Legfelső és legalsó értékeket tartalmazó rekordok keresése csoporton vagy mezőn belül

A témakörben bemutatjuk, hogyan használhatók a legfelső és legalsó értékeket visszaadó lekérdezések a rekordok egy halmazában lévő legfelső és legalsó értékek megkeresésére. A legfelső értékeket visszaadó lekérdezésekkel üzleti kérdések sorát lehet megválaszolni, például hogy mely termékek keresettek és melyek nem.

Kapcsolódó műveletek

A legfelső értékeket visszaadó lekérdezés magyarázata

A legfelső és legalsó értékeket tartalmazó rekordok megkeresése.

Kategóriákban vagy csoportokban szereplő rekordok legfelső vagy legalsó értékeinek keresése

Legfelső és legalsó értékeket tartalmazó rekordok keresése

A legfelső értékeket visszaadó lekérdezés magyarázata

Akkor használhat legfelső értéket visszaadó lekérdezést, ha a táblamezőben szereplő legfelső vagy legalsó értékeket tartalmazó rekordokat szeretné megtalálni. A legfelső értéket visszaadó lekérdezéssel az alábbiakhoz hasonló kérdésekre kaphat választ.

 • Melyik a legdrágább és a legolcsóbb termék?

 • Melyik három alkalmazottnak lesz legközelebb születésnapja?

 • Mely üzemegységek adták el a legtöbbet vagy éppen a legkevesebbet a folyó évben?

 • Mely termékek szerepelnek az eladási statisztika első vagy utolsó öt százalékában?

 • Mely termékek szerepelnek termékkategóriánként az eladási statisztika első vagy utolsó öt százalékában?

Röviden összefoglalva: a szélső értékeket visszaadó lekérdezés sorba rendezi, majd kiszűri adatait, és az adott mező legmagasabb vagy legalacsonyabb értékeit segít megtalálni.

A legfelső értékeket visszaadó lekérdezést nagy vonalakban a következő lépésekkel valósíthatja meg:

 • Készítsen választó vagy összegző lekérdezést.

  Választó lekérdezést használhat egy tábla legalacsonyabb vagy legmagasabb értékeinek megtalálására. Összegző lekérdezést használhat egy vagy több kategória legalacsonyabb vagy legmagasabb értékeinek megtalálására. Ha például olyan kérdéseket szeretne megválaszolni, mint például „Mely termékek szerepelnek termékkategóriánként az eladási statisztika felső vagy alsó öt százalékában?”, akkor összegző lekérdezést használhat. Mind a kétféle lekérdezést használhatja a legfelső vagy legalsó értékek megtalálására a rekordok egy csoportján belül vagy kategóriákba sorolt rekordokon.

 • Állítsa sorrendbe a lekérdezést.

 • Alkalmazzon más feltételt a lekérdezésre.

 • Adja meg a lekérdezés által visszaadott rekordok számát. Megadhat százalékos arányt, mint például az adott mező értékeinek legfelső öt százaléka, vagy megadhat egy számot is, mint például a mező tíz legnagyobb értéke.

Választás a csúcsérték-lekérdezés és a szűrő alkalmazása között

Annak eldöntése során, hogy a szélső értékeket visszaadó lekérdezést vagy szűrőt alkalmazzon-e, vegye figyelembe a következőket:

 • Amennyiben egy adott mezőből a legmagasabb és a legalacsonyabb értékeket tartalmazó rekordokat szeretné megkapni, és nem ismertek (vagy nem lényegesek) a pontos felső és alsó értékek, akkor szélső értékeket visszaadó lekérdezést kell létrehoznia.

 • Ha azokat a rekordokat szeretné megtalálni, ahol a mező értéke megegyezik az Önt érdeklő értékkel, illetve kisebb vagy nagyobb annál, szűrőt alkalmazhat. A 10 000 és 20 000 Ft közé eső termékek megtalálására például szűrőt alkalmazhat. Ez az ábra egy mintaszűrőt mutat be lekérdezési tervező nézetben, illetve az eredményeket, amelyeket egy ilyen szűrő adhat:

  5000 és 10 000 forint közötti árú termékek

  További tájékoztatást a szűrők létrehozásával és használatával kapcsolatban a Szűrés: a rekordok korlátozása egy nézetben című témakörben talál.

