Másik Access-adatbázisban tárolt adatok importálása vagy csatolása

Másik Access-adatbázisban tárolt adatok importálása vagy csatolása

Az Access-adatbázisokban tárolt adatokat többféleképpen viheti át egy másik adatbázisba. A másolás és beillesztés a legegyszerűbb eljárás, de az importálással és a csatolással jobban, rugalmasabban meghatározhatja, hogy milyen adatokat és hogyan vigyen át a céladatbázisba.

Ez a cikk leírja, hogy hogyan importálhatja vagy csatolhatja egy másik Access-adatbázis adatait.

Kapcsolódó műveletek

Az adatok másik Access-adatbázisból történő importálásáról és csatolásáról

Másik Access-adatbázis adatainak importálása

Másik Access-adatbázis adatainak csatolása

Az adatok másik Access-adatbázisból történő importálásáról és csatolásáról

Ha egy másik adatbázisból adatokat importál, az Access másolatot készít a szóban forgó adatokról vagy objektumokról a céladatbázisban, a forrás módosítása nélkül. Az importálás során kiválaszthatja a másolandó objektumot, meghatározhatja, hogyan importálja a táblákat és lekérdezéseket, eldöntheti, hogy kívánja-e a táblák közötti kapcsolatokat is importálni stb.

Egyszerű példák adatok vagy objektumok másik Access-adatbázisból történő importálására

Általában az alábbi okokból lehet szükség adatok importálására:

 • Szeretne két adatbázist egyesíteni úgy, hogy az egyik adatbázis összes adatát átviszi a másikba. Az importálás során átmásolhatja az összes táblát, lekérdezést, űrlapot, jelentést, makrót és modult, a táblakapcsolatokkal együtt, egy másik adatbázisba, egyetlen művelettel.

 • Létre kell hozni egy másik adatbázis tábláihoz hasonló táblákat. Ha szeretné elkerülni a táblák manuális megtervezését, célszerű lehet átmásolni az egész táblákat, vagy csak a táblák definícióit. Ha csak egy tábla definícióját másolja át, egy üres táblát kap. Más szóval, a mezőket és azok tulajdonságait átmásolja a céladatbázisba, de a tábla adatait nem. Az importálás másik előnye (a másolás-beillesztés művelettel szemben), hogy a táblákkal együtt azok kapcsolatait is importálhatja.

 • Egymáshoz kapcsolódó objektumokat szeretne átmásolni egy másik adatbázisba. Például az Alkalmazottak táblát és az Alkalmazottak kérdőívet szeretné átmásolni egy másik adatbázisba. Az importálás segítségével átmásolhatja az egy objektumhoz kapcsolódó többi objektumot is, egyetlen művelet segítségével.

Megjegyzés: Ha egy adatbázisból rekordokat szeretne hozzáadni egy másik adatbázis meglévő rekordjaihoz, célszerű lehet egy új táblába importálni a rekordokat, majd egy hozzáfűző lekérdezést létrehozni. Az importálási művelet során nem fűzheti hozzá a rekordokat egy meglévő táblához. A hozzáfűző lekérdezésekkel kapcsolatban további tájékoztatás olvasható a Hozzáfűző lekérdezés létrehozása című cikkben.

Egyszerű példák egy Access-adatbázis táblájának csatolására

A következő esetekben az adatok csatolása lehet a jó megoldás:

 • Egy szervezet több Access-adatbázist használ, de bizonyos adatokra, például az Alkalmazottak tábla adataira több adatbázisban is szükség van. Ahelyett, hogy minden ilyen adatbázisban másolatot készítene a tábláról, elhelyezheti a táblát egyetlen adatbázisban, és csatolhatja azt az összes többi adatbázisban.

 • Egy másik munkacsoportnak vagy részlegnek szüksége van rá, hogy adatokat vehessen fel egy önnél tárolt adatbázisra, de ön szeretné fenntartani a táblái szerkezete feletti ellenőrzést.

Az adatbázis-objektumok importálásának és csatolásának módját az alábbi eljárások ismertetik.

