Listakapcsolatok létrehozása egyedi oszlopok és keresőoszlopok használatával

Listakapcsolatok létrehozása egyedi oszlopok és keresőoszlopok használatával

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A listák közötti kapcsolatokat az egyedi oszlopok, a keresőoszlopok és a kapcsolatkényszerítés (kaszkádolt törlés és korlátozott törlés) kombinációját használva hozhatja létre. E módszerek mindegyike elősegíti azt, hogy megalapozott üzleti megoldásokat lehessen kidolgozni, és meg lehessen őrizni az adatok egységességét.

Listakapcsolatok – áttekintés

A következő szakaszokban fontos háttér-információt olvashat a forráslisták és a céllisták közötti kapcsolatok létrehozásáról, az egyedi oszlopok és a keresőoszlopok létrehozásáról, a listakapcsolatok működésének kényszerítéséről, az elsődleges és a másodlagos keresőoszlopok hozzáadásáról, a listakapcsolatokban szereplő elemek megtekintéséről, szerkesztéséről és törléséről, a sokelemes listák listakapcsolatainak kezeléséről, valamint a szerkesztőprogramok (például a Microsoft SharePoint Designer 2013) használatának további előnyeiről.

Listakapcsolatok áttekintése
Egyedi oszlopok és keresőoszlopok használata rendelések feldolgozásához

1 az elemek a Forráslista neve pedig rendelések a céllistában.

2 egyes listák, hogy a megfelelő adatokat, megfeleltetni egyedi oszlopokkal rendelkezik.

3. A forráslista elsődleges keresőoszlopa egy megfeleltetett érték alapján megkeresi a céllistában a Rendeléskód oszlopot.

4. A forráslista egy másodlagos keresőoszlopa automatikusan beszúrja a Rendelések leírása oszlopot a céllistából.

Oszlop létrehozásakor megadható, hogy az oszlopban csak egyedi értékek szerepelhessenek, azaz a lista nem rendelkezhet ismétlődő értékekkel a kérdéses oszlopban. Ilyen esetben nem adható hozzá ismétlődő értéket tartalmazó listaelem, nem módosítható ismétlődő listaelem létrehozását okozó meglévő listaelem, és nem állíthatók vissza a Lomtárból az ismétlődő értékeket okozó elemek sem. Ezenkívül ha keresőoszlopot hoz létre egy forráslistában, és azt egyedi oszlopként definiálja, a céllistában lévő oszlop nem tartalmazhat ismétlődő értékeket.

Megjegyzés:  Az egyediség nem tesz különbséget a kisbetűk és a nagybetűk között: a „231. REND.” és a „231. rend.” érték egyaránt ismétlődőnek számít.

Az egyedi oszlopoknak indexszel is rendelkezniük kell. Egyedi oszlop létrehozásakor a program kérheti az index létrehozását, és az OK gombra kattintáskor létre is hozza az indexet. Miután indexet hozott létre valamely egyedi oszlophoz, az index nem távolítható el az oszlopból, hacsak az oszlop újradefiniálásával nem engedélyezi ismétlődő értékek használatát.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy mely oszloptípusok használhatók egyedi oszlopok létrehozásához, és melyek nem.

Támogatott oszloptípusok

Nem támogatott oszloptípusok

Egysoros szöveg

Többsoros szöveg

Választási lehetőség (egyetlen érték)

Választási lehetőség (többértékű)

Szám

Számított

Pénznem

Hivatkozás vagy kép

Dátum és idő

Egyéni oszlopok

Keresés (egyetlen érték)

Keresés (többértékű)

Személy vagy csoport (egyetlen érték)

Személy vagy csoport (többértékű)

Igen/Nem

Két lista közötti kapcsolat létrehozásához először hozzon létre egy olyan keresőoszlopot a forráslistában, amely beolvas (megkeres) legalább egy értéket egy céllistából, feltéve, hogy ezek az értékek megfelelnek a forráslistabeli keresőoszlopban lévő értéknek. Miután létrehozta ezt a keresőoszlopot (ez az elsődleges keresőoszlop), lehetősége van további oszlopokat hozzáadni a céllistából a forráslistához (ezek lesznek a másodlagos oszlopok), de csak akkor, ha a program támogatja ezen további oszlopok adattípusát (lásd lejjebb).

Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy mely oszloptípusok használhatók keresőoszlopok létrehozásához, és melyek nem.