A csúcsérték-lekérdezések létrehozásának és használatának szabályai

A továbbhaladás során ne feledje, hogy a lekérdezés típusától (választó vagy összegző lekérdezés) függetlenül leíró adatokat tartalmazó mezőket kell használnia, például alkalmazottak vagy termékek nevét tartalmazó mezőket, és olyan mezőket, amelyek a megtalálni kívánt legfelső vagy legalsó értékeket tartalmazzák, mint amilyen például az ár- vagy adatmező. Használhat több adatmezőt is, és ha összegző lekérdezést használ, az adatmezőknek kategóriainformációkat is kell tartalmazniuk, például város vagy ország/terület mezőt. Csak abban az esetben hagyhat ki kategóriaadatokat, ha az összes rekordon futó összesítő lekérdezést hoz létre, például olyan lekérdezés esetén, amellyel a „legdrágább rendelések legfelső öt százalékát” kívánja megkeresni. Ezenkívül a választó és az összegző lekérdezést is használhatja a legfelső és legalsó értékek megkeresésére a rekordok egy csoportjában vagy kategóriákban szereplő rekordokban. Erről további információkat találhat a Kategóriákban vagy csoportokban szereplő rekordok legfelső vagy legalsó értékeinek keresése című cikkben.

A legfelső és legalsó értékeket tartalmazó rekordok megkeresése.

A szakaszban ismertetett lépések szemléltetik, hogyan hozzon létre egy egyszerű, a legfelső értéket visszaadó lekérdezést és egy bonyolultabb lekérdezést. Az első eljárás a felsőértéket visszaadó lekérdezés alapvető lépéseit mutatja be, míg a második eljárás azt szemlélteti, hogyan találja meg az alkalmazottak legközelebbi születésnapját. A műveletek során az alábbi mintatáblázatot használja:

Vezetéknév

Utónév

Cím

Város

Ország/terület

Születési dátum

Felvétel dátuma

Ambrus

Zsolt

Fő utca 1

Budapest

Magyarország

1968. február 5.

1994. június 10.

Balázs

Erzsébet

Kossuth u. 52.

Békéscsaba

Magyarország

1957. május 22.

1996. november 22.

Miklós

Barkóczi

Sugár út 15.

Kecskemét

Magyarország

1960. november 11.

2000. március 11.

Bedecs

Anna

Pirula sugárút 1.

London

Nagy-Britannia

1964. március 22.

1998. június 22.

Budai

Péter

Nyárfa sétány 2.

Mogyoród

Magyarország

1972. június 5.

2002. január 5.

Harmath

Zoltán

75.utca 3122

Kecskemét

Magyarország

1970.január 23.

1999. április 23.

Tóth

András

Keskeny út 8.

Verőce

Magyarország

1964. április 14.

2004.október 14.

Belinszki

Balázs

Árnyas út 67.

Pécs

Magyarország

1959. október 29.

1997.március 29.

Bedecs

Anna

Pirula sugárút 1.

London

Nagy-Britannia

1964. március 22.

1998. június 20.

Ha szeretné, manuálisan is megadhatja az adatokat ebben a mintatáblázatban, vagy egy számolótáblát kezelő programba másolhatja, például a Microsoft Office Excel 2007 alkalmazásba, majd az eredményt importálhatja egy Microsoft Office Access 2007-táblába.

Leírás

Mintaadat manuális megadása

 1. A Létrehozás lap Táblák csoportjában kattintson a Tábla gombra.

  Az Office Access 2007 egy új, üres táblát ad az adatbázishoz.

  Megjegyzés: Nem kell ezt a lépést végrehajtania, ha egy új, üres adatbázist nyit meg, de olyankor igen, amikor egy táblát kell hozzáadni az adatbázishoz.

 2. Kattintson duplán a fejléc sor első cellájára, és adja meg a mintatáblában szereplő mezőnevet.

  Az Access alapértelmezésként az üres mezőket az Új mező hozzáadása szöveggel jelöli meg, ahogy az itt is látható:

  Adatlap új mezője

 3. A nyílbillentyűkkel lépjen a következő üres fejléccellára, és adja meg a második mezőnevet (használhatja a TAB billentyűt, vagy duplán is kattinthat az új cellára). Ismételje ezt a lépést, amíg az összes mezőnevet meg nem adta.

 4. Adja meg a mintatábla adatait.

  Az adatok megadásakor az Access minden mező esetén kikövetkezteti az adattípust. Ha nincs még gyakorlata a relációs adatbázisok használatában, egy bizonyos adattípust, például Szám, Szöveg vagy Dátum/Idő típust adjon meg a táblák mezőinek. Az adattípusok beállítása elősegíti a pontos adatbevitelt, és hozzájárul a hibák megelőzéséhez, például annak kiküszöböléséhez telefonszámot használjon egy számításban. A mintatáblák esetén célszerű hagyni, hogy az Access kikövetkeztesse az adattípusokat.

 5. Ha befejezte az adatok megadását, kattintson a Mentés gombra.

  Billentyűparancs  Nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

  Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.

 6. A Táblanév mezőben adja meg a mintatábla nevét, majd kattintson az OK gombra.

  Azért használjuk a mintatáblák nevét, mert az útmutatók lekérdezései azt használják.

