Kiegészítés a Microsoft Skype Vállalati verzió adatvédelmi nyilatkozatához

Megjegyzés: A Lync 2013 asztali ügyfélprogram új neve Skype Vállalati verzió.

Legutóbbi frissítés: 2015. április

Tartalom

Kiegészítés a Microsoft Skype Vállalati verzió adatvédelmi nyilatkozatához

Archiválás

Hangtesztszolgáltatás

Hívásmeghatalmazás

Híváslisták

Hívó azonosítója az értekezlet-résztvevők listájában

Ügyféloldali naplózás

Névjegykártya

Beszélgetési előzmények

Felhasználói élmény fokozása program

Asztal- és programmegosztás

Az asztal- és programmegosztás irányítása

Segélyhívás (112)

Összevonás

Tartózkodási hely megosztása

A Skype Vállalati verzió továbbfejlesztési programja

Lync Felügyelt API

Lync VDI beépülő modul

Értekezlet mellékletei

Értekezleti kitárcsázás

A OneNote-integráció

Online értekezlet bővítmény az Outlookhoz

Társközi fájlátvitel

Állandó csoportos csevegő

Személyes kép

Szavazás

PowerPoint-alapú együttműködés

Jelenléti adatok és partneradatok

Bizalmassági mód

Nyilvános csevegőkapcsolat

A tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtés és jelentéskészítés

Rögzítés

Szakértelem-keresés

Intelligens körülvágás

Többlapos beszélgetések

Egységesített partnertároló

Hangminőség javítása

Rajztáblaalapú együttműködés

Kiegészítés a Microsoft Skype Vállalati verzió adatvédelmi nyilatkozatához

Ez a lap a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítését tartalmazza. Az adott Microsoft Lync-termék vagy -szolgáltatás adatgyűjtési és felhasználási gyakorlatának megértéséhez javasoljuk, hogy együtt olvassa el a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatát és ezt a kiegészítést.

Ez az adatvédelmi kiegészítés a Microsoft Skype Vállalati verzió kommunikációs szoftver vállalaton belüli központi telepítésére és használatára vonatkozik. Ha online megoldásként vagy szolgáltatásként használja a Microsoft Lync szoftvert (azaz egy külső gyártó – például a Microsoft – üzemelteti a szoftvert futtató vagy csatlakoztató kiszolgálókat), a rendszer az üzemeltetésben részt vevő harmadik félnek küld információkat. A harmadik félnek küldött információk felhasználási módjáról a vállalati rendszergazda vagy az alkalmazásszolgáltató adhat részletes felvilágosítást.

Archiválás

A szolgáltatás leírása: Az archiválás a Skype Vállalati verzió egyes kommunikációinak és használati adatainak archiválására kínál lehetőséget azoknak a szervezeteknek, amelyekre üzleti vagy szabályozó adatmegőrzési követelmények vonatkozhatnak, illetve saját adatmegőrzési előírásokkal rendelkeznek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az archiválással tárolható a két vagy több fél közötti csevegőüzenetek, valamint konferenciák tartalma, beleértve a feltöltött tartalmakat (például emlékeztetőket) és az eseményre vonatkozó tartalmakat (például csatlakozás, kilépés, feltöltés, megosztás és a láthatóság megváltozása) a vállalati rendszergazda által beállított kiszolgálón. A két személy közötti adatátvitelek, a beszélgetések hangja/videója, a beszélgetés során történt programmegosztás, a konferencia széljegyzetei és szavazásai nem archiválhatók. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Lehetővé teszi a szervezeteknek a tartalom archiválását az üzleti, a szabályozó és szervezeti adatmegőrzési követelmények teljesítése érdekében.

Választási lehetőségek/beállítás: Az archiválás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ezt a funkciót a szervezet vállalati rendszergazdája kezeli, nem tartozik hozzá felhasználói szintű vezérlő.

Hangtesztszolgáltatás

A szolgáltatás leírása: A hangtesztszolgáltatás lehetővé teszi a felhasználóknak a hívásminőség ellenőrzését egy teszthívással a Skype Vállalati verzióban, így meghallgathatják, hogy miként hallhatók egy valódi hívásban. A hívásminőség ellenőrzése gombra kattintva a szolgáltatás szimulált hívást kezdeményez, és a felhasználótól egy rövid (megközelítőleg 5 másodperces) hangminta felvételét kéri, amelyet ezután visszajátszik. Ha a hálózat teljesítménye nem éri el az optimális szintet, vagy a felhasználó készüléke nincs megfelelően beállítva, ez tükröződni fog a hangminta minőségében.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hangtesztszolgáltatás a hívás során az Ön hangjáról (megközelítőleg 5 másodperces) felvételmintát készít, és a hívás befejezésekor törli a hangmintát. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A hangmintát Ön használja a Skype Vállalati verzió-beli hívások hangminőségének az ellenőrzésére a felvétel minősége alapján.

Választási lehetőségek/beállítás: A hang minőségét az alábbi lépésekkel ellenőrizheti:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza a Hangeszköz kategóriát.

 3. A Hangeszköz lapon kattintson A hívásminőség ellenőrzése gombra, és kövesse az utasításokat.

 4. Kattintson az OK gombra.

A szolgáltatás használatához hangminta felvétele szükséges.

Hívásmeghatalmazás

A szolgáltatás leírása: A hívásmeghatalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több embert (meghatalmazottakat) jelöljön ki, akik a nevében hívásokat kezdeményezhetnek, fogadhatják a beérkező hívásait, online értekezleteket állíthatnak be, és csatlakozhatnak ilyen értekezletekhez.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A meghatalmazottak kijelölésekor a felhasználónak a konfigurálási folyamat során meg kell adnia a meghatalmazottak kapcsolattartási adatait. A meghatalmazottként beállított felhasználók értesítést kapnak, hogy a szervezetben valaki meghatalmazottként jelölje ki őket. Amikor a meghatalmazott az őt kijelölő személy nevében beérkező hívást fogad, ez utóbbi e-mailben értesítést kap erről az eseményről. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A Skype Vállalati verzió a meghatalmazott névjegykártyájának használatával teszi lehetővé, hogy hívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon, valamint értekezleteket ütemezzen, illetve értekezletbe bekapcsolódjon annak a személynek a nevében, akinek a meghatalmazottja.

Választási lehetőségek/beállítás: A hívásmeghatalmazási funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy tilthatja le a hívásmeghatalmazást a vállalatnál. Ha a hívásmeghatalmazási funkció engedélyezve van, a felhasználók az alábbi lépésekkel állíthatják be a meghatalmazottakat:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen kattintson a Hívásátirányítás elemre.

 3. A Hívásátirányítás csoportban válassza a Hívásátirányítás ide vagy az Egyidejű csengetés elemet, majd a legördülő listában jelölje ki a Meghatalmazottaim elemet.

 4. Ha nincs beállítva meghatalmazott, a Hívásátirányítás – meghatalmazottak párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra, és jelölje ki a meghatalmazottként beállítandó személyeket.

 5. Kattintson az OK gombra a Meghatalmazottak párbeszédpanelen.

 6. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: A vállalati rendszergazdák beállíthatják az Exchange rendszerbeli naptár-meghatalmazotti adatok Lync Server 2010 vagy újabb rendszerrel történő szinkronizálását. Ebben az esetben az Exchange rendszer naptáraihoz megadott meghatalmazottak közül a megfelelő engedélyekkel rendelkezők (akik legalább Nem szerkesztő szerző engedéllyel rendelkeznek) automatikusan meghatalmazottakká válnak a Skype Vállalati verzióban is. Mindez azonban nem módosítja a hívásátirányítási beállításokat.

Híváslisták

A szolgáltatás leírása: A híváslisták segítségével a felhasználók egy Microsoft Outlook-mappában tárolhatják saját Skype Vállalati verzió-beli hanghívásaik felvételét.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hanghívásokra vonatkozó információkat, többek között a kezdés és befejezés időpontját, az időtartamot és a hívás résztvevőit az Outlook beszélgetési előzmények mappája tárolja. Az értekezletek témája és helye szintén naplózható, ha a Beállítások párbeszédpanel Személyes lapján személyes információkezelőként kiválasztja az Outlookot. A híváslisták nem tárolják a hanghívások tartalmát. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználók a híváslisták segítségével követhetik nyomon és tekinthetik meg a hívásnaplót.

Választási lehetőségek/beállítás: A szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a vállalat rendszergazdája engedélyezheti vagy tilthatja le a vállalatnál. Ha a rendszergazda engedélyezte azt, az alábbi lépésekkel kapcsolhatja be vagy ki:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza a Személyes kategóriát.

 3. A Személyes információkezelő csoportban törölje a jelet a Híváslisták mentése a Beszélgetési előzmények levelezési mappába jelölőnégyzetből.

 4. Kattintson az OK gombra.

Hívó azonosítója az értekezlet-résztvevők listájában

A szolgáltatás leírása: A hívó azonosítója az értekezlet-résztvevők listájában szolgáltatás megjeleníti az értekezlet összes résztvevőjének hívóazonosítóját az értekezlet-résztvevők listájában.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A szolgáltatás összegyűjti az értekezlet résztvevőinek a hívóazonosítóját. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Értekezlethez csatlakozáskor a résztvevő hívóazonosítója megjelenik a többi résztvevőnek az értekezlet-résztvevők listájában.

