Lapmegjelenítő kijelző

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Lapmegjelenítő kijelző segítségével weblapot, fájlt vagy mappát jeleníthet meg a kijelzőlapon. A tartalomhoz egy hivatkozás, elérési út vagy mappanév beírásával kapcsolódhat.

Megjegyzések: 

 • A Lapmegjelenítő kijelző csak a a HTML IFRAME-elemet támogató böngészőkben használható.

 • Fájl vagy mappa megjelenítéséhez szükséges a Microsoft Internet Explorer program.

Tartalom

A Lapmegjelenítő kijelző felhasználási módjai

Hogyan jeleníti meg a Lapmegjelenítő kijelző a weblapot egy kijelzőlapon

A Lapmegjelenítő kijelző egyéni tulajdonságai

A kijelzők közös tulajdonságai

A Lapmegjelenítő kijelző felhasználási területei

A Lapmegjelenítő kijelző segítségével a következőket jelenítheti meg:

 • Egy kedvenc internetes hírforrást a kijelzőlap egy erre a célra létrehozott hírblokkjában.

 • Egy hálózati kiszolgálón található azon aktív munkacsoportfájlok listáját, amelyeket rendszeresen meg kíván tekinteni.

 • Gyakran használt dokumentumot vagy táblázatot.

Vissza a lap tetejére

A Lapmegjelenítő kijelző az alábbi módon jelenít meg egy weblapot egy kijelzőlapon:

A Lapmegjelenítő kijelző hivatkozott tartalma a HTML IFRAME-elem használata révén elkülönül a kijelzőlap egyéb tartalmától. Ez az elem biztosítja, hogy a Lapmegjelenítő kijelzőben tartalomként megjelenített HTML-elemek ne ütközzenek a kijelzőlap többi HTML-elemével. Ha például a kijelzőlap már tartalmaz egy HTML FORM-elemet, akkor a lap nem megfelelő módon jelenne meg, ha a hivatkozott tartalom is tartalmaz egy olyan HTML FORM-elemet, amely nincs a HTML IFRAME-elemen belül.

A Lapmegjelenítő kijelző a lap többi részével nem szinkronban jeleníti meg a tartalmat, ezért a lap többi kijelzőjét akkor is megtekintheti és használhatja, ha a hivatkozás lassan jeleníti meg a tartalmat.

Vissza a lap tetejére

A Lapmegjelenítő kijelző egyéni tulajdonságai

A Lapmegjelenítő kijelző egyéni tulajdonságai az alábbiakban láthatók.

Megjegyzés: Ezen egyéni tulajdonságok nem tekinthetők meg és nem módosíthatók személyes nézetben.

Tulajdonság

Leírás

Weblap, Mappa és Fájl csoportok

A Lapmegjelenítő kijelzőben megjeleníteni kívánt tartalomtípust határozza meg.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • Weblap:      Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a Lapmegjelenítő kijelző tartalmaként egy weblapot szeretne megjeleníteni. A beállítás révén a program automatikusan beírja a Hypertext Transfer Protocol (http://) értékét a Hivatkozás szövegdobozba, és elrejti a Tallózás gombot, amennyiben az látható. Ez az alapértelmezett érték.

 • Mappa:      Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha egy fájllistát szeretne megjeleníteni egy mappában. A beállítás révén a program elrejti a Tallózás gombot, amennyiben az látható.

 • Fájl:      Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha egy fájl tartalmát szeretné megjeleníteni. A beállítás révén a program a Tallózás gombot is megjeleníti a Hivatkozás szövegdoboz alatt. A fájl egy külön böngészőablakban vagy a kijelzőn belül jelenik meg, ha a fájlt megnyitó alkalmazás támogatja a fájl böngészőablakba történő beágyazását.

Hivatkozás

A Lapmegjelenítő kijelzőben megjeleníteni kívánt tartalom hivatkozását, mappát vagy fájlt ad meg:

 • Ha a fentiek közül a Weblap lehetőséget választja, akkor egy érvényes hivatkozást kell megadnia. A következő két hivatkozás protokollt használhatja:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol adatbiztonsággal, amely a Biztonságos szoftvercsatorna (SSL) titkosítást használja (https://)

   Használható abszolút és relatív URL-cím is. Fájlelérési út viszont nem adható meg.

 • Ha a fentiek közül a Mappa lehetőséget választja, akkor egy érvényes helyi vagy hálózati mappát kell megadnia. A mappák megjelenítéséhez a Microsoft Internet Explorer program szükséges.

 • Ha a fentiek közül a Fájl lehetőséget választja, akkor a fájl érvényes elérési útját kell megadnia. A fájlok megjelenítéséhez a Microsoft Internet Explorer program szükséges. A fájl a Tallózás gombra kattintva is kijelölhető.

Vissza a lap tetejére

Kijelzők közös tulajdonságai

A kijelzőknek olyan közös tulajdonságai vannak, amelyek megjelenésüket, elrendezésüket és speciális jellemzőiket befolyásolják.

Megjegyzés: Az eszközpanelen látható közös kijelzőtulajdonságok több okból is eltérhetnek az e szakaszban leírtaktól:

 • Az eszközpanel Speciális szakaszának megtekintéséhez rendelkeznie kell a megfelelő engedéllyel.

 • Egy adott kijelző fejlesztője esetleg úgy dönthetett, hogy elrejti a közös tulajdonságok némelyikét, vagy olyan további tulajdonságokat hoz létre és jelenít meg, amelyek az eszközpanel Megjelenés, Elrendezés és Beállítás szakaszának egyikében sem szerepelnek.

 • Bizonyos engedély- és tulajdonságbeállítások letilthatnak vagy elrejthetnek kijelzőtulajdonságokat.