 7. Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg létre nem hozza a szakasz elején felsorolt összes mintatáblát.

A tábla másolása táblázatkezelő alkalmazásba

 1. Indítsa el a táblázatkezelő alkalmazást, és hozzon létre egy új, üres fájlt. Ha az Excel alkalmazást használja, alapértelmezésként létrejön egy új, üres munkafüzet.

 2. Másolja be az előző szakaszban megadott mintatáblát, és illessze be az első munkalapra, kezdve az első cellával.

 3. A táblázatkezelő alkalmazás lehetőségeit felhasználva adja az Alkalmazottak nevet a munkalapnak.

 4. Mentse a munkalapfájlt egy könnyen elérhető helyre, majd folytassa a következő lépésekkel.

A tábla importálása az Access alkalmazásba

 1. Új vagy létező adatbázisban:

  A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintson az Excel gombra.

  vagy

  Kattintson az Egyebek gombra, és válasszon egy táblázatkezelő alkalmazást a listából.

  Megjelenik a Külső adatok átvétele - Programnév-munkafüzet párbeszédpanel.

 2. Kattintson a Tallózás gombra, nyissa meg a fentebb létrehozott táblázatfájlt, majd kattintson az OK gombra.

  Elindul a Táblázat importálása varázsló.

 3. Alapértelmezés szerint a varázsló az első munkalapot választja ki a munkafüzetből (vagyis az „Alkalmazottak” lapot, ha követtük az előző rész utasításait), és a munkalap adatai a varázsló ablakának alsó részén jelennek meg. Ezután kattintson a Tovább gombra.

 4. A varázsló következő oldalán kattintson Az első sor oszlopfejléceket tartalmaz elemre, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Szükség esetén a varázsló következő oldalán használja a Mező beállításai elem alatt lévő beviteli mezőket és listákat a mezők neveinek és adattípusainak módosításához, illetve mezők kihagyásához az importálásból. Ezután kattintson a Tovább gombra.

 6. Az Access adjon elsődleges kulcsot a táblához beállítást hagyja bejelölve, majd kattintson a Tovább gombra.

 7. Az Access alapértelmezés szerint a munkalap nevét használja az új tábla neveként. Fogadja el ezt a nevet, vagy adjon meg egy másikat, majd kattintson a Befejezés gombra.

Megjegyzés: Ha nincs táblázatkezelő alkalmazása, a mintaadatokat egy szövegszerkesztő alkalmazásba másolhatja, például a Jegyzettömbbe. A szöveges adatok importálásáról a Szövegfájlban tárolt adatok importálása vagy csatolása című témakörben található további tájékoztatás.

Egyszerű csúcsérték-lekérdezés létrehozása

 1. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 2. A Tábla megjelenítése párbeszédpanelen kattintson a lekérdezésben használni kívánt táblára, kattintson a Hozzáadás parancsra, hogy a tábla a tervezőrácsba kerüljön, majd kattintson a Bezárás gombra.

  vagy

  Kattintson kétszer a táblára.

  Ha a mintaadatokat használja, az Alkalmazottak táblát vegye fel a lekérdezésbe.

 3. A lekérdezésben használni kívánt mezőket vegye fel a tervezőrácsba. Ezt elvégezheti úgy, hogy az egyes mezőkre duplán kattint, vagy áthúzhatja a mezőket a Mező sor egy-egy üres cellájába.

  Ha a mintatáblát használja, a Vezetéknév, a Keresztnév és a Születési dátum mezőt vegye fel.

 4. A keresett legkisebb vagy legnagyobb értékeket tartalmazó mezőben (a mintatáblában ez a Születési dátum mező) kattintson a Rendezés sorra, és válassza a Növekvő vagy a Csökkenő értéket.

  Ha a mezők értékei számok, például árak vagy eladási értékek, a Növekvő rendezés kiadja a legmagasabb értéket, a Csökkenő rendezés pedig a legalacsonyabb értéket. Ha a mezők értéke dátum, a Növekvő rendezés kiadja a legújabb dátumot, a Csökkenő rendezés a legrégebbi dátumot.

  Fontos: Csak azokra a mezőkre kell beállítania a Rendezés parancsot Emelkedő vagy Csökkenő értékkel, amelyek a legfelső, illetve legalsó értékeinket tartalmazzák. Ha olyan mezőt rendez sorba, amely nem tartalmazza az Önt érdeklő legfelső vagy legalsó értékeket  – például a Terméknév mezőt az Ár mező helyett –, a lekérdezés nem adja ki a kívánt adatokat.

 5. A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a lefelé mutató nyílra, amely a Mind gomb mellett van (a Csúcsértékek listán), és írja be a megjeleníteni kívánt rekordok mennyiségét százalékban, vagy válasszon egy beállítást a listából.

 6. A Futtatás Gombkép gombra kattintva indítsa el a lekérdezést. Az eredmények adatlap nézetben jelennek meg.

 7. Mentse a lekérdezést, és hagyja nyitva a következő lépésekben való felhasználásra.

Láthatja, hogy az ilyen típusú csúcsérték-lekérdezések alapvető kérdésekre adhatnak választ, például hogy ki a legidősebb vagy legfiatalabb alkalmazott a cégnél. A következőkben leírjuk, hogyan használhat kifejezéseket és egyéb feltételeket a lekérdezés sokoldalúbbá és rugalmasabbá tételére. A következőkben leírt feltételekkel a lekérdezés a legközelebbi három születésnapot adja vissza.

Feltétel hozzáadása a lekérdezéshez

Megjegyzés: Az alábbiakban az előző szakaszban leírt lekérdezést fogja használni.

 1. Nyissa meg Tervező nézetben az előbbi lépésekkel létrehozott lekérdezést.

 2. A lekérdezés tervezőrácsába a Születési dátum oszloptól eggyel jobbra lévő oszlopba másolja és illessze be vagy írja be a következő kifejezést: Kif1: DatePart("m",[Születési dátum]). A DatePart művelet a születési dátum mezőben szereplő értékből kiválasztja a hónapot.

 3. Az előbbi kifejezést tartalmazó kifejezéstől eggyel jobbra eső oszlopba másolja át és illessze be vagy írja be a következő kifejezést: Kif2:DatePart("d",[Születési dátum]). Ebben az esetben a DatePart művelet kiválasztja a Születési dátum mezőből a napot.

 4. Törölje a jelölőnégyzeteket a Megjelenítés sorban lévő összes kifejezésből, kattintson a Rendezés cellára minden kifejezésben, majd válassza az Emelkedő értéket.

 5. A lekérdezés hatókörének korlátozása végett megadhat egy feltételt. Ebben az esetben a lekérdezés csak a feltételnek megfelelő rekordokat rendezi, és ebben a rendezett listában azonosítja a legelső vagy legutolsó mezőértékeket.

  A mintaadatokkal való folytatáshoz írja be vagy másolja át és illessze be a születési dátum Feltétel sorába a következő kifejezést:

  Month([Születési dátum]) > Month(Date()) Or Month([Születési dátum])= Month(Date()) And Day([Születési dátum])>Day(Date())

  Ezzel a kifejezéssel a következő műveletet hajtja végre: a Month([Születési dátum]) > Month(dátum()) rész ellenőrzi minden dolgozó születési dátumát abból a szempontból, hogy egy elkövetkező hónapra esik-e, és, ha igen, beveszi a rekordot a lekérdezésbe. A kifejezés Month([Születési dátum])=Month(Date()) And Day([Születési dátum])>Day(Date()) része ellenőrzi, hogy az aktuális hónapba eső születési dátumok közül melyek esnek az aktuális napra vagy annál későbbre. Ha ez utóbbi feltétel is teljesül, a függvény beleveszi a megfelelő rekordokat a lekérdezés eredményébe. Összefoglalva: a kifejezés kihagyja mindazon rekordokat, amelyekben a Születési dátum január elseje és a lekérdezés futtatásának napja közé esnek.

  A lekérdezésfeltételekben használt kifejezésekre további példákat találhat a Példák lekérdezésfeltételekre című témakörben.

 6. A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a lefelé mutató nyílra, amely a Mind gomb mellett van (a Csúcsértékek listán), és írja be a megjelenítendő rekordok százalékos arányát, vagy válasszon egy beállítást a listából.

 7. A Futtatás Gombkép gombra kattintva indítsa el a lekérdezést. Az eredmények adatlap nézetben jelennek meg.

Ha a lekérdezés a vártnál több rekordot ad vissza

Ha az adatok között olyan rekordok vannak, amelyek ugyanazt a dátumot tartalmazzák, a csúcsérték-lekérdezés a vártnál több adatot adhat eredményül. Előfordulhat például, hogy létrehoz egy csúcsérték-lekérdezést három alkalmazott rekordjának begyűjtésére, de a lekérdezés négy rekordot hoz eredményül, mert Dobándi és Verebélyi ugyanazon a napon született. Az ilyen lekérdezés minden csúcsértéket kiad, függetlenül attól, hány rekordban szerepel az adott csúcsérték. A többszörös értékek kizárása érdekében beállíthatja az Egyedi értékek tulajdonságnál az Igen értéket. A tulajdonság használatával kapcsolatos tájékoztatást a témakör későbbi részében, a következő szakaszban találja: Ha ismétlődő rekordokat lát.

Utónév

Születési dátum

Biber

1968. szeptember 26.

Bobvos

1970. október 2.

