műveleti jel (operátor)

Leírás

: (kettőspont)

(szóköz)

; (pontosvessző)

Hivatkozási operátorok

Negáció (például –1)

%

Százalék

^

Hatványra emelés

* és /

Szorzás és osztás

+ és –

Összeadás és kivonás

&

Két szöveges karakterlánc összekapcsolása (összefűzése)

=
<>
<=
>=
<>

Összehasonlítás

Zárójelek használata

A végrehajtási sorrend módosításához az elsőnek kiértékelni kívánt képletrészt írjuk zárójelek közé. Például a következő képlet eredménye 11 lesz, mivel az Excel a szorzást az összeadás előtt hajtja végre. A képlet összeszorozza a 2-t a 3-mal, majd hozzáad 5-öt.

=5+2*3

Ha viszont a szintaxis módosításához zárójeleket használ, akkor az Excel összeadja az 5-öt és a 2-t, majd az eredményt megszorozza 3-mal, amelynek a végeredménye 21.

=(5+2)*3

Az alábbi példában a képlet első részét magába foglaló zárójel hatására az Excel először a B4+25 értékét számítja ki, és csak azután osztja el a D5, E5 és F5 cella összegével.

=(B4+25)/SZUM(D5:F5)

Ebből a videóból többet is megtudhat az operátorok sorrendjéről az Excelben.

Amikor megad egy képletet, az Excel minden operátorhoz bizonyos típusú értékeket vár. Ha a várttól eltérő típusú értéket ad meg, azt az Excel bizonyos esetekben át tudja konvertálni.

A képlet

Amit létrehoz

Magyarázat

= "1"+"2"

3

Pluszjel (+) használata esetén az Excel számokat vár a képletben. Annak ellenére, hogy az idézőjelek jelentése szerint az "1" és a "2" szöveges értékek, az Excel automatikusan számokká konvertálja ezt a szöveget.

= 1+"4,00 $"

5

Amikor egy képletbe szám kell, az Excel az olyan szövegeket tudja számmá konvertálni, amelyek formátuma általában elfogadott mint szám.

= "2001/06/01"-"2001/05/01"

31

Az Excel éééé/hh/nn formátumú dátumként értelmezi a szöveget, és sorszámmá konvertálja a dátumokat, majd kiszámítja a különbségüket.

= GYÖK ("8+1")

#ÉRTÉK!

Az Excel nem tudja számmá alakítani a szöveget, mert a "8+1" nem alakítható számmá. Ha a "9" vagy a "8"+"1" értéket használja a "8+1" helyett, a szöveg számmá konvertálható, és a végeredmény 3 lesz.

="A"&IGAZ

AIGAZ

Amikor az Excel szöveget vár, akkor szöveggé konvertálja a számokat és az olyan logikai értékeket, mint például az IGAZ vagy a HAMIS.

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Kérdezzen az Excel közösségi fórumon

Segítsen az Excel továbbfejlesztésében

Vannak javaslatai azzal kapcsolatban, hogy hogyan javíthatjuk az Excel következő verzióját? Ha igen, kérjük, tekintse át a témákat az Excel User Voice webhelyen.

Lásd még

Alapvető matematikai műveletek az Excelben

Az Excel használata számológépként

Az Excel képleteinek áttekintése

Hibás képletek kiküszöbölése

A képlethibák feltárása és javítása

Az Excel billentyűparancsai és funkcióbillentyűi

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×