Keresések a Power Pivot képleteiben

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Power Pivot egyik leghatékonyabb funkciója az, hogy képes kapcsolatot létesíteni táblák között, majd a kapcsolódó táblák segítségével képes kapcsolódó adatokat keresni, illetve szűrni. A táblákból a kapcsolódó értékeket a  Power Pivot modulhoz tartozó képletnyelv segítségével lehet kinyerni; a képletnyelv neve: adatelemzési kifejezések (Data Analysis Expressions, DAX) nyelve. A DAX nyelv relációs modellt használ, így könnyen és pontosan ki tud nyerni kapcsolódó adatokat egy másik táblából vagy oszlopból. Ha ismeri az Excel FKERES függvényét, észreveheti, hogy a Power Pivot által kínált funkció hasonló, de sokkal egyszerűbb a megvalósítása.

Az képletekkel számított oszlop részeként, vagy egy mértéket a kimutatásban vagy kimutatásdiagramban való használatra részeként végezze el a kereséseket. További információ a következő témakörökben olvashatók:

Számított mezők a Power Pivot programban

Számított oszlopok a Power Pivotban

Ez a szakasz ismerteti a kereséshez használható DAX függvényeket, valamint a függvények használatát bemutató példákat is tartalmaz.

Megjegyzés: A használni kívánt keresési művelettől, illetve keresési képlettől függően előfordulhat, hogy a keresés előtt kapcsolatot kell létrehozni a táblák között.

A keresőfüggvények működése

Másik tábla egyező vagy kapcsolódó adatainak megkereshetősége különösen hasznos olyan helyzetekben, amikor az aktuális tábla csak egy bizonyos fajta azonosítót tartalmaz, de a szükséges adatokat (például a termék árát, megnevezését vagy más részletes adatait) egy kapcsolódó tábla tárolja. Szintén jól használható olyankor, amikor egy másik táblában több olyan sor található, amelyek kapcsolódnak az aktuális sorhoz vagy értékhez. Például egyszerűen kinyerheti azokat az eladásokat, amelyek egy adott régióhoz, áruházhoz vagy értékesítőhöz tartoznak.

Az Excel keresést végző függvényeivel szemben – tehát például a tömbökön alapuló FKERES függvénnyel, illetve az egyező értékek közül a legelsőt beolvasó KERES függvénnyel ellentétben– a DAX nyelv a kulccsal összekapcsolt táblák közötti meglévő kapcsolatok követésével keresi meg azt az egy kapcsolódó értéket, amely pontosan megfelel a feltételeknek. A DAX az aktuális rekordhoz kapcsolódó rekordokból álló táblát is képes kinyerni.

Megjegyzés: Ha ismeri a relációs adatbázisok kezelését, a Power Pivot kereséseit úgy érdemes elképzelnie, mint egy beágyazott részkiválasztási utasítást a Transact-SQL nyelvben.

Egyetlen kapcsolódó érték beolvasása

A RELATED függvény egyetlen értéket ad vissza egy másik táblából, amely az aktuális tábla aktuális értékéhez van kapcsolva. A keresett adatokat tartalmazó oszlop meghatározását követően a függvény a táblák között létező kapcsolatok alapján beolvassa az értéket a kapcsolódó tábla megadott oszlopából. Bizonyos esetekben a függvénynek kapcsolatok láncolatán kell végigmennie az adatok beolvasásához.

Tegyük fel például, hogy Excel-formátumban kapott egy listát, amely az adott nap szállításait tartalmazza. A lista azonban csak az alkalmazottak azonosítószámát, a rendelések azonosítószámát és a szállítók azonosítószámát tartalmazza, így a jelentés nem használható egyszerűen. A kívánt további adatok megszerzéséhez átalakíthatja a listát egy Power Pivot-féle csatolt táblázattá, majd létrehozhat olyan kapcsolatokat az Employee és a Reseller táblák között, amelyek az EmployeeID mezőt az EmployeeKey mezőhöz, a ResellerID mezőt pedig a ResellerKey mezőhöz illesztik.

A csatolt táblázatban levő kikeresett információ megjelenítéséhez vegyen fel két új számított oszlopot a következő képletekkel:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Az aktuális szállítóleveleket keresés előtt

CustomerID (Ügyfél-azonosító)

Alkalmazott azonosítója

Viszonteladó azonosítója

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Alkalmazottak tábla

Alkalmazott azonosítója

Alkalmazott

Viszonteladó

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Keresések a mai szállítóleveleket

CustomerID (Ügyfél-azonosító)

Alkalmazott azonosítója

Viszonteladó azonosítója

Alkalmazott

Viszonteladó

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

A függvény a csatolt táblázat, valamint az alkalmazottakat és a viszonteladókat tartalmazó két tábla (Employees és Resellers) közötti kapcsolatokat használva kéri le a megfelelő nevet a jelentés minden egyes sorához. A kapcsolódó értékek számításokhoz is használhatók. További tájékoztatást és példákat a következő témakörben talál: RELATED függvény.

Kapcsolódó értékeket tartalmazó lista beolvasása

A RELATEDTABLE függvény egy meglévő kapcsolatot követ, és egy meghatározott tábla megfelelő sorait tartalmazó táblázatot ad eredményül. Tételezzük fel például, hogy szeretné megállapítani, hány megrendelést adtak le az egyes viszonteladók ebben az évben. Létrehozhat egy új számított oszlopot a viszonteladók táblájában, amely a következő képletet tartalmazza, és amely minden egyes viszonteladóhoz kikeresi a megfelelő rekordokat a ResellerSales_USD táblából, majd megszámlálja az egyes viszonteladók által leadott megrendeléseket. Ezek az adattáblák a DAX mintamunkafüzet részei. A mintaadatokkal kapcsolatos további tájékoztatást lásd: Mintaadatok beszerzése a DAX és az adatmodellezés oktatóprogramjaihoz.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

Ebben a képletben a RELATEDTABLE függvény először beolvassa a ResellerKey viszonteladói azonosító értékét az aktuális táblában szereplő minden egyes viszonteladóra vonatkozóan. (A képletben nem kell megadnia az azonosítóoszlopot, mert a Power Pivot a táblák közötti létező kapcsolatot használja.) A RELATEDTABLE függvény ezt követően veszi az összes olyan sort a ResellerSales_USD táblából, amely kapcsolódik az egyes viszonteladókhoz, és megszámlálja a sorokat. Ha nem létezik (közvetett vagy közvetlen) kapcsolat a két tábla között, akkor az eredmény a ResellerSales_USD tábla összes sorát tartalmazza majd.

A mintaadatbázisban szereplő, Modular Cycle Systems nevű viszonteladóhoz négy megrendelés tartozik az értékesítési táblában, ezért a függvény eredménye 4 lesz. Az Associated Bikes nevű viszonteladóhoz nem tartozik értékesítés, ezért a függvény üres értéket ad eredményül.

Viszonteladó

A viszonteladóhoz tartozó rekordok az értékesítési táblában

Modular Cycle Systems

Viszonteladó azonosítója

SalesOrderNumber (Értékesítési megrendelés száma)

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Viszonteladó azonosítója

SalesOrderNumber (Értékesítési megrendelés száma)

Associated Bikes

Megjegyzés: A RELATEDTABLE függvény táblázatot ad eredményül, nem egyetlen értéket, ezért olyan függvény argumentumaként kell használni, amely táblázatokon végez műveleteket. További információ: RELATEDTABLE függvény.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×