Műveletek UML alapú statikus szerkezeti diagramok osztályaival és objektumaival

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Felületet hozzáadása egy osztály, összetevő vagy más elemét

 1. Egy statikus szerkezeti, összetevő vagy telepítési diagramban húzza a Fejrész alakzatot (egy vonal a végén egy körrel) a rajzlapra.

 2. Kapcsolja a végpontot, a kör csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X az osztályjegyzetfüzet összetevő vagy egyéb elem nélkül.

 3. Név, operációk és egyéb tulajdonságértékek hozzáadásához kattintson duplán a Fejrész alakzatra.

  Tipp: Fejrész jelzéséhez használható osztályra hasonlító, négyszög alakú Fejrész alakzat is. Ezt az alakzatot akkor célszerű használni, ha meg szeretné jeleníteni a fejrész operációit.

  Tipp: Az adott fejrészhez megjelenő alakzat típusának megadásához kattintson az egér jobb gombjával a Fejrész alakzatra, majd kattintson a Fejrész osztályszerű megjelenítése vagy a Fejrész egyszerűsített megjelenítése parancsra.

Jelzi a megvalósítási osztály és felületet vagy más elem közötti kapcsolat

 1. Valamely statikus szerkezeti diagramban kattintson az egér jobb gombjával az egyik osztályalakzatra (Osztály, Paraméteres osztály, Segédlet vagy Metaosztály), kattintson az Alakzat megjelenítési beállításai elemre, majd jelölje be az Általános beállítások csoportban a Megvalósítási kapcsolat jelölőnégyzetet.

 2. A megvalósítási hivatkozásra a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X a felület, osztály vagy más elem osztály alakzat vezérlőelem-fogópont Vezérlőfogópont különböző.

Besorolás fogadás hozzáadása

 1. Kattintson duplán azon osztályozó alakzatára, amelyhez fogadásokat kíván hozzáadni, majd kattintson a Fogadások kategóriára.

 2. Kattintson az Új gombra egy új fogadás hozzáadásához.

 3. Kattintson a Fogadás kategóriára. Írja be a fogadás nevét a Fogadás oszlopba. A Jel oszlopban válassza ki azt a jelet, amelyre az osztályozónak (a fogadó által felkészítve) reagálnia kell, majd adja meg a további szükséges tulajdonságértékeket.

  Megjegyzés: A jel elemeknek a modellen belül kell lenniük ahhoz, hogy megjelenjenek a Jel listában.

 4. A Kivételek kategórián belül válassza ki azokat a kivételeket (ha vannak ilyenek), amelyeket a fogadás létrehozhat.

  Megjegyzés: A kivétel elemeknek a modellen belül kell lenniük ahhoz, hogy megjelenjenek a Jel listában.

 5. Adja hozzá a használni kívánt megkötéseket és címkézett értékeket, majd kattintson az OK gombra mindaddig, amíg be nem zárja az alakzat UML-tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanelt.

Sablon paraméterek hozzáadása egy osztály

 1. Kattintson duplán arra az alakzatra (Paraméteres osztály, Osztály, Segédlet, Metaosztály vagy Kötött elem), amely a további paraméterekkel ellátni kívánt elemet jelképezi, majd kattintson a Sablonparaméterek elemre.

 2. Kattintson az Új gombra egy új paraméter hozzáadásához.

 3. A Sablonparaméterek listában hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

  • Meglévő paraméter szerkesztéséhez írjon be egy új nevet a Sablonparaméter oszlopba.

  • A típus szerkesztéséhez kattintson valamelyik Típus mezőre, kattintson a nyílra, majd válassza ki a kívánt típust a listából.

  • Dokumentáció hozzáadásához írja be a szöveget a Dokumentáció mezőbe.

 4. Kattintson az OK gombra a módosítások elfogadásához és az UML – osztály tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához.