Támogatott oszloptípusok

Nem támogatott oszloptípusok

Egysoros szöveg

Többsoros szöveg

Szám

Pénznem

Dátum és idő

Személy vagy csoport

Számított

Hivatkozás vagy kép

Egyéni oszlopok

Igen/Nem

Választási lehetőség

Lista

Kétféle keresőoszlop hozható létre: kényszerített kapcsolatot használó vagy nem kényszerített kapcsolatot használó keresőoszlop.

Kényszerített kapcsolatot használó keresőoszlop

A kényszerített kapcsolatot (más szóval hivatkozási integritást) használó keresőoszlopokban az alábbi két módon lehet megkeresni egy adott értéket, illetve biztosítani a céllistában tárolt adatok egységességét:

Kaszkádolt törlés:    Ha törli a céllista egyik elemét, a program a forráslista kapcsolódó elemét (elemeit) is törli. Ilyen esetben célszerű meggyőződni arról, hogy az összes kapcsolódó elem törlése egyetlen adatbázis-tranzakción belül megtörténik. Egy céllistában tárolt rendelés törlésekor biztosítható például, hogy a program a forráslistában lévő kapcsolódó elemeket is törölje. Nem célszerű, ha a rendelés elemeihez nem kapcsolódik rendelés, hiszen így árva elemek keletkeznének, amelyek később tévesztéshez vezethetnek.

Törlés korlátozása:    Ha megpróbálja törölni a céllista valamelyik elemét, ám ahhoz elem (elemek) kapcsolódik (kapcsolódnak) a forráslistában, akkor a céllistabeli elem(ek) nem törölhető(k). Ilyen esetben érdemes biztosítani azt, hogy a céllistában lévő kapcsolódó elem érintetlen maradjon. A céllista valamely rendelési elemének törlésekor például lehet, hogy a vevő szóban forgó rendelése még függőben van, ezért a rendelés feldolgozásának befejezéséig a törlési műveletet nem szeretné végrehajtani. A rendelés véletlen törlése sem lenne szerencsés, hiszen ez a rendelés teljesíthetetlenségéhez vezetne.

Listakapcsolatok kényszerítése

1. a kaszkádolt törléssel biztosítható, hogy az összes kapcsolódó elemek törlődnek egy adatbázis-tranzakciók.

2. a korlátozott törléssel megelőzhető a törli a céllistában, ha a forráslistában kapcsolódó elemek elemeket tartalmaz.

Ezt röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy a listakapcsolatok működésének kényszerítésével megőrizhető az adatok érvényessége, és megelőzhetők a később esetleg problémákat okozó következetlenségek.

Megjegyzés:  Kényszerített kapcsolatot csak azok a felhasználók hozhatnak létre vagy módosíthatnak, akik rendelkeznek a Listák kezelése engedéllyel a szóban forgó listához.

A kapcsolatokat kényszerítő keresőoszlopok indexszel is kell, hogy rendelkezzenek. Ilyen keresőoszlop létrehozásakor a program kérheti az index létrehozását, és az OK gombra kattintás után automatikusan létre is hozza az indexet. Miután indexet hozott létre egy kapcsolatot kényszerítő keresőoszlophoz, az oszlop indexe csak a kényszerített kapcsolat eltávolítását követően távolítható el.

Nem kényszerített kapcsolatot használó keresőoszlop

Ha egy keresőoszlop nem kényszerített kapcsolatot használ, akkor a forráslistából megkereshető(k) a céllistában tárolt érték(ek). A forráslistában lévő elemek törlésekor nincsenek egyéb törlési megkötések (feltéve, hogy rendelkezik törlési engedéllyel a listához), és a céllistában sem történnek törlési műveletek.

A listakapcsolatok létrehozásának egyik előnye, hogy ugyanazon a lapon két vagy több listából származó oszlopok is megjeleníthetők és szerkeszthetők. Ha keresőoszlopot hoz létre egy forráslistában, az elsődleges oszlop a céllista oszlopából jelenít meg értékeket, de lehetősége van megadni azt is, hogy az elsődleges oszlopon és a forráslista egyéb oszlopain kívül a céllista további, másodlagos oszlopai is megjelenjenek.

