Kiegészítés a Windows Phone-alapú Microsoft Lync 2010 adatvédelmi nyilatkozatához

Legutóbb frissítve: 2012. május

Tartalom

Kiegészítés a Windows Phone-alapú Microsoft Lync 2010 adatvédelmi nyilatkozatához

Hívásmeghatalmazás (hívásátirányítás)

Névjegykártya

Diagnosztikai naplózás

Segélyhívás (112)

Személyes kép

Jelenléti adatok és partneradatok

Bizalmassági mód

Leküldéses értesítések

Küldés e-mailként

Naplók küldése

Egységesített partnertároló

Kiegészítés a Windows Phone-alapú Microsoft Lync 2010 adatvédelmi nyilatkozatához

Ez a lap a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítését tartalmazza. Az adott Microsoft Lync-termék vagy -szolgáltatás adatgyűjtési és felhasználási gyakorlatának megértéséhez olvassa el a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatát és ezt a kiegészítést is.

Az adatvédelmi nyilatkozat ezen kiegészítése a vállalati mobileszközökre telepített, Windows Phone-alapú Microsoft Lync 2010 szoftver központi telepítésére és használatára vonatkozik. Ha szolgáltatásként futtatja a Microsoft Lync Server 2010 kommunikációs szoftvert (azaz egy alkalmazásszolgáltatói harmadik fél – például a Microsoft – üzemelteti a szoftvert futtató kiszolgálókat), a rendszer az üzemeltetésben részt vevő harmadik félnek küld információkat. A vállalattól a harmadik félnek küldött információk felhasználási módjáról a vállalati rendszergazda vagy az alkalmazásszolgáltató adhat részletes felvilágosítást.

Vissza a lap tetejére

Hívásmeghatalmazás (hívásátirányítás)

A szolgáltatás leírása: A hívásmeghatalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több embert (meghatalmazottakat) jelöljön ki, akik a nevében hívásokat kezdeményezhetnek, fogadhatják a beérkező hívásait, online értekezleteket állíthatnak be, és csatlakozhatnak ilyen értekezletekhez.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A meghatalmazottak kijelölésekor a felhasználónak a konfigurálási folyamat során meg kell adnia a meghatalmazottak kapcsolattartási adatait. A meghatalmazottként beállított felhasználók értesítést kapnak, hogy a szervezetben valaki meghatalmazottként jelölje ki őket. Amikor a meghatalmazott az őt kijelölő személy nevében beérkező hívást fogad, ez utóbbi e-mailben értesítést kap erről az eseményről. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A Lync a meghatalmazott névjegykártyájának használatával teszi lehetővé, hogy hívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon, valamint értekezleteket ütemezzen, illetve értekezletbe bekapcsolódjon annak a személynek a nevében, akinek a meghatalmazottja.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásmeghatalmazási funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alábbi lépésekkel engedélyezheti és tilthatja le:

 1. A Windows Phone-alapú Lync 2010 programban az Adataim nézetben koppintson a Hívásátirányítás elemre.

 2. A legördülő menüben válassza az Egyidejű csengetés vagy a Hívásátirányítás ide elemet.

 3. A beállításlistában koppintson a Meghatalmazottak elemre.

Megjegyzés:  A meghatalmazottak nem konfigurálhatók mobileszközről, csak a Lync asztali ügyfélprogramból.

Vissza a lap tetejére

Névjegykártya

A szolgáltatás leírása: A Névjegykártya kapcsolatfelvételi, jelenlét- és helyadatokat jelenít meg Önről és a szervezeten belüli munkatársakról a Lyncben és az Outlook újabb verzióiban egyaránt. A névjegykártya emellett egyetlen kattintással teszi lehetővé a kommunikációt másokkal. A névjegykártyáról küldhet például csevegőüzenetet, kezdeményezhet hívást, vagy küldhet e-mailt az adott személynek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Névjegykártya állandó adatai a vállalati címtárból (például az Active Directoryból) származnak. A dinamikus információkat – például a naptár elfoglaltsági adatait – a Microsoft Exchange Server biztosítja; a helyadatok beolvasása pedig többféleképpen is folyik (lásd a Hely című szakaszt); a telefonszámok a vállalati telefonkönyvből olvashatók be, vagy a felhasználó manuálisan adja meg őket, míg a jelenlétadatokat a Lync kezeli az Outlook naptárának használatával (ha a felhasználó engedélyezte), vagy pedig a felhasználó adja meg manuálisan. A Lync kiszolgáló ezeket az adatokat a szervezeten belüli egyéb felhasználókkal osztja meg. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A Névjegykártya használatával azon a szervezeten belül tekinthetők meg a kapcsolatfelvételi, hely- és jelenlétadatok, amelyikhez a felhasználó tartozik. A felhasználó Lync- és Outlook-partnerei számára megjelenített információk mennyisége „bizalmassági viszonyok” beállításával, illetve a bizalmassági mód engedélyezésével vagy letiltásával (lásd a Bizalmassági mód című szakaszt) szabályozható.