Választási lehetőségek, beállítás: Ehhez a szolgáltatáshoz nem áll rendelkezésre felhasználói beállítás; a hívóazonosítót a telefonszolgáltató biztosítja. Egyes szolgáltatók lehetővé teszik a felhasználóknak a hívóazonosító kikapcsolását. További tájékoztatásért forduljon a vállalati rendszergazdához vagy a telefonszolgáltatóhoz.

Ügyféloldali naplózás

A szolgáltatás leírása: Az ügyféloldali naplózás összegyűjti a hiba okának meghatározásához használható információkat a második szintű támogatási csoport részére. Az ügyféloldali naplók tárolása helyileg történik a felhasználó számítógépén.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az ügyféloldali naplózás engedélyezésekor a program információkat naplóz és tárol a felhasználó számítógépén. Az információk közé tartozik például az értekezletek témája és helye, a SIP-üzenetek, a Skype Vállalati verzióból küldött meghívókra adott válaszok, a csevegőüzenetek küldőjére és címzettjére vonatkozó információk és az üzenetek útvonala, a felhasználók partnerlistája és jelenléti állapota, valamint a megosztott alkalmazások, mellékletek, Microsoft PowerPoint-fájlok, rajztáblák és szavazások neve (a megosztott kérdésekkel és a szavazás kimenetelét mutató indexszel). A Skype Vállalati verzió-beli beszélgetések tartalmát (csevegőüzeneteket, PowerPoint-bemutatókat, rajztáblatartalmakat, feljegyzéseket, a szavazások részleteit stb.) nem tárolja a szolgáltatás az ügyféloldali naplókban. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az ügyféloldali naplókban összegyűjtött információkat az ügyfélszolgálat használhatja fel, illetve el lehet küldeni a Microsoftnak a Skype Vállalati verzió hibáinak elhárításához.

Választási lehetőségek/beállítás: Az ügyféloldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy letilthatja ezt a szolgáltatást a vállalatnál. Ha a rendszergazda engedélyezte a szolgáltatást, a felhasználók az alábbi lépésekkel állíthatják be az ügyféloldali naplózást.

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza az Általános kategóriát.

 3. A Támogatási csoport segítése csoportban kattintson a Naplózási szint legördülő listára, és jelölje ki a Gyenge vagy a Teljes elemet. A Hibaelhárítási információ gyűjtése a Windows Eseménynaplózás használatával is jelölőnégyzet bejelölésével bekapcsolhatja a Windows eseménynaplózását is.

 4. Kattintson az OK gombra.

Névjegykártya

A szolgáltatás leírása: A Névjegykártya kapcsolatfelvételi, jelenlét- és helyadatokat jelenít meg Önről és a szervezeten belüli munkatársakról a Skype Vállalati verzióban és az Outlook újabb verzióiban egyaránt. A névjegykártya emellett egyetlen kattintással teszi lehetővé a kommunikációt másokkal. A névjegykártyáról küldhet például csevegőüzenetet, kezdeményezhet hívást, vagy küldhet e-mailt az adott személynek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Névjegykártya állandó adatai a vállalati címtárból (például az Active Directoryból) származnak. A dinamikus információkat – például a naptár elfoglaltsági adatait – a Microsoft Exchange Server biztosítja; a helyadatok beolvasása pedig többféleképpen is folyik (lásd a Hely című szakaszt); a telefonszámok a vállalati telefonkönyvből olvashatók be, vagy a felhasználó manuálisan adja meg őket, míg a jelenlétadatokat a Skype Vállalati verzió kezeli az Outlook naptárának használatával (ha a felhasználó engedélyezte), vagy pedig a felhasználó adja meg manuálisan. A Lync kiszolgáló ezeket az adatokat a szervezeten belüli egyéb felhasználókkal osztja meg. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A Névjegykártya használatával azon a szervezeten belül tekinthetők meg a kapcsolatfelvételi, hely- és jelenlétadatok, amelyikhez a felhasználó tartozik. A felhasználó Skype Vállalati verzió-beli és Outlook-partnerei számára megjelenített információk mennyisége „bizalmassági viszonyok” beállításával, illetve a bizalmassági mód engedélyezésével vagy letiltásával (lásd a Bizalmassági mód című szakaszt) szabályozható.

Választási lehetőségek/beállítás: A bizalmassági viszonyok az alábbi lépésekkel állíthatók be:

 1. Kattintson a jobb gombbal egy partnerre.

 2. Válassza a Bizalmassági viszonyok módosítása parancsot.

 3. Kattintson a partner alkalmazható kategóriájára.

Bár a Névjegykártya szolgáltatáson belül egyes információk a vállalati címtárból származnak, és a rendszergazda konfigurálta azokat, a felhasználónak nincs lehetősége az adatok bizonyos részének kezelésére. Az érintett adatok az alábbiak:

 • Naptáradatok: A Microsoft Outlook Beállítások menüjének Elfoglaltsági adatok megtekintési engedélyeinek módosítása parancsával beállíthatja, hogy a felhasználók láthatják-e a naptáradatait.

 • Hely: Lásd a jelen dokumentum Hely című szakaszát.

 • Jelenléti és partneradatok: Lásd a jelen dokumentum Jelenléti és partneradatok című szakaszát.

 • Személyes kép: Lásd a jelen dokumentum Személyes kép című szakaszát.

Beszélgetési előzmények

A szolgáltatás leírása: A Beszélgetési előzmények szolgáltatás lehetővé teszi az előző, a legutóbbi vagy a nem fogadott csevegések és a beszélgetések statisztikájának (például dátum, idő, időtartam és hívóinformációk) tárolását a Microsoft Outlook beszélgetési előzmények mappájában, valamint beolvasásukat a Skype Vállalati verzió Beszélgetések lapján keresztül.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A csevegések tartalma és a telefonbeszélgetések statisztikája (például dátum, idő, időtartam és hívóinformációk). A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A beszélgetési előzmények megtekinthetők a Skype Vállalati verzió fő felhasználói felületén a Beszélgetések lap segítségével, így a felhasználó megtekintheti és folytathatja a legutóbbi beszélgetéseket.

Választási lehetőségek/beállítás: A szolgáltatás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és az alábbi lépésekkel vezérelhető:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza a Személyes kategóriát.

 3. A Személyes információkezelő csoportban jelölje be a Csevegések mentése a Beszélgetési előzmények levelezési mappába jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

 4. Kattintson az OK gombra.

Felhasználói élmény fokozása program

A szolgáltatás leírása: Ha a részvétel mellett dönt, a Felhasználói élmény fokozása program alapvető információkat gyűjt arról, hogy miként használja a programokat, a számítógépét vagy eszközét, illetve a csatlakoztatott eszközöket. Ezek beállításáról és teljesítményéről szintén gyűjtünk adatokat. A jelentéseket a program elküldi a Microsoftnak az ügyfelek által leggyakrabban használt szolgáltatások továbbfejlesztése és a legáltalánosabb problémák megoldása céljából. A program a tapasztalt hibák típusáról és számáról, a szoftver és a hardver teljesítményéről és a szolgáltatások sebességéről is gyűjt adatokat. A Microsoft nem rögzíti a felhasználó nevét, címét, sem más kapcsolatfelvételi adatát.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Bekapcsolása esetén a Felhasználói élmény fokozása program azonnal elküldi az információkat a Microsoftnak. A program keretében összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információkról a Microsoft Felhasználói élmény fokozása program adatvédelmi nyilatkozatában olvashat részletesebben.

Az információk felhasználása: A Microsoft ezeket az információkat a szoftverek és szolgáltatások minőségének, megbízhatóságának és teljesítményének javítására használja.

Választási lehetőségek, beállítás: A Felhasználói élmény fokozása program alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy letilthatja a szolgáltatást a vállalatnál. Ha a vállalati rendszergazda nem állította be a vállalathoz, a felhasználónak lehetősége van a kezdeti telepítési folyamat során feliratkozni rá. Ha a vállalati rendszergazda nem tiltotta le, a felhasználók az alábbi lépésekkel bármikor módosíthatják a program beállítását:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza az Általános kategóriát.

 3. A Segítsen a szolgáltatás fejlesztésében csoportban jelölje be a Részvétel a Felhasználói élmény fokozása programban jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha a rendszergazda módosítja a Felhasználói élmény fokozása program engedélyezésére vagy letiltására vonatkozó beállítást, miközben a felhasználó már használja a Skype Vállalati verziót, az új beállítás csak azt követően lép érvénybe, hogy a felhasználó kijelentkezik a Skype Vállalati verzióból, majd újra bejelentkezik.

Asztal- és programmegosztás

A szolgáltatás leírása: Az asztal- és programmegosztás segítségével a felhasználók együttműködhetnek egy videocsevegésben, miközben megosztják az asztalukat vagy a kijelölt programot az értekezlet minden résztvevőjével, lehetővé téve számukra fájlok megosztását és szerkesztését úgy, mintha ugyanabban a szobában lennének, mint a munkatársaik. A felhasználók Microsoft PowerPoint-bemutatókat tarthatnak, és közösen dolgozhatnak egy virtuális rajztáblán (ez egy üres lap, amelyet az értekezlet résztvevői közösen használhatnak feljegyzésekhez és rajzokhoz). Amikor egy felhasználó kezdetben megosztja az asztalát vagy programját, egyedül ő felügyelheti azokat. A felhasználó dönthet úgy is, hogy a többi felhasználónak is engedélyezi a megosztott asztal vagy program feletti ellenőrzést, a navigálást és a módosítást egér vagy billentyűzet segítségével (lásd Az asztal- és programmegosztás irányítása című szakaszt).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Megosztás kezdeményezésekor a megosztott elemektől függően a beszélgetés összes résztvevője láthatja a monitor(oka)t, a teljes asztalt vagy a kijelölt alkalmazást a számítógép képernyőjén. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az asztal- és programmegosztás a beszélgetések és az értekezletek résztvevői közötti együttműködéshez használható.

Választási lehetőségek/beállítás:

Az asztal- és programmegosztás indítása (beszélgetésből vagy értekezletből):

 1. A Tartalom megosztása és értekezlet levezetése gombra kattintva nyissa meg a megosztási ablakot.

 2. Kattintson újból a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése gombra a menü megnyitásához.

 3. A helyi menü Előadás pontjában kattintson az Asztal menüelemre, majd egy monitorra (ha több van) vagy a Program elemre.

 4. (Választható) Ha a Program elemre kattint, válassza ki a megosztani kívánt programot a rendelkezésre álló listából.

VAGY

 1. Mutasson a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése gombra a menü megnyitásához.

 2. A helyi menü Előadás pontjában kattintson az Asztal menüelemre, majd egy monitorra (ha több van) vagy a Program elemre.

 3. (Választható) Ha a Program elemre kattint, válassza ki a megosztani kívánt programot a rendelkezésre álló listából.

Az asztal vagy a program megosztásának megszüntetése:

 • Kattintson a képernyő tetején található megosztási eszköztáron a Megosztás befejezése gombra.

FONTOS: Az asztalon megnyitott, digitális jogvédelem alá eső dokumentumok és képek azok számára láthatók, akikkel egy Skype Vállalati verzió-beli beszélgetésben megosztotta az asztalát.

Az asztal- és programmegosztás irányítása

A szolgáltatás leírása: Az asztal- és programmegosztás irányítása lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megosztott asztaluk vagy programjuk irányítását átadják a beszélgetés vagy értekezlet más, szintén Skype Vállalati verziót használó résztvevőinek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az irányítási lehetőség megadásakor az adott személy irányíthatja a megosztott asztalt és programot, és módosításokat végezhet rajta úgy, mintha közvetlenül a saját billentyűzetével és egerével használná a megosztott számítógépet. Az asztalt vagy programot megosztó felhasználó és a Skype Vállalati verzió-beli beszélgetés vagy -értekezlet többi résztvevője a létrehozásuk közben láthatja a módosításokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az asztal- és programmegosztás irányítása lehetővé teszi a beszélgetés vagy az értekezlet résztvevőjének a megosztott asztal vagy program irányítását, miközben Ön és a többi résztvevő figyelemmel követi azt.

Választási lehetőségek/beállítás:

Az asztal vagy program irányításának megosztása (ha még nem kapcsolta be a megosztást, olvassa el az Asztal- és programmegosztás című szakaszt):

 1. Kattintson az Irányítás átadása elemre a képernyő tetején.

 2. Válassza ki, hogy kinek szeretné átadni az irányítást.

Ha vissza szeretné vonni az asztal irányítását a távoli féltől, végezze el az alábbiakat:

 1. Kattintson az Irányítás átadása elemre a képernyő tetején.

 2. Kattintson az Irányítás visszavétele parancsra.

Segélyhívás (112)

A szolgáltatás leírása: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezi, a Segélyhívás funkció lehetővé teszi, hogy a Skype Vállalati verzió továbbítsa a felhasználó tartózkodási helyét az ügyfél által megadott külső útválasztási szolgáltatónak. A külső útválasztási szolgáltató ezután továbbítja a tartózkodási helyet a segélyhívó szolgálatnak, ha valaki segélyhívó számot tárcsáz (például Magyarországon a 112-est). Engedélyezése esetén a funkció az egyes felhasználókhoz a rendszergazda által hozzárendelt és a helyadatbázisban megadott helyadatokat (például épület- és szobaszám), vagy ha ilyen hely nem áll rendelkezésre, a felhasználók által a Hely mezőben esetleg kézzel megadott helyet közli a segélyhívó szolgálat munkatársaival. Ha egy felhasználó olyankor indít segélyhívást, amikor a Skype Vállalati verziót vezeték nélküli internetkapcsolattal használja, hiába tartózkodik a munkahelyén, a segélyhívó szolgálatnak küldött helyadatok csupán egy hozzávetőleges helyet jelölnek, annak a vezeték nélküli végpontnak a helye alapján, amellyel a számítógép kommunikál. A vezeték nélküli végpont helyadatait ráadásul kézzel adja meg a vállalati rendszergazda, így a segélyhívó szolgálat munkatársainak küldött helyadatok nem feltétlenül egyeznek meg a felhasználó tényleges fizikai helyével. A funkció teljes körű működéséhez a vállalatnak fenn kell tartania egy minősített megoldásszolgáltató által biztosított útválasztó szolgáltatást. A szolgáltatás csak az Amerikai Egyesült Államokban érhető el.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Skype Vállalati verzió által beolvasott helyadatokat a helyinformációs kiszolgáló által automatikusan kitöltött vagy a felhasználó által a helyadatmezőben kézzel beírt helyadatok határozzák meg. Ezeket az adatokat a felhasználó számítógépének memóriája tárolja. Segélyhívószám tárcsázásakor a program a hívással együtt hívásirányítási célból elküldi a helyadatokat a megfelelő központba, amely így hozzávetőleges pontossággal megállapíthatja a hívó helyét. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők csevegőüzenetben. A hívásrészletezés tartalmazni fogja annak a helynek az adatait, ahonnan a segélyhívást indították. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A helyadatok használatával továbbítható a hívás a legközelebbi segélyhívóközpontba, valamint irányíthatók a segítségnyújtók megfelelő helyre. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők a hívó helyének és visszahívási adatainak megjelölésével együtt.

Választási lehetőségek, beállítás: A szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva, és a vállalati rendszergazda engedélyezheti. Kérdezze meg a vállalati rendszergazdától, hogy elérhető-e a szolgáltatás. Nincs lehetősége annak a meghatározására, hogy segélyhíváskor a szolgáltatás a helyet automatikusan olvassa-e be vagy küldje el a vészhelyzeti diszpécserekhez.

Megjegyzés:  A vállalati rendszergazda a munkahelyére korlátozhatja a segélyhívási lehetőséget, ezért a rendszergazdától kérjen tájékoztatást a segélyhívási funkció elérhetőségének mértékéről.

Összevonás

A szolgáltatás leírása: Az összevonás lehetővé teszi a Skype Vállalati verzió szervezeten belüli felhasználóinak, hogy megtekintsék más szövetséges szervezetekbe tartozó, Skype Vállalati verziót használó felhasználók jelenléti adatait, csevegőüzeneteket küldjenek és számítógépek között hanghívásokat bonyolítsanak le (feltéve, ha számítógépük fel van szerelve hangszóróval és mikrofonnal, illetve mikrofonos fejhallgatóval).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A névjegykártyán feltüntetett adatok, többek között a név, az e-mail cím és a jelenléti adatok a szövetséges partnerek között meg vannak osztva. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A szolgáltatás engedélyezését követően az egyik szervezet felhasználói felvehetik a másikhoz tartozó felhasználókat a partnerlistákra, csevegőüzeneteket válthatnak velük, és láthatják a jelenléti adataikat. A felhasználók kiválaszthatják a feladathoz leginkább megfelelő kommunikációs módot – hang, videó stb. – és a két személy közötti munkameneteket egyszerűen többszereplős konferenciákká változtathatják.

Választási lehetőségek/beállítás: Az összevonás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazda vezérli és konfigurálja. Ha a szolgáltatás engedélyezve van, a felhasználók kereshetik és felvehetik a szövetséges partnereket ugyanúgy, mint a saját szervezetükben.

Megjegyzés:  Alapértelmezés szerint a rendszer az összes külső (személyes és szövetséges) partnert a Külső partnerek bizalmassági viszonyhoz rendeli, amelyben a neve, a titulusa, az e-mail címe, a cége és a képe lesz megosztva. Ezek a partnerek nem láthatják Jelenléti megjegyzését. Ha a külső partnereket más bizalmassági viszonyokhoz (például Munkacsoport, Barátok és család stb.) rendeli hozzá, azzal engedélyezi, hogy láthassák Jelenléti megjegyzését, és esetleg véletlenül olyan információkhoz is hozzáférjenek, amelyet velük nem kívánt megosztani.