Dobándi

1965.október 15.

Verebélyi

1969. október 15.

Ha a lekérdezés a vártnál kevesebb rekordot ad vissza

Tegyük fel, hogy létrehozott egy lekérdezést a mezőben szereplő legfelső vagy legalsó öt érték megtalálására, de csak három rekordot kapott. Általában úgy oldhatja meg az ilyen problémát, hogy megnyit egy lekérdezést Tervező nézetben és áttekinti a Feltétel sort a tervezőrácsban a szükségesnél szigorúbb feltételek megkereséséhez. A feltételekről további tájékoztatás olvasható a következő témakörben: Példák lekérdezésfeltételekre.

Ha ismétlődő rekordokat lát

Ha a csúcsérték-lekérdezés ismétlődő rekordokat ad vissza, akkor az alapul szolgáló táblák ismétlődő rekordokat tartalmaztak, vagy csak azért lát ismétlődést, mert a lekérdezés nem tartalmazza azokat a mezőket, amelyek a rekordokat megkülönböztetik. Például itt egy lekérdezés, amely az öt legutóbb kiszállított rendelést jeleníti meg, az azt lebonyolító ügynök nevével együtt. .

Szállítás dátuma

Üzletkötő

2004.11.12.

Kránitz

2004.11.12.

Lengyel

2004.10.12.

Budai

2004.10.12.

Budai

2004.10.12.

Kránitz

A harmadik és a negyedik rekord ismétlődőnek tűnik, de ennek valószínűleg az az oka, hogy Budai két különböző rendelést bonyolított le, amelyeket ugyanazon a napon szállítottak.

Az igényeitől függően kétféleképpen kerülheti el az ismétlődő rekordokat. Módosíthatja a lekérdezést, vagyis hozzáadhatja azokat a mezőket, amelyek révén megkülönböztetheti a rekordokat, például a Rendelésazonosító vagy a Vevőazonosító mezőt. Vagy ha elegendő csak az egyik rekordot megjeleníteni az ismétlődők közül, az Egyedi értékek tulajdonság Igen értékének beállításával elérheti, hogy a lekérdezés csak különböző rekordokat adjon vissza. Az előbbi tulajdonság lekérdezéstervező nézetben való beállításához kattintson az F4 billentyűre a lekérdezés tulajdonságlapjának megjelenítéséhez, keresse meg az Egyedi értékek tulajdonságot, és állítsa Igen értékre.

Az ismétlődő rekordok kezelésével kapcsolatban bővebb tájékoztatás olvasható az Ismétlődő adatok megkeresése, elrejtése és megszüntetése című témakörben.

Vissza a lap tetejére

Kategóriákban vagy csoportokban szereplő rekordok legfelső vagy legalsó értékeinek keresése

A csoportokban szereplő rekordok szélső értékeinek megkeresését összegző lekérdezés létrehozásával hajthatja végre. A művelet során emlékezzen arra, hogy az összegző lekérdezés alapbeállítás szerint csak csoportadatokat tartalmazó mezőre vagy mezőkre végezhető el, például a „kategória” mezőre, és olyan mezőkre, amelyek legfelső vagy legalsó értékeket tartalmaznak, például az „ár” mezőre. Az összegző lekérdezés nem végezhető el olyan mezőkre, amelyek a kategóriában szereplő elemek leírását tartalmazzák. Létrehozhat azonban egy újabb lekérdezést, amely az összegző lekérdezésben szereplő mezőket tartalmazza, valamint leíró adatokat tartalmazó mezőket más táblákból.

Tegyük fel például, hogy van egy termékeket tartalmazó tábla, és minden termékhez társít egy-egy kategóriát, mint például Társasjátékok, Logikai játékok, stb. Ha összegző lekérdezést hoz létre azért, hogy megtalálja a legdrágább terméket az egyes kategóriákban, a lekérdezésben csak a kategória- és áradatokat tartalmazó mező vagy mezők szerepelhetnek. A példában feltételezzük, hogy van egy Kategórianév és egy Ár mező. Amikor ilyen lekérdezést futtat, az Access program hozzácsatolja a „MaxOf” vagy a „MinOf” előtagot (attól függően, melyik függvényt választja) az Ár mező elejéhez, a következő módon:

Kategórianév

MaxOfÁr

Társasjátékok

11000 Ft

Logikai játékok

8800 Ft

Számítógépes játékok

52700 Ft

Babák

16200 Ft

...

...

Az összegző lekérdezés nem tartalmazhat olyan mezőket, amelyek segítenének leírni a terméket (és így az adat megértését is megkönnyítenék). Így például a termékek nevét vagy a szállítók nevét tartalmazó mezők nem szerepelhetnek a lekérdezésben. Például:

Kategórianév

MaxOfÁr

Terméknév

Szállító neve

Társasjátékok

11000 Ft

Mulatságos C++

Költészeti Intézet

Logikai játékok

8800 Ft

Relációsadatbázis-diagram

Lucerna Kiadó Rt.

