LOG.ILL függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel LOG.ILL függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Regresszióanalízis során meghatároz egy, a megadott adatokhoz legjobban illeszkedő exponenciális görbét. Eredményként egy tömböt ad, ezért tömbképletként kell bevinni.

A görbe egyenlete:

y = b*m^x

vagy

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ha több olyan x érték is meg van adva, ahol a függő y változó a független x változók függvénye. Az m értékek a kitevőként szereplő egyes x változók alapjai, a b egy konstans érték. Az y, x és az m vektor is lehet. A LOG.ILL által eredményként adott tömb: {mn;mn-1;...;m1;b}.

Szintaxis

LOG.ILL(ismert_y; [ismert_x]; [konstans]; [stat])

A LOG.ILL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Ismert_y:    Megadása kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert y értékek.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen oszlop, akkor az ismert_x értékek minden egyes oszlopát különálló változóként értelmezi a függvény.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen sor, akkor az ismert_x értékek minden egyes sorát különálló változóként értelmezi a függvény.

 • Ismert_x:    Megadása nem kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert x értékeket tartalmazó tömb.

  • Az ismert_x értékek tömbje egy vagy több különböző változócsoportot tartalmazhat. Ha csak egy változót használ, akkor az ismert_y és az ismert_x tetszőleges, egyenlő számú sort és oszlopot tartalmazó tartomány lehet. Ha több, mint egy változót használ, az ismert_y tartománynak egy vektornak kell lennie (amely egyetlen sor magasságú vagy egyetlen oszlop szélességű tartomány).

  • Ha az ismert_x argumentumot nem adja meg, akkor a függvény az {1. 2. 3. ...} tömböt használja, amely az ismert_y tömbbel azonos méretű.

 • Konstans:    Megadása nem kötelező. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a b értéke mindenképpen 1 legyen-e.

  • Ha a konstans értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a függvény a b értéket korlátozás nélkül számolja ki.

  • Ha a konstans HAMIS, akkor a b értéke 1 lesz, az m értékek pedig az y = m^x egyenletnek megfelelően lesznek kiszámítva.

 • Stat:    Megadása nem kötelező. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a függvény kiegészítő regressziós statisztikai adatokat is számoljon-e.

  • Ha a stat értéke IGAZ, akkor a LOG.ILL kiegészítő regressziós statisztikai adatokat is ad eredményül. Az eredménytömb ekkor {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Ha a stat értéke HAMIS vagy hiányzik, a LOG.ILL csak az m-együtthatókat és a b értékét adja meg.

A kiegészítő regressziós statisztikai adatokról további információ a LIN.ILL függvény című témakörben található.

Megjegyzések

 • Az adatokat koordináta-rendszerben ábrázolva a pontok minél inkább hasonlítanak az exponenciális görbe pontjaihoz, annál jobban illeszkedik majd a kiszámított görbe az adatokhoz. A LIN.ILL függvényhez hasonlóan a LOG.ILL is egy tömböt ad eredményül, amely az adatok közti kapcsolatot írja le, de a LIN.ILL egy egyenest, míg a LOG.ILL egy exponenciális görbét illeszt az adatokra. További információkat a LIN.ILL. függvénynél találhat.

 • Ha csak egyetlen független x változóval dolgozik, akkor az y metszéspont (b) értékeit a következő képletek felhasználásával közvetlenül is megkaphatja:

  Y metszéspont (b):
  INDEX(LOG.ILL(ismert_y; ismert_x);2)

  Az y további értékeinek becsléséhez felhasználhatja az y = b*m^x összefüggést, de használhatja a Microsoft Excel ÖV függvényét is. További információt a NÖV függvény című cikkben talál.

 • A tömböket eredményül adó képleteket a megfelelő számú cella kijelölése után tömbképletként kell bevinni.

  Megjegyzés:  Az Excel Online alkalmazásban nem hozhatók létre tömbképletek.

 • Ha tömböt ad meg argumentumként (ilyen lehet például az ismert_x értékek tömbje), akkor az egy sorba tartozó értékeket ponttal, az egyes sorokat pontosvesszővel válassza el egymástól. Ezek a karakterek a területi beállításoktól függően változhatnak.

 • Ne feledje, hogy a regressziós egyenlet által előre jelzett y értékek nem értelmezhetők, ha kívül esnek az egyenlet Ön által megadott értelmezési tartományán.

Példa

1. példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Hónap

Egység

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Képlet

Leírás

Eredmény

=LOG.ILL(B2:B7;A2:A7;IGAZ;HAMIS)

Megjegyzés: A példában szereplő képletet tömbképletként kell beírnia az Excelben. Másolja a példát egy üres munkalapra, majd jelölje ki a C9:D9 tartományt a képletet tartalmazó cellával kezdve. Nyomja le az F2 billentyűt, majd a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Ha a képletet nem tömbképletként írja be, az egyetlen eredmény 1,4633 lesz.

1,4633

495,3048

2. példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Hónap

Egység

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Képlet

Eredmény

=LOG.ILL(B2:B7;A2:A7;IGAZ;IGAZ)

1,4633

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×