Kimutatásban található mező összegző függvényeinek vagy egyéni számításainak megváltoztatása

Az Értékek területen található, a kimutatás alapjául szolgáló forrásadatok (tehát nem a megjelenő érték) alapján meghatározott összeg a következőt jelenti: az Excel a számértékek esetében a SZUM, a szövegértékeknél pedig a DARAB függvényt használja. Lehetőség van ugyanakkor az összegző függvény módosítására. Ezenfelül létrehozhat egyéni számítást is.

 1. Jelölje ki a kimutatás Érték területén azt a mezőt, amelynek az összegző függvényét meg szeretné változtatni.

 2. Kattintson az Elemzés lap Aktív mező csoportjában az Aktív mező elemre, majd a Mezőbeállítások parancsra.

  Megjelenik a Mezőbeállítások párbeszédpanel.

  A Forrásnév az adatforrás mezőjének neve.

  Az Egyéni név mező a kimutatás aktuális nevét, illetve ha nincs megadva egyéni név, a forrásnevet mutatja. Az Egyéni név szerkesztéséhez kattintson a mezőben található szövegre, és a kívántak szerint írja át a nevet.

 3. Kattintson az Értékösszegzési szempont fülre.

 4. Kattintson az Értékmező összegzésének alapja mezőben a használni kívánt összegző függvényre.

  A következő összegző függvényeket használhatja:

  Függvény

  Az összegzés módja

  Szum

  Az értékek összege. Számértékek esetében ez az alapértelmezett összegző függvény.

  Darab

  Az értékek száma. A DARAB összegző függvény ugyanúgy működik, mint a DARAB2 munkalapfüggvény. Ha az értékek nem számok, akkor a DARAB az alapértelmezett függvény.

  ÁTLAG

  Az értékek átlaga.

  MAX

  A legnagyobb érték.

  MIN

  A legkisebb érték.

  SZORZAT

  Az értékek szorzata.

  SzámDarab

  A szám formátumú értékek száma. A SZÁMDARAB összegző függvény ugyanúgy működik, mint a DARAB munkalapfüggvény.

  SZÓRÁS

  A sokaság szórásának becslése, ahol a minta a teljes sokaság része.

  Szórásp

  Az összes összegezni kívánt értékhez mint teljes sokasághoz tartozó (nem korrigált) tapasztalati szórás.

  Var

  A sokaság variációjának becslése, ahol a minta a teljes sokaság része.

  Varp

  Az összes összegezni kívánt értékhez mint teljes sokasághoz tartozó variancia.

  Megjegyzés: Bizonyos forrásadatoktípusok, számított mezők és számított tételt tartalmazó mezők esetén nem módosíthatja az összegző függvényt.

 5. Igény esetén egyéni számítást is végezhet az alábbi lépéseket követve:

  1. Kattintson Az értékek megjelenítése fülre.

  2. Kattintson az alkalmazni kívánt számításra Az értékek megjelenítése mezőben.

   Használandó számítás

   Művelet

   Nincs számítás

   Az egyéni számítás kikapcsolása.

   Végösszeg százaléka

   Az értéket a kimutatás összes értéke vagy adatpontja százalékaként jeleníti meg.

   Oszlop összegének százaléka

   Az egyes oszlopok vagy sorozatok összes értékét az oszlop/sorozat összegének százalékaként jeleníti meg.

   Sor összegének százaléka

   Az egyes sorok vagy kategóriák értékeit a teljes sor/kategória százalékaként jeleníti meg.

   Százalék

   Az értéket százalékos értékként fejezi ki a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értékhez viszonyítva.

   Szülősorösszeg százalékában

   Kiszámítja a következőt: (a tétel értéke) / (a sorokban található szülőtétel értéke).

   Szülőoszlopösszeg százalékában

   Kiszámítja a következőt: (a tétel értéke) / (az oszlopokban található szülőtétel értéke).

   Szülőösszeg százalékában

   Kiszámítja a következőt: (a tétel értéke) / (a kijelölt viszonyítási mező szülőtételének értéke).