Választási lehetőségek, beállítás: A partnerek adatai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Diagnosztikai naplózás

A szolgáltatás leírása: A diagnosztikai naplózással a felhasználó az eszközén, felhasználói profiljában rögzítheti a Windows Phone-alapú Lync program használatával kapcsolatos adatokat. Ezek az adatok a Windows Phone-alapú Lync szoftver problémáinak megoldásához használhatók.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ha a diagnosztikai naplózás be van kapcsolva, az eszközön a következő információkat tárolja a rendszer: eszközazonosító, a felhasználó aliasa és tartománya, jelenléti adatok, üzenetinformációk, bejelentkezési előzmények és partnerlista, továbbá olyan ügyfél-konfigurációs adatok, mint a hívásátirányítási szabályok, az állapotok és a megjegyzések. A Lync-alapú beszélgetések tartalmát nem tárolja. A Microsoft automatikusan semmilyen adatot nem kap, de a felhasználó problémamegoldási célból manuálisan engedélyezheti az adatküldést (lásd a jelen dokumentum „Naplók küldése” című szakaszát).

Az információ felhasználása: A diagnosztikai naplózás a Windows Phone-alapú Lync szoftverrel kapcsolatos problémák megoldásához használható.

Választási lehetőségek, beállítás: A diagnosztikai naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alábbi lépésekkel engedélyezheti és tilthatja le:

 1. A Windows Phone-alapú Lync programban az Adataim nézetben koppintson a Beállítások elemre.

 2. A beállításlistában koppintson a Diagnosztikai naplózás elemre.

 3. A Diagnosztikai naplózás beállítási lapon a Diagnosztikai naplózás csúszkát állítsa Be pozícióba.

Vissza a lap tetejére

Segélyhívás (112)

Fontos:  Azt javasoljuk, hogy a Windows Phone-alapú Lync programmal NE hívjon segélyszolgálatokat (Magyarországon például a 112-es számot). A Windows Phone-alapú Lync NEM tudja megállapítani a tényleges, fizikai tartózkodási helyet, ezért ha a Windows Phone-alapú Lync használatával veszi fel a kapcsolatot a segélyszolgálattal, a szolgálat munkatársai NEM tudják meghatározni a hívó tartózkodási helyét. Ha segélyhívó számot szeretne tárcsázni az eszközén, zárja be a Lync programot, és használja az eszköz tárcsázó billentyűzetét.

Vissza a lap tetejére

Személyes kép

A szolgáltatás leírása: A személyes kép funkció megjeleníti a felhasználó saját fényképét és a vállalat dolgozóinak a képét.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A személyes kép megosztására vonatkozó beállítások összegyűjtésével a program a képek megjelenítését és a felhasználó saját képének megosztását szabályozza. Csak az Active Directoryban tárolt fényképek jeleníthetők meg a Windows Phone-alapú Lync programban. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információ felhasználása: Az adatok célja a felhasználói felület testreszabása és a felhasználó saját képének megosztása másokkal.

Választási lehetőségek, beállítás: A személyes kép beállításai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Jelenléti adatok és partneradatok

A szolgáltatás leírása: A jelenléti és partneradatok révén a felhasználó hozzáférhet a szervezeten belüli és kívüli személyekről közzétett adatokhoz, illetve mások megtekinthetik a felhasználóról közzétett adatokat (például a jelenléti állapotát, a munkakörét, a telefonszámát, a tartózkodási helyét és a megjegyzéseit). A rendszergazda beállíthatja, hogy a Lync együttműködjön az Outlook és az Exchange Server alkalmazással, így a házon kívül tartózkodás idejére beállított üzenetek és más állapotadatok is megjeleníthetők (például az Outlook-naptárbeli elfoglaltsági adatok).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync Server alkalmazáshoz bejelentkezési e-mail címmel és jelszóval lehet csatlakozni. A felhasználó és a rendszergazda közzéteheti a felhasználó bejelentkezési adataihoz kapcsolódó jelenléti állapotot és elérhetőségi adatokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információ felhasználása: Más Lync-felhasználók és -alkalmazások hozzáférhetnek a felhasználó jelenléti és partneradataihoz, hogy a hatékonyabb kommunikáció érdekében lekérjék annak közzétett állapotát és egyéb információit.