Az elsődleges oszlop értéke egy olyan hivatkozás, amelyre kattintva megjeleníthetők az elemhez tartozó céllistabeli oszlopértékek. A céllista másodlagos oszlopértékei kivétel nélkül szövegként jelennek meg a forráslista oszlopában. Többértékű keresőoszlop létrehozásakor a céllista valamennyi (akár elsődleges, akár másodlagos) oszlopa pontosvesszővel elválasztva jeleníti meg a megfelelő értékeket. Ezek az elsődleges és másodlagos oszlopok sok tekintetben ugyanúgy kezelhetők listanézetben, mint a forráslista oszlopai például hozzáadási, eltávolítási, szűrési vagy rendezési műveletekkel.

Az elsődleges oszlop nevét a keresőoszlop létrehozásakor kell megadni. A másodlagos oszlopok neve alapértelmezés szerint az <elsődleges oszlop neve a forráslistában>: <oszlop neve a céllistában> elnevezési sémát követi. Az elsődleges oszlop nevének megváltoztatása ezért az összes másodlagos oszlop nevét módosítja. Ha azt szeretné, hogy a nevek több jelentést hordozzanak, meg is változtathatja a másodlagos oszlopok alapértelmezett nevét és leírását.

Többértékű keresőoszlopok

1. a elsődleges keresőoszlop több.

2. a másodlagos keresőoszlop többértékű.

3. Az oszlop nevét az alapértelmezett LekértAZ: Megnevezés névről a Hangszerek névre módosították

Ha listakapcsolatait keresőoszlopok, egyedi oszlopok és kényszerített kapcsolatokat alkalmazó listák használatával hozza létre, akkor az alábbi esetekben a művelet elérheti a beállított erőforrásküszöböt vagy -határértéket, így a program megtilthatja a végrehajtását:

 • Ha a listanézet küszöbértékénél több elemet tartalmazó meglévő lista oszlopát egyedivé teszi (ugyanakkor fontos tudni, hogy a rendszer általában nem tiltja le azokat a műveleteket, amelyek során az elemszám egy elem hozzáadása miatt lépi túl a küszöbértéket).

 • Ha egy lista olyan keresőmezőjéhez engedélyezi a Kaszkádolt törlés vagy a Törlés korlátozása műveletet, amely több elemet tartalmaz, mint amennyi a listanézet küszöbértékéhez definiálva van.

 • Ha a művelet túllépi a Listanézet keresési küszöbértékét, ez alapértelmezés szerint 12 keresőoszlopok.

 • Ha egy adott törlési művelet ezernél több elemet érint.

Sok elemet tartalmazó listák és tárak kezelése talál további információt a sok elemet tartalmazó listák kezelését.

Útmutató: Egyedi oszlop létrehozása vagy módosítása

Figyelmeztetés:  Nem hozható létre egyedi oszlop olyan listában, amelyben elemszintű engedélyek vannak definiálva. Ha egy lista egyedi oszlopot tartalmaz, akkor a listából az annak elemeire történő engedélyörökítés nem szakítható meg. Az egyedi engedélyekkel bíró elemeket tartalmazó és a tartalom-jóváhagyást engedélyező listákban nem hozhatók létre egyedi oszlopok, és nem is tehetők egyedivé a nem egyedi oszlopok. A Megnyitás Intézővel parancs használatával csak akkor másolhatók fájlok a tárakba, ha azok nem tartalmaznak egyedi oszlopot.

 1. Nyissa meg azt a webhelyet, ahol a lista található.

 2. Kattintson a nevére a fontos rovatok sávon, vagy kattintson a Beállítások menü Office 365-beállítások gombja a listában, kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítéseés a lista csoportban kattintson a lista nevére.

 3. Kattintson a Lista > Oszlop létrehozása parancsra.

 4. Az Oszlopnév mezőbe írja be az oszlop nevét.

 5. Az oszlopban található információ típusa csoportban jelölje be az alábbi választógombok valamelyikét:

  • Egysoros szöveg

  • Többsoros szöveg

  • Választási lehetőség

  • Szám

  • Pénznem

  • Dátum és idő

  • Igen/Nem

  • Keresés (egyetlen érték)

  • Személy vagy csoport (egyetlen érték)

 6. A További oszlopbeállítások szakasz Egyedi értékek biztosítása csoportjában jelölje be az Igen választógombot.
  Amennyiben nem támogatott adattípust választ, vagy több érték használatát is engedélyező keresőoszlopot hoz létre, az Egyedi értékek biztosítása csoport nem jelenik meg.

 • Az egyedi oszlopok indexének eltávolításához először alakítsa az ilyen oszlopokat ismétlődő értékek használatát engedélyező oszlopokká, majd távolítsa el az indexet.