  Tipp: Bármely osztályt paraméteresre változtathat, ha az osztályalakzathoz paramétereket ad. Az osztályalakzatok paramétereinek elrejtéséhez kattintson az egér jobb gombjával az alakzatra, válassza az Alakzat megjelenítési beállításai parancsot, majd az Elrejtés csoportban jelölje be a Sablonparaméterek jelölőnégyzetet.

Sablon paraméterek kötni osztály

 1. Húzza az UML – statikus szerkezet rajzsablon Kötött elem alakzatát a rajzlapra, a kötni kívánt paraméterekkel rendelkező Paraméteres osztály alakzat közelébe.

 2. Húzzon egy kötés alakzatot a rajzlapra, és kapcsolja a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X a kötött elem nyílhegy nélküli végpontot.

 3. Kapcsolja a nyílheggyel rendelkező Kötés végpontját a Paraméteres osztály alakzat egyik csatlakozási pontjához.

 4. Kattintson duplán a Kötés alakzatra, majd a Kötött argumentumok kategóriára.

 5. A Kötött argumentumok mezőben jelöljön ki egy olyan paramétert, amelyhez típust szeretne kötni (amennyiben a paraméter nem rendelkezik típussal), vagy válasszon értéket (ha a paraméterhez tartozik típus). Kattintson a Tulajdonságok gombra, válasszon típust vagy írja be a kívánt értéket, majd kattintson az OK gombra.

 6. Kattintson az OK gombra az UML – kötés tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához.

A kötött elem ekkor rendelkezni fog a paraméteres osztályhoz társított attribútumokkal és operációkkal. Az osztállyal attribútumtípusként vagy operáció visszatérési értékének típusaként hozzárendelt nem kötött (típus nélküli) paraméterek a kötött elemben felülíródnak az 5. lépésben megadott típusokkal.

Hozzon létre egy objektumot egy osztály egy példánya másként

 1. Egy statikus szerkezeti diagramban húzzon egy Osztály alakzatot a rajzlapra azon osztály jelzésére, amelynek az objektum példánya lesz.

 2. Választható:  Kattintson duplán az Osztály alakzatra az UML – osztály tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához. Kattintson az Attribútumok listaelemre, majd kattintson az Új gombra, hogy az attribútumokat az osztályhoz adhassa. Kattintson az OK gombra, majd kattintson ismét az OK gombra.

 3. Húzzon egy Objektum alakzatot a rajzlapra, majd kattintson duplán az alakzatra.

 4. Az UML – objektum tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson az Objektum kategóriára, majd írjon be egy nevet az objektumnak. Az Osztály mezőben válassza ki, hogy melyik objektum példányaként szeretné a modellben szerepeltetni az alakzatot.

 5. Kattintson az Attribútumértékek kategóriára, jelölje ki azt az attribútumot, amelyhez példányértéket szeretne hozzáadni, majd kattintson a Tulajdonságok gombra. Írjon be értéket az attribútumnak.

 6. Kattintson az Attribútumkapcsolat elemre, illetve a többi szükséges tulajdonságértékre, majd kattintson az OK gombra.

 7. Ismételje meg az 5. és 6. lépést mindazon attribútumokra, amelyekhez példányértékeket kíván hozzáadni, majd kattintson az OK gombra.

Paraméterek sablon törlése egy osztály

 1. Kattintson duplán arra az alakzatra (Paraméteres osztály, Osztály, Segédlet, Metaosztály vagy Kötött elem), amely a törölni kívánt paraméterekkel rendelkező elemet jelképezi, majd kattintson a Sablonparaméterek elemre.

 2. Jelölje ki a törölni kívánt sablonparamétert, majd kattintson a Törlés és az OK gombra.

Osztály sablon paramétereinek módosítása

 1. Kattintson duplán arra az alakzatra (Paraméteres osztály, Osztály, Segédlet, Metaosztály vagy Kötött elem), amely a szerkeszteni kívánt paraméterekkel rendelkező elemet jelképezi, majd kattintson a Sablonparaméterek elemre.