Választási lehetőségek, beállítás: A jelenléti és partneradatok beállításai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Bizalmassági mód

A szolgáltatás leírása: A bizalmassági mód beállítása lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározzák, jelenléti állapotukat (például Elérhető, Elfoglalt, Ne zavarjanak stb.) milyen mértékben osztják meg a partnerlistájukon szereplő partnerekkel.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A bizalmassági mód engedélyezése után a Lync lehetővé teszi a különböző felhasználói beállítások módosítását, így lehetőség van arra, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnerekkel ossza meg a jelenléti adatait. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: E beállítással a felhasználó meghatározhatja, hogy a program miként osztja meg a jelenléti adatokat.

Választási lehetőségek, beállítás: A bizalmassági módot a vállalati rendszergazda engedélyezi és tiltja le. Ha engedélyezett, a bizalmassági mód a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhető.

Vissza a lap tetejére

Leküldéses értesítések

A szolgáltatás leírása: A leküldéses értesítés olyan mechanizmus, amely értesíti a felhasználót, amikor mobileszközére új üzenet érkezik. Az értesítés formája az eszköz operációs rendszerétől függően változatos lehet, például előugró panel, hangjelzés vagy egy számot ábrázoló jelvény a kezdőképernyő ikonján. Az értesítést új üzenetek érkezésekor a rendszer helyileg, az eszközön állítja elő. Erre csak akkor kerül sor, amikor a Windows Phone-alapú Lync nem az előtérben fut. Amikor ugyanis a Windows Phone-alapú Lync az előtérben fut, a leküldéses értesítéseket nem jeleníti meg a rendszer. A leküldéses értesítéseket engedélyezheti vagy letilthatja, de letiltásukkal nem akadályozza meg az üzenetek fogadását, mindössze az értesítési funkciót kapcsolja ki. Ha meg szeretné akadályozni az új üzenetek érkezését, jelentkezzen ki a Windows Phone-alapú Lync programból.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A folyamat során a mobileszköz nem gyűjt, nem dolgoz fel és nem továbbít információkat. Az eszközre más Lync-felhasználóktól érkező üzenetek a Microsoft Lync kiszolgáló leküldéses értesítéseket kezelő szolgáltatásán, majd a Microsoft leküldéses értesítéseket kezelő szolgáltatásán haladnak át, amely az eszközre kézbesíti őket. Amikor létrejön egy beszélgetés, minden üzenet közvetlenül a résztvevők között halad.

Az információk felhasználása: A Leküldéses értesítések beállítás azt határozza meg, hogy a felhasználó kap-e értesítést a Windows Phone-alapú Lync programba érkező új üzenetekről, amikor a program nem az előtérben fut.

Választási lehetőségek, beállítás: A leküldéses értesítéseket a vállalati rendszergazda engedélyezi vagy tiltja le. Ha engedélyezettek, a leküldéses értesítések az alábbi lépésekkel kapcsolhatók be és ki:

