Kapcsolat nélkül használható űrlapsablon tervezése

Tartalom

Offline űrlapok ismertetése

Adatkapcsolat hozzárendelése egy SQL-adatbázishoz offline használatra

Adatkapcsolat hozzárendelése egy Access-adatbázishoz offline használatra

Adatkapcsolat hozzárendelése SharePoint-dokumentumtárhoz offline használatra

Adatok elérhetőségének konfigurálása

Offline használat letiltása

Offline űrlapok ismertetése

Előfordulhat, hogy olyan Microsoft Office InfoPath űrlapsablont kell terveznie, amelyet az ügyfelek akkor is kitölthetnek, ha számítógépük nem csatlakozik a hálózatra. Például tervezhet egy olyan űrlapsablont, amelyet egy biztosítási szakértő a helyszínen használhat egy kárigény felmérésekor. Az űrlapsablon másodlagos adatkapcsolatokat tartalmaz, amelyek egy külső adatbázisból származó adatokat szolgáltatnak az űrlaphoz. A szakértőnek ezekre az adatokra van szüksége az űrlap kitöltéséhez. A biztosítási szakértő még az irodájában, a hálózatra csatlakozva létrehozhat egy űrlapot az űrlapsablon alapján, majd ezt elmentheti a számítógépére. A helyszínen aztán a szakértő megnyitja és kitölti az űrlapot anélkül, hogy a hálózathoz kellene csatlakoznia. Miután visszatér az irodába és újra csatlakozik a hálózathoz, a szakértő beküldheti az űrlapot.

Alapértelmezés szerint a számítógépre mentett űrlap hálózati kapcsolat nélkül is működhet. Ha egy felhasználó űrlapot hoz létre egy űrlapsablon alapján, az InfoPath letölti az űrlapsablont, és másolatát a felhasználó számítógépén tárolja. Amikor a felhasználó megnyit egy ez alapján az űrlapsablon alapján létrehozott űrlapot, az InfoPath először ellenőrzi, hogy a számítógép rendelkezik-e hálózati kapcsolattal. Ha van hálózati kapcsolat, az InfoPath ellenőrzi, honnan lett letöltve az űrlapsablon, és hogy van-e frissebb verziója. Ha az űrlapsablonnak van frissebb verziója, az InfoPath frissíti a felhasználó számítógépén lévő űrlapsablont. Ha nincs hálózati kapcsolat, az InfoPath a felhasználó számítógépén tárolt űrlapsablon-verziót használja.

Ha offline használathoz szeretne űrlapsablont tervezni, az űrlapsablont a felhasználó számítógépén kell tárolni, és a felhasználónak az űrlap kitöltéséhez szükséges bármilyen adathoz (például egy lista elemeihez) hozzá kell férnie még akkor is, ha a számítógép nem csatlakozik a hálózatra. Az ezekben a vezérlőkben szereplő adatok egy másodlagos adatkapcsolatból kerülnek egy külső adatforrásba. Ezek az adatok a felhasználó számítógépén akár az űrlapsablonban, akár egy speciális tárolási helyen, a gyorsítótárban tárolhatók.

Ha másodlagos adatkapcsolatot ad hozzá egy olyan űrlapsablonhoz, amely külső adatforrásból kérdezi le az adatokat, az InfoPath lekérdezést küld a külső adatforrásnak. A lekérdezés eredménye ezután az űrlapsablonban tárolódik. Ha a felhasználó egy új űrlapot hoz létre az adott űrlapsablon alapján, a felhasználó hozzáférhet az űrlapsablonba mentett adatokhoz.

Ha az űrlap a másodlagos adatkapcsolat segítségével frissíti egy lista vagy kombinált lista tartalmát a külső adatforrás legfrissebb adataival, és a számítógép csatlakoztatva van egy hálózathoz, az InfoPath eltárolja a lekérdezés eredményeit egy speciális tárhelyen, a gyorsítótárban. Az InfoPath az adott vezérlők számára a gyorsítótárból biztosítja a tárolt adatokat.

Ahhoz, hogy egy másodlagos adatkapcsolat adatait még a hálózathoz nem csatlakoztatott számítógépekről is elérhetővé tegye a felhasználók számára, az alábbi megoldások egyikét, vagy mindkét megoldást alkalmazhatja:

 • A külső adatforrás adatait tárolja az űrlapsablonban.

 • Amikor megnyitja az űrlapot, használja a másodlagos adatkapcsolatot.

Miután a másodlagos adatkapcsolatot beállítja, hogy a felhasználó számítógépén offline állapotban is működjön, az űrlapsablont beállíthatja úgy, hogy a külső adatforrásról frissítse az adatokat. Beállíthatja, hogy az űrlapsablon lekérdezze a legújabb adatokat (ha az űrlapon korlátozza a meglévő adatok hozzáférhetőségét egy napokban megadott időtartamra), majd hozzáadhat egy gombot, amellyel lekérdezhetők a legfrissebb adatok.

Az adatok tárolása az űrlapsablonban

A másodlagos adatkapcsolatból származó adatokat tárolhatja egy űrlapsablonban. Ehhez a másodlagos adatkapcsolat létrehozásakor az Adatkapcsolat varázslóban jelölje be az Adatok másolatának tárolása az űrlapsablonban jelölőnégyzetet.

Az űrlapsablonban egy külső adatforrás adatait is tárolhatja. Ehhez kattintson erre a jelölőnégyzetre az Adatkapcsolat varázslóban.