Tartózkodási hely megosztása

A szolgáltatás leírása: Helymegosztáskor a program megjeleníti a felhasználók aktuális földrajzi helyét és időzónáját a Skype Vállalati verzió többi felhasználójának a Névjegykártya jelenléti funkciója segítségével (lásd a Névjegykártya című szakaszt). A Beállítások menüben a bizalmassági mód engedélyezésével a felhasználók szabályozhatják, hogy milyen információkat osszanak meg másokkal (lásd a Bizalmassági mód című szakaszt).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználók helye kétféleképpen határozható meg. Egyik lehetőségként használható a vállalati rendszergazda által beállított helyinformációs kiszolgáló, illetve a felhasználók kézzel is megadhatják helyüket, ha beírják a Skype Vállalati verzió felhasználói felületén lévő Hely mezőbe, például „Otthon”, „Munkahely” vagy „1146 Budapest, Kossuth utca 15.” Az időzónát a szolgáltatás közvetlenül a felhasználó számítógépén futó operációs rendszerből gyűjti be. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Attól függően, hogy a felhasználó vagy a rendszergazda miként adta meg az adatvédelmi beállításokat, a Skype Vállalati verzió megosztja a hely- és az időzónaadatokat a Névjegykártya szolgáltatások keresztül. A formázott cím vagy a postai cím megosztására nem kerül sor a Jelenlét funkción keresztül.

Választási lehetőségek/beállítás: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte a helymegosztást, és úgy állította be, hogy a felhasználók hozzáférjenek a teljes hely felhasználói felületéhez, akkor a Skype Vállalati verzió főablakának tetején található helymező és menü alábbi elemeit érik el:

 • Tartózkodási hely beállítása: A tartózkodási hely megadható kézzel a hely megadására szolgáló mezőben lévő szöveg szerkesztésével.

 • Tartózkodási helyem megjelenítése másoknak: Lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározzák, hogy kívánják-e másokkal megosztani a helyadataikat. Ez nem érinti a tartózkodási hely megosztását a segélyszolgálatokkal, például a 112-es szám hívásakor (lásd a Segélyhívás című szakaszt).

A Skype Vállalati verzió továbbfejlesztési programja

A szolgáltatás leírása: A Skype Vállalati verzió továbbfejlesztési programja keretében a Skype Vállalati verzió minden egyes használatkor információkat gyűjt a program használati élményéről, és elküldi őket a Microsoftnak. A Microsoft arra használja az információkat, hogy megoldja a gyakori problémákat, és hogy fejlessze a Skype Vállalati verziót és a többi Microsoft-terméket.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Microsoftnak küldött információk között szerepelhet a Skype Vállalati verzió használati módja, az alkalmazás teljesítménye és megbízhatósága, az eszközkonfiguráció, a hálózati kapcsolat minősége, illetve az esetleges hibaüzenetek, hibanaplók és kivételekről szóló információk. Az eszköz egyes adatait is elküldheti az alkalmazás, ideértve például a felhasználónevet és az IP-címet, de az ilyen információkat névtelenné tesszük a Microsoft-kiszolgálókra való mentés előtt.

Az információk felhasználása: Az információkat arra használjuk, hogy megoldjuk a gyakori problémákat, illetve fejlesszük a Skype Vállalati verziót és a többi Microsoft-terméket. Az információkat nem használjuk fel azonosításhoz vagy kapcsolatfelvételhez.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazda kezeli. Ő dönti el, hogy mindig el kell vagy sosem kell elküldeni a Skype Vállalati verzió továbbfejlesztésére vonatkozó adatokat a Microsoftnak, illetve a felhasználóra is bízhatja a döntést.

A felhasználó az alábbi módon változtathatja meg a kapcsolódó beállításokat:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza az Általános kategóriát.

 3. Az Általános lapon jelölje be A Skype Vállalati verzió továbbfejlesztését segítő adatok küldése a Microsoftnak jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: A vállalati rendszergazda egy csoportházirenden keresztül megadhatja ezt a beállítást a szervezet felhasználóinak nevében. Ebben az esetben a felhasználónak nem jelenik meg a bejelentkezési hibáról tájékoztató párbeszédpanel, és azt sem kérdezi meg tőle a rendszer, hogy elküldi-e a bejelentkezési hibáról készült jelentést a Microsoftnak.

Lync Felügyelt API

A szolgáltatás leírása: A Lync Felügyelt API lehetővé teszi külső programoknak, hogy hozzáférjenek a Skype Vállalati verzió ügyfélprogramhoz és együttműködjenek vele, ily módon növelve a Skype Vállalati verzió felhasználói hatékonyságát. A külső programok közé tartoznak a gyártók vagy a Microsoft által fejlesztett programok (például az Outlook és a Microsoft Office programcsomagjaiba tartozó egyéb alkalmazások).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync Felügyelt API-n keresztül a külső alkalmazások részére elérhetővé tett információk közé tartozik minden személyes információ, amely a Skype Vállalati verzió felhasználói felületén látható, többek között a felhasználó tartózkodási helye, telefonszámok, beosztás, partnerlista (telefonszámokkal és egyéb adatokkal együtt), személyes feljegyzések, a tevékenység állapota, valamint a jelenlegi beszélgetések a tartalmukkal együtt.

Az információk felhasználása: A Lync Felügyelt API-t használó programok a Skype Vállalati verzió-beli munkamenetben előforduló információkat használják fel arra, hogy továbbfejlesztett vagy kiegészítő funkciókat biztosítsanak a felhasználónak. Az ilyen információk felhasználása a külső programoktól függ, amelyeknek saját adatvédelmi nyilatkozatban kell közzétenniük, hogy miként szándékoznak felhasználni az információkat.

Választási lehetőségek/beállítás: A Lync Felügyelt API-kat használó külső programok három kategóriába tartoznak: asztali (helyileg telepített) programok, weben üzemeltetett programok és Skype Vállalati verziós bővítményprogramok (a Skype Vállalati verzió beszélgetési ablakának felhasználói felületén beágyazott programok). A külső felek információkhoz való hozzáférése a különböző esetekben az alábbi módon vezérelhető:

 • Asztali (helyileg telepített) programok: Az asztali programokat Ön vagy a helyi számítógép bármely rendszergazdája telepíti, és azok mindig hozzáférnek a felhasználói információkhoz a Lync Felügyelt API-n keresztül. Soha ne telepítsen olyan programot, amelyben nem bízik meg.

 • Weben üzemeltetett programok: Az interneten vagy az intraneten üzemeltetett programok is hozzáférhetnek a felhasználói adatokhoz a Lync Felügyelt API-n keresztül. Az ilyen programokat a helyi rendszergazda által az Internet Explorer Megbízható webhelyek listájára felvett tartományról vagy URL-címről kell üzemeltetni annak biztosításához, hogy nem kívánt programok a tudomása nélkül ne férjenek hozzá az adataihoz.

 • Skype Vállalati verziós bővítményprogramok: A Skype Vállalati verzióban a fejlesztők kibővíthetik a Skype Vállalati verzió használhatóságát oly módon, hogy a Skype Vállalati verzió beszélgetési ablakába programokat ágyaznak be. Az ilyen programok szintén hozzáférnek a Skype Vállalati verziós adatokhoz a Lync Felügyelt API-n keresztül. Ebben az esetben a bővítményprogramot a helyi számítógép rendszergazdája regisztrálja a Skype Vállalati verzió ügyfélprogramhoz. Ez a regisztrálás szintén biztosítja a programnak a hozzáférést a Lync Felügyelt API-hoz.

Hely neve speciális vezérlőeleme: További elővigyázatosságból a rendszergazda engedélyezheti, letilthatja vagy a felhasználónak (Önnek) engedélyezheti annak eldöntését, hogy ezek a külső programok rendelkezzenek-e hozzáféréssel a Hely neve mezőhöz a Skype Vállalati verzióban. Alapértelmezés szerint a helyhez való hozzáférés elérhető a külső programok számára. Ezt a beállítást az alábbi módon adhatja meg:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza a Személyes kategóriát.

 3. A Személyes információkezelő csoportban szükség szerint módosítsa a jelölőnégyzetek bejelölését.

 4. Kattintson az OK gombra.

Lync VDI beépülő modul

A szolgáltatás leírása: Távoli asztali struktúrát használó szervezetekben a Lync VDI beépülő modul lehetővé teszi a vastag és a vékony ügyfeleknek is a Skype Vállalati verzióhoz való csatlakozást és az összes funkció és szolgáltatás használatát, mintha csak közvetlenül az ügyféleszközről használnák azokat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Skype Vállalati verzió távoli asztali környezetekben való használatakor, amikor a hozzáférést biztosító eszközön a Lync VDI beépülő modul van telepítve, a felhasználó hálózati hitelesítő adatait (vagyis a felhasználónevet és a jelszót) a rendszer a VDI beépülő modul és a Skype Vállalati verzió között megosztott felhasználótól olvassa be. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A Lync VDI beépülő modul által gyűjtött hálózati bejelentkezési adatokat a beépülő modul használja a felhasználó hozzáférést biztosító eszköze csatlakoztatására a Skype Vállalati verzió távoli asztali példányához.

Választási lehetőségek/beállítás: Ha távoli asztalon szeretne bejelentkezni a Skype Vállalati verzióba, meg kell adnia a hálózati bejelentkezési adatokat. Választhat, hogy minden bejelentkezés alkalmával megadja a hitelesítő adatokat, vagy egyszer beírja, majd a Jelszó mentése beállítást választva menti azokat a hitelesítő adatok megadására szolgáló párbeszédpanelen.