Vissza a lap tetejére

Másik Access-adatbázis adatainak importálása

Az adatok importálása alapvetően a következő lépések szerint történik:

 • Előkészítés az importálásra

 • Az Importálás varázsló elindítása

 • Ha szükséges, az importálási beállítások mentése későbbi felhasználásra

A következő lépéssorozat bemutatja az egyes műveletek végrehajtását.

Előkészítés az importálásra

 1. Keresse meg a forrásadatbázist, és azonosítsa az importálni kívánt objektumokat.

  Ha a forrásfájl .mdb vagy .accdb fájl, importálhat táblákat, lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket, makrókat és modulokat. Ha a forrásfájl .mde vagy .accde, csak táblákat importálhat belőle.

 2. Ha először importál adatokat Access-adatbázisból, a következő táblázatban hasznos tanácsokat olvashat.

Elem

Leírás

Több objektum

Egyetlen importálási műveletben több objektumot importálhat.

Új objektum

Minden importálási művelet új objektumot hoz létre a céladatbázisban. Nem írhat felül egy létező objektumot, és nem fűzhet új rekordokat egy meglévő táblához importálási művelettel.

Csatolt tábla importálása

Ha a forrástábla (például az Alkalmazottak1 az Értékesítés adatbázisban) valójában egy csatolt tábla (a tábla a Fizetési jegyzék adatbázis Alkalmazottak táblájára hivatkozik), a folyamatban lévő importálási művelet helyett egy csatolási művelet megy végbe. A művelet végén egy csatolt táblát fog látni (például Alkalmazottak1 néven), amely az eredeti táblára hivatkozik (a Fizetési jegyzék adatbázis Alkalmazottak táblájára).

Mezők és rekordok átugrása

Tábla vagy lekérdezés adatainak importálása során nem hagyhat ki meghatározott mezőket vagy rekordokat. Azonban ha nem szeretne a táblából egy rekordot sem importálni, megteheti, hogy csak a tábla definícióját importálja.

Kapcsolatok

Forrástáblák közötti kapcsolatokat is importálhat.

Tábladefiníció

Kiválaszthatja, hogy az egész táblát szeretné importálni, vagy csak a definícióját. Ha csak a definíciót importálja, az Access létrehoz egy olyan táblát, amely ugyanazokat a mezőket tartalmazza, mint a forrástábla, de nincsenek benne adatok.

Rekordforrás-objektumok

Ha lekérdezést, űrlapot vagy jelentést importál, az nem jelenti az objektum alapjául szolgáló rekordforrások automatikus importálását. Importálnia kell az összes alapul szolgáló rekordforrást, különben a lekérdezés, űrlap vagy jelentés nem lesz használható.

Keresőmezők

Ha a forrástábla egy mezője egy másik tábla vagy lekérdezés adataiban keres, importálnia kell ezt a kapcsolódó táblát vagy lekérdezést is, ha a célmezőben a keresett értékeket szeretné megjeleníteni. Ha nem importálja a kapcsolódó objektumot, a célmező csak a kereséshez használt azonosítókat fogja megjeleníteni.

Segédűrlapok, segédjelentések

Ha űrlapot vagy jelentést importál, az adott objektumhoz tartozó segédűrlapok és segédjelentések importálása nem megy végbe automatikusan. Az űrlap vagy jelentés céladatbázisban való működéséhez minden segédűrlapot, segédjelentést, és az azok alapjául szolgáló rekordforrásokat is importálnia kell.

Lekérdezések

Lekérdezést importálhat lekérdezés vagy tábla formájában is. Ha a lekérdezést lekérdezésként importálja, akkor az alapjául szolgáló táblákat is importálnia kell.

 1. Zárja be a forrásadatbázist. Biztosítsa, hogy egy felhasználó se nyithassa meg kizárólagos módban.

 2. Nyissa meg a céladatbázist. Győződjön meg róla, hogy az adatbázis nincs csak olvasható módban, és hogy rendelkezik az új adatok és objektumok felvételéhez szükséges jogosultságokkal.