Számítógépes játékok

52700 Ft

Számítógépőrültek és mitikus lények

Bárdos Iparcikk

Babák

16200 Ft

Programozó akcióhős-figura

Kontraktor Kft.

...

...

...

...

Ha meg kívánja jeleníteni ezeket a leíró adatokat, létrehozhat egy második választó lekérdezést, amelyben vegyesen szerepelnek az összegző lekérdezés mezői és a további adatmezők.

Az ebben a részben ismertetett lépések bemutatják, hogyan hozzon létre összegző lekérdezést és választó lekérdezést az egyes kategóriahalmazok legdrágább termékeinek azonosítására. A következő részben az alábbi mintatáblák használatát feltételezzük:

A Kategória tábla

Kategória azonosító

Kategórianév

Leírás

1

Társasjátékok

Minden életkorhoz és ügyességi szinthez

2

Logikai játékok

Kirakó, szórejtvények, logikai játékok

3

Számítógépes játékok

Minden konzolra és ügyességi szinthez

4

Babák

Akcióhős-figurák, divatbabák

5

Sportfelszerelés

Labdák, ruhák, hálók

6

Modellezés, hobbi

Repülők, autók, vonatok

A Szállítók tábla

Szállítóazonosító

Szállító neve

1

Gyár Kft.

2

Dejójáték Kft.

3

Hegyvidéki Kereskedők

4

Kalandorbolt

5

Lucerna Kiadó Rt.

6

Költészeti Intézet

7

Kontraktor Kft.

8

Tweed Import Kft.

9

Madártoll Játékok

10

Tweed Import Kft.

11

Bárdos Iparcikk

12

Képtelen Fotó

A Termékek tábla

Terméknév

Szállítóazonosító

Kategóriaazonosító

Ár

Programozó akcióhős-figura

7

4

2600 Ft

Mulatságos C++

6

1

3200 Ft

Relációsadatbázis-diagram

5

2

4500 Ft

A csodálatos számítógéplapka

3

2

6600 Ft

Az eredeti Access játék

1

1

4600 Ft

Számítógépőrültek és mitikus lények

11

3

15 600 Ft

Számítógépőrültek példatára – DVD-kiadás

4

5

2900 Ft

Valódi repülő pizza

2

5

7400 Ft

Külső 5,25 hüvelykes hajlékonylemezes meghajtó (1/4-es léptékű)

8

6

13 000 Ft

Menedzser antiakcióhős-figura

9

4

15 800 Ft

Félhomály

12

3

10 600 Ft

Csináld magad billentyűzet

1

6

15 600 Ft

Megjegyzés: Ezek a lépések egy a többhöz viszonyt feltételeznek a Kategóriák és a Termékek tábla között, valamint a Szállítók és a Termékek tábla között. Ebben a példában a táblák Szállítóazonosító és a Kategóriaazonosító mezői közösek. A következő részekben ismertetett összegző lekérdezés nem működik más viszonyoknál.

Az összegző lekérdezés létrehozása

 1. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 2. A Tábla hozzáadása párbeszédpanelen válassza ki azokat a táblákat, amelyekkel dolgozni szeretne, kattintson a Hozzáadás parancsra, majd kattintson a Bezárás elemre, miután végzett a táblák hozzáadásával.

  vagy

  Kattintson duplán a használni kívánt táblákra, majd kattintson a Bezárás elemre. A táblák megjelennek a tervezőrácsban. Amennyiben a fent felsorolt mintatáblákat használja, vegye fel a Kategóriák és a Termékek táblát.

 3. Kattintson duplán a lekérdezésben használni kívánt mezőkre.

  Ezen a ponton bizonyosodjon meg arról, hogy csak csoportmezőket és értékmezőket adott hozzá a lekérdezéshez. Amennyiben az előző táblában felsorolt mintaadatokat használja, vegye fel a Kategórianév mezőt a Kategóriák táblából, és az Ár mezőt a Termékek táblából.

 4. Szükség esetén szűkítő feltételeket is megadhat a lekérdezés hatáskörének csökkentéséhez.

  Csak a feltételeknek megfelelő rekordokat rendezi a program, és a legnagyobb és legkisebb mezőértékeket azonosítja a rövidített listán belül. Ha például ki szeretné zárni a Sport kategóriában szereplő termékeket, akkor hozzá kell adni a következő kifejezést a Kategória Neve mező Feltétel sorához: <> "Sport".

  A lekérdezésfeltételekben használt kifejezésekre további példákat találhat a Példák lekérdezésfeltételekre című témakörben.