Értekezlet mellékletei

A szolgáltatás leírása: Az értekezlet mellékleteivel az értekezletszervezők feltölthetnek és az értekezlet-résztvevőkkel megoszthatnak fájlokat az értekezleten való megjelenítés vagy későbbi letöltés céljából.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az értekezlet mellékleteit az értekezletszervező tölti fel, és a Lync Server tárolja. A vállalati rendszergazda beállíthatja, hogy a kiszolgáló mennyi ideig tárolja a mellékleteket. Az értekezletszervező és a résztvevők letölthetik azokat, amíg a szervező nem törli őket, illetve amíg le nem jár a rendszergazda által beállított megőrzési idő. A rendszer a megadott időben törli az értekezlet mellékleteit. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A feltöltött értekezletmellékletek meg vannak osztva az értekezlet-résztvevőkkel, akik letölthetik őket. A mellékletek elérése az értekezlet-résztvevők szerepköreire korlátozható (szervező, előadók, mindenki). Ha egy melléklet elérése szerepkörhöz kötött, a melléklet nem jelenik meg a résztvevők mellékletlistájában.

Választási lehetőségek/beállítás:

 1. A beszélgetési ablakban mutasson a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése gombra.

 2. Kattintson a Mellékletek fülre.

 3. Kattintson a Melléklet hozzáadása gombra.

 4. Keresse meg a hozzáadni kívánt mellékletet, és jelölje ki a fájlt.

 5. Kattintson a Megnyitás gombra.

Az értekezletek tulajdonosai a résztvevők szerepköre (szervező, előadók, mindenki) szerint, az alábbi módon korlátozhatják a letöltéshez való hozzáférést:

 1. Mutasson a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése elemre.

 2. A Mellékletek lapon kattintson a Mellékletek kezelése elemre.

 3. A Mellékletek párbeszédpanel Engedélyek csoportjában jelölje ki a kívánt lehetőségeket a legördülő listában.

 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha egy melléklet egy szerepkörben le van tiltva, akkor az érintettek nem láthatják a mellékletet a tartalomlistájukban, és nem is menthetik azt a számítógépükre.

Értekezleti kitárcsázás

A szolgáltatás leírása: Az értekezleti kitárcsázás lehetővé teszi az értekezleten részt vevő Skype Vállalati verzió-beli felhasználóknak, hogy hagyományos telefonszámot vegyenek fel egy audio- és videokonferenciába, illetve -értekezletbe. A hagyományos telefonszám felhasználóját a szám Skype Vállalati verzió-beli tárcsázóról történő hívásával lehet felvenni. A hívott fél a hívás fogadásával léphet be a konferenciába.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hagyományos telefon felhasználója látja az értekezlet szervezőjének vagy résztvevőjének a hívóazonosítóját, amikor értekezletre szóló hívást fogad.

Az információk felhasználása: A hívóazonosító azonosítja a hívó felet a hívást fogadó személy számára.

Választási lehetőségek/beállítás: Ehhez a szolgáltatáshoz nem tartozik felhasználói vagy vállalati rendszergazdai vezérlőelem.

A OneNote-integráció

A szolgáltatás leírása: A OneNote közös használatával a Skype Vállalati verzió felhasználói megoszthatják OneNote-jegyzetfüzeteiket az értekezlet-résztvevőkkel, illetve megtekinthetik és szerkeszthetik azokat a OneNote-jegyzetfüzeteket, amelyeket az értekezlet-résztvevők a Lync 2010-es vagy újabb változatával osztanak meg.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Amikor egy értekezlet-résztvevő a Lync 2010-es vagy újabb változatával Microsoft OneNote-jegyzetfüzetet oszt meg, a Skype Vállalati verzió és a Lync Web App felhasználói megtekinthetik és szerkeszthetik a OneNote-jegyzetfüzetet. Az általuk a jegyzetfüzetbe szúrt tartalmak az összes értekezlet-résztvevő számára megjelennek és rendelkezésre állnak.

Az információk felhasználása: A funkció használatával a Skype Vállalati verzió felhasználói a OneNote-ban való részvétellel és közös munkával tartalmakat oszthatnak és tekinthetnek meg.

Választási lehetőségek, beállítás:

 1. A Beszélgetési ablakban mutasson a Megosztás ikonra.

 2. A Jelen van lapon kattintson a ONENOTE elemre.

 3. Jelölje ki a megnyitni kívánt OneNote-jegyzetfüzetet.

Megjegyzés:  Az értekezlet tulajdonosai a jegyzetfüzetek elérhetőségét a résztvevők szerepköre (szervező, előadók, mindenki) szerint korlátozhatják. Ha egy OneNote-jegyzetfüzet egy szerepkörben le van tiltva, akkor az érintettek nem láthatják a jegyzetfüzetet a tartalomlistájukban, így nem is nyithatják meg és nem is menthetik azt a számítógépükre.

Online értekezlet bővítmény az Outlookhoz

A szolgáltatás leírása: A Skype Vállalati verzióval telepített Online értekezlet bővítmény az Outlookhoz (más néven Konferenciaszervező beépülő modul a Microsoft Outlookhoz) lehetővé teszi, hogy a felhasználó számos Skype Vállalati verzió-beli feladatot elvégezzen a Microsoft Outlookból. A feladatok az alábbiak.

 • Online értekezlet ütemezése

 • Értekezlet beállításainak megadása

 • Konferenciahívás ütemezése

 • Információk megosztása a Skype Vállalati verzió használatával

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az alábbi információk tárolása a számítógépen a Microsoft Outlook ügyfélben történik. A felhasználó ügyféloldali naplózási beállításaitól függően a rendszer további használati adatokat és statisztikákat is naplózhat. (Lásd az Ügyféloldali naplózás című szakaszt.) A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

 • Szervező neve

 • Résztvevők neve

 • Előadók neve

 • E-mail címek listája

 • Az értekezlet témája és egyéb adatai ( többek között a kezdés és befejezés időpontja, a konferenciaazonosító, a PIN kód, a konferencia segítője/audiokonferencia szolgáltatója a felhasználó részére)

 • A felhasználó összes proxycíme a Microsoft Exchange-ben (X400-X500 címek, Exchange egyesített üzenetküldési címek, valamint SIP-címek és telefonos/Exchange egyesített üzenetküldési hangposta-szolgáltatás URL-címe)

 • Értekezlet helyére vonatkozó adatok

Az információk felhasználása: A fenti információk kizárólag egy értekezlet- vagy konferenciahívás ütemezésére szolgálnak, és tárolásuk helyileg történik a felhasználó számítógépén. Az információk meg vannak osztva a Lync Serverrel, ahogyan az értekezletre és konferenciahívásra vonatkozó adatok is.

Megjegyzés: Ezek az információk a Lync Felügyelt API-val is meg vannak osztva (lásd a Lync Felügyelt API című szakaszt).

Választási lehetőségek/beállítás: Nincs felhasználói vezérlőelem a létrehozott, gyűjtött, tárolt vagy az Online értekezlet bővítmény az Outlookhoz segítségével továbbított információk esetében. A felhasználó kiválaszthatja, hogy törölje vagy letiltsa ezt a bővítményt.

Társközi fájlátvitel

A szolgáltatás leírása: A társközi fájlátvitel lehetővé teszi, hogy a Skype Vállalati verzió felhasználói fájlokat küldjenek egymásnak társközi (kétszemélyes) csevegőüzenetekben.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A szolgáltatás a fájlt közvetlenül a fájl tulajdonosa és a beszélgetésben részt vevő másik személy között viszi át. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználók kiválasztják a fájlátvitel indítását és az átvinni kívánt fájlt. A fájl fogadójának hozzá kell járulnia a fájl fogadásához. A Lync Server nem tárolja a társközi fájlátvitel használatával megosztott fájlokat.

Választási lehetőségek/beállítás: A társközi fájlátvitel alapértelmezés szerint engedélyezve van. A vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy letilthatja ezt a szolgáltatást szervezetük bármely vagy az összes felhasználójának.

Állandó csoportos csevegő

A szolgáltatás leírása: Az állandó csevegő lehetővé teszi a felhasználóknak üzenetek küldését állandó csevegőszobákba. A kiszolgálón az adatok állandók, és a szoba tagjai hozzáférnek az adatokhoz, beleértve az előzményeket is. Az állandó csoportos csevegővel a felhasználók csoportos beszélgetéseket folytathatnak, csoportos csevegéseket kereshetnek, azokhoz csatlakozhatnak, és részt vehetnek abban, tartalmat kereshetnek a szobákban, és szűrőket hozhatnak létre adott témájú beszélgetések nyomon követéséhez.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az állandó csoportos csevegő a vállalati rendszergazda által beállított kiszolgálón tárolja a csoportos csevegések tartalmát. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az állandó csoportos csevegő egy olyan állandó csevegés, mint például a csevegőszoba, ahol a beszélgetés soha nem ér véget, mivel a csevegés résztvevői bekapcsolódnak a beszélgetésbe, majd kiválnak abból. Ehhez a csevegésnek állandónak kell lennie.

