Lekérdezések – bevezetés

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha ellenőrizni, bővíteni, módosítani vagy törölni szeretné az adatbázis adatait, célszerű lekérdezést használni.

Lekérdezésekkel megválaszolhatók az adatokra vonatkozó nagyon specifikus kérdések, amelyeket közvetlenül a tábla adatait vizsgálva nehéz lenne megválaszolni. A lekérdezések segítségével szűrhetők az adatok, számítások végezhetők velük, és összegzés készíthető róluk. A lekérdezésekkel ezenkívül számos adatkezelési feladat automatizálható, és még az elfogadásuk előtt ellenőrizhetők a módosítások.

Lekérdezésekkel számos, az adatbázissal kapcsolatos feladat leegyszerűsíthető

Tartalom

Áttekintés

A táblában szereplő adatok egy részhalmazának megtekintése

Egyszerre több tábla adatainak megtekintése

Kérdésvariációk létrehozása lekérdezésparaméterek segítségével

Az adatokon alapuló számítások elvégzése

Az adatok összegzésének és összesítésének megtekintése

Új tábla létrehozása más táblák adatai alapján

Adatok hozzáadása táblákhoz más táblák adatai alapján

Adatok automatizált módosítása

Adatok automatizált törlése

Áttekintés

A lekérdezés adateredményekre vagy adatműveletekre, esetleg mindkettőre vonatkozó kérelem. Lekérdezések segítségével egyszerű kérdések tehetők fel, számítások hajthatók végre, egyesíthetők a különböző táblák adatai, sőt hozzáadhatók, módosíthatók és törölhetők a táblaadatok. Azok a lekérdezések, amelyek adatokat kérnek le a táblából, vagy számításokat végeznek, választó lekérdezésként ismertek. Az adatokat hozzáadó, módosító vagy törlő lekérdezések pedig a módosító lekérdezések.

Ez a témakör alapvető tájékoztatást nyújt a lekérdezésekről, és a különböző típusú lekérdezések példáit is tartalmazza. Ha további tájékoztatást szeretne a lekérdezések egyes típusairól, végezzen keresést a súgóban, vagy használja a Lásd még szakasz hivatkozásait.

A lekérdezésekkel űrlapok vagy jelentések adatai is kinyerhetők. Egy jól megtervezett adatbázisban az űrlapokon vagy jelentésekben szereplő adatok általában több különböző táblából származnak. Lekérdezés használatával az űrlap vagy a jelentés kialakítása előtt összegyűjthetők a felhasználni kívánt adatok.

Ha további tájékoztatást szeretne arról, hogyan lehet lekérdezésekkel összeállítani az űrlapok és a jelentések adatait, használja a Lásd még szakaszban lévő hivatkozásokat, vagy végezzen keresést a súgóban.

Megjegyzés: Az ebben a témakörben szereplő példák egy olyan adatbázison alapulnak, amely a Northwind 2007 adatbázissablon alapján készült.

Hogyan kell beállítani a Northwind 2007 adatbázist?

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , és válassza az Új parancsot.

 2. A bal oldali ablaktáblában, a Sablonkategóriák területen kattintson a Helyi sablonok elemre.

 3. A Helyi sablonok területen kattintson a Northwind 2007 elemre, majd a Létrehozás gombra.

 4. A Northwind Traders oldal utasításait (a nyitóképernyő objektumlapján) követve nyissa meg az adatbázist, majd zárja be a Bejelentkezés párbeszédpanelt.

Vissza a lap tetejére

A táblában szereplő adatok egy részhalmazának megtekintése

Időnként a tábla valamennyi adatát át szeretnénk nézni, máskor viszont csak bizonyos mezők adatait szeretnénk ellenőrizni, vagy csak bizonyos mezők megadott feltételeknek eleget tevő adatait szeretnénk megtekinteni. Ha feltételek megadásával szeretné megjeleníteni az adatokat, választó lekérdezést kell alkalmazni.

Tegyük fel, hogy a termékek listáját és az árakat szeretné ellenőrizni. Az alábbi lépésekkel hozhat létre egy olyan lekérdezést, amely a termékekre és az árakra vonatkozó adatokat adja vissza:

 1. Nyissa meg a Northwind 2007 adatbázist.

 2. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 3. A Tábla megjelenítése párbeszédpanelen, a Táblák lapon kattintson duplán a Termékek elemre.