  Ha a forrásadatbázis jelszóval védett, a jelszót minden alkalommal meg kell adni, amikor importálási művelet forrásaként használja.

  Megjegyzés: Ha az adatokat egy új adatbázisba szeretné importálni, a művelet megkezdése előtt létre kell hoznia egy üres adatbázist, amely nem tartalmaz táblákat, űrlapokat és jelentéseket. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson az Új parancsra.

  Az importálási művelet nem írja felül és nem módosítja a meglévő táblákat vagy objektumokat. Ha létezik a céladatbázisban a forrásobjektummal megegyező nevű objektum, az Access egy számot (1,2,3 stb.) fűz hozzá az importált objektum nevéhez. Ha például egy Ügyek nevű táblát szeretne importálni egy adatbázisba, amelyben már van ilyen nevű tábla, az importált tábla neve Ügyek1 lesz. Ha az Ügyek1 név is használatban van már, az új tábla neve Ügyek2 lesz stb.

  Fontos megjegyezni, hogy ha a forrástábla rekordjait a céladatbázis egy táblájához szeretné hozzáfűzni, az importálási művelet helyett egy hozzáfűző lekérdezést kell használnia. A hozzáfűző lekérdezésekkel kapcsolatban további tájékoztatás olvasható a Hozzáfűző lekérdezés létrehozása című cikkben.

Az adatok importálása

 1. A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintson az Access gombra. Gombkép

  Megjegyzés: A Külső adatok lap csak akkor érhető el, ha meg van nyitva egy adatbázis.

 2. A Fájlnév mezőbe írja be a forrásadatbázis nevét, vagy a Fájl megnyitása párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a Tallózás gombra.

 3. Válassza a Táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések, makrók és modulok importálása a jelenlegi adatbázisba lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 4. Az Objektum importálása párbeszédpanelen kattintson az egyes fülekre, és jelölje ki a kívánt objektumokat.

  Egy objektum kijelölésének visszavonásához kattintson újra az objektumra.

 5. A további beállítások megadásához kattintson a Beállítások gombra.

  Az alábbi táblázat leírja, milyen hatással vannak az egyes beállítások az importálási műveletre.

Elem

Leírás

Kapcsolatok jelölőnégyzet

Ha bejelöli, a művelet a kijelölt táblák közötti kapcsolatokat is importálja.

Menük és eszköztárak jelölőnégyzet

Ha bejelöli, a forrásadatbázisban található egyedi menüket és eszköztárakat is importálja. Ezek a Bővítmények lapon láthatók.

Specifikáció jelölőnégyzet

Ennek bejelölésével importálja a forrásadatbázisban található mentett import- és exportspecifikációkat.

Navigációsablak-csoportok jelölőnégyzet

Bejelölésével importálhatja a forrásadatbázisból a navigációs ablak egyéni csoportjait.

Definíció és adat választógomb

Ha ezt a beállítást választja, a kijelölt táblák szerkezetét és adatait is importálja.

Csak definíció választógomb

Ha ezt választja, csak a kijelölt táblák mezőit importálja, a forrásrekordokat nem.

Lekérdezésként választógomb

Ha ezt a beállítást választja, a kijelölt lekérdezéseket lekérdezésként importálja. Ebben az esetben ne felejtse el a lekérdezések alapjául szolgáló táblákat is importálni.

Táblaként választógomb

Ezzel a beállítással a lekérdezéseket táblaként importálja. Ebben az esetben nincs szükség az alapul szolgáló táblák importálására.

 1. Az OK gombra kattintva fejezze be a műveletet.

  Az Access átmásolja az adatokat, és hibaüzeneteket jelenít meg, ha problémákba ütközik. Ha az adatok importálása sikerült, a varázsló utolsó lapján mentheti a művelet részleteit importálási specifikáció formájában, későbbi használat céljára. Az alábbiakban leírást olvashat arról, hogyan mentheti a művelet részleteit specifikáció formájában.