Választási lehetőségek/beállítás: Az állandó csoportos csevegőt a vállalati rendszergazdának kell engedélyeznie. Ha engedélyezi, a rendszergazda felügyelheti a megőrzési időtartamot, az információ tárolására használt kiszolgálót, hogy a csoportos csevegés előzményei archiválva legyenek-e megfelelőségi vagy más célokból, és kezeli/módosítja egy szoba tulajdonságait. A különböző szerepkörű felhasználók különböző hozzáféréssel rendelkeznek a megőrzött adatokhoz, az alábbi lista szerint.

 • A rendszergazdák törölhetik a régebbi tartalmat (például egy bizonyos dátum előtt közzétett tartalmat) bármely csevegőszobából, hogy megakadályozzák az adatbázis méretének túlzott növekedését. Eltávolíthatják vagy lecserélhetik továbbá az adott csevegőszobához nem helyénvaló (vagy nem megfelelőnek minősített) üzeneteket.

 • A végfelhasználók, beleértve az üzenetek szerzőit, egyetlen csevegőszobából sem törölhetnek tartalmat.

 • A csevegőszobák kezelői letilthatnak szobákat, de nem törölhetik azokat. A létrehozását követően csak a rendszergazdák törölhetnek csevegőszobát.

Személyes kép

A szolgáltatás leírása: A személyes kép segítségével a felhasználók megjeleníthetik személyes képüket más felhasználóknak a szervezeten belül a névjegykártyán. Ha egy felhasználó úgy dönt, hogy megjeleníti a személyes képét a névjegykártyáján, a Skype Vállalati verzió felhasználói a „Partnerek fényképének megjelenítése” beállítást használva megjeleníthetik a képet a Skype Vállalati verzió-beli partnerlistájukban. Ha a felhasználók a személyes kép megjelenítése mellett döntenek, választhatják a szervezetben használt alapértelmezett képet. Ha a vállalatnál engedélyezett ez a szolgáltatás, a felhasználók feltölthetik a képet a számítógépükről.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A személyes kép megosztására vonatkozó beállítások és a feltöltött egyéni képek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A Lync-kiszolgáló tárolja az információkat, amelyek a felhasználói felület testreszabását és másokkal való megosztást szolgálják.

Választási lehetőségek, beállítás:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen kattintson a Kép kategóriára.

 3. A Kép csoportban válassza a Saját kép megjelenítése vagy a Saját kép elrejtése lehetőséget.

 4. Kattintson az OK gombra.

Egyéni kép a Kép szerkesztése vagy eltávolítása gombra kattintva állítható be.

Megjegyzés: A vállalati rendszergazda meghatározhatja az engedélyezett képek típusát, a feltöltéshez engedélyezett maximális méretet, és hogy a képek alapértelmezés szerint meg vannak-e osztva (ezt a beállítást a felhasználó módosíthatja).

Szavazás

A szolgáltatás leírása: A szavazással az értekezletszervező gyorsan információkat gyűjthet, vagy összeállíthatja az értekezletek és beszélgetések résztvevőinek a prioritásait. Az információk menthetők, és az értekezlet után elemezhetők.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az egyéni szavazatok név nélküliek. A szavazás összesített eredményét minden előadó láthatja, és bármely előadó megjelenítheti őket az összes nézőnek. A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint tárolja a szavazatokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A szavazással hatékonyabbá tehető az együttműködés, mivel az előadók gyorsan megállapíthatják, hogy a résztvevők mit részesítenek előnyben.

Választási lehetőségek, beállítás:

 1. A beszélgetési ablakban kattintson a jobb gombbal a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése gombra a menü megnyitásához.

 2. A Bemutató lapon kattintson a Szavazás elemre.

 3. Töltse ki a Szavazás neve, a Kérdés és a Választási lehetőségek mezőt.

 4. Kattintson a Szavazás létrehozása elemre.

Megjegyzés: A szavazáson belül az előadók korlátozhatják a szavazás elérhetőségét a résztvevők szerepköre (szervező, előadók, mindenki) alapján. Ha egy szavazás nem érhető el valaki számára, akkor az illető nem láthatja azt a tartalomlistájában, ha éppen nincs megosztva, és a számítógépére sem mentheti. Az előadók ezenkívül megnyithatnak és lezárhatnak szavazásokat, és bármikor törölhetik a szavazás eredményét.

PowerPoint-alapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: A PowerPoint-alapú együttműködés lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy online beszélgetés vagy értekezlet során megjelenítsenek, megnézzenek vagy széljegyzetekkel lássanak el PowerPoint-bemutatókat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A PowerPoint-alapú együttműködést a felhasználói műveletek irányítják – legyen szó a tartalom feltöltéséről, a bemutatókban való navigálásról vagy a bemutatók széljegyzeteléséről. A beszélgetés vagy az értekezlet során bemutatott fájlok valamennyi résztvevőhöz eljutnak, akik közvetlenül a helyi számítógép egyik mappájából nyithatják meg a fájlokat. A fájl tulajdonosa vagy az előadó korlátozhatja a fájl mentésére jogosultak körét, ám ez nem akadályozza a fájl megnyitását és megtekintését. A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint tárolja a PowerPoint-fájlokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A PowerPoint-alapú együttműködés révén a beszélgetés résztvevői hatékony bemutatókat készíthetnek és visszajelzéseket gyűjthetnek.

Választási lehetőségek/beállítás:

 1. A beszélgetési ablakban mutasson a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése gombra a menü megnyitásához

 2. A Bemutató lapon kattintson a PowerPoint elemre.

 3. Keresse meg a felvenni kívánt PowerPoint-bemutatót, és jelölje ki a fájlt.

 4. Kattintson a Megnyitás gombra.

Az előadók korlátozhatják a széljegyzetelési jogosultságot a résztvevők szerepköre szerint (csak előadók, mindenki, senki) az alábbi módon:

 1. Mutasson a résztvevők listájára.

 2. Kattintson a További beállítások (...) elemre.

 3. Kattintson az Online értekezlet beállításai gombra.

 4. Az Online értekezlet beállításai párbeszédpanel Kik használhatnak széljegyzeteket a PowerPoint-bemutatókban? csoportjában jelölje ki a kívánt beállításokat a legördülő listában.

 5. Kattintson az OK gombra.

Az előadók a résztvevők szerepköre (csak előadók, mindenki, senki) szerint az alábbi módon határozhatják meg, hogy a résztvevők közül ki tekintheti meg saját maga a diákat:

 1. Mutasson a Résztvevők megjelenítése elemre.

 2. Kattintson a További beállítások (...) elemre.

 3. Kattintson az Online értekezlet beállításai gombra.

 4. Az Online értekezlet beállításai párbeszédpanel Kik tekinthetik meg a tartalmakat önállóan? csoportjában jelölje ki a kívánt beállítást a legördülő listában.

 5. Kattintson az OK gombra.

Az előadók a résztvevők szerepköre (szervező, előadók, mindenki) szerint, az alábbi módon korlátozhatják a letöltéshez való hozzáférést:

 1. Mutasson a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése elemre.

 2. Kattintson a Bemutatható tartalom kezelése parancsra.

 3. A Bemutatható tartalom kezelése párbeszédpanel Engedélyek csoportjában jelölje ki a kívánt lehetőségeket a legördülő listában.

 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha egy PowerPoint-bemutató egy szerepkörben le van tiltva, akkor az érintettek nem láthatják a bemutatót a tartalomlistájukban, és nem is menthetik azt a számítógépükre.

Jelenléti adatok és partneradatok

A szolgáltatás leírása: A jelenléti és partneradatok révén a felhasználó megtekintheti a szervezeten belüli és kívüli személyek jelenlét- és kapcsolatfelvételi adatait, valamint megoszthatja saját közzétett adatait (például a jelenléti állapotát, a munkakörét, a telefonszámát, a tartózkodási helyét és a megjegyzéseit). A vállalati rendszergazda beállíthatja, hogy a Lync együttműködjön a Microsoft Outlookkal és a Microsoft Exchange Serverrel, így a házon kívül tartózkodás idejére beállított üzenetek és más állapotadatok is megjeleníthetők (például ha a felhasználó számára értekezlet van ütemezve az Outlook naptárában).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználó bejelentkezési és hitelesítési célra használt címe. Esetleges további telefonszámok, amelyeket a felhasználó elérhetővé kíván tenni, olyan információk, mint például a „házon kívül” üzenetek és más állapotinformációk, ha a rendszergazda beállította a Microsoft Outlook és a Microsoft Exchange Server együttműködését; többek között olyan megjegyzések és elérhetőségi adatok, amelyeket a felhasználó manuálisan állított be a névjegykártyán. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A bejelentkezési cím és a jelszó a Skype Vállalati verzióba való bejelentkezéshez és a Lync Serverhez való kapcsolódásra használható. Annak alapján, hogy a felhasználó milyen adatvédelmi beállításokat adott meg, más Skype Vállalati verzió-beli felhasználók és programok is elérhetik a jelenléti, kapcsolattartási és állapotinformációkat, ha közzé vannak téve, hogy a felhasználók jobban tudjanak egymással kommunikálni.

