Kimutatásdiagram létrehozása

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Tartalom

Tudnivalók az adatok és a kimutatásdiagramok adatforrások

Kimutatásdiagram részei

Példa

Kimutatásdiagram létrehozása

Kimutatásdiagram adatainak frissítése

Kimutatásdiagram adatainak szűrése

A kimutatásdiagram-csomópontok adatok testreszabása

Szintjein található csomópontok számának korlátozása

Kimutatásdiagramok és adatforrások

A kimutatásdiagram fastruktúrába szervezett alakzatok halmaza, ami vizuális, könnyen áttekinthető formátumban segíti az adatok elemzését és összegzését. Egyetlen alakzatként kezdődik, amit felső csomópontnak nevezünk, ez tartalmazza az egy munkalapról, táblázatból, nézetből vagy kockából importált adatokat. A felső csomópontot alcsomópontok szintjeire bonthatja az adatok különböző módon történő megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Ha azt szeretné, hogy egy munkalap, táblázat vagy nézet minden egyes sorához vizuálisan ábrázolhatók, de nem kell elemezni, illetve az adatokat összesíteni, az Adatok csatolása alakzatokhoz funkcióval az adatok lapon. További tudnivalókért lásd: az adatok adatkapcsolatú ábrák Rámutatás.

Kategóriák, szintek és csomópontok

A kategóriák, szintek és csomópontok megértéséhez minden elemet az adatforrás környezetében vizsgáljon:

 • Az adatforrás minden oszlopa számszerű vagy nem számszerű.

 • A nem számszerű oszlopok kategóriaként foghatók fel – például Negyedév, Értékesítő vagy Telefonszám. Ezek bármelyikéből lehet szint a felső csomópont alatt. Megjegyzendő, hogy bár a Telefonszám oszlophoz hasonló oszlopok értékei lehetnek számok, azok nem olyan számok, amik bármilyen módon összegezhetők.

 • A számszerű oszlopokra jellemzően számok vagy pénzbeli értékek, összegezhetők vagy átlagolhatók, illetve rendelkeznek minimum- és maximumértékekkel.

 • Az egyes csomópontok felfoghatók az adatforrás azon sorainak csoportjaiként, amik egy megadott oszlopban közös értékkel rendelkeznek. A „Negyedév” kategóriában a NÉ4 bejegyzést tartalmazó sorok például egyetlen csomópont alá tartoznának.

Adatforrások

A következő adatforrásokat használhatja kimutatásdiagram készítéséhez:

 • Microsoft Office Excel-munkafüzet

 • Microsoft Office Access-adatbázis

 • Microsoft SharePoint-lista

 • Microsoft SQL Server-adatbázis

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Más OLE adatbázis vagy ODBC adatforrás

Vissza a lap tetejére

A kimutatásdiagram részei

Kimutatásdiagram részei

1. Kimutatásdiagram neve

2. Kimutatásdiagram felső csomópontja

3. Lebontó alakzat

4. Adatok jelmagyarázata

5. A NÉ3 és a NÉ4 alakzatok együtt szintet alkotnak

6. Csomópont a nagyobb hatás érdekében alkalmazott alakzattal

Vissza a lap tetejére

Példa

Tegyük fel, hogy van egy olyan, az utóbbi két negyedév sportcikk-eladási adatait tartalmazó Excel-munkalap, mint az alábbi ábrán is látható.

Értékesítési adatok Excel-táblázatban

Amit tudnia kell:

 • Mennyit termeltek az egyes sportrészlegek?

 • Mennyi volt a bevétel az egyes negyedévekben?

 • Mennyi profitot termeltek az egyes értékesítők?

Egy kimutatásdiagram segítségével három különböző fanézetben jelenítheti meg adatait a három kérdés megválaszolásához.

A következő ábra a forrásadatok három lehetséges megjelenítését mutatja az egyes kérdések megválaszolásához.

Adatok háromféle bontásban egy kimutatásdiagramban

Vissza a lap tetejére

Kimutatásdiagram létrehozása

Kimutatásdiagram létrehozása a Kimutatásdiagram -sablon használható, vagy egy PowerPivot-csomópont alakzat beszúrhat bármely diagramba. Ez a témakör leírja, hogy egyetlen kimutatásdiagram létrehozása a Kimutatásdiagram -sablon segítségével. Tudni Pivot csomópont alakzatok beszúrásával más Visio-diagramok olvassa el a rajzba Kimutatásdiagram beszúrásacímű témakört. Rajz létrehozása több kimutatásdiagram kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a rajz több kimutatásdiagram hozzáadásacímű témakört.