 5. Alakítsa át a lekérdezést összegző lekérdezéssé.

  A Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson az Összesítés gombra.

  Az Összesítés sor megjelenik a tervezőrácsban.

 6. Bizonyosodjon meg arról, hogy az Összesítés cella minden csoportmezőjében a Csoportosítás érték van beállítva, majd állítsa be az értékmező (a mező, amely a legmagasabb vagy a legalacsonyabb értékeket tartalmazza) Összesítés celláját Max vagy Min értékre.

  A Max kiválasztásával megkapja a szám adattípusú mező legnagyobb értékét, illetve a Dátum/idő mező legkésőbbi időpontját. A Min kiválasztásával megkapja a szám adattípusú mező legkisebb értékét, illetve a Dátum/idő mező legrégebbi időpontját. Amennyiben a mintaadatokat használja, állítsa be a Kategórianév mező Összeg cellájánál a Csoportosítás értéket, az Ár mező Összeg cellájánál pedig a Max vagy a Min értéket.

 7. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Tervező lap Eszközök csoportjában a Csúcsértékek lista a Mind értékre van állítva, majd kattintson a Futtatás Gombkép gombra kattintva indítsa el a lekérdezést. Az eredmény adatlap nézetben jelenik meg.

  Megjegyzés: A 7. lépésben választott függvénytől függően az Access az értékmező nevét a lekérdezésben MaxOfMezőnév vagy MinOfMezőnév értékre változtatja. Amennyiben a mintatáblákat használja, az Access a MaxOfÁr vagy MinOfÁr nevet adja a mezőnek.

 8. Mentse a lekérdezést, és folytassa a következő lépésekkel.

A lekérdezés nem adja vissza termékneveket, sem bármilyen más információt a termékről. A további adatok megtekintéséhez létre kell hozni egy második lekérdezést, amely tartalmazza az éppen most létrehozott lekérdezést. A következő eljárás bemutatja, hogyan hozhatja létre ezt a második lekérdezést.

Második lekérdezés létrehozása a további adatok megtekintéséhez

 1. A Létrehozás lap Egyebek csoportjában kattintson a Lekérdezéstervezés elemre.

 2. A Tábla megjelenítése párbeszédpanelen válassza a Lekérdezések lapot, majd kattintson duplán az előző szakaszban létrehozott összegző lekérdezésre.

 3. Kattintson a Táblák lapra, és adja hozzá az összegző lekérdezésben használt táblákat és a többi megtekinteni kívánt adatot tartalmazó táblákat.

  Amennyiben a korábban bemutatott mintatáblákat használja, adja hozzá a Kategóriák, Termékek, Szállítók táblát az új lekérdezéshez.

 4. Az összegző lekérdezés mezőit illessze a szülőtáblák megfelelő mezőihez. Ehhez az összegző lekérdezés mezőit egyenként húzza át a táblák megfelelő mezőire.

  Ha a mintaadatokat használja, húzza át a Kategórianév mezőt az összegző lekérdezés Kategórianév mezőjébe, a Kategóriák táblába. Majd húzza át a MaxOfÁr mezőt az összegző lekérdezésbe, a Termékek tábla Ár mezőjébe. Az illesztés lehetővé teszi a választó lekérdezés számára, hogy egyesítse az összegző lekérdezésben szereplő és más táblák adatait.

 5. Az összegző lekérdezés ablakában kattintson duplán a csillagra a teljes lekérdezés tervezőrácshoz való hozzáadásához, majd húzza át a további mezőket a többi táblából a lekérdezésbe.

  Amennyiben a mintatáblákat használja, kattintson duplán az előző részben létrehozott összegző lekérdezésre, majd adja hozzá a Terméknév a Termékek táblából, illetve a Szállítónév mezőt a Szállítók táblából.

 6. Ha szükséges, egy vagy több oszlop szerint rendezheti a lekérdezés kimenetét.

  A kategóriák betűrendbe állításához például a Kategórianév oszlop Rendezés celláját állítsa Emelkedő értékre.

 7. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Ez futtatja a lekérdezést, és megjeleníti az eredményeket Adatlap nézetben.

Tipp:    Ha nem szeretné, hogy az Ár oszlop fejlécének neve MaxOfÁr vagy MinOfÁr legyen, nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben, és a rács Ár oszlopába írja be a következőket: Ár:MaxOfÁr vagy Ár:MinOfÁr. Ha így tesz, az Ár fog megjelenni az oszlop fejléceként az Adatlap nézetben.

Vissza a lap tetejére

Legfelső és legalsó értékeket tartalmazó rekordok keresése

A fentebb létrehozott lekérdezések visszaadhatják a legfelső és a legalsó értékeket, de mindkettőt nem. Ha mindkét értékhalmazt szeretné egyetlen nézetben látni, két lekérdezést kell létrehoznia – egyet a legfelső, egyet a legalsó értékek kinyerésére – majd az értékeket össze kell fűzni és egyetlen táblában tárolni.