Az importspecifikáció mentése

 1. A művelet adatainak mentéséhez jelölje be az Importálási lépések mentése választógombot.

  A részletek mentésével később könnyen megismételheti a műveletet anélkül, hogy újra meg kéne adnia a beállításokat a varázslóban.

 2. Írja be az importspecifikáció nevét a Mentés másként mezőbe. Igény esetén a specifikáció leírását is megadhatja a Leírás mezőben.

 3. Ha állandó időközönként (például hetente vagy havonta) szeretné végrehajtani a műveletet, jelölje be az Outlook feladat létrehozása jelölőnégyzetet.

  Így létrehoz egy Microsoft Office Outlook 2007-feladatot, amelynek segítségével a jövőben egy gombnyomással lefuttathatja a specifikációt.

 4. Kattintson az Importálás mentése parancsra.

  Ha nem jelölte be az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet, az Access menti az importspecifikációt, és importálja a megadott objektumokat. Ekkor ellenőrizheti az importált táblákat és egyéb objektumokat, hogy meggyőződjön arról, rendben megtörtént-e az importálás.

Ha bejelölte az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet, az Access elindítja az Outlook alkalmazást. Ekkor járjon el az alábbi leírás szerint.

Megjegyzés: Ha nincs telepítve az Outlook, az Access egy hibaüzenetet jelenít meg. Ha nincs megfelelően konfigurálva az Outlook, az Outlook előkészítő varázslója indul el. Konfigurálja az Outlook programot a varázsló útmutatása szerint.

 1. Ellenőrizze és módosítsa a feladat beállításait az Outlook alkalmazásban (például a Határidő és az Emlékeztető beállítást.

  Ha azt szeretné, hogy ismétlődjön a feladat, kattintson az Ismétlődés elemre. Az alábbi ábrán a feladatütemező látható, néhány tipikus beállítással:

  Az Outlook feladatütemezője

  Az Outlook-feladatok ütemezéséről az Importálási vagy exportálási művelet ütemezése című cikkben olvashat.

 2. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

  Ha később futtatni kívánja a specifikációt, nyissa meg a feladatot az Outlook alkalmazásban, és a Feladat lapon, a Microsoft Office Access csoportban kattintson az Exportálás futtatása Gombkép gombra.

 3. Az Access alkalmazásban az importált táblák és egyéb objektumok ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy minden adatot és objektumot átmásolt.

Vissza a lap tetejére

Másik Access-adatbázis adatainak csatolása

A csatolással egy másik adatbázis adataihoz férhet hozzá anélkül, hogy importálná őket. Így mind a forrás-, mind a céladatbázisban az adatok legfrissebb változatához férhet hozzá úgy, hogy nem kell ugyanabból az adatból két külön példányt létrehozni és karbantartani. Az Access-adatbázisokból csak táblákat csatolhat. Nem csatolhat lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket, makrókat és modulokat.

Ha egy Access-adatbázisban található táblát csatol, az Access létrehoz egy új táblát, amelyet csatolt táblának neveznek, és amely aktív kapcsolatban van a forrástábla rekordjaival és mezőivel. A forrásadatbázisban végrehajtott módosítások megjelennek a céladatbázis csatolt táblájában, és megfordítva. Ugyanakkor a céladatbázisban nem módosíthatja a csatolt tábla szerkezetét. Tehát a csatolt táblában nem vehet fel és nem törölhet mezőt, valamint nem módosíthatja a mezők adattípusát sem.

Egy másik Access-adatbázisban található tábla csatolásának előkészítése

 1. Keresse meg a forrásadatbázist.

  A fájlformátum lehet MDB, MDE, ACCDB vagy ACCDE. Ha az adatbázis jelszóval védett, a csatolási művelet során meg kell adni a jelszót.

 2. Azonosítsa a csatolni kívánt táblákat.

  Csak táblákat csatolhat. Nem csatolhat lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket, makrókat és modulokat.

  Ha először csatol táblákat egy Access-adatbázisból, a következő táblázatban hasznos tanácsokat olvashat.