Megjelenés

Tulajdonság

Leírás

Cím

A kijelző címe, amely a kijelzők címsorában jelenik meg.

Magasság

A kijelző magasságát határozza meg.

Szélesség

A kijelző szélességét határozza meg.

Látványelem állapota

Meghatározza, hogy a teljes kijelző megjelenjen-e az oldalon, amikor egy felhasználó megnyitja a kijelzőlapot. Alapértelmezés szerint a látványelem Normál állaptú, és a teljes kijelző megjelenik. Ha az állapot Kisméretű, csak a címsor jelenik meg.

Látványelem típusa

Azt határozza meg, hogy a kijelző címsora és szegélye megjelenjen-e.

Elrendezés

Tulajdonság

Leírás

Rejtett

Meghatározza, hogy a kijelző látható legyen-e, amikor egy felhasználó megnyitja a kijelzőlapot. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a kijelző csak az oldal tervezése közben, illetve csak akkor látható, ha a cím tartalmazza a (Rejtett) utótagot.

A kijelzőt el is rejtheti, ha csak arra használja, hogy adatokat adjon át egy másik kijelzőnek kijelzőkapcsolaton keresztül, de magát a kijelzőt nem kívánja megjeleníteni.

Irány

Megadja a kijelző tartalmának szövegirányát. Az arab írás például jobbról balra halad, míg a magyar, illetve a legtöbb európai nyelv balról jobbra. A beállítás nem használható valamennyi típusú kijelzőhöz.

Zóna

Meghatározza, hogy a kijelzőlap melyik zónája tartalmazza a kijelzőt.

Megjegyzés: A kijelzőlapnak azon zónái, amelyeknek a módosításához nem rendelkezik engedéllyel, nem jelennek meg a listában.

Zónaindex

Meghatározza a kijelző helyét egy több kijelzőt tartalmazó zónában.

A sorrend meghatározásához írjon be pozitív számot a szövegmezőbe.

Ha egy zónában a kijelzők felülről lefelé haladnak, az 1-es érték azt jelenti, hogy a kijelző a zóna tetején jelenik meg. Ha a kijelzők a zónában balról jobbra haladnak, az 1-es érték azt jelenti, hogy a kijelző a zóna bal oldalán jelenik meg.

Ha például egy felülről lefelé rendezett üres zónához adott hozzá egy kijelzőt, a zónaindex értéke 0. Ha egy másik kijelzőt is hozzáad a zóna aljához, a zónaindex értéke 1-re változik. Ha a második kijelzőt a zóna tetejére szeretné helyezni, adja meg a 0 értéket, majd az 1 értéket az első kijelző esetén.

Megjegyzés: Egy zónában minden kijelző egyedi zónaindexértékkel rendelkezik. Ezért a kijelző zónaindex-értékének megváltoztatása megváltoztathatja a zóna más kijelzőinek zónaindexértékét is.

Speciális

Tulajdonság

Leírás

Kis méret engedélyezése

Megadja, hogy a kijelző kis méretűre állítható-e.

Bezárás engedélyezése

Meghatározza, hogy az adott kijelző eltávolítható-e a kijelzőlapról.

Elrejtés engedélyezése

Meghatározza, hogy elrejthető-e kijelző.

Zónaváltoztatás engedélyezése

Megadja, hogy a kijelző áthelyezhető-e egy másik zónába.

Kapcsolatok engedélyezése

Megadja, hogy az adott kijelző létesíthet-e kapcsolatokat más kijelzőkkel.

Személyes nézetbeli módosítás engedélyezése

Megadja, hogy a kijelző tulajdonságai módosíthatók-e személyes nézetben.

Exportálás módja

Megadja az adatoknak azon szintjét, amely még exportálható az adott kijelző esetén.

Cím URL-címe

Egy olyan fájl URL-címét határozza meg, amely további információkat tartalmaz a kijelzővel kapcsolatban. Amikor a felhasználó a kijelző címére kattint, a fájl egy különálló böngészőablakban jelenik meg.

Leírás

Meghatározza azt az elemleírást, amely akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a kijelző címe vagy ikonja fölött tartja. E tulajdonság értéke akkor használható, ha az eszközpanel Kijelzők keresése menüjének Keresés parancsával a Webhely, Virtuális kiszolgáló és Kijelzőlap kijelzőtárban keres kijelzőket.

Súgó URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelzővel kapcsolatos súgóinformációkat tartalmazza. A súgóinformációk külön böngészőablakban jelennek meg, ha a kijelző menüjén a Súgó parancsra kattint.

Súgó mód

Meghatározza, hogy a böngésző hogyan jelenítse meg a súgótartalmat az adott kijelzőhöz.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • Modális: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt visszatérne a weblapra, a felhasználónak be kell zárnia az ablakot.

 • Modális: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt visszatérne a weblapra, a felhasználónak nem kell bezárnia az ablakot.

 • Navigálás: A weblap az aktuális böngészőablakban nyílik meg.

Megjegyzés: A Windows SharePoint Services 3.0 alapértelmezett súgótémakörei kizárólag külön böngészőablakban nyílnak meg annak ellenére, hogy az egyéni Microsoft ASP.NET-kijelzők támogatják ezt a tulajdonságot.

Katalógus ikonképének URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelzőlistában kijelzőikonként használandó képet tartalmazza. A képnek 16x16 képpont méretűnek kell lennie.

Cím ikonképének URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelző címsorában használandó képet tartalmazza. A képnek 16x16 képpont méretűnek kell lennie.

Hibaüzenet – importálás

Megadja azt az üzenetet, amely akkor jelenik meg, ha hiba történik a kijelző importálásakor.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×