   Eltérés

   Az értéket a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értéktől való eltérésként jeleníti meg.

   Százalékos eltérés

   Az értéket százalékos eltérésként fejezi ki a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értékhez viszonyítva.

   Futó összeg

   A Viszonyítási mező egymás után következő tételeinek értékeit göngyölített összegként jeleníti meg.

   Göngyölített összeg százalékában

   A Viszonyítási mező egymás után következő tételeinek százalékos értékeit a göngyölített összegként jeleníti meg.

   A legkisebbtől a legnagyobbig rangsorolva

   Egy adott mező kijelölt értékeinek rangsorát jeleníti meg úgy, hogy a legkisebb tételnek 1-es értéket ad, a nagyobb tételek pedig magasabb besorolást kapnak.

   A legnagyobbtól a legkisebbig rangsorolva

   Egy adott mező kijelölt értékeinek rangsorát jeleníti meg úgy, hogy a legnagyobb tételnek 1-es értéket ad, a kisebb tételek pedig magasabb besorolást kapnak.

   INDEX

   Értékszámítás módja:

   ((cellaérték) x (végösszegek végösszege)) / ((sor végösszege) x (oszlop végösszege))

  3. Adja meg az adatokat a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel mezőben, amennyiben a kiválasztott számításnál elérhetők ezek a beállítások.

   Megjegyzés: A viszonyítási mező nem lehet azonos az 1. lépésben kiválasztott mezővel.

 6. A számok formátumának módosításához kattintson a Számformátum gombra, válasszon ki egy számformátumot a Cellák formázása párbeszédpanel Szám lapján, majd kattintson az OK gombra.

 7. Ha a kimutatás több értékmezőt tartalmaz, minden módosítandó adatmezőnél hajtsa végre a fenti lépéseket.

Megjegyzés: Ha ugyanannál a mezőnél több összegző függvényt szeretne használni, újból adja meg a mezőt a Kimutatás mezőlistából, majd ismételje meg a fenti lépéseket, és válassza ki közben a kívánt függvényt.

 1. Jelölje ki a kimutatás Érték területén azt a mezőt, amelynek az összegző függvényét meg szeretné változtatni.

 2. Kattintson a Beállítások lap Aktív mező csoportjában az Aktív mező elemre, majd a Mezőbeállítások parancsra.

  Megjelenik a Mezőbeállítások párbeszédpanel.

  A Forrásnév az adatforrás mezőjének neve.

  Az Egyéni név mező a kimutatás aktuális nevét, illetve ha nincs megadva egyéni név, a forrásnevet mutatja. Az Egyéni név szerkesztéséhez kattintson a mezőben található szövegre, és a kívántak szerint írja át a nevet.

 3. Kattintson az Értékösszegzési szempont fülre.

 4. Kattintson az Értékmező összegzésének alapja mezőben a használni kívánt összegző függvényre.

  Függvény

  Az összegzés módja

  Szum

  Az értékek összege. Számértékek esetében ez az alapértelmezett összegző függvény.

  Darab

  Az értékek száma. A DARAB összegző függvény ugyanúgy működik, mint a DARAB2 munkalapfüggvény. Ha az értékek nem számok, akkor a DARAB az alapértelmezett függvény.

  ÁTLAG

  Az értékek átlaga.

  MAX

  A legnagyobb érték.

  MIN

  A legkisebb érték.

  SZORZAT

  Az értékek szorzata.

  SzámDarab

  A szám formátumú értékek száma. A SZÁMDARAB összegző függvény ugyanúgy működik, mint a DARAB munkalapfüggvény.

  SZÓRÁS

  A sokaság szórásának becslése, ahol a minta a teljes sokaság része.

  Szórásp

  Az összes összegezni kívánt értékhez mint teljes sokasághoz tartozó (nem korrigált) tapasztalati szórás.

  Var

  A sokaság variációjának becslése, ahol a minta a teljes sokaság része.

  Varp

  Az összes összegezni kívánt értékhez mint teljes sokasághoz tartozó variancia.