Amikor létrehoz egy kimutatásdiagramot, az Adatkijelölő varázsló egy adatforrás kiválasztását kéri. Az adatok ezután importálásra kerülnek egy felső kimutatásdiagram-csomópontba, amely a rajzban is megjelenik. Ezután kibonthatja a legfelső csomópontot az elemezni kívánt adatok megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Hasznos lehet meggyőződni arról, hogy az Excel-munkafüzetben minden oszlop felső sora oszlopfejléc, és nem adatsor. A fejlécek nem kötelezőek, de segítségükkel az elkészült kimutatásdiagramok sokkal könnyebben átláthatók.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Kattintson az Új fülre, majd az Üzleti folyamat ikonra, végül kattintson duplán a Kimutatásdiagram ikonra.

 3. Kövesse az Adatkijelölő varázsló lépéseit.

  Miután a Befejezés gombra kattint, a következő három alakzat jelenik meg a rajzlapon:

  • Az adatokra vonatkozó jelmagyarázat, ami az adatforrásról tartalmaz információkat

  • A kimutatásdiagram nevét tartalmazó szövegdoboz

  • A felső csomópont, ami tartalmazza az importált adatkészletet

 4. Kattintson a felső csomópontra a rajzlapon, majd a Kimutatásdiagram ablak Kategória hozzáadása részén kattintson arra a kategóriára (ez általában egy oszlop az adatforrásban), ami szerint csoportosítani kívánja az adatokat.

  Megjegyzés: Szükség lehet a Kimutatásdiagram ablak teljes méretűvé tételére az összes szolgáltatás megjelenítéséhez.

Ha az új alcsomópontok kibontásával újabb szinteket szeretne felfedni, kattintson a kibontani kívánt csomópontra, és ismételje a 4. lépést.

Vissza a lap tetejére

Kimutatásdiagram adatainak frissítése

Frissítheti egy létező kimutatásdiagram adatait. Ha a rajz több kimutatásdiagramot is tartalmaz, lehetősége van egy vagy az összes kimutatásdiagram frissítésére.

 • Egyetlen kimutatásdiagram frissítéséhez jelölje ki azt a rajzon. A Kimutatásdiagram lap Adatok csoportjában kattintson a Frissítés gombra.

 • A rajz összes kimutatásdiagramjának frissítéséhez kattintson a nyílra Frissítésgomb alatt, majd kattintson Az összes frissítése parancsra.

Vissza a lap tetejére

Kimutatásdiagram adatainak szűrése

A kimutatásdiagram egy szintjén lévő csomópontok az adatforrásban található olyan sorok csoportjait jelképezik, amelyek egy közös értéket tartalmaznak. A negyedik negyedévhez (NÉ4) tartozó csomópont például minden olyan sor számszerű adatait tartalmazza, ami a Negyedév oszlopban a NÉ4 értékkel rendelkezik.

Annak meghatározására, hogy egy adott szinten mely csomópontok jelenjenek meg, szűrőket használhat. Ha például az első negyedév adatai a továbbiakban nem érdekesek, elrejtheti a NÉ1 csomópontot:

 1. A Kimutatásdiagram ablak Kategória hozzáadása részén kattintson a jobb gombbal a szűrni kívánt adatra (kategórianévre), majd kattintson az Oszlop beállítása parancsra.

 2. Oszlop beállítása párbeszédpanelen a szűrőcsoportban adatok megjelenítése hol: kategória neve, a bal szélső oszlopában jelölje ki a műveleteket, és írja be a jobb szélső oszlopban adja meg a használni kívánt adatokat az értékeket.

  Csak a kiválasztott feltételeket kielégítő információt tartalmazó csomópontok jelennek meg a rajzban.

A szűrő eltávolításához állítsa vissza a műveleteket az Azon adatok megjelenítése, ahol lista bal szélső oszlopában (Művelet kiválasztása) értékűre.