Választási lehetőségek/beállítás: A felhasználók megszabhatják, hogy milyen adatokat szeretnének közzétenni magukról, de mindezt a vállalati rendszergazda is beállíthatja helyettük. Ha a rendszergazda nem tiltotta le a felhasználóknak, hogy szabályozzák a közzétett információikat, az alábbi lépésekkel bármikor módosíthatják a beállításaikat:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen az alábbiakra van lehetősége:

  1. A Személyes lapon adja meg a bejelentkezési címét. A Speciális gombot használva adja meg a csatlakoztatni kívánt kiszolgáló nevét. A kiszolgáló adatait a vállalati rendszergazda biztosítja.

  2. A Személyes lapon kiválaszthatja, hogy milyen szintű Outlook-integrációt kíván engedélyezni úgy, hogy engedélyezi a többi felhasználónak a frissített jelenléte, a házon kívüli üzenetek és az értekezlet témájának és helyének megtekintését.

  3. Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte a bizalmassági módot (lásd a Bizalmassági mód című szakaszt), az Állapot lapon a megfelelő beállítások megadásával megoszthatja jelenléti adatait a partnerlistáján lévő partnereivel.

  4. A Telefonok lapon megnézheti, hogy a rendszergazda milyen számokat tett közzé az Ön nevében, és felvehet további számokat, amelyeket mások számára esetleg elérhetővé szeretne tenni.

 3. Kattintson az OK gombra.

A felhasználók kézzel megadhatják az állapot-és helyadatokat az állapot és a hely menüit használva, valamint a Skype Vállalati verzió felhasználói felületén beírhatnak egyéni jegyzeteket is.

Bizalmassági mód

A szolgáltatás leírása: A bizalmassági mód beállítása lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározzák, jelenléti állapotukat (például Elérhető, Elfoglalt, Ne zavarjanak stb.) milyen mértékben osztják meg a partnerlistájukon szereplő partnerekkel.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A bizalmassági mód engedélyezése után a Skype Vállalati verzió lehetővé teszi a különböző felhasználói beállítások módosítását, így lehetőség van arra, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnerekkel ossza meg a jelenléti adatait. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: E beállítással a felhasználó meghatározhatja, hogy a program miként osztja meg a jelenléti adatokat.

Választási lehetőségek/beállítás: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte a bizalmassági módot a vállalatnál, a felhasználók megadhatják, hogy mindenki láthatja-e jelenléti adatukat (normál mód) vagy csak a partnereik (bizalmassági mód).

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen kattintson az Állapot kategóriára.

 3. Az Állapot csoportban válassza ki a kívánt beállítást.

 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte a vállalatnál a normál módot, a felhasználók nem válthatnak bizalmassági módra. Ha azonban a rendszergazda később engedélyezi a bizalmassági módot, a Skype Vállalati verzióba történő bejelentkezéskor a felhasználókra a megadott beállítások fognak vonatkozni, azaz előre beállítható a későbbi módjuk.

Nyilvános csevegőkapcsolat

A szolgáltatás leírása: A nyilvános csevegőkapcsolattal a Skype Vállalati verzió felhasználói felhasználókat vehetnek fel más nyilvános csevegőszolgáltatásokból, például a Microsoft Live Messengerből, így gyorsan és hatékonyan tudnak kommunikálni, valamint megoszthatják jelenléti és csevegési adataikat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A névjegykártyán feltüntetett adatok, többek között a név, az e-mail cím és a jelenléti adatok a csevegőpartnerek között meg vannak osztva. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A szolgáltatás engedélyezését követően a felhasználók felvehetnek partnereket más nyilvános csevegésszolgáltatóktól a Skype Vállalati verzió-beli partnerlistákra, csevegőüzeneteket válthatnak velük, és láthatják a jelenléti adataikat. A felhasználók kiválaszthatják a feladathoz leginkább megfelelő kommunikációs módot – hang, videó stb. –, és a két személy közötti munkameneteket egyszerűen többszereplős konferenciákká változtathatják.

Választási lehetőségek/beállítás: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezi a nyilvános csevegőkapcsolatot, a szolgáltatás felhasználónkénti vagy csoportonkénti alapon szabályozhatja a nyilvános csevegőkapcsolatokat, kijelölheti a nyilvános csevegésszolgáltatót, amelyhez a felhasználók csatlakozhatnak, és naplózza és archiválja a nyilvános csevegésszolgáltatók felhasználóihoz küldött üzeneteket.

Megjegyzés:  Alapértelmezés szerint a rendszer az összes külső (személyes és szövetséges) partnert a Külső partnerek bizalmassági viszonyhoz rendeli, amelyben a neve, a titulusa, az e-mail címe, a cége és a képe lesz megosztva. Ezek a partnerek nem láthatják Jelenléti megjegyzését. Ha a külső partnereket más bizalmassági viszonyokhoz (például Munkacsoport, Barátok és család stb.) rendeli hozzá, azzal engedélyezi, hogy láthassák Jelenléti megjegyzését, és esetleg véletlenül olyan információkhoz is hozzáférjenek, amelyet velük nem kívánt megosztani.

A tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtés és jelentéskészítés

A szolgáltatás leírása: A tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtés és jelentéskészítés a Skype Vállalati verzió segítségével gyűjti a társközi kommunikációk és értekezletek multimédiás tartalmainak minőségére vonatkozó adatokat, majd azok alapján jelentést készít. E statisztikák tartalmazzák az IP-címeket, a veszteségarányt, a használt eszközöket, a hívás során történő minőségromlást stb.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezi a tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtést és jelentéskészítést, a program a szolgáltatás adatbázisába menti a Skype Vállalati verzió-beli társközi kommunikáció és értekezletek multimédiás tartalmainak minőségére vonatkozó adatait (a Skype Vállalati verzió-beli értekezletek és kommunikáció tartalmát viszont nem). A tapasztalt minőségre vonatkozó adatokat a vállalatnál telepített figyelési kiszolgáló háttéradatbázisa tárolja, és szabványos figyelési kiszolgálói jelentésekben teszi közzé. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A vállalati rendszergazda hozzáféréssel rendelkezik az információkhoz, amelyeket felhasználhat a rendszerben továbbított multimédiás tartalmak minőségére vonatkozó visszajelzések gyűjtésére. Az információk között a felhasználók IP-címei is szerepelnek.

Választási lehetőségek/beállítás: A tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtés és jelentéskészítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, de az adatok gyűjtéséhez a vállalati rendszergazdának telepítenie kell egy háttéradatbázishoz csatlakoztatott figyelési kiszolgálót. A vállalati rendszergazda üzembe helyezheti a szabványos figyelési kiszolgálói jelentéseket, vagy létrehozhat saját jelentéseket, amelyek lekérdezik a figyelési kiszolgáló adatbázisát.

Rögzítés

A szolgáltatás leírása: Az értekezlet-résztvevők archiválás vagy lejátszás céljából rögzíthetnek bármely hangot, videót, csevegést, alkalmazásmegosztást, Microsoft PowerPoint-bemutatót, rajztáblát és az értekezletek során lebonyolított szavazást.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha az értekezlet-résztvevők egy munkamenet rögzítése mellett döntenek, a felvételt helyileg, a saját számítógépükön tárolják. Ha a résztvevők egy rögzített értekezlet során tartalmat osztanak meg, az értekezlet felvételében a tartalom is szerepel majd. Amikor egy résztvevő elindítja az értekezlet felvételét, erről minden olyan résztvevő értesítést kap, aki kompatibilis ügyfélprogramokkal és eszközökkel rendelkezik. A rögzített munkamenetben nem kompatibilis ügyfélprogramokat vagy eszközöket használó résztvevők is fel lesznek véve, de nem kapnak róla értesítést. A nem kompatibilis ügyfélprogramok és eszközök listája alább található. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Nem kompatibilis ügyfélprogramok:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 kiadás)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-es kiadás)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nem kompatibilis eszközök:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Megjegyzés:  A használt eszköztől függetlenül, az értekezletek vagy beszélgetések során teljes képernyős módban videót használó résztvevők csak akkor kapnak jelzést a rögzítés indításáról, amikor visszalépnek a beszélgetési ablakhoz.

Az információk felhasználása: A felvétel mentése helyileg történik a felhasználó számítógépén, és a felhasználó ugyanúgy használhatja vagy megoszthatja azt, mint bármely más fájltípust. Ha egy felvétel közzétételi szakaszában hiba lép fel, előfordulhat, hogy egy szüneteltetett felvételi szakaszban rögzített adatok véletlenül bekerülhettek a felvételbe. Ha a közzétételi szakasz bármely része hibás (keresse a „Figyelmeztetés” állapotot a Felvételkezelőben), a felvételeket még akkor sem szabad mások számára elérhetővé tenni, ha bizonyos formában le lehet játszani őket.

Választási lehetőségek/beállítás: A rögzítési lehetőség alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazdának kell engedélyeznie. Ha engedélyezve van a szolgáltatás, az értekezlet bármely résztvevője elindíthat rögzítést. A rögzítések az alábbi módon indíthatók el.

