MÉ függvény

Egy befektetés mai értékét számítja ki. A mai érték azt mutatja meg, hogy az egyes jövőbeli törlesztések összesítve mennyit érnek az adott időpontban. Ha például pénzt kér kölcsön, a pénzt hitelező számára a kölcsön összege a kölcsönadott pénz mai értéke.

Szintaxis

(ráta;időszakok_száma;részlet;jövőbeli_érték;típus)

Ráta:     Az időszakonkénti kamatláb. Ha például autóvásárlásra 10%-os kölcsönt kap havi törlesztési kötelezettséggel, a havi kamatráta 10%/12 avagy 0,83%. A képletbe a ráta értékét mindhárom formában (10%/12; 0,83%, illetve 0,0083) beírhatja.

Időszakok_száma:     A fizetési időszakok száma a törlesztési időszakban. Ha például négy éves autóvásárlási hitelt kap, amelyet havonta kell törleszteni, a hitel időszakainak száma 4*12 (vagyis 48). Az időszakok_száma értéke tehát a képletben 48.

Részlet:     A fizetési időszakokban esedékes kifizetés; nagysága a törlesztési időszak egészében változatlan. A részlet csak tőke- és kamattörlesztést tartalmaz, más költségeket és adókat nem. Ha például egy a 1000000 Ft-os, négy éves futamidejű, évi 12% kamattal terhelt autóvásárlási kölcsön havi törlesztése 26334 Ft, akkor a képletbe a részlet mezőbe -26334-et írjon be. Ha a részlet argumentumot nem adja meg, a jövőbeli_értéket meg kell adni.

Jövőbeli_érték:     A jövőbeli érték vagy az utolsó részlet kifizetése után elérni kívánt összeg. Ha a jövőbeli_értéket elhagyja, a program 0-nak tekinti (például egy kölcsön jövőbeli értéke 0). Ha például valamilyen célra 500000 Ft-ot szeretne megtakarítani 18 év alatt, akkor az 500000 Ft lesz a jövőbeli érték. Egy adott kamatrátánál havonta megtakarítandó összeget próbálgatással lehet meghatározni. Ha a jövőbeli_érték argumentumot nem adja meg, a részletet meg kell adni.

Típus:     Értéke 0 vagy 1; azt mutatja, hogy mikor esedékesek a résztörlesztések.

Megadandó típus

Amikor a kifizetések esedékesek

0 vagy hiányzik

az időszak végén van

9 000 000

az időszak kezdetén van

Megjegyzések

 • A ráta és az időszakok_száma értékének megadásakor használja konzisztensen a mértékegységeket. Ha havi kifizetésekkel törleszt egy négyéves kölcsönt 12 százalékos éves kamattal, használja a 12%/12 értéket a rátánál és a 4*12 értéket az időszakok_száma értéknél. Ha évente történik kifizetés a kölcsönnél, használja a 12% értéket a rátánál és a 4-et az időszakok_száma értéknél.

 • A következő függvények vonatkoznak az annuitásra: JBÉ; RRÉSZLET; RÉSZLET; PRÉSZLET; MÉ és RÁTA. Az annuitás azonos összegű, meghatározott időn át, meghatározott időszakonként kapott (vagy adott) pénzösszegek sorozata. Ilyen például az autóvásárlási kölcsön vagy a jelzáloghitel is. A további tudnivalók az egyes függvények leírásánál olvashatók.

 • Az annuitásfüggvényeknél a kifizetett összegek (például a bankbetétre befizetett pénz) negatív értékkel szerepelnek, míg a kapott összegek, (például az osztalék) pozitív értéket kapnak. Vagyis egy 1 000 Ft-os banki befizetés értéke a betétes szempontjából tekintve: -1 000 Ft, a bank szempontjából tekintve: 1 000 Ft.

 • A program az egyes pénzügyi argumentumok kiszámításakor figyelembe veszi a többi argumentum értékét is. Ha a ráta nem 0, akkor:

  Egyenlet

  Ha ráta 0, akkor:

  (részlet * időszakok_száma) + mai_érték + jövőbeli_érték = 0

Példa

A következő példában:

 • Részlet: A hónapok végén kifizetett biztosítási összeg.

 • Ráta: A kifizetett összeg utáni kamat mértéke.

 • Időszakok_száma: A kifizetések tervezett időtartama évben.

A havi kamatláb kiszámításának módja a kamatláb osztása 12-vel. A kifizetések száma a kifizetés éveinek száma és a 12 szorzata.

Részlet

Ráta

Időszakok_száma

Képlet

Leírás (eredmény)

500

8%

20

=MÉ([Ráta]/12;12*[Időszakok_száma];[Részlet];;0)

A törlesztés jelenértéke a megadott argumentumokkal (-59 777,15).

Az eredmény azért negatív, mert ezt az összeget Ön fizeti ki. Ha ezért az annuitásért 60 000 forintot kellene fizetni, nem lenne jó befektetés, mert annak mai értéke kevesebb, csak 59 777,15 forint.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×