A legfelső és legalsó értékek megkereséséhez és az adatok egyetlen táblában történő megjelenítéséhez a következőket kell tennie:

 • Hozzon létre szélső értéket visszaadó lekérdezést, vagy ha szüksége van adatai csoportosítására, hozzon létre Min és Max függvényeket alkalmazó összegző lekérdezéseket.

 • A legfelső értékeket visszaadó lekérdezést (vagy Max függvényt használó összesítő lekérdezést) alakítsa át táblakészítő lekérdezéssé, és futtassa ezt a lekérdezést egy új tábla létrehozásához.

 • Alakítsa át a legalsó értéket visszaadó lekérdezést (vagy a Min függvényt használó összegző lekérdezést) hozzáfűző lekérdezéssé, majd futtassa ezt a lekérdezést a rekordok hozzáfűzéséhez a legfelső értékek táblájához.

  A következőkben ismertetett lépések bemutatják, hogyan hozza létre a lekérdezést.

  Megjegyzés: Hacsak az adatbázis nincs digitálisan aláírva, illetve nincs megbízható helyen, az Access letiltja az itt leírt módosító lekérdezéseket. Az első lépéscsoport szerint engedélyezze az esetleges zárolt tartalmat, mielőtt létrehozná az itt leírt táblázatkészítő és hozzáfűző lekérdezéseket.

  Az adatbázis tartalmának engedélyezése

  • Az Üzenetsávon kattintson a Beállítások gombra.

   Megjelenik az A Microsoft Office biztonsági szolgáltatásai párbeszédpanel.

  • Válassza a Tartalom engedélyezése beállítást, majd kattintson az OK gombra.

  • Futtassa újra a lekérdezést.

   Ha nem látható az Üzenetsáv

  • Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson az Üzenetsáv gombra.

   A korlátozott üzemmódról és az Access biztonságáról további tájékoztatás olvasható az Access 2007-adatbázisok biztonságossá tétele című témakörben.

   A lekérdezések létrehozása

  • Hozza létre a legfelső és a legalsó értékeket visszaadó lekérdezéseket.

   A legfelső vagy legalsó értékeket visszaadó lekérdezés létrehozásához szükséges lépésekről további tájékoztatás olvasható a Legfelső és legalsó értékeket tartalmazó rekordok keresése című szakaszban, a témakör korábbi részében. A rekordok kategóriánként történő csoportosításával kapcsolatos tájékoztatás a Kategóriákban vagy csoportokban szereplő rekordok legfelső vagy legalsó értékeinek keresése című szakaszban olvasható, a témakör korábbi részében.

  • Minden lekérdezést mentsen, és hagyja nyitva a következő lépésekhez.

A táblakészítő lekérdezés létrehozása

 1. A legfelső értékeket megjelenítő lekérdezés legyen megnyitva Tervező nézetben.

  A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Táblakészítő gombra.

  Ekkor a Táblakészítő párbeszédpanel jelenik meg.

 2. A Táblanév mezőben adja meg a legfelső és legalsó értékeket tároló tábla nevét. Beírhatja például a Legfelső és legalsó értékeknevet, majd kattintson az OK gombra.

  Futtatásakor a lekérdezés nem jeleníti meg az eredményeket Adatlap nézetben, hanem létrehoz egy táblát, és a legfelső értékeket az aktuális adatokkal frissíti.

 3. Mentse és zárja be a lekérdezést.

Hozzáfűző lekérdezés létrehozása

 1. Nyissa meg a legalsó értéket visszaadó lekérdezést tervező nézetben.

 2. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Hozzáfűzés gombra.

 3. A Hozzáfűző lekérdezés párbeszédpanelen írja be ugyanazt a nevet, amelyet a Táblakészítő párbeszédpanelen megadott.

  Például írja be, hogy Legfelső és legalsó rekordok, majd kattintson az OK gombra. A lekérdezés ezentúl nem jeleníti meg az eredményeket Adatlap nézetben, hanem hozzáfűzi a rekordokat a Legfelső és legalsó rekordok táblához.

 4. Mentse és zárja be a lekérdezést.

A lekérdezések futtatása

Most már készen áll a két lekérdezés futtatására.

 • Az Adatbázis ablakban kattintson duplán a legfelső értéket visszaadó lekérdezésre, majd kattintson az Igen gombra az üzeneteknél.

 • Kattintson duplán a legalsó értéket visszaadó lekérdezésre, majd kattintson az Igen gombra az üzeneteknél.

 • Nyissa meg a legfelső és legalsó rekordok táblát Adatlap nézetben.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×