Lapmegjelenítő kijelző

A Lapmegjelenítő kijelzővel weblapot, fájlt vagy mappát jeleníthet meg egy kijelzőlapon. A tartalom eléréséhez meg kell adnia egy hivatkozást, egy fájlelérési utat, illetve a mappa nevét.

Megjegyzések: 

 • A Lapmegjelenítő kijelző csak az IFRAME HTML-elemet támogató böngészőkben használható.

 • A fájlok vagy mappák megjelenítéséhez Microsoft Internet Explorerre van szükség.

Tartalom

A Lapmegjelenítő kijelző felhasználási módjai

Hogyan jeleníti meg a Lapmegjelenítő kijelző a weblapot egy kijelzőlapon

A Lapmegjelenítő kijelző egyéni tulajdonságai

A kijelzők közös tulajdonságai

A Lapmegjelenítő kijelző felhasználási módjai

A Lapmegjelenítő kijelzővel megjelenítheti

 • kedvenc internetes hírforrását egy erre a célra fenntartott hírblokkban egy kijelzőlapon,

 • a hálózati kiszolgálón lévő aktív munkacsoportfájlok listáját, amelyet rendszeresen meg szeretne tekinteni,

 • a gyakran használt dokumentumok vagy számolótáblák egyikét.

Vissza a lap tetejére

Hogyan jeleníti meg a Lapmegjelenítő kijelző a weblapot egy kijelzőlapon

A Lapmegjelenítő kijelző hivatkozott tartalma a HTML IFRAME elemnek köszönhetően elkülönül a kijelzőlap többi tartalmától. Ez az elem gondoskodik arról, hogy a Lapmegjelenítő kijelzőben tartalomként megjelenített HTML-elemek ne ütközzenek a kijelzőlap más HTML-elemeivel. Ha például a kijelzőlap már tartalmaz egy HTML FORM elemet, akkor nem biztos, hogy helyesen jelenne meg, ha a hivatkozott tartalomban is lenne egy HTML FORM elem, de a HTML IFRAME elemen kívül.

A Lapmegjelenítő kijelző a tartalmakat a lap többi részétől függetlenül (aszinkron módon) jeleníti meg. Ez azt jelenti, hogy ha a kijelző hivatkozása túl lassan jelenítené meg a tartalmat, a lap többi kijelzője ettől még látható és használható.

Vissza a lap tetejére

A Lapmegjelenítő kijelző egyéni tulajdonságai

Az alábbiakban a Lapmegjelenítő kijelző egyéni tulajdonságainak felsorolása olvasható.

Megjegyzés: Személyes nézetben az itt felsorolt egyéni tulajdonságok egyike sem tekinthető meg és nem szerkeszthető.

Tulajdonság

Leírás

Weblap, Mappa vagy Fájl választógomb

Itt adhatja meg, hogy milyen típusú tartalmat szeretne megjeleníteni a Lapmegjelenítő kijelzőben.

Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Weblap     Válassza ezt a lehetőséget, ha egy weblapot szeretne megjeleníteni a Lapmegjelenítő kijelzőben. E választógomb bejelölésekor a Hivatkozás mezőben automatikusan megjelenik a HTTP-előtag (http://), és eltűnik a Tallózás gomb, ha addig látható volt. Ez az alapértelmezett érték.

 • Mappa     Válassza ezt a lehetőséget, ha egy mappában lévő fájlok listáját szeretné megjeleníteni. A beállítás hatására eltűnik a Tallózás gomb, ha addig látható volt.

 • Fájl     Válassza ezt a lehetőséget, ha egy fájl tartalmát szeretné megjeleníteni. A beállítás hatására megjelenik a Tallózás gomb a Hivatkozás szövegmező alatt. A fájl vagy egy külön böngészőablakban, vagy a kijelzőben jelenik meg, ha a fájlt megnyitó alkalmazás támogatja a fájl tartalomba ágyazott aktiválását a böngészőablakban.