 1. A Windows Phone-alapú Lync programban az Adataim nézetben válassza a Beállítások elemet.

 2. A Leküldéses értesítések csúszkával kapcsolja be vagy ki az értesítéseket.

Vissza a lap tetejére

Küldés e-mailként

A szolgáltatás leírása: A Küldés e-mailként funkcióval mellékletként elküldheti a Windows Phone-alapú Lync 2010 alkalmazásban folytatott beszélgetések – helyileg az eszközön tárolt – előzményeit a felhasználó által megadott e-mail címre.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A csevegőprogramban folytatott minden bejövő vagy kimenő beszélgetés tartalmát a rendszer korlátlan ideig az eszközön elkülönített tárhelyen helyileg tárolja, kivéve ha 1) a felhasználó törli a beszélgetést, 2) a felhasználó eltávolítja az alkalmazást, vagy 3) egy új felhasználó bejelentkezik ugyanarra az eszközre. A Küldés e-mailként funkcióval küldött csevegőüzenet-előzményeket a rendszer e-mail formátumban továbbítja a felhasználó e-mail címére. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információ felhasználása: A felhasználók e-mail mellékletként elküldhetik a csevegőprogramban folytatott beszélgetéseik előzményeit a megadott e-mail címre, így a csevegőprogramban folytatott beszélgetések archiválási vagy megosztási célból elérhetők lesznek az eszközön kívül is. A program csak a beszélgetés utolsó 30 000 karakterét küldi el.

Választási lehetőségek, beállítás: A csevegőprogramban folytatott beszélgetések előzményeit a rendszer automatikusan az eszközön tárolja. Ez a funkció nem tiltható le. A csevegőprogramban folytatott beszélgetések előzményei az alábbi módon törölhetők:

 1. Jelölje ki a törlendő beszélgetést.

 2. Koppintson a képernyő alján lévő Egyebek (…) ikonra, majd a beszélgetés törlése elemre.

A csevegőprogramban folytatott beszélgetések előzményei az alábbi lépésekkel küldhetők el:

 1. A Beszélgetés ablakban, a képernyő alján koppintson az Egyebek (…) ikonra, majd a küldés e-mailként elemre.

 2. Adja meg a címzett e-mail címét, ha másnak szeretné elküldeni az előzményeket.

 3. Koppintson a Küldés elemre.

Vissza a lap tetejére

Naplók küldése

A szolgáltatás leírása: A naplóküldési funkcióval a felhasználó elküldheti a Windows Phone-alapú Lync naplóit, hogy a támogatási csoport kivizsgálhassa az esetleges hanghibákat vagy kapcsolódási problémákat (lásd a jelen dokumentum „Diagnosztikai naplózás” című szakaszát).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A rendszer csak a Diagnosztikai naplózás funkcióval gyűjtött adatokat küldi el (ha a Diagnosztikai naplózás engedélyezett). Ha tudni szeretné, hogy a rendszer milyen adatokat gyűjt a naplózás során, olvassa el a jelen dokumentum „Diagnosztikai naplózás” című szakaszát.

Az információ felhasználása: Az eszközről gyűjtött adatok célja a Lync problémáinak feltárása és megoldása, illetve a program működésének javítása.

Választási lehetőségek, beállítás: A Windows Phone-alapú Lync nem küldi el automatikusan a naplókat az eszközről. Erre csak akkor kerül sor, ha az eszközön a naplózás engedélyezett (lásd a „Diagnosztikai naplózás” című szakaszt), és az alábbi lépéseket követve Ön manuálisan elküldi a Lync naplóit:

 1. A Windows Phone-alapú Lync programban nyissa meg az Adataim nézetet.

 2. A teljes beállításlista megtekintéséhez koppintson a Beállítások elemre.

 3. Nyissa meg a Névjegy lapot.

 4. Koppintson a Diagnosztikai naplók küldése elemre.

 5. Megjelenik egy üzenet, amely közli, hogy a diagnosztikai naplót a rendszer képpé alakította át, és azonosító számmal ellátva a Mentett képek mappába mentette. Koppintson az OK gombra.

 6. A megnyíló e-mail üzenetben a Csatolás elemre koppintva csatolja a Mentett képek mappába mentett képet.

Vissza a lap tetejére

Egységesített partnertároló

A szolgáltatás leírása: Az egységesített partnertárolónak három fő funkciója van. A Windows Phone-alapú Lync szoftverben csak az egyik, az egyesített keresés érhető el. Ez a funkció egyesíti a globális címlistát és a Lync partnerlistáját, így a partnerek keresésekor minden partnerről csak egy bejegyzés jelenik meg a találatokban.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Windows Phone-alapú Lync lekéri a partneradatokat az Active Directory címtárból vagy a Jelenlét funkcióból. Ezeket az információkat a Windows Phone-alapú Lync belső használatra tárolja.

Az információ felhasználása: Az Active Directory vagy a Jelenlét funkció partneradatai a Windows Phone-alapú Lync felhasználói felületén jelennek meg.

Választási lehetőségek, beállítás: Az egységesített partnertároló beállításainak szabályozására nincs mód.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×