 2. A Sablonparaméterek listában minden szerkeszteni kívánt paraméter esetén kattintson valamelyik Típus mezőre. Ezután kattintson a nyílra, és válassza ki a típust a listából.

  Megjegyzés: Nem megadott típusú paramétereket típusként hozzárendelhet attribútumokhoz, illetve a visszatérési érték típusaként operációkhoz.

 3. A Sablonparaméterek listában minden egyes szerkeszteni kívánt paraméterhez írjon be új nevet.

 4. A Dokumentáció mezőbe írja be a kívánt dokumentációt.

 5. Kattintson az Új gombra újabb paraméter hozzáadásához (és kövesse a 3-5. lépést), vagy az OK gombra az UML – osztály tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához.

Az osztály attribútum és a műveletek szakaszok elrejtése

 1. Kattintson az egér jobb gombjával az Osztály alakzatra, majd kattintson az Alakzat megjelenítési beállításai parancsra.

 2. Az UML alakzatok megjelenítési beállításai párbeszédpanel Elrejtés csoportjában jelölje be az Attribútumok jelölőnégyzetet az attribútumok szakaszának, illetve az Operációk jelölőnégyzetet az operációk szakaszának elrejtéséhez.

  Tipp: Az operációk és attribútumok szakaszának ismételt megjelenítéséhez kattintson az egér jobb gombjával az alakzatra, válassza az Alakzat megjelenítési beállításai parancsot, majd törölje a jelet az Attribútumok és Operációk jelölőnégyzetből.

Jelzi, hogy egy csomag az osztályok lehet hivatkozni

 1. Valamely csomagdiagramban húzzon egy Függőség alakzatot a rajzlapra.

 2. Kapcsolja a Függőség nyílhegy nélküli végpontját azon csomag valamely csatlakozási pontjához, amely egy másik csomag osztályaira fog hivatkozni.

 3. Kapcsolja a függőség a nyílhegy a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X , amely tartalmaz, amely a fog vonatkozni fog a csomagolásán látható termékszámmal.

 4. A Függőség alakzatra való dupla kattintással nyissa meg az UML – függőség tulajdonságai párbeszédpanelt.

 5. A Név mezőbe írja be a függőség nevét. A Sztereotípus mezőben válassza az importálás lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: A csomagok <<import>> függőséggel történő összekapcsolása csak azt jelzi, hogy az osztályokra lehet hivatkozni – ettől függetlenül a célosztályokban még meg kell határozni azok láthatóságát.

A típus végrehajtását megjelenítése egy végrehajtása osztály

 1. Valamely statikus szerkezeti diagramban húzzon egy Osztály alakzatot a rajzlapra. Kattintson duplán az alakzatra.

 2. Az UML – osztály tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson az Osztály kategóriára, majd írjon be egy nevet az osztálynak. A Sztereotípus mezőben válassza a típus lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 3. Húzzon egy újabb Osztály alakzatot a rajzlapra, majd kattintson duplán az alakzatra.

 4. Az UML – osztály tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson az Osztály kategóriára, majd írjon be egy nevet az osztálynak. A Sztereotípus mezőben válassza az implementációs osztály lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 5. Kattintson az egér jobb gombjával az implementációs osztályra, majd válassza az Alakzat megjelenítési beállításai parancsot. Az UML alakzatok megjelenítési beállításai párbeszédpanel Általános beállítások csoportjában jelölje be a Megvalósítási kapcsolat jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 6. Húzza a vezérlő kezelni Vezérlőfogópont az végrehajtása osztály alakzathoz létrehozni egy összekötőre, amely egy megvalósítási kapcsolat.

 7. A végpontot, kattintson a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X az Osztályjegyzetfüzet alakzaton, amely a típus megvalósítási összekötő nyílhegy kapcsolja.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×