Hivatkozás

Ebben a mezőben megadhatja azt a hivatkozást, mappát vagy fájlt, amelyet a Lapmegjelenítő kijelzőben meg szeretne jeleníteni:

 • Ha feljebb a Weblap választógombot jelöli be, meg kell adnia egy érvényes hivatkozást. A két érvényes hivatkozásprotokoll a következő:

  • HTTP (http://)

  • SSL titkosítású HTTP (https://)

   Használhat abszolút és relatív URL-t. Fájlelérési utat azonban nem írhat be.

 • Ha feljebb a Mappa választógombot jelöli be, meg kell adnia egy érvényes helyi vagy hálózati mappát. A mappa megjelenítéséhez Microsoft Internet Explorerre van szükség.

 • Ha feljebb a Fájl választógombot jelöli be, meg kell adnia egy érvényes fájlelérési utat. A fájl megjelenítéséhez Microsoft Internet Explorerre van szükség. A fájlt megkeresheti a Tallózás gombra kattintva is.

Vissza a lap tetejére

A kijelzők közös tulajdonságai

A kijelzőknek olyan közös tulajdonságaik vannak, amelyek megjelenésüket, elrendezésüket és speciális jellemzőiket befolyásolják.

Megjegyzés:  Az eszközpanelen megjelenő közös kijelzőtulajdonságok több ok miatt is eltérhetnek a jelen szakaszban ismertetett elemektől:

 • Az eszközpanel Speciális szakaszának megtekintéséhez rendelkeznie kell a megfelelő engedéllyel.

 • Előfordulhat, hogy egy adott kijelző fejlesztője úgy döntött, hogy nem jelenít meg egy általános tulajdonságot vagy az alábbi tulajdonságok egyikét. Az is lehet, hogy úgy döntött, olyan új tulajdonságokat hoz létre és jelenít meg, amelyek nincsenek felsorolva az eszközpanel Megjelenés, Elrendezés vagy Speciális elnevezésű szakaszaiban.

 • Bizonyos engedély- és tulajdonságbeállítások miatt előfordulhat, hogy egyes kijelzőtulajdonságok rejtve maradnak, vagy nem módosíthatók.

Megjelenés

Tulajdonság

Leírás

Cím

Annak a kijelzőnek a címe, amely a kijelzők címsorában jelenik meg.

Magasság

A kijelző magasságát határozza meg.

Szélesség

A kijelző szélességét határozza meg.

Látványelem állapota

Meghatározza, hogy a teljes kijelző megjelenjen-e a kijelzőlapon, amikor egy felhasználó megnyitja. Alapértelmezés szerint a látványelem Normál állapotú, és a teljes kijelző megjelenik. Ha az állapot Kisméretű, csak a címsor jelenik meg.

Látványelem típusa

Azt határozza meg, hogy a kijelzőkeret címsora és szegélye megjelenjen-e.

Elrendezés

Tulajdonság

Leírás

Rejtett

Meghatározza, hogy a kijelző látható legyen-e, amikor egy felhasználó megnyitja a kijelzőlapot. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a kijelző csak a lap tervezése közben, illetve csak akkor látható, ha a cím tartalmazza a (Rejtett) utótagot.

A kijelzőt el is lehet rejteni, ha például kijelzőkapcsolaton keresztül szeretne egy másik kijelzőnek adatot átadni, de a kijelzőt magát nem szeretné megjeleníteni.

Irány

A szöveg irányát határozza meg a kijelzőtartalomban. Az arab például jobbról balra író nyelv, míg az angol és a legtöbb európai nyelv balról jobbra ír. Ez a beállítás nem feltétlenül használható minden kijelzőtípusnál.

Zóna

Meghatározza, hogy a kijelző a kijelzőlap mely részén található.

Megjegyzés:  A kijelzőlap zónái nem jelennek meg a listában, ha nem rendelkezik a zóna módosításához szükséges engedélyekkel.

Zónaindex

Ha a zóna több kijelzőt is tartalmaz, itt határozhatja meg a kijelzőnek a zónán belül elfoglalt helyét.