 4. Zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 5. A Termékek táblában kattintson duplán a Terméknév és a Listaár elemre: így helyezheti el a mezőket a lekérdezés tervezőrács.

 6. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  A lekérdezés lefut, majd megjeleníti a termékek listáját, a hozzájuk tartozó árakkal együtt.

Vissza a lap tetejére

Egyszerre több tábla adatainak megtekintése

A jól megtervezett adatbázis táblájához ellátni logikai kapcsolatok egymással. Ezek a kapcsolatok létezik, amelyek a táblák közös mezők alapján. Ha szeretné megtekinteni a csatolt tábla adatainak, választó lekérdezés használja.

Tegyük fel, hogy egy megadott városban élő vevők rendeléseit szeretné megtekinteni. A rendelésekre, illetve a vevőkre vonatkozó adatokat ugyanazon adatbázis két táblájában tárolja. Mindkét táblában található egy Vevőkód mező, amely a két tábla közötti egy-a-többhöz kapcsolat kapcsolat alapját képezi. Az alábbi lépésekkel hozhat létre egy olyan lekérdezést, amely a megadott városban, például Veszprémben élő vevőket adja vissza:

 1. Nyissa meg a Northwind 2007 adatbázist.

 2. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 3. Kattintson duplán a Tábla megjelenítése párbeszédpanel Táblák lapjának Vevők elemére, majd a Rendelések elemre.

 4. Zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

  Figyelje meg, hogy az illesztőnek hívott vonal összekapcsolja a Vevők tábla Azonosító mezőjét a Rendelések tábla Vevőkód mezőjével. Az illesztővonal a táblák közötti kapcsolatot mutatja

 5. A Vevők táblában kattintson duplán a Cég és a Város elemre: így helyezheti el a mezőket a lekérdezés tervezőrácsán.

 6. A lekérdezés tervezőrácsának Város oszlopában törölje a jelet a Megjelenítés sor jelölőnégyzetéből.

 7. A Város oszlop Feltétel oszlopába írja be: 'Veszprém' (a szimpla idézőjellel együtt).

  Ha törli a jelet a Megjelenítés jelölőnégyzetből, akkor a lekérdezés nem fogja megjeleníteni a várost az eredmények között, és ha a 'Veszprém' szöveget beírja a Feltétel sorba, akkor csak azok a rekordok fognak megjelenni, amelyeknél a Város mező értéke Veszprém. Ebben az esetben a lekérdezés csak a Veszprém  városban lévő vevőket jeleníti meg – az L és az AA vállalatot.

  Megjegyzés: Nem kell megjeleníteni egy mezőt ahhoz, hogy feltételként lehessen alkalmazni.

 8. A Rendelések táblában kattintson duplán a Rendeléskód és a Rendelve elemre a mezők elhelyezéséhez a lekérdezés tervezőrácsán.

 9. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  A lekérdezés lefut, majd megjeleníti a veszprémi vevők rendeléseinek a listáját.

 10. A CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával mentheti a lekérdezést.

  Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.

 11. A Lekérdezésnév mezőbe írja be a Rendelések városok szerint szöveget, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Kérdésvariációk létrehozása lekérdezésparaméterek segítségével

Időnként olyan lekérdezéseket kell futtatni, amelyek alig térnek el egy már létező lekérdezéstől. Az eredeti lekérdezést az új feltétellel módosítva is elvégezheti a lekérdezést, de ha gyakran szeretné egy adott lekérdezés változatait futtatni, érdemes lehet paraméteres lekérdezést alkalmazni. Ha futtat egy paraméteres lekérdezést, akkor a lekérdezés kéri a mezőértékeket, majd a megadott érték alapján hozza létre a lekérdezés feltételeit.

Az előző példában olyan lekérdezést hozott létre, amely a veszprémi vevőket jelenítette meg. Az alábbi lépésekkel módosítva a lekérdezést elérheti, hogy a várost mindig a lekérdezés futtatásakor kelljen megadni:

 1. Nyissa meg a Northwind 2007 adatbázist.

 2. Az Eltolási sávra kattintva jelenítse meg a Navigációs ablakot.

  Megjegyzés: Ha a Navigációs ablak már látszik, ez a lépés kihagyható.

 3. A Navigációs ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az előző szakaszban létrehozott Rendelések városok szerint lekérdezésre, majd kattintson a helyi menü Tervező nézet elemére.

 4. A lekérdezés tervezőrácsában, a Város oszlop feltétel sorába törölje a "Veszprém szöveget", és ezután írja be: [melyik city?].

  A [Melyik város?] karakterlánc a paraméterkérdés. A szögletes zárójel jelzi, hogy azt szeretné, hogy a lekérdezés kérje a paramétert, a megadott szöveg (ebben az esetben a Melyik város?) pedig maga a megjelenő kérdés.

  Megjegyzés: Sem pont (.), sem felkiáltójel (!) nem használható szövegként a paraméterkérdésben.

 5. Jelölje be a Város oszlop Megjelenítés sorában lévő jelölőnégyzetet, hogy a lekérdezés eredményei között megjelenjen a város.

 6. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  A lekérdezés kéri a Város értékét.

 7. Írja be a Debrecen szöveget, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  A lekérdezés lefut, majd megjeleníti a debreceni vevők megrendeléseit.

  De mi történik, ha nem tudja, milyen értékeket lehet megadni? Hogy a paraméterek használata még rugalmasabb legyen, helyettesítő karaktereket is meg lehet adni a kérdés részeként:

 8. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 9. A lekérdezés tervezőrácsában, a Város oszlop Feltétel sorába írja be a Like [Melyik város?]&"*".

  Ebben a paraméterkérdésben a Like kulcsszóval és a zárójelek között lévő és (&), valamint a csillag jellel (*) engedélyezi a felhasználó részére, hogy karakterkombinációkat is megadhasson, és azok tartalmazhassanak helyettesítő karaktereket – ily módon a lekérdezések nagyon sokféle eredményt adhatnak. Ha például a felhasználó a * karaktert írja be, akkor a lekérdezés eredményei között az összes város szerepelni fog; ha az L betűt írja be, akkor az összes „L” betűvel kezdődő város fog szerepelni, és ha az *s* karaktert írja be, akkor a lekérdezés eredményei között minden olyan város megtalálható lesz, amelynek a neve tartalmazza az „s” betűt.

 10. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Amikor megjelenik a lekérdezés kérdése, írja be a Deb karaktereket, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

 11. A lekérdezés lefut, majd megjeleníti a békéscsabai vevők megrendeléseit.

A paraméter adattípusainak megjelenítése

A paraméterként megadható adatok típusát is meghatározhatja. Bármely paraméter adattípusát megadhatja, de különösen a numerikus, a pénznem és a dátum/idő típusú adatoknál fontos a típus megadása. Ha meghatározza a paraméterként elfogadott adatok típusát, a felhasználók hasznosabb hibaüzeneteket látnak olyankor, amikor rossz típusú adatot – például pénznem helyett szöveget – írnak be.

Megjegyzés: Ha a paramétert úgy állítja be, hogy szöveges adatokat fogadjon, akkor bármely bevitel szövegként lesz értelmezve, és nem jelenik meg hibaüzenet.

Ha meg szeretné határozni egy lekérdezés paraméterének az adattípusát, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben, és a Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Paraméterek elemre.

 2. A lekérdezés paraméterei párbeszédpanel Paraméter oszlopába írja be a kérdést az összes olyan paraméternél, amelynél meg szeretné határozni az adattípust. Győződjön meg arról, hogy minden paraméter megfelel annak a kérdésnek, amelyet a lekérdezés tervezőrácsának Feltétel sorában megadott.

 3. Az Adattípus oszlopban válassza ki az egyes paraméterek adattípusát.

Vissza a lap tetejére

Az adatokon alapuló számítások elvégzése

A táblákban általában nem tárolunk olyan kiszámított adatokat, amelyek ugyanabban az adatbázisban szereplő adatokon alapulnak. Például a Northwind 2007 adatbázis Rendelés részletei táblája nem tartalmazza a termékek részösszegét, mivel egy adott termék részösszegének a kiszámítása a Rendelés részletei tábla Mennyiség, Egységár és Engedmény mezői alapján történik.

Bizonyos esetekben a számított értékek elavulnak, mivel a kiszámításuk alapjául szolgáló adatok megváltoznak. Például nem ajánlott valakinek az életkorát tárolni egy táblában, mivel a mező értékét minden évben frissíteni kellene, ehelyett érdemes a személy születési idejét tárolni, majd egy lekérdezési kifejezéssel kiszámítani az életkorát.

Az alábbi lépésekkel hozhat létre olyan lekérdezést, amely a termékek részösszegét a Rendelés részletei tábla alapján számítja ki.

 1. Nyissa meg a Northwind 2007 adatbázist.

 2. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 3. A Tábla megjelenítése párbeszédpanelen, a Táblák lapon kattintson duplán a Rendelés részletei elemre.

 4. Zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 5. A Rendelés részletei táblában kattintson duplán a Termékszám elemre: így helyezheti el a mezőt a lekérdezés tervezőrácsának első oszlopában.

 6. A rács második oszlopában kattintson a jobb gombbal a Mező sorra, majd kattintson a helyi menü Nagyítás elemére.

 7. A Nagyítás mezőbe illessze be a következőt:

  Részösszeg: ([Mennyiség]*[Egységár])-([Mennyiség]*[Egységár]*[Engedmény])

  Kattintson az OK gombra.

  Ez a kiszámított mező. A kiszámított mezőben az egyes termékek mennyiségét a program megszorozza az adott termék egységárával, az egyes termékek mennyiségét megszorozza a termékek egységárával és a termékekhez tartozó engedménnyel, majd az összesített engedményt kivonja az összesített egységárból.

 8. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  A lekérdezés lefut, majd megjeleníti a termékek és a részösszegek listáját rendelések szerint.

 9. Mentse a lekérdezést a CTRL+S lenyomásával, majd adja meg a lekérdezés neveként ezt: Termékek részösszegei.

Vissza a lap tetejére

Az adatok összegzésének és összesítésének megtekintése

Ha a táblákban tranzakciókat rögzít, vagy rendszeresen előforduló numerikus értékeket tárol, akkor hasznos lehet az adatokat összesítve, egy összegként vagy átlagként megjeleníteni.

A Microsoft Office Access 2007 tartalmaz egy új funkciót, az összegsort, amellyel bármely adatlap egyszerű összesített értékei megtekinthetők. Az alábbi lépésekkel adhat hozzá egy összegsort az előző példában létrehozott Termékek részösszegei lekérdezéshez:

 1. Futtassa a Termékek részösszegei lekérdezést, és hagyja nyitva az eredményeket Adatlap nézet.

 2. A Kezdőlap lap Rekordok csoportjában kattintson az Összesítés gombra.

  Megjelenik egy új sor az adatlap alján, amelynek első oszlopában az Összeg szó szerepel.

 3. Kattintson az adatlap utolsó, Összeg nevű sorában lévő cellára.

  A cellában megjelenik egy nyíl.

 4. A nyílra kattintva megjelenítheti az elérhető összesítő függvényeket.

  Mivel az oszlopban szöveges adatok is szerepelnek, csak két választási lehetőség adott: Nincs és Szám.

 5. Válassza a Szám elemet.

  A cella tartalma az Összesítés feliratról átvált az oszlopértékek számára.

 6. Kattintson a kapcsolódó cellára (a második oszlopra).

  A cellában megjelenik egy nyíl.

 7. Kattintson a nyílra, majd kattintson az Összeg elemre.

  A mezőben megjelenik az oszlop értékeinek az összege.

 8. Hagyja nyitva a lekérdezést Adatlap nézetben.

Összegző lekérdezés létrehozása összetettebb összesítésekhez

Az adatlap Összesítés sora nagyon hasznos, de összetettebb kérdések esetén összegző lekérdezést kell létrehozni. Az összegző lekérdezés olyan választó lekérdezés, amellyel csoportosíthatók és összegezhetők az adatok. Tegyük fel például, hogy meg szeretné nézni a termékenkénti összes eladást. Összegző lekérdezésben az Összeg függvény, egy összesítő függvény segítségével jelenítheti meg a termékenkénti összes eladást.

Az alábbi műveletekkel módosíthatja a Termékek részösszegei lekérdezést, hogy termékek szerint összesítse a termékek részösszegét.

 1. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

  Megjelenik a Termékek részösszegei lekérdezés Tervező nézetben.

 2. Kattintson a Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának Összesítés gombjára.

  Az Összesítés sor megjelenik a lekérdezés tervezőrácsában.

  Megjegyzés: Habár hasonló a nevük, a tervezőrács Összesítés sora és az adatlap Összeg sora nem ugyanaz:

  • Mezőértékek szerint a tervezőrács Összesítés sorával lehet csoportosítani.

  • Az adatlap Összeg sorát pedig az összegző lekérdezések eredményeihez lehet adni.

  • Ha a tervezőrács Összesítés sorát használja, akkor minden mezőhöz ki kell választania egy összesítő függvényt. Ha egy mezőre vonatkozóan nem szeretne számítást végrehajtani, a mező alapján csoportosítást végezhet.

 3. A tervezőrács második oszlopának Összesítés sorában válassza az Összeg függvényt a legördülő listában.

 4. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  A lekérdezés lefut, majd megjeleníti a termékek listáját, a részösszegekkel együtt.

 5. A lekérdezést a CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával mentheti. Hagyja nyitva a lekérdezést.

Kereszttáblás lekérdezés létrehozása újabb szintű csoportosítás érdekében

Most tegyük fel, hogy meg szeretné nézni a termékek részösszegeit, ugyanakkor hónapok szerinti összesítést is szeretne végezni, hogy a sorokban a termékek részösszegei, az oszlopokban pedig a hónap részösszegei legyenek láthatók. Ha szeretné megjeleníteni egy termék részösszegeit és egy hónap termékek szerinti részösszegeit, akkor kereszttáblás lekérdezés kell létrehozni.

A Termékek részösszegei lekérdezés újbóli futtatásával a lekérdezés megjeleníti a termékek részösszegeinek a sorát és a havi részösszegek oszlopát.

 1. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 2. Kattintson a Lekérdezések beállítása csoport Tábla megjelenítése elemére.

 3. Kattintson duplán a Tábla megjelenítése párbeszédpanel Rendelések elemére, majd kattintson a Bezárás gombra.

 4. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Kereszttáblás gombra

  A tervezőrácson a Megjelenítés sor rejtett, míg a Kereszttábla sor látható.

 5. A tervezőrács harmadik oszlopában kattintson a jobb gombbal a Mező sorra, majd kattintson a helyi menü Nagyítás elemére. Megjelenik a Nagyítás párbeszédpanel.

 6. A Nagyítás mezőbe illessze be a következőt:

  Hónap: DatePart("m",[Rendelve]) & ". hónap"

 7. Kattintson az OK gombra.

 8. A Kereszttábla sorban jelölje ki a következő értékeket a legördülő listában: Sorfejléc az első oszlophoz Érték a második oszlophoz és Oszlopfejléc a harmadik oszlophoz.

 9. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  A lekérdezés lefut, majd megjeleníti a termékek részösszegét hónapok szerint összesítve.

 10. A CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával mentheti a lekérdezést.

Vissza a lap tetejére

Új tábla létrehozása más táblák adatai alapján

Táblakészítő lekérdezés segítéségével új táblát hozhat létre a más táblákban tárolt adatok alapján.

Tegyük fel például, hogy szeretné elküldeni a békéscsabai rendelések adatait egy olyan békéscsabai üzleti partnernek, aki az Access programmal készít jelentéseket. Nem kell elküldeni az összes rendelési adatot: a küldött adatok a békéscsabai rendelésekre vonatkozó adatokra korlátozhatók.

Készíthet egy olyan választó lekérdezést, amely a békéscsabai rendelések adatait tartalmazza, majd az alábbi lépésekkel létrehozhat egy új táblát a választó lekérdezés alapján:

 1. Nyissa meg a Northwind 2007 adatbázist.

 2. Ha a megnyitáskor az adatbázis nem megbízható, akkor ahhoz, hogy táblázatkészítő lekérdezést futtathasson, lehet, hogy engedélyezni kell az adatbázis tartalmát (a Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező) menüszalag alatt megjelenő üzenetsávról.

  Hogyan engedélyezhető az adatbázis?

  1. Az üzenetsávon kattintson a Beállítások gombra.

   Megjelenik A Microsoft Office biztonsági szolgáltatásai párbeszédpanel.

  2. Kattintson a Tartalom engedélyezése elemre, majd az OK gombra.

  Megjegyzés: Ha az adatbázis megbízható helyen található, akkor az üzenetsáv nem jelenik meg, és nem kell engedélyezni a tartalmat.

 3. Zárja be a Bejelentkezési párbeszédpanelt.

 4. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 5. Kattintson duplán a Tábla megjelenítése párbeszédpanel Rendelés részletei elemére, majd kattintson a Rendelések gombra.

 6. Zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 7. A Rendelések táblában kattintson duplán a Vevőkód és a Város elemre: így helyezheti el a mezőket a tervezőrácson.

 8. A Rendelés részletei táblában kattintson duplán az Azonosító, a Termékszám, a Mennyiség, az Egységár és az Engedmény elemre: így helyezheti el a mezőket a tervezőrácson.

 9. A tervezőrács Város oszlopában törölje a jelet a Megjelenítés sorból. A Feltétel sorba írja be: 'Békéscsaba' (a szimpla idézőjelekkel együtt).

  Ellenőrizze a lekérdezés eredményeit, mielőtt táblát hozna létre az eredmények alapján.

 10. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

 11. A CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával mentheti a lekérdezést.

  Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.

 12. A Lekérdezésnév mezőbe írja be: Lekérdezés: békéscsabai rendelések, majd kattintson az OK gombra.

 13. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet menügombra, majd a Tervező nézet parancsra.

 14. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Táblakészítő gombra.

  Megjelenik a Tábla létrehozása párbeszédpanel.

 15. A Táblakészítő párbeszédpanel Táblanév mezőjébe írja be a Békéscsabai rendelések szöveget, majd kattintson az OK gombra.

 16. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

 17. A megerősítést kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.

  Létrejön az új tábla, és megjelenik a navigációs ablakban.

  Megjegyzés: Ha már van egy tábla a megadott néven, akkor az a lekérdezés futása előtt törlődik.

 18. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Mivel a Békéscsabai rendelések tábla már létezik, megjelenik egy figyelmeztető párbeszédpanel.

 19. Kattintson a Nem gombra. A művelet megszakad, és a párbeszédpanel eltűnik.

Vissza a lap tetejére

Adatok hozzáadása táblákhoz más táblák adatai alapján

Hozzáfűző lekérdezésekkel lekérhetők egy vagy több tábla adatai, majd az adatok hozzáadhatók egy másik táblához.

Tegyük fel, hogy létrehozott egy táblát, amelyet megosztott egy békéscsabai üzleti partnerével, de rájött, hogy a partner Debrecen környékén lévő ügyfelekkel is dolgozik. Ezért szeretné hozzáadni a Debrecen környékére vonatkozó adatokat a táblához, mielőtt megosztaná azt a partnerrel.

Az alábbi lépésekkel adhatja hozzá a Debrecen környékére vonatkozó adatokat az előző példában létrehozott Békéscsabai rendelések táblához:

 1. Nyissa meg a „Lekérdezés: békéscsabai rendelések” táblát Tervező nézetben.

 2. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Hozzáfűzésgombra. A Hozzáfűzés párbeszédpanel.

 3. A Hozzáfűzés párbeszédpanelen kattintson a Táblanév mezőre, majd válassza ki a Békéscsabai rendelések táblát a legördülő listáról.

 4. Kattintson az OK gombra.

  A Hozzáfűzés párbeszédpanel eltűnik. A tervezőrácsról eltűnik a Megjelenítés sor, és megjelenik a Hozzáfűzés sor.

 5. A tervezőrács Város oszlopának Feltétel sorából törölje a 'Békéscsaba' szöveget, majd írja be: 'Debrecen'.

 6. A Hozzáfűzés sorban válassza ki a megfelelő mezőket az egyes oszlopokhoz.

  Példánkban a Hozzáfűzés sor értékeinek meg kell egyezniük a Mező sor értékeivel, de ez nem működési feltétele a hozzáfűző lekérdezéseknek.

 7. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

Vissza a lap tetejére

Adatok automatizált módosítása

Frissítő lekérdezésekkel módosíthatja a táblákban szereplő adatokat, és a frissítő lekérdezésekben feltételek megadásával szabályozhatja, hogy mely sorok frissüljenek. A frissítő lekérdezésekben a frissítés végrehajtása előtt ellenőrizheti a frissítendő adatokat.

Fontos: A módosító lekérdezések nem vonhatók vissza. Ajánlott biztonsági másolatot készíteni az összes olyan tábláról, amelyet frissítő lekérdezéssel kíván frissíteni.

Az előző példában sorokat fűzött hozzá a Békéscsabai rendelések táblához. A Békéscsabai rendelések tábla Termékszám mezőjében látható a numerikus termékazonosító. Hogy az adatok jobban felhasználhatók legyenek a jelentésekben, érdemes lehet a termékazonosítók helyett a termékneveket megjeleníteni. A termékazonosítók cseréje érdekében először módosítani kell a Békéscsabai rendelések tábla Termékszám mezőjének adattípusát Szám típusról Szöveg típusra, hogy a Termékszám mező fogadhassa a termékneveket.

Az alábbi lépésekkel frissítheti a Békéscsabai rendelések tábla értékeit:

 1. Nyissa meg a Békéscsabai rendelések táblát Tervező nézetben.

 2. A Termékszám sor adattípusát módosítsa Szám típusról Szöveg típusra.

 3. Mentse, majd zárja be a Békéscsabai rendelések táblát.

 4. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 5. Kattintson duplán a Tábla megjelenítése párbeszédpanel Békéscsabai rendelések elemére, majd kattintson a Termékek elemre.

 6. Zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 7. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Frissítés gombra.

  A tervezőrácsról eltűnik a Rendezés és a Megjelenítés sor, és megjelenik a Módosítás sor.

 8. A Békéscsabai rendelések táblán kattintson duplán a Termékszám elemre: így helyezheti el a mezőt a tervezőrácson.

 9. A tervezőrácson, a Termékszám oszlop Módosítás sorába írja be vagy illessze be a következő szöveget:

  [Termékek].[Terméknév]

  Tipp: A frissítő lekérdezésekkel a mezőértékek törölhetők is: ehhez egy üres karakterláncot ("") vagy a NULL értéket kell megadni a Módosítás sorban.

 10. A Feltétel sorba írja be vagy illessze be a következőt:

  [Termékszám] Like ([Termékek].[Azonosító])

  A Like kulcsszóra azért van szükség, mert az összehasonlított mezők különböző típusú adatokat tartalmaznak (a Termékszám szöveges adat, míg az Azonosító numerikus adat).

 11. Ha Adatlap nézetben jeleníti meg a lekérdezést, akkor ellenőrizheti, mely értékek kerülnek majd módosításra a frissítő lekérdezés hatására.

  A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson az Adatlap nézet gombra.

  A lekérdezés megjeleníti azokat a termékazonosítókat, amelyek frissülni fognak.

 12. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Ha megnyitja a Békéscsabai rendelések táblát, láthatja, hogy a Termékazonosító mező numerikus értékei helyén a Termékek tábla terméknevei jelennek meg.

Vissza a lap tetejére

Adatok automatizált törlése

Törlő lekérdezésekkel törölhetők a táblák adatai, és a törlő lekérdezésekben feltételek megadásával szabályozható, hogy mely sorok törlődjenek. A törlő lekérdezésekben még a törlés végrehajtása előtt ellenőrizheti, hogy mely adatok fognak törlődni.

Tegyük fel, hogy a Békéscsabai rendelések táblát (amelyet az előző példában frissített) el szeretné küldeni a békéscsabai üzleti partnernek, de észreveszi, hogy a sorok egy részében számok vagy üres mezők szerepelnek. A tábla elküldése előtt szeretné eltávolítani az üres mezőket tartalmazó sorokat. Megnyithatja a táblát, és kézzel is törölheti a sorokat, de ha nem csak néhány sort kell törölni, és ha egyértelműen meg tudja fogalmazni a törlési feltételt, akkor érdemesebb lehet törlő lekérdezést használni.

Az alábbi műveletek végrehajtása esetén lekérdezéssel törölheti a Békéscsabai rendelések tábla azon sorait, amelyeknél nincs megadva a Rendeléskód értéke:

 1. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 2. A Tábla megjelenítése párbeszédpanelen kattintson duplán a Békéscsabai rendelések elemre.

 3. Zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 4. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Törlő gombra.

  A tervezőrácsról eltűnik a Rendezés és a Megjelenítés sor, és megjelenik a Törlés sor.

 5. A Békéscsabai rendelések táblán kattintson duplán a Rendeléskód elemre: így helyezheti el a mezőt a tervezőrácson.

 6. A tervezőrácson a Rendeléskód oszlop Feltétel sorába írja be: Null.

 7. Kattintson a Tervezés lap Eredmények csoportjának Futtatás gombjára.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×