 • Ha egy meglévő oszlopot úgy szeretne módosítani, hogy ismétlődő értékek helyett egyedi értékeket használjon, a művelet esetleg sikertelen lehet abban az esetben, ha a meglévő oszlop ismétlődő értékeket tartalmaz. Ilyenkor először el kell távolítani az összes ismétlődő értéket, majd módosítani kell az oszlopot úgy, hogy ismétlődő értékek helyett egyedi értékeket használjon.

 • Az egyedi oszlop adattípusának megváltoztatásához módosítsa az oszlopot úgy, hogy engedélyezze az ismétlődő értékek használatát, távolítsa el az indexet, adja meg a másik támogatott adattípust az oszlophoz, végül pedig tegye az oszlopot egyedivé.

Útmutató: Keresőoszlop létrehozása

Ezeket a lépéseket ismerteti, hogy ki egy oszlopot, amely megjeleníti az elsődleges oszlopot, és tetszés szerint egy másodlagos oszlop átalakítása listává beállítását. Az elsődleges oszlop indexelhetők, de mivel a másodlagos oszlop (vagy a mező) szabályozza az elsődleges, nem lehet egyedi vagy az indexelt.

 1. Nyissa meg azt a webhelyet, ahol a lista található.

 2. Kattintson a nevére a fontos rovatok sávon, vagy kattintson a Beállítások menü Office 365-beállítások gombja a listában, kattintson a Teljes webhelytartalom megjelenítéseés a lista csoportban kattintson a lista nevére.

 3. Kattintson a lista, és kattintson az Oszlop létrehozásagombra.

 4. Az Oszlopnév mezőbe írja be az oszlop nevét.

 5. Az oszlopban található információ típusa csoportban jelölje be a Keresés választógombot.

 6. Az adatok forrása mezőben válasszon céllistát.

 7. Az Ebben az oszlopban mezőben válasszon elsődleges oszlopot.

 8. Az Oszlop hozzáadása e további mezők megjelenítéséhez csoportban jelölje be minden felvenni kívánt másodlagos oszlop jelölőnégyzetét. Csak a támogatott adattípusokat tartalmazó oszlopok neve jelenik meg.

 9. Ha a későbbiekben másodlagos oszlopokat szeretne hozzáadni vagy eltávolítani, módosítsa a keresőoszlopot, és adja meg a kívánt beállításokat.

  Megjegyzés:  A másodlagos oszlopok nem indexelhetők, és nem is tehetők egyedivé.

 10. Ha azt szeretné, hogy a keresőoszlopok megjelenjenek az alapértelmezett nézetben, válassza a Hozzáadás az alapértelmezett nézethez lehetőséget.

 11. Kényszerített kapcsolat létrehozásához jelölje be a Kapcsolati viselkedés kényszerítése jelölőnégyzetet, majd válassza a Törlés korlátozása vagy a Kaszkádolt törlés lehetőséget.

 12. Kattintson az OK gombra.

Útmutató: Kapcsolatok létrehozása a megjelenítési és a szerkesztési űrlapokon

Ha létrehozott egy keresési oszlopot, módosíthatja a céllista megjelenítési és szerkesztési űrlapját, hogy a kapcsolódó adatokat megjelenítse a forráslistából. Például módosíthatja a Rendelések lista megjelenítési vagy szerkesztési űrlapját a kapcsolódó Cikkek lista hozzáadásához és a két megfelelő Listanézet kijelző automatikus összekapcsolásához a keresési oszlop értékének átadásával.

 1. A céllistában (például rendelések) kattintson a lista fülre, kattintson az Űrlap kijelzők testreszabása lista szakaszában, kattintson az Alapértelmezett megjelenítendő űrlap vagy Alapértelmezett szerkesztési űrlap.

 2. A kijelzőzónában kattintson a Kijelző hozzáadása elemre.

 3. Kattintson a Beszúrásgombra, kattintson a Kapcsolódó listát, és válassza ki a kapcsolódó listát (például cikkek).

  Megjegyzés:  Csak azok a listák láthatók, amelyekhez Elemek megtekintése engedéllyel rendelkezik.

A két lista automatikusan össze van kapcsolva. A lap mentése után, amikor a Rendelések lista egy elemét megjeleníti vagy szerkeszti, a Cikkek lista kapcsolódó elemei is megjelennek.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×