Ha jelet tesz a jelölőnégyzetbe, akkor az InfoPath az adatkapcsolatot használja a külső adatforrásból származó adatok beolvasásához. Az adatok ezután az űrlapsablonban tárolódnak. Amikor egy felhasználó űrlapot hoz létre, vagy megnyit egy űrlapsablonon alapuló, létező űrlapot, a rendszer letölti a felhasználó számítógépére az űrlapsablon másolatát a tárolt adatokkal együtt. Ha a felhasználó számítógépe csatlakoztatva van egy hálózathoz az űrlap kitöltésekor, az InfoPath minden alkalommal, amikor az űrlap a külső adatkapcsolatot használja, adatokat kérdez le erről az adatkapcsolatról. Ha az űrlap létrehozásakor a felhasználó nem csatlakozik hálózathoz, az InfoPath az felhasználó számítógépén tárolt űrlapsablon adatait használja.

Mivel az adatok lekérdezése az adatkapcsolat létrehozásakor történt, lehetséges, hogy a külső adatforrás már frissült, mire a felhasználó űrlapot hoz létre ez alapján az űrlapsablon alapján. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók egy külső adatforrás legfrissebb adataihoz jussanak hozzá egy űrlap készítésekor vagy egy meglévő, űrlapsablon alapján elkészített űrlap megnyitásakor, akkor úgy kell megterveznie az űrlapot, hogy az első megnyitáskor az űrlap egy másodlagos adatkapcsolatot használjon.

Másodlagos adatkapcsolat használata az űrlap megnyitásakor

Ha azt szeretné, hogy felhasználói a legfrissebb adatokat kapják meg egy külső adatforrásból az űrlapsablonban tárolt adatok helyett, egy másodlagos adatkapcsolat létrehozásakor, az Adatkapcsolat varázslóban jelölje be az Automatikus adatbeolvasás az űrlap megnyitásakor jelölőnégyzetet. Az Adatkapcsolat varázsló utolsó oldalán található jelölőnégyzettel beállíthatja, hogy az űrlapsablon minden új űrlap létrehozásakor vagy meglévő űrlap megnyitásakor ezt az adatkapcsolatot használja.

Amikor egy felhasználó új űrlapot hoz létre a hálózathoz csatlakozva, az InfoPath ezt a másodlagos adatkapcsolatot használja a legfrissebb adatok beolvasására a külső adatforrásból. Ezek az adatok a gyorsítótárban tárolódnak. Ha a felhasználó megnyit a számítógépére mentett, meglévő űrlapot, az InfoPath ellenőrzi, hogy a számítógép csatlakozik-e egy hálózathoz. Ha a számítógép csatlakozik egy hálózathoz, az InfoPath az adatbázis-kapcsolat használatával beolvassa a legújabb adatokat a külső adatforrásból. Ha a felhasználó offline dolgozik, az InfoPath a gyorsítótárban vagy az űrlapsablonokban tárolt adatokat használja fel.

Biztonsági megjegyzés: A másodlagos adatforrásból származó adatok egyszerű szövegként tárolódnak a számítógépen. Ha egy másodlagos adatkapcsolaton keresztül olvas be bizalmas adatokat egy külső adatforrásból, tiltsa le ezt a szolgáltatást, hogy a számítógép elvesztése vagy ellopása esetén meggátolja az adatok jogosulatlan felhasználását. Ha letiltja ezt a funkciót, a felhasználó csak a hálózathoz csatlakozva férhet hozzá az adatokhoz.

A legfrissebb adatok lekérése

Ha a külső adatforrás rendszeresen frissül, úgy is beállíthatja az űrlapsablont, hogy a felhasználók a másodlagos adatkapcsolaton keresztül tölthessék le a legfrissebb adatokat. Ehhez korlátozhatja az aktuálisan a gyorsítótárban tárolt adatok hozzáférhetőségét egy napokban megadott időtartamra, majd hozzáadhat egy gombot, amellyel az űrlapon szereplő minden másodlagos adatkapcsolatot felhasználva lekérdezhetők az adatok egy külső adatforrásból. Ezzel biztosíthatja, hogy felhasználók a legfrissebb adatokkal dolgoznak.

Másik lehetőségként korlátozhatja a másodlagos adatkapcsolatból rendelkezésre álló adatok hozzáférhetőségét, ha megad egy lejárati dátumot, amelyen túl az adatok nem tárolhatók a felhasználó számítógépén. Az űrlapban tárolt adatok élettartamát az Űrlapbeállítások párbeszédpanel Kapcsolat nélküli kategóriájában adhatja meg.

Ha ezt a lehetőséget választja, az InfoPath csak a megadott napok időtartamára teszi elérhetővé a másodlagos adatkapcsolatból származó adatokat az űrlap számára. Miután ez az időtartam lejár, az adatok nem fognak megjelenni az űrlapon. Ezután hozzáadhat az űrlaphoz egy gombot, amelyet megnyomva a felhasználók letölthetik az adatokat egy különleges, másodlagos adatkapcsolat, vagy az űrlapon szereplő minden másodlagos adatkapcsolat használatával.

Biztonsági megjegyzés: Még ha az adatokat nem is lehet elérni az űrlaphoz, az adatok az adott időtartam lejártával is a felhasználó számítógépén maradnak. Az adatok felülírására csak akkor kerül sor, ha az operációs rendszer más adatok tárolására használja fel ezt a tárhelyet.

Vissza a lap tetejére

Adatkapcsolat hozzