Lekérdezések – Bevezetés

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Lekérdezések használatával egyszerűbb az Access-adatbázisok adatainak megtekintése, bővítése, törlése és módosítása. A lekérdezések a következőkre is alkalmasak:

 • Konkrét adatok gyors leszűrése meghatározott feltételek alapján

 • Adatokkal végzett számítások és összegzések

 • Adatkezelési feladatok automatizálása, például a legfrissebb adatok rendszeres időközönkénti felülvizsgálata

Megjegyzés :  Ha ki szeretné próbálni a példákban szereplő lekérdezéseket, akkor asztali Access-adatbázist használjon.

Keresse meg és az adatok használatát segítő lekérdezések

Választó lekérdezés létrehozása

Paraméteres lekérdezés létrehozása

Összegző lekérdezés létrehozása

Kereszttáblás lekérdezés létrehozása

Hozzon létre egy tábla lekérdezés

Hozzáfűző lekérdezés létrehozása

Frissítő lekérdezés létrehozása

Törlő lekérdezés létrehozása

Az adatok megtalálását és használatát segítő lekérdezések

Egy jól megtervezett adatbázisban az űrlapokon vagy jelentésekben látható információk általában több táblából származnak. Az információkat egy lekérdezés gyűjti össze a különböző táblákból, majd összeállítja belőlük az űrlapon vagy jelentésen megjelenítendő adatokat. A lekérdezés olyan kérés, amely vagy adatokat kér az adatbázisból, vagy valamilyen művelet végrehajtását kéri az adatokon, esetleg mindkettőt. A lekérdezésekkel választ kaphat egyszerű kérdésekre, számításokat végezhet, különböző táblákból származó adatokat vonhat össze, valamint bővítheti, módosíthatja és törölheti az adatbázisban tárolt adatokat. Mivel a lekérdezések ennyire sokoldalúak, számos típusuk van, és mindig az elvégzendő feladat határozza meg, hogy melyiket kell alkalmazni közülük.

A lekérdezések fő típusai

Rendeltetés

Választandó beállítás

Adatok beolvasása egy táblából vagy számítások végrehajtása.

Művelet

Adatok felvétele, módosítása és törlése. Mindegyik művelethez külön módosító lekérdezéstípus tartozik. A módosító lekérdezések nem érhetők el az Access-alkalmazásokban.

Vissza a lap tetejére

Választó lekérdezés létrehozása

Csak a tábla egyes mezők adatainak áttekintése vagy egyszerre több tábla adatainak megtekintése vagy esetleg látni az adatokat a megadott feltétel alapján szeretne, jelölje be a lekérdezés típusának választási akkor. További információ, Egyszerű választó lekérdezések létrehozását.

Kiválasztott mezők adatainak áttekintése

Ha például az adatbázis egyik táblája nagyon sok termékadatot tartalmaz, de Ön csak a termékek listáját és az árakat szeretné áttekinteni, akkor a következő lekérdezés létrehozásával kérheti le csak a termékneveket és a hozzájuk tartozó árakat:

 1. Nyissa meg az adatbázist, és kattintson a Létrehozás lap Lekérdezéstervező gombjára.

 2. A Tábla megjelenítése párbeszédpanel Táblák lapján kattintson duplán a Termékek táblára, ezután zárja be a párbeszédpanelt.

 3. A Termékek táblában legyen mondjuk egy Terméknév és egy Listaár mező. Kattintson duplán a Terméknév és a Listaár elemre. Ezzel hozzáadja a mezőket a lekérdezés tervezőrács.

 4. A Tervezés lapon kattintson a Futtatásgombra. A lekérdezés fut, és a termékeket és a árakat listáját jeleníti meg.

Vissza a lap tetejére

Egyszerre több csatolt tábla adatainak megtekintése

Tegyük fel, hogy van egy adatbázisa, amely egy élelmiszerüzlet adatait tárolja, és szeretné áttekinteni egy adott városban élő vevők rendeléseit. A vevőkre és a rendelésekre vonatkozó adatokat az adatbázis Vevők és Rendelések nevű tábláiban tárolja. Ha mindkét táblának van egy Vevőazonosító mezője, akkor ezek alapján egy-a-többhöz kapcsolat hozható létre a két tábla között. Ekkor az alábbi lépésekkel létrehozhat egy lekérdezést, amely egy adott város, például Veszprém vevőinek rendeléseit adja vissza:

 1. Nyissa meg az adatbázist. Kattintson a Létrehozás lap Lekérdezés csoportjának Lekérdezéstervező gombjára.

 2. A Tábla megjelenítése párbeszédpanel Táblák lapján kattintson duplán a Vevők és a Rendelések elemre.

 3. Zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt. Láthatja, hogy egy vonal (az illesztés) összekapcsolja a Vevők tábla Azonosító mezőjét a Rendelések tábla Vevőkód mezőjével. Ez a vonal a két tábla közötti kapcsolatot mutatja.

 4. A Vevők táblában kattintson duplán a Cég és a Város elemre a mezők elhelyezéséhez a lekérdezés tervezőrácsán.

 5. A lekérdezés tervezőrácsának Város oszlopában törölje a jelet a Megjelenítés sor jelölőnégyzetéből.

 6. A Város oszlop feltétel sorába írja be a Veszprém szót.

  Ha törli a jelet a Megjelenítés jelölőnégyzetből, a lekérdezés nem fogja megjeleníteni a várost az eredmények között, és ha a Veszprém szöveget beírja a Feltétel sorba, akkor csak azok a rekordok fognak megjelenni, amelyeknél a Város mező értéke Veszprém. Ebben az esetben a lekérdezés csak a Veszprém városban lévő vevőket jeleníti meg. Ahhoz, hogy egy mezőre feltételt alkalmazzon, nem szükséges megjelenítenie.

 7. A Rendelések táblában kattintson duplán a Rendeléskód és a Rendelve elemre a mezők elhelyezéséhez a lekérdezés tervezőrácsán.

 8. Kattintson a Tervezés lap Eredmények csoportjában a Futtatás gombra. A program futtatja a lekérdezést, és megjeleníti a veszprémi vevők rendeléseit.

 9. A CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával mentheti a lekérdezést.

Vissza a lap tetejére

Paraméteres lekérdezés létrehozása

Ha gyakran kell egy adott lekérdezés különböző változatait futtatnia, akkor célszerű paraméteres lekérdezést létrehozni. A paraméteres lekérdezés futtatásakor a lekérdezés kéri a mezőértékeket, majd a megadott érték alapján beállítja a lekérdezés feltételeit.

Megjegyzés :  Az Access-alkalmazásokban nem hozható létre paraméteres lekérdezés.

Folytatva az előző példát, amelyben megtanulta, hogyan hozhatja létre a veszprémi vevők rendeléslistáját visszaadó lekérdezést, most módosítsa a választó lekérdezést úgy, hogy várost mindig a lekérdezés futtatásakor kelljen megadni. A példa megvalósításához nyissa meg az előző példában létrehozott adatbázist:

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal az előző részben létrehozott Rendelések városok szerint lekérdezésre, majd kattintson a helyi menü Tervező nézet elemére.

 2. A lekérdezés tervezőrácsában, a Város oszlop feltétel sorába törölje a Veszprém szöveget, és ezután írja be: [melyik city?].

  A [Melyik város?] karakterlánc a paraméterkérdés. A szögletes zárójel jelzi, hogy azt szeretné, hogy a lekérdezés kérje a bevitelt, a megadott szöveg (ebben az esetben a Melyik város?) pedig maga a paraméterkérdés.

Megjegyzés : Sem pont (. ), sem felkiáltójel (! ) nem használható szövegként a paraméterkérdésben.

 1. Jelölje be a Város oszlop Megjelenítés sorában lévő jelölőnégyzetet, hogy a lekérdezés eredményei között megjelenjen a város.

 2. Kattintson a Tervezés lap Eredmények csoportjában a Futtatás gombra. A program bekéri a Város mező értékét.

 3. Írja be a Debrecen, és nyomja le az ENTER billentyűt, láthatja a debreceni vevők rendeléseit.

  Mi történik, ha nem tudja, milyen értékeket lehet megadni? Lehetővé kell tennie, hogy a beírt értékben helyettesítő karaktereket is meg lehessen adni:

 4. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 5. A lekérdezés tervezőrácsában, a Város oszlop feltétel sorába írja be a : Like [melyik city?] & "*".

  Ebben a paraméterkérdésben a Like kulcsszóval és a zárójelek között lévő és (&), valamint a csillag jellel (*) engedélyezi a felhasználó részére, hogy karakterkombinációkat is megadhasson, és azok tartalmazhassanak helyettesítő karaktereket – ily módon a lekérdezések nagyon sokféle eredményt adhatnak. Ha például a felhasználó a * karaktert írja be, akkor a lekérdezés eredményei között az összes város szerepelni fog; ha az L betűt írja be, akkor az összes „L” betűvel kezdődő város fog szerepelni, és ha az *s* karaktert írja be, akkor a lekérdezés eredményei között minden olyan város megtalálható lesz, amelynek a neve tartalmazza az „s” betűt.

 6. A Tervezés lap eredmények csoportjában a Futtatásparancsra és a kérdésnél írja be az Új, és nyomja le az ENTER BILLENTYŰT.

  A kérdezés lefut, majd megjeleníti a debreceni vevők rendeléseit.

A paraméter adattípusainak megjelenítése

A paraméterként megadható adatok típusát is meghatározhatja. Bármely paraméter adattípusát megadhatja, de különösen a numerikus, a pénznem és a dátum/idő típusú adatoknál fontos a típus megadása. Ha meghatározza a paraméterként elfogadott adatok típusát, a felhasználók hasznosabb hibaüzeneteket látnak olyankor, amikor rossz típusú adatot – például pénznem helyett szöveget – írnak be.

Ha a paramétert úgy állítja be, hogy szöveges adatokat fogadjon, akkor bármely bevitel szövegként lesz értelmezve, és nem jelenik meg hibaüzenet.

Ha meg szeretné határozni egy lekérdezés paraméterének az adattípusát, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben, és a Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Paraméterek elemre.

 2. A lekérdezés paraméterei párbeszédpanel Paraméter oszlopába írja be a kérdést az összes olyan paraméternél, amelynél meg szeretné határozni az adattípust. Győződjön meg arról, hogy minden paraméter megfelel a lekérdezés tervezőrácsának Feltétel sorában megadott kérdésnek.

 3. Az Adattípus oszlopban válassza ki az egyes paraméterek adattípusát.

További információt a kéréséhez lekérdezés futtatása során bemeneti paramétereket.

Vissza a lap tetejére

Összegző lekérdezés létrehozása

Az adatlap Összeg sora nagyon hasznos, de összetettebb kérdések esetén összegző lekérdezést kell létrehozni. Az összegző lekérdezés olyan választó lekérdezés, amellyel csoportosíthatók és összegezhetők az adatok, például ha meg szeretné nézni a termékenkénti összes eladást. Összegző lekérdezésben a Sum függvény (egy összesítő függvény) segítségével jelenítheti meg a termékenkénti összes eladást.

Megjegyzés : Az Access-alkalmazásokban nem használhatók összesítő függvények.

Az alábbi műveletekkel módosítsa az előző példában létrehozott lekérdezést, hogy termékenként is összegezze az eladásokat.

 1. Kattintson a Kezdőlap lap Nézet > Tervező nézetben.

  Megjelenik a Termékek részösszegei lekérdezés Tervező nézetben.

 2. Kattintson a Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának Összesítés gombjára.

  Az Összesítés sor megjelenik a lekérdezés tervezőrácsában.

Megjegyzés : Bár hasonló a nevük, a tervezőrács Összesítés sora és az adatlap Összeg sora nem ugyanaz:

 • Mezőértékek szerint a tervezőrács Összesítés sorával lehet csoportosítani.

 • Az adatlap Összeg sorát pedig az összegző lekérdezések eredményeihez lehet adni.

 • Ha a tervezőrács Összesítés sorát használja, akkor minden mezőhöz ki kell választania egy összesítő függvényt. Ha egy mezőre vonatkozóan nem szeretne számítást végrehajtani, a mező alapján csoportosítást végezhet.

 • A tervezőrács második oszlopának Összesítés sorában válassza az Összeg függvényt a legördülő listában.

 • Kattintson a Tervezés lap Eredmények csoportjában a Futtatás gombra. A program futtatja a lekérdezést, és megjeleníti a termékek listáját a részösszegekkel.

 • A lekérdezést a CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával mentheti. Hagyja nyitva a lekérdezést.

További tudnivalókért lásd: oszlop összegek megjelenítése adatlapon Összegsorral használatával.

Vissza a lap tetejére

Az adatokon alapuló számítások elvégzése

A számított értékeket, például a részösszegeket nem érdemes táblákban tárolni még akkor sem, ha ugyanannak az adatbázisnak az adataiból származnak, mivel a számított értékek elavulnak, amikor a kiszámításuk alapjául szolgáló adatok megváltoznak. Nem ajánlott például valakinek az életkorát tárolni egy táblában, mivel a mező értékét minden évben frissíteni kellene, ehelyett inkább a személy születési idejét kell tárolni, és egy lekérdezési kifejezéssel kiszámítani az életkort.

Tegyük fel, hogy van egy adatbázisa eladásra váró termékekről. Ennek az adatbázisnak van egy Rendelés részletei táblája, amelynek mezőiben a termékek adatait, például árát és mennyiségét tárolja. Ebben az esetben a részösszegeket kiszámíthatja egy lekérdezéssel, amely összeszorozza az egyes termékek mennyiségét a termék egységárával, aztán összeszorozza az egyes termékek mennyiségét az egységár és az engedmény szorzatával, végül kivonja az összes engedményt az összes egységárból. Ha az előző példában létrehozta a mintaadatbázist, akkor most nyissa meg, és tegye a következőket:

 1. Létrehozás fülre, kattintson a Lekérdezéstervező.

 2. Az a A tábla megjelenítése párbeszédpanelen, a táblák lapján kattintson duplán a Rendelés részletei.

 3. Bezárás a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 4. A rendelés részletei táblában kattintson duplán a Termékszám a mező felvétele az első oszlopban, a lekérdezés tervezőrácsán.

 5. A rács második oszlopának, kattintson a jobb gombbal a mező sor, és kattintson Nagyítás a helyi menüben.

 6. Az a Nagyítás mezőbe írja be vagy illessze be a következőt: Részösszeg: ([Mennyiség] * [Egységár])-([Mennyiség] * [Mennyiség]*[Egységár])-([Mennyiség]*[Egységár]*[engedmény])

 7. Kattintson az OK gombra.

 8. Kattintson a Tervezés lapon kattintson a futtatása. A lekérdezés fut, és kattintson a termékek és részösszegek rendelésenként listáját jeleníti meg.

 9. Mentse a lekérdezést a CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával, majd adja meg a lekérdezés neveként a Termékek részösszegei kifejezést.

Lásd még: oszlop összegek megjelenítése adatlapon Összegsorral használatával.

Vissza a lap tetejére

Az adatok összegzésének és összesítésének megjelenítése

Ha a táblákban tranzakciókat rögzít, vagy rendszeresen előforduló számadatokat tárol, akkor hasznos lehet az adatokat összesítve, egy összegként vagy átlagként megjeleníteni. Az Access alkalmazásban ehhez egy Összeg sorral bővítheti az adatlap. Az Összeg sor az adatlap alján található, göngyölített összeget vagy más összesített értéket megjelenítő sor.

 1. Futtassa a Termékek részösszegei lekérdezést, és hagyja nyitva az eredményeket Adatlap nézet.

 2. Kattintson a Kezdőlap lapon kattintson a összegek. A Word, az Adatlap alján megjelenik egy új sorba teljes az első oszlopban.

 3. Kattintson arra a cellára, az utolsó sorban az Adatlap nevű teljes.

 4. Kattintson a nyílra kattintva megtekintheti a rendelkezésre álló összesítő függvények. Az oszlop szöveges adatokat tartalmaz, mert nincsenek csak két lehetőség közül választhat: nincs és száma.

 5. Válassza a száma. A cella tartalma változik teljes az a oszlop értékeinek száma.

 6. Kattintson a kapcsolódó cellára (a második oszlopra). A cellában megjelenik egy nyíl.

 7. Kattintson a nyílra, és válassza a összege. A mező megjeleníti az oszlop értékeinek összege.

 8. Hagyja nyitva a lekérdezést Adatlap nézetben.

Vissza a lap tetejére

Kereszttáblás lekérdezés létrehozása

Tegyük fel, hogy meg szeretné nézni a termékek részösszegeit, ugyanakkor szeretne hónapok szerinti összesítést is készíteni, hogy a sorokban a termékek részösszegei, az oszlopokban pedig a hónap részösszegei legyenek láthatók. Ha egy termék részösszegeit és egy hónap termékek szerinti részösszegeit szeretné megjeleníteni, akkor kereszttáblás lekérdezés kell létrehozni.

Megjegyzés : A kereszttáblás lekérdezések nem jeleníthetők meg az Access-alkalmazásokban.

A Termékek részösszegei lekérdezés újbóli futtatásával a lekérdezés megjeleníti a termékek részösszegeinek a sorát és a havi részösszegek oszlopát.

 1. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 2. Kattintson a Lekérdezések beállítása csoport Tábla megjelenítése elemére.

 3. Kattintson duplán a Tábla megjelenítése párbeszédpanel Rendelések elemére, majd kattintson a Bezárás gombra.

 4. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a kereszttáblásgombra. A tervezőrácsról eltűnik a Megjelenítés sor, és megjelenik a Kereszttábla sor.

 5. A rács második oszlopában kattintson a jobb gombbal a Mező sorra, majd válassza a helyi menü Nagyítás parancsát. Megjelenik a Nagyítás ablak.

 6. A Nagyítás párbeszédpanelen írja be vagy illessze be a következőt: hónap: DatePart ("m", [rendelési idő]) & "Havi"

 7. Kattintson az OK gombra.

 8. A Kereszttábla sorban jelölje ki a következő értékeket a legördülő listában: Sorfejléc az első oszlophoz Érték a második oszlophoz és Oszlopfejléc a harmadik oszlophoz.

 9. Kattintson a Tervezés lap Eredmények csoportjában a Futtatás gombra. A program futtatja a lekérdezést, és megjeleníti a termékek havi összesítésű részösszegeit.

 10. A CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával mentheti a lekérdezést.

  További tudnivalók:

Vissza a lap tetejére

Táblakészítő lekérdezés létrehozása

Táblakészítő lekérdezés segítségével új táblát hozhat létre a más táblákban tárolt adatok alapján.

Megjegyzés :  A táblakészítő lekérdezések nem érhetők el az Access-alkalmazásokban.

Tegyük fel például, hogy el szeretné küldeni a békéscsabai rendelések adatait egy olyan békéscsabai üzleti partnernek, aki az Access programmal készít jelentéseket. Nem kell elküldeni az összes rendelési adatot: a küldött adatok a békéscsabai rendelésekre vonatkozó adatokra korlátozhatók.

Készíthet egy olyan választó lekérdezést, amely a békéscsabai rendelések adatait tartalmazza, majd az alábbi lépésekkel létrehozhat egy új táblát a választó lekérdezés alapján:

 1. Nyissa meg az előző példában használt példaadatbázist.

  Előfordulhat, hogy a táblakészítő lekérdezések futtatásához engedélyeznie kell az adatbázis tartalmát.

  Megjegyzés : Ha megjelenik egy üzenet az adatbázis engedélyezésével kapcsolatos a menüszalag alatt, kattintson a tartalom engedélyezése.Az adatbázis már megbízható helyen, ha nem jelenik meg az üzenetsávon.

 2. Kattintson a Létrehozás lap Lekérdezés csoportjának Lekérdezéstervező gombjára.

 3. Kattintson duplán a Tábla megjelenítése párbeszédpanel Rendelés részletei és Rendelések elemére, majd zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 4. A Rendelések táblában kattintson duplán a Vevőkód és a Város elemre a mezők elhelyezéséhez a tervezőrácson.

 5. A Rendelés részletei táblában kattintson duplán a Rendelésazonosító, a Termékazonosító, a Mennyiség, az Egységár és az Engedmény elemre a mezők elhelyezéséhez a tervezőrácson.

 6. A tervezőrács Város oszlopában törölje a jelet a Megjelenítés sor a mezőben. A feltétel sorba írja be a 'Békéscsaba' (az egyetlen idézőjelekkel együtt). A lekérdezés eredményének használata előtt ellenőrizendő őket a táblázat létrehozásához.

 7. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

 8. Mentse a lekérdezést a CTRL+S billentyűkombináció lenyomásával.

 9. A Lekérdezés neve mezőbe írja be a Lekérdezés: Békéscsabai rendelések szöveget, és kattintson az OKgombra.

 10. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 11. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Táblakészítő gombra.

 12. A Táblakészítő párbeszédpanel Táblanév mezőjébe írja be a Békéscsabai rendelések, és kattintson az OKgombra.

 13. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

 14. Kattintson a megerősítő párbeszédpanel Igen gombjára, és tekintse meg a navigációs ablakban megjelenő új táblát.

  Megjegyzés : Ha van már tábla a megadott névvel, akkor az Access a lekérdezés futtatása előtt törli a táblát.

Vissza a lap tetejére

Hozzáfűző lekérdezés létrehozása

Hozzáfűző lekérdezésekkel lekérhetők egy vagy több tábla adatai, majd az adatok hozzáadhatók egy másik táblához.

Megjegyzés : A hozzáfűző lekérdezések nem érhetők el az Access-alkalmazásokban.

Tegyük fel, hogy létrehozott egy táblát, amelyet megosztott egy békéscsabai üzleti partnerével, de rájött, hogy a partner Békéscsaba környékén lévő ügyfelekkel is dolgozik. Ezért szeretné hozzáadni a Békéscsaba környékére vonatkozó adatokat a táblához, mielőtt megosztaná azt a partnerrel. A Békéscsaba környékére vonatkozó adatokat az alábbi lépésekkel adhatja hozzá a Békéscsabai rendelések táblához:

 1. Nyissa meg a „Lekérdezés: Békéscsabai rendelések” táblát Tervező nézetben.

 2. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Hozzáfűzésgombra. A Hozzáfűzés párbeszédpanel.

 3. A Hozzáfűzés párbeszédpanelen kattintson a Táblanév mezőre, és válassza ki a Békéscsabai rendelések táblát a legördülő listáról, majd kattintson az OK gombra.

 4. A rács, a tervezőrács város oszlopának feltétel sorába törölje a 'Békéscsaba', és írja be a 'Békéscsaba környéke'.

 5. A Hozzáfűzés sorban válassza ki a megfelelő mezőket az egyes oszlopokhoz.

  Példánkban a Hozzáfűzés sor értékeinek meg kell egyezniük a Mező sor értékeivel, de ez nem működési feltétele a hozzáfűző lekérdezéseknek.

 6. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

Megjegyzés :  Ha nagy mennyiségű adatot visszaadó lekérdezést futtat, akkor megjelenhet egy hibaüzenet, amely közli, hogy a lekérdezést később nem lehet visszavonni. A lekérdezés rendes futtatásához próbálja meg 3 MB-ra növelni a memóriaszegmensre vonatkozó korlátot.

Vissza a lap tetejére

Frissítő lekérdezés létrehozása

Frissítő lekérdezésekkel módosíthatja a táblákban szereplő adatokat, és a frissítő lekérdezésekben feltételek megadásával szabályozhatja, hogy mely sorok frissüljenek. A frissítő lekérdezésekben a frissítés végrehajtása előtt ellenőrizheti a frissítendő adatokat.

Fontos : A módosító lekérdezések nem vonhatók vissza. Ajánlott biztonsági másolatot készíteni az összes olyan tábláról, amelyet frissítő lekérdezéssel kíván frissíteni.

Megjegyzés : A frissítő lekérdezések nem érhetők el az Access-alkalmazásokban.

Az előző példában sorokat fűzött hozzá a Békéscsabai rendelések táblához. A Békéscsabai rendelések tábla Termékszám mezőjében egy numerikus termékazonosító látható. Az alábbi eljárással érdemes a termékazonosítók helyett a termékneveket megjeleníteni, hogy az adatok jobban felhasználhatók legyenek a jelentésekben.

 1. Nyissa meg a Békéscsabai rendelések táblát Tervező nézetben.

 2. A Termékszám sor adattípusát módosítsa Szám típusról Szöveg típusra.

 3. Mentse, majd zárja be a Békéscsabai rendelések táblát.

 4. Kattintson a Létrehozás lap Lekérdezés csoportjának Lekérdezéstervező gombjára.

 5. Kattintson duplán a Tábla megjelenítése párbeszédpanel Békéscsabai rendelések és Termékek elemére, majd zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 6. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Frissítés gombra.

 7. A tervezőrácsról eltűnik a Rendezés és a Megjelenítés sor, és megjelenik a Módosítás sor.

 8. A Békéscsabai rendelések táblán kattintson duplán a Termékszám elemre a mező elhelyezéséhez a tervezőrácson.

 9. A tervezőrács a Termékszám oszlopának Módosítás sorában, írja be vagy illessze be a következőt: [termékek]. [ Termék neve]

  Tipp : A frissítő lekérdezésekkel a mezőértékek törölhetők is: ehhez egy üres karakterláncot ("") vagy a NULL értéket kell megadni a Módosítás sorban.

 10. A feltétel sorba írja be vagy illessze be a következőt: [Termékszám] például ([termékek]. [ [[ID])

 11. Ha Adatlap nézetben jeleníti meg a lekérdezést, akkor ellenőrizheti, mely értékek módosítása történik meg a frissítő lekérdezés hatására.

 12. A Tervezés lapon kattintson a Nézet > Adatlap nézetben. A lekérdezést, amely automatikusan frissítve lesznek termékkulcsokat listáját adja eredményül.

 13. Kattintson a Tervezés lap Futtatás gombjára.

  A Békéscsabai rendelések táblát megnyitásakor láthatja, hogy a numerikus értéket pedig a Termékszám mező a termék neve a Products táblában helyettesíti. Lásd: a frissítő lekérdezés létrehozása.

Vissza a lap tetejére

Törlő lekérdezés létrehozása

Törlő lekérdezésekkel törölhetők a táblák adatai, és a törlő lekérdezésekben feltételek megadásával szabályozható, hogy mely sorok törlődjenek. A törlő lekérdezésekben még a törlés végrehajtása előtt ellenőrizheti, hogy mely adatok fognak törlődni.

Megjegyzés : A törlő lekérdezések nem érhetők el az Access-alkalmazásokban.

Tegyük fel, hogy az előző példában szereplő Békéscsabai rendelések táblát el szeretné küldeni a békéscsabai üzleti partnernek, de észreveszi, hogy a sorok egy részében számos üres mező van. Úgy dönt, hogy a tábla elküldése előtt eltávolítja ezeket a sorokat. Megnyithatja a táblát, és kézzel is törölheti a sorokat, de ha nem csak néhány sort kell törölni, és ha egyértelműen meg tudja fogalmazni a törlési feltételt, akkor érdemes inkább törlő lekérdezést használni.

Az alábbi műveletek végrehajtása esetén lekérdezéssel törölheti a Békéscsabai rendelések tábla azon sorait, amelyeknél nincs megadva a Rendeléskód értéke:

 1. Kattintson a Létrehozás lap Lekérdezéstervező gombjára.

 2. A Tábla megjelenítése párbeszédpanelen kattintson duplán a Békéscsabai rendelések elemre, majd zárja be a Tábla megjelenítése párbeszédpanelt.

 3. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Törlésgombra. A tervezőrácsról eltűnik a Rendezés és a Megjelenítés sor, és megjelenik a Törlés sor.

 4. A Békéscsabai rendelések táblán kattintson duplán a Rendeléskód elemre a mező elhelyezéséhez a tervezőrácson.

 5. A tervezőrácson a Rendeléskód oszlop feltétel sorába írja be: Null.

 6. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

Nézze meg törlő lekérdezés létrehozásával.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×