A sorrend meghatározásához adjon meg egy pozitív egész számot a szövegmezőben.

Ha a zóna kijelzői felülről lefelé vannak rendezve, az 1 érték megadása esetén a kijelző a zóna legtetején jelenik meg. Ha a zóna kijelzői balról jobbra vannak rendezve, az 1 érték megadása esetén a kijelző a zóna bal oldalán jelenik meg.

Ha például egy felülről lefelé rendezett üres zónához adott hozzá egy kijelzőt, a zónaindex értéke 0. Ha egy másik kijelzőt is hozzáad a zóna aljához, a zónaindex értéke 1-re változik. Ha a második kijelzőt a zóna tetejére szeretné helyezni, adja meg a 0 értéket, majd az 1 értéket az első kijelző esetén.

Megjegyzés:  A zóna mindegyik kijelzőjének egyedi zónaindexértékkel kell rendelkeznie. Ebből következően a kijelző zónaindexértékének módosítása megváltoztathatja a zóna más kijelzőinek zónaindexértékét is.

Haladó

Tulajdonság

Leírás

Kis méret engedélyezése

Megadja, hogy a kijelző kis méretűre állítható-e.

Bezárás engedélyezése

Beállítható, hogy a kijelző eltávolítható-e a kijelzőlapról.

Elrejtés engedélyezése

Meghatározza, hogy elrejthető-e kijelző.

Zónaváltoztatás engedélyezése

Megadja, hogy a kijelző áthelyezhető-e egy másik zónába.

Kapcsolatok engedélyezése

Megadja, hogy az adott kijelző létesíthet-e kapcsolatokat más kijelzőkkel.

Személyes nézetbeli módosítás engedélyezése

Meghatározza, hogy a kijelző tulajdonságai módosíthatók-e személyes nézetben.

Exportálás módja

Az az adatszint, amely még exportálható az adott kijelző esetén. A konfigurációtól függ, hogy ez a beállítás elérhető-e.

Cím URL-címe

Annak a fájlnak az URL-címét határozza meg, amely további információkat tartalmaz a kijelzővel kapcsolatban. Amikor a felhasználó a kijelző címére kattint, a fájl egy különálló böngészőablakban jelenik meg.

Leírás

Meghatározza az elemleírást, amely akkor jelenik meg, amikor az egérrel a kijelző címére vagy ikonjára mutat. A tulajdonság értékét akkor használja, amikor az eszközpanel Kijelzők keresése menüjének Keresés parancsával keres kijelzőket a Webhely, Virtuális kiszolgáló és Kijelzőlap kijelzőtárban.

Súgó URL-címe

Annak a fájlnak a helyét határozza meg, amely a kijelzővel kapcsolatos súgóinformációkat tartalmazza. A súgóinformációk külön böngészőablakban jelennek meg, ha a kijelző menüjében a Súgó parancsra kattint.

Súgó mód

Meghatározza, hogy a böngésző hogyan jelenítse meg a súgótartalmat az adott kijelzőhöz.

Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Modális: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt a felhasználó visszatér a weblapra, be kell zárnia az ablakot.

 • Mód nélküli: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt visszatérne a weblapra, a felhasználónak nem kell bezárnia az ablakot.

 • Navigálás: A weblap az aktuális böngészőablakban nyílik meg.

Megjegyzés: A Windows SharePoint Services 3.0 alapértelmezett súgótémakörei kizárólag külön böngészőablakban nyílnak meg annak ellenére, hogy az egyéni Microsoft ASP.NET-kijelzők támogatják ezt a tulajdonságot.

Katalógus ikonképének URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelzőlistában kijelzőikonként használandó képet tartalmazza. A képnek 16 x 16 képpont méretűnek kell lennie.

Cím ikonképének URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelző címsorában használandó képet tartalmazza. A képnek 16 x 16 képpont méretűnek kell lennie.

Hibaüzenet – importálás

Megadja, hogy milyen üzenet jelenik meg, ha hiba történik a kijelző importálásakor.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×