  Megjegyzés: Bizonyos forrásadatoktípusok, számított mezők és számított tételt tartalmazó mezők esetén nem módosíthatja az összegző függvényt.

 5. Igény esetén egyéni számítást is végezhet az alábbi lépéseket követve:

  1. Kattintson Az értékek megjelenítése fülre.

  2. Kattintson az alkalmazni kívánt számításra Az értékek megjelenítése mezőben.

   Használandó számítás

   Művelet

   Nincs számítás

   Az egyéni számítás kikapcsolása.

   Végösszeg százaléka

   Az értéket a kimutatás összes értéke vagy adatpontja százalékaként jeleníti meg.

   Oszlop összegének százaléka

   Az egyes oszlopok vagy sorozatok összes értékét az oszlop/sorozat összegének százalékaként jeleníti meg.

   Sor összegének százaléka

   Az egyes sorok vagy kategóriák értékeit a teljes sor/kategória százalékaként jeleníti meg.

   Százalék

   Az értéket százalékos értékként fejezi ki a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értékhez viszonyítva.

   Szülősorösszeg százalékában

   Kiszámítja a következőt: (a tétel értéke) / (a sorokban található szülőtétel értéke).

   Szülőoszlopösszeg százalékában

   Kiszámítja a következőt: (a tétel értéke) / (az oszlopokban található szülőtétel értéke).

   Szülőösszeg százalékában

   Kiszámítja a következőt: (a tétel értéke) / (a kijelölt viszonyítási mező szülőtételének értéke).

   Eltérés

   Az értéket a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értéktől való eltérésként jeleníti meg.

   Százalékos eltérés

   Az értéket százalékos eltérésként fejezi ki a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értékhez viszonyítva.

   Futó összeg

   A Viszonyítási mező egymás után következő tételeinek értékeit göngyölített összegként jeleníti meg.

   Göngyölített összeg százalékában

   A Viszonyítási mező egymás után következő tételeinek százalékos értékeit a göngyölített összegként jeleníti meg.

   A legkisebbtől a legnagyobbig rangsorolva

   Egy adott mező kijelölt értékeinek rangsorát jeleníti meg úgy, hogy a legkisebb tételnek 1-es értéket ad, a nagyobb tételek pedig magasabb besorolást kapnak.

   A legnagyobbtól a legkisebbig rangsorolva

   Egy adott mező kijelölt értékeinek rangsorát jeleníti meg úgy, hogy a legnagyobb tételnek 1-es értéket ad, a kisebb tételek pedig magasabb besorolást kapnak.

   INDEX

   Értékszámítás módja:

   ((cellaérték) x (végösszegek végösszege)) / ((sor végösszege) x (oszlop végösszege))

  3. Adja meg az adatokat a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel mezőben, amennyiben a kiválasztott számításnál elérhetők ezek a beállítások.

   Megjegyzés: A viszonyítási mező nem lehet azonos az 1. lépésben kiválasztott mezővel.

 6. A számok formátumának módosításához kattintson a Számformátum gombra, válasszon ki egy számformátumot a Cellák formázása párbeszédpanel Szám lapján, majd kattintson az OK gombra.

 7. Ha a kimutatás több értékmezőt tartalmaz, minden módosítandó adatmezőnél hajtsa végre a fenti lépéseket.

Megjegyzés: Ha ugyanannál a mezőnél több összegző függvényt szeretne használni, újból adja meg a mezőt a Kimutatás mezőlistából, majd ismételje meg a fenti lépéseket, és válassza ki közben a kívánt függvényt.

 1. Jelölje ki a kimutatás Érték területén azt a mezőt, amelynek az összegző függvényét meg szeretné változtatni.

 2. Kattintson a Beállítások lap Aktív mező csoportjában az Aktív mező elemre, majd a Mezőbeállítások parancsra.

  Megjelenik a Mezőbeállítások párbeszédpanel.

  A Forrásnév az adatforrás mezőjének neve.

