LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

MICROSOFT OFFICE 2007 MEGTEKINTŐ

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek megállapodást jelentenek a Microsoft Corporation (vagy lakóhelyétől függően valamely leányvállalata) és ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak, beleértve az adathordozót (ha van ilyen), amelyen a szoftvert megkapta. A feltételek a szoftverhez tartozó alábbi Microsoft termékekre is vonatkoznak:

 • frissítések,

 • bővítések,

 • internetalapú szolgáltatások és

 • terméktámogatási szolgáltatások,

kivéve, ha ezen összetevőket más feltételek kísérik. Ilyenkor azok a feltételek érvényesek.

A szoftver használatával el kell FOGADNIA ezek E kifejezések. Ha nem fogadja el ŐKET, ne használja a szoftvert.

A feltételek elfogadása esetén az alábbi jogok illetik meg önt.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.   

  1. Általános rendelkezések.    A szoftvert korlátlan példányban eszközeire telepítheti és használhatja. A szoftvert kizárólag Microsoft Office szoftverrel készített fájlok megjelenítésére és nyomtatására használhatja. A szoftvert nem használhatja semmiféle más célra.

  2. Terjesztés.    Ön az alábbi feltételek betartása mellett készíthet másolatot a szoftverről, illetve terjesztheti azt:

   • minden példánynak teljesnek, változatlannak kell lennie, és tartalmaznia kell a jelen megállapodás megjelenítését, hogy azt minden egyes felhasználó elfogadhassa,

   • meg kell védenie, kártalanítania és mentesítenie kell a Microsoftot, valamint leányvállalatait és beszállítóit minden olyan panasztól és jogvitától, a perköltségeket is beleértve, amely a szoftver forgalmazásából adódik.

    Önnek be kell tartania az alábbi korlátozásokat:

   • nem forgalmazhatja a szoftvert más olyan, nem Microsoft-gyártmányú szoftverrel, amely kibővítheti ennek használati lehetőségeit,

   • nem módosíthatja a szoftverben lévő, szerzői jogra, védjegyre vagy szabadalomra vonatkozó megjegyzéseket,

   • termékei vagy szolgáltatásai forgalmazásához nem használhatja a Microsoft, illetve leányvállalatai és beszállítói nevét, emblémáját vagy védjegyeit,

   • nem forgalmazhatja a szoftvert kártékony, megtévesztő vagy illegális programokkal és

   • nem módosíthatja vagy forgalmazhatja a szoftvert úgy, hogy bármely összetevője szabad licenc hatálya alá essen. A szabad licenc használati, módosítási vagy forgalmazási feltételként megköveteli

    • a programkód felfedését vagy forráskód formájában való forgalmazását, illetve

    • mások módosítási jogát.

 2. A LICENC HATÓKÖRE.    Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán néhány jogot biztosít önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozásokkal ellentétben nem biztosítanak önnek több jogot, a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. A használat során el kell fogadnia a szoftver azon technikai korlátozásait, amelyek csak bizonyos módon való használatát teszik lehetővé. Önnek be kell tartania az alábbi korlátozásokat:

  1. nem kerülheti meg a szoftver technikai korlátait,

  2. nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik,

  3. nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek,

  4. nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából,

  5. a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe, lízingbe és

  6. kereskedelmi üzemeltetési szolgáltatást sem nyújthat vele.

 3. BIZTONSÁGI MÁSOLAT.    A szoftverről egyetlen biztonsági másolat készíthető, ezt kizárólag a szoftver újratelepítésére használhatja.

 4. DOKUMENTÁCIÓ.    Az ön számítógépéhez vagy belső hálózatához érvényes jogosultságokkal hozzáférő bármely személy jogosult a dokumentációról másolatot készíteni, és belső, hivatkozási célokra használni.

 5. ÁTVITEL MÁS ESZKÖZÖKRE.    A szoftvert eltávolíthatja és használatra másik eszközre telepítheti. Ezzel a licencet megosztja az egyes eszközök között.

 6. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.    Az érvényes amerikai export törvényi és szabályok szoftvere. Meg kell felelnie – belföldi és nemzetközi exportálás törvényi, és a szoftver vonatkozó szabályzatát. Ezek a jogszabályok olyan helyre, a végfelhasználók és vége korlátozásai. További tudnivalókért olvassa el a https://aka.ms/exportingcímű témakört.

 7. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.    Mivel a szoftvert kizárólag adott állapotában biztosítjuk, támogatási szolgáltatásokat nem feltétlenül nyújtunk hozzá.

 8. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE.    A jelen szerződés, valamint az igénybe vett bővítésekre, frissítésekre, internetalapú szolgáltatásokra és terméktámogatási szolgáltatásokra érvényes feltételek képezik a szoftverre és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés egészét.

 9. IRÁNYADÓ JOG.   

  1. Az Amerikai Egyesült Államokban.    Ha a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, a jelen szerződés értelmezésében és annak megsértésével kapcsolatos panaszok tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére. Minden egyéb panasz tekintetében az ön lakhely szerinti államának törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos panaszokat, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a vétségeket.

  2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül.    Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az ön lakhely szerinti országának törvényei az irányadók.

 10. HATÁLYOS JOG.    Ezen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy államának vagy országának törvényei más jogokat biztosítanak önnek. Önt azon fél által is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ön országa vagy állama által önnek biztosított jogokat, ha országának vagy államának törvényei ezt nem teszik lehetővé.

 11. Kapcsolatos jogi nyilatkozat jótállás.    A szoftver IS LICENSED "AS-ellenőrző." AKKOR ELLÁTNI A HASZNÁLAT KOCKÁZATA. MICROSOFT adja vissza, nincs kifejezett garanciát, garancia vagy feltételekkel. ELŐFORDULHAT, HOGY A TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL A HELYI TÖRVÉNYEK, AMELY EZT A SZERZŐDÉST NEM MÓDOSÍTHATÓ. A legnagyobb mértékben engedélyezett a helyi törvények, hogy a MICROSOFT nem tartalmazza a vélelmezett garanciát mERCHANTABILITY, egy adott célra és a nem-jogsértés. 

 12. Korlátozások, és egésze károkozás lehetőségéről.   VISSZAÁLLÍTHATJA a MICROSOFT és ITS a SZÁLLÍTÓK csak közvetlen károkozás felfelé az Amerikai Egyesült Államok 5,00 Ft. Nem tudja VISSZAÁLLÍTANI a egyéb károkért, beleértve a CONSEQUENTIAL, nyereség, speciális, indirekt vagy véletlen károkozás elvesznek. 

  A korlátozás a következőkre érvényes:

  1. a szoftverrel, a szolgáltatással, a harmadik felek webhelyén található tartalmakkal (programkódot is beleértve) vagy a harmadik felek programjaival kapcsolatos bármely ügyre,

  2. szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más vétséggel kapcsolatos panaszra a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

   A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Egyes államok nem teszik lehetővé a járulékos vagy következményes károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért elképzelhető, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik önre.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×