Elem

Leírás

Több objektum

Egyetlen csatolási művelettel több táblát is csatolhat. A művelet minden forrástáblához létrehoz egy csatolt táblát.

Csatolt táblák forrásként

Nem csatolhat olyan táblát, amely már csatolt táblaként van jelen a forrásadatbázisban.

Ha például az Értékesítés adatbázisban található Alkalmazottak1 tábla valójában egy csatolt tábla, amely a Fizetési jegyzék adatbázis Alkalmazottak táblájára hivatkozik, nem használhatja az Értékesítés adatbázis Alkalmazottak1 tábláját forrástáblaként. Ehelyett csatolja közvetlenül a Fizetési jegyzék adatbázis Alkalmazottak tábláját.

Új vagy létező tábla

A csatolási műveletek új csatolt táblát hoznak létre minden egyes forrástáblához. Csatolási művelettel nem írhat felül és nem bővíthet ki létező táblát.

Kapcsolatok

Ha több forrástáblát jelöl ki, a táblák közötti kapcsolatok is automatikusan átkerülnek a céladatbázisba. Ugyanakkor a céladatbázisban nem módosíthatja vagy törölheti ezeket a kapcsolatokat.

Keresőmezők

Ha a forrástábla egy mezője egy másik táblában vagy lekérdezésben keres értékeket, ne felejtse el csatolni a kapcsolódó táblát vagy lekérdezést, ha azt szeretné, hogy a célmező meg tudja jeleníteni a keresési értékeket. Ha nem csatolja a kapcsolódó táblát vagy lekérdezést, a célmező csak a keresési azonosítókat jeleníti meg.

 1. Zárja be a forrásadatbázist. Biztosítsa, hogy egyetlen másik felhasználó se nyithassa meg kizárólagos módban.

 2. Nyissa meg a céladatbázist. Győződjön meg róla, hogy a céladatbázis nincs csak olvasható módban, és hogy rendelkezik az új adatok és objektumok felvételéhez szükséges jogosultságokkal.

  Megjegyzés: Ha az adatokat egy új adatbázisban szeretné csatolni, az importálási művelet megkezdése előtt létre kell hoznia egy üres adatbázist (amely nem tartalmaz táblákat, űrlapokat és jelentéseket).

  Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson az Új parancsra.

  A művelet nem írja felül és nem módosítja a meglévő táblákat vagy objektumokat. Ha a forrásobjektummal megegyező nevű objektum létezik a céladatbázisban, az Access egy számot (1,2,3 stb.) fűz hozzá a csatolt tábla nevéhez. Ha például egy Problémák nevű táblát szeretne csatolni egy adatbázisban, amelyben már van ilyen nevű tábla, a csatolt tábla neve Problémák1 lesz. Ha a Problémák1 név is használatban van már, az új tábla neve Problémák2 lesz stb.

  Ne feledje, hogy ha a forrástábla rekordjait a céladatbázis egy táblájához szeretné hozzáfűzni, a csatolási művelet helyett egy hozzáfűző lekérdezést kell használnia.

  A hozzáfűző lekérdezésekkel kapcsolatban további tájékoztatás olvasható a Hozzáfűző lekérdezés létrehozása című témakörben.

Az adatok csatolása

 1. A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintson az Access gombra. Gombkép

  Megjegyzés: A Külső adatok lap csak akkor érhető el, ha meg van nyitva egy adatbázis.

 2. A Fájlnév mezőbe írja be a forrásadatbázis nevét, vagy a Fájl megnyitása párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a Böngészés gombra.

 3. Válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 4. A Tábla csatolása párbeszédpanelen jelölje ki a csatolni kívánt táblákat.

  Ha vissza szeretné vonni valamelyik tábla kijelölését, kattintson rá.

 5. Az OK gombra kattintva fejezze be a műveletet.

  Az Access létrehozza a csatolt táblákat.

 6. Nyissa meg a csatolt táblákat Adatlap nézetben, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő adatok láthatók.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×