  Az Egyéni név mező a kimutatás aktuális nevét, illetve ha nincs megadva egyéni név, a forrásnevet mutatja. Az Egyéni név szerkesztéséhez kattintson a mezőben található szövegre, és a kívántak szerint írja át a nevet.

 3. Kattintson a Mezőstatisztika fülre.

 4. Kattintson az Értékmező összegzésének alapja mezőben a használni kívánt összegző függvényre.

  A következő összegző függvényeket használhatja:

  Függvény

  Az összegzés módja

  Szum

  Az értékek összege. Számértékek esetében ez az alapértelmezett összegző függvény.

  Darab

  Az értékek száma. A DARAB összegző függvény ugyanúgy működik, mint a DARAB2 munkalapfüggvény. Ha az értékek nem számok, akkor a DARAB az alapértelmezett függvény.

  ÁTLAG

  Az értékek átlaga.

  MAX

  A legnagyobb érték.

  MIN

  A legkisebb érték.

  SZORZAT

  Az értékek szorzata.

  SzámDarab

  A szám formátumú értékek száma. A SZÁMDARAB összegző függvény ugyanúgy működik, mint a DARAB munkalapfüggvény.

  SZÓRÁS

  A sokaság szórásának becslése, ahol a minta a teljes sokaság része.

  Szórásp

  Az összes összegezni kívánt értékhez mint teljes sokasághoz tartozó (nem korrigált) tapasztalati szórás.

  Var

  A sokaság variációjának becslése, ahol a minta a teljes sokaság része.

  Varp

  Az összes összegezni kívánt értékhez mint teljes sokasághoz tartozó variancia.

  Megjegyzés: Bizonyos forrásadatoktípusok, számított mezők és számított tételt tartalmazó mezők esetén nem módosíthatja az összegző függvényt.

 5. Igény esetén egyéni számítást is végezhet az alábbi lépéseket követve:

  1. Kattintson Az értékek megjelenítése fülre.

  2. Kattintson az alkalmazni kívánt számításra Az értékek megjelenítése mezőben.

   Használandó függvény

   Művelet

   Normál

   Az egyéni számítás kikapcsolása.

   Eltérés

   Az értéket a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értéktől való eltérésként jeleníti meg.

   Százalék

   Az értéket százalékos értékként fejezi ki a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értékhez viszonyítva.

   Százalékos eltérés

   Az értéket százalékos eltérésként fejezi ki a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel által meghatározott értékhez viszonyítva.

   Futó összeg

   A Viszonyítási mező egymás után következő tételeinek értékeit göngyölített összegként jeleníti meg.

   Sor %-a

   Az egyes sorok vagy kategóriák értékeit a teljes sor/kategória százalékaként jeleníti meg.

   Oszlop %-a

   Az egyes oszlopok vagy sorozatok összes értékét az oszlop/sorozat összegének százalékaként jeleníti meg.

   Összeg %-a

   Az értéket a kimutatás összes értéke vagy adatpontja százalékaként jeleníti meg.

   INDEX

   Értékszámítás módja:

   ((cellaérték) x (végösszegek végösszege)) / ((sor végösszege) x (oszlop végösszege))

  3. Adja meg az adatokat a Viszonyítási mező és a Viszonyítási tétel mezőben, amennyiben a kiválasztott számításnál elérhetők ezek a beállítások.

   Megjegyzés: A viszonyítási mező nem lehet azonos az 1. lépésben kiválasztott mezővel.

 6. A számok formátumának módosításához kattintson a Számformátum gombra, válasszon ki egy számformátumot a Cellák formázása párbeszédpanel Szám lapján, majd kattintson az OK gombra.

 7. Ha a kimutatás több értékmezőt tartalmaz, minden módosítandó adatmezőnél hajtsa végre a fenti lépéseket.

Megjegyzés: Ha ugyanannál a mezőnél több összegző függvényt szeretne használni, újból adja meg a mezőt a Kimutatás mezőlistából, majd ismételje meg a fenti lépéseket, és válassza ki közben a kívánt függvényt.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×