Rögzítés indítása:

 1. Az értekezletben kattintson a További beállítások gombra.

 2. Kattintson a Rögzítés indítása elemre a felvétel indításához.

Rögzítés befejezése:

 1. Az értekezletben kattintson a További beállítások gombra.

 2. Kattintson a Rögzítés leállítása elemre a felvétel leállításához.

Megjegyzés:  Néhány joghatóságban a résztvevő felek kifejezett és előzetes engedélye szükséges a párbeszéd rögzítéséhez. A felhasználó felelőssége ismerni és értelmezni a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Szakértelem-keresés

A szolgáltatás leírása: Ezzel a szolgáltatással a Microsoft SharePoint szolgáltatásaiban tárolt bármely tulajdonság (például név, e-mail, szakértelem, szakterület stb.) alapján lehet keresni a vállalaton belüli munkatársak között. Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a vállalati rendszergazda központilag telepítette a SharePointot, és engedélyezte a Skype Vállalati verzió és a SharePoint közötti integrációt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Skype Vállalati verzióban beírt keresőkifejezést a szolgáltatás elküldi a vállalat SharePoint-kiszolgálójára. A SharePointtól érkező választ a Skype Vállalati verzió feldolgozza, és megjeleníti a találatokat és kapcsolódó információkat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználó által megadott információkat a szolgáltatás elküldi a SharePointnak a keresési eredmények beolvasásához, amelyek a Skype Vállalati verzióban jelennek meg.

Választási lehetőségek/beállítás: A szolgáltatást a vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy tilthatja le a vállalatnál. Ha engedélyezve van, a szakértelem-keresés az alábbi lépésekkel végezhető el:

 1. Írja be a keresendő szakértelmet a keresőmezőbe.

 2. Kattintson a Szakértelem lehetőségre.

 3. Tekintse meg az eredményeket.

Intelligens körülvágás

A szolgáltatás leírása: Amikor egy videokonferencia során megosztja a videoképet, az Intelligens körülvágás az arcfelismerés segítségével meghatározza a felhasználó fejének a helyét a webkamera látómezőjében. Ezután a Skype Vállalati verziós ügyfél átalakítja azt koordinátákká, és felveszi a koordinátákat az elküldendő videoképekbe. A fogadó Skype Vállalati verziós ügyfél ezt az információt használva vágja körül a bejövő videoképet a natív (fekvő) méretarányáról a téglalap koordinátái szerint úgy, hogy a felhasználó feje a körülvágott videó közepébe kerüljön. Az Intelligens körülvágás valós idejű funkció, amely folyamatosan figyeli a felhasználó mozgását, és módosítja a videoképen elhelyezett koordinátákat, lehetővé téve így a fogadó Skype Vállalati verziós ügyfélnek a videó körülvágásának módosítását, a videonézet közepén tartva a felhasználó fejét.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A szolgáltatás hozzáadja a felhasználó fejének a kamerák látómezején belüli koordinátáit a videoképhez. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A koordináták a bejövő videó megfelelő részének a körbevágására szolgálnak.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás nem tiltható le.

Megjegyzés:  A régebbi verziójú Lync ügyfelek és a mobileszközökhöz készült Lync felhasználói a küldött videót a teljes méretében látják.

Többlapos beszélgetések

A szolgáltatás leírása: A Többlapos beszélgetések segítségével a felhasználók egy többlapos beszélgetési ablakban egyszerre megtekinthetnek és kezelhetnek több folyamatban lévő beszélgetést.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ezzel a szolgáltatással az összes folyamatban lévő beszélgetést megtekintheti egyetlen beszélgetési ablakban.

Választási lehetőségek/beállítás: A Többlapos beszélgetések alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a felhasználónak kell bekapcsolnia.

Egységesített partnertároló

A szolgáltatás leírása: Az Egységesített partnertároló három fő szolgáltatásból áll:

 • Egyesített keresés – Ez a szolgáltatás egyesíti a globális címlistát a felhasználó személyes Outlook-partnereivel, így a partnerek keresésekor minden partnerről csak egy bejegyzés jelenik meg a találatokban.

 • Egyesített partneradatok – Ez a szolgáltatás az e-mail címek, illetve a bejelentkezési azonosítók egyeztetésével összekapcsolja az Outlook és a globális címlista partneradatait. Ha a Skype Vállalati verzió egyezést talál, összekapcsolja a három adatforrásból (Outlook, globális címlista, jelenlét) származó információkat, és megjeleníti azokat a felhasználói felület más-más részein, például a találatok között, a saját partnerlistában és a névjegykártyán.

 • Outlook programbeli partnerek létrehozása a Skype Vállalati verzió-beli partnerekhez (partnerszinkronizálás) – A Skype Vállalati verzió az alapértelmezett partnermappában létrehozza a felhasználó partnereihez kapcsolódó Outlook programbeli partnereket, ha a felhasználó postafiókkal rendelkezik a Microsoft Exchange Server 2010 vagy újabb rendszerű kiszolgálón. Mivel a Skype Vállalati verzió-beli összes partnerhez az Outlook programban is tartozik partner, a felhasználó elérheti a Skype Vállalati verzió-beli partneradatokat az Outlook és az Outlook Web Access alkalmazásból, valamint az Exchange rendszerrel partneradatokat szinkronizálni képes mobileszközökről is.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Skype Vállalati verzió összekapcsolja a jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlookból származó partneradatokat. Ezeket az információkat a Skype Vállalati verzió belső használatra tárolja. Az Outlook programbeli partnerek létrehozásakor a Skype Vállalati verzió elküldi a jelenléti adatokat, az Active Directoryból származó adatokat és az Outlook-alapú partneradatokat az Exchange rendszernek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlook alkalmazásból származó partneradatok a Skype Vállalati verzió felhasználói felületén (a partnerlistában, a névjegyeken, a találatok között stb.) jelennek meg. Ezeket az adatokat partnerszinkronizálás útján (az előző lista harmadik eleme) az Exchange rendszernek is el lehet küldeni.

Választási lehetőségek/beállítás: A partnerszinkronizálást az alábbi módon engedélyezheti vagy tilthatja le:

 1. A Skype Vállalati verzió főablakának jobb felső sarkában kattintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.

 2. Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen válassza a Személyes kategóriát.

 3. A Személyes információkezelő csoportban szükség szerint módosítsa a jelölőnégyzetek bejelölését.

 4. Kattintson az OK gombra.

Felhasználói beállítás – Egy felhasználói beállítás a Microsoft Exchange vagy a Microsoft Outlook részére elérhető a Személyes információkezelő csoportban a Skype Vállalati verzió – beállítások párbeszédpanelen.

Hangminőség javítása

A szolgáltatás leírása: A Skype Vállalati verzió értesítésekkel segíti a felhasználókat a hívás minőségének a javításában, ha a hívás során eszköz, hálózati- vagy számítógépes hibát észlel.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Skype Vállalati verzió gyűjti a felhasználó hangeszközének beállítására, a hálózat beállítására és egyéb médiakapcsolatokra vonatkozó információkat a hangminőség megállapításához. Ha a Skype Vállalati verzió azt állapítja meg, hogy egy hangalapú kommunikáció során valami helytelenül befolyásolja a hang minőségét, a végfelhasználó értesítést kap arról, hogy hangminőségi probléma lépett fel. A hívás többi résztvevője csak arról kap értesítést, hogy a végfelhasználók gyenge hangminőséget okozó eszközt használnak. Arról nincs tudomásuk, hogy milyen eszközt használ a végfelhasználó. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A hívás minősége a többieknek küldött információk segítségével javítható.

Választási lehetőségek/beállítás: A hívásminőségi értesítéseket a vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy tilthatja le.

Rajztáblaalapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: A rajztáblaalapú együttműködés lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy virtuális rajztáblát hozzanak létre és osszanak meg. A rajztáblán a munkamenet résztvevői jegyzeteket és rajzokat készíthetnek, valamint képeket importálhatnak, és ezeket értekezletek és beszélgetések során közösen használhatják.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A rajztáblákra írt jegyzeteket minden résztvevő láthatja. Mentéskor a rajztáblát és a jegyzeteket a Lync Server tárolja, és az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint megőrzi. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A rajztáblaalapú együttműködés hatékonyabb közös munkát eredményez, mivel az értekezleten részt vevők megvitathatják elképzeléseiket, ötletgyűjtést kezdeményezhetnek, jegyzetelhetnek és így tovább.

Választási lehetőségek/beállítás:

 1. A beszélgetési ablakban mutasson a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése gombra.

 2. A Bemutató lapon kattintson a Rajztábla elemre.

Az értekezletek tulajdonosai a résztvevők szerepköre (szervező, előadók, mindenki) szerint, az alábbi módon korlátozhatják a letöltéshez való hozzáférést:

 1. Mutasson a Tartalom megosztása és értekezlet levezetése elemre.

 2. A Bemutató lapon kattintson a Bemutatható tartalom kezelése elemre.

 3. A Bemutatható tartalom párbeszédpanel Engedélyek csoportjában jelölje ki a kívánt lehetőségeket a legördülő listában.

 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha egy rajztábla egy szerepkörben le van tiltva, akkor az érintettek nem láthatják a rajztáblát a tartalomlistájukban, és nem is menthetik azt a számítógépükre.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×