Megjegyzés: Ha az adatforrás egy SQL Server Analysis Services szolgáltatásában lévő adatkockával, kattintson a jobb gombbal a kívánt elemet, szűrése, kattintson a Dimenzió konfigurálásaés Dimenzió beállítása párbeszédpanelen kattintson a Szint beállítása. Szint beállítása párbeszédpanelen a szűrőcsoportban adatok megjelenítése hol kategórianevet, a bal szélső oszlopában jelölje ki a műveleteket, és írja be a jobb szélső oszlopban adja meg a használni kívánt adatokat az értékeket.

Vissza a lap tetejére

Kimutatásdiagram csomópontjaiban található adatok testreszabása

Amikor kibont egy kimutatásdiagram-csomópontot, egy alapértelmezett adatkészlet jelenik meg minden csomópontban. Meghatározhatja, hogy mely numerikus adatok jelenjenek meg, megadhatja azok nevét és a numerikus adatok összegzésének módját.

Egyes adatok megjelenítése vagy elrejtése

Amikor megjelenít vagy elrejt numerikus adatokat (általában az adatforrás egy oszlopát), a módosítás a kiválasztott kimutatásdiagram minden csomópontjára hatással lesz.

 1. Válassza ki a kimutatásdiagram bármelyik csomópontját.

 2. A Kimutatásdiagram ablak Végösszeg hozzáadása részén jelölje ki vagy törölje a megjeleníteni vagy elrejteni kívánt adatok jelölőnégyzeteit.

A numerikus adatok összegzésének módosítása

A kimutatásdiagram-csomópont alapértelmezettként megjelenő adata az adatforrás első oszlopában található adatok összege. Az összegző függvényt Összeg beállításról Átlag, Min, Max vagy Darabszám beállításra állíthatja.

Megjegyzés: Ez nem érvényes az SQL Server Analysis Services adatokra.

 • A Kimutatásdiagram ablak Végösszeg hozzáadása csoportjában kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt elemre, és válassza ki az alkalmazni kívánt összegző függvényt.

Elemek nevének módosítása a Kategória hozzáadása és a Végösszeg hozzáadása listában

 1. A Kimutatásdiagram ablak Kategória hozzáadása vagy Végösszeg hozzáadása részén kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt elemre, majd kattintson az Oszlop beállítása parancsra.

 2. Az Oszlop beállítása párbeszédpanel Név mezőjében gépelje be az új nevet.

  Az eredeti név visszaállításához kattintson a Forrás nevének használata parancsra.

Vissza a lap tetejére

A szinteken található csomópontok számának korlátozása

Megadhatja, hogy a kimutatásdiagram egy vagy összes szintjén hány csomópont kerüljön megjelenítésre. Ez hasznos lehet, ha nagyméretű munkafüzetekkel, táblázatokkal vagy nézetekkel dolgozik és nincs szüksége az összes adat megjelenítésére különböző csomópontokba bontva.

Lehetséges például, hogy az értékesítők szintjén csak az első 5, vagy a rendelések szintjén csak az első 20 csomópontot kívánja megjeleníteni.

A csomópontok számának korlátozása az összes szinten

 1. Kattintson a módosítani kívánt kimutatásdiagram felső csomópontjára.

 2. A Kimutatásdiagram lap Adatok csoportjában kattintson az Adatok beállításai párbeszédpanelt megnyitó parancsra.

 3. A Kimutatásdiagram beállításai párbeszédpanel Adatbeállítások részén jelölje be az Elemek korlátozása minden lebontásban jelölőnégyzetet.

 4. Az Elemek maximális száma mezőbe gépelje be a megjeleníteni kívánt csomópontok maximális számát.

  A kimutatásdiagram minden szintjénél egy új csomópont jelenik meg a címsávban három ponttal (...). Ezek az alakzatok tartalmazzák az egyes szintek rejtett csomópontjait.

Egyetlen szinten található csomópontok számának korlátozása

 1. A kimutatásban válassza a korlátozni kívánt szint lebontó alakzat.

 2. A Kimutatásdiagram lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra.

 3. A Lebontás beállításai párbeszédpanel Megjelenítés részén jelölje be az Elemek korlátozása ebben a lebontásban jelölőnégyzetet.

 4. Az Elemek maximális száma mezőbe gépelje be a megjeleníteni kívánt csomópontok maximális számát.

  A kimutatásdiagramban egy új csomópont jelenik meg a címsávban három ponttal (...). Ez az alakzat tartalmazza az adott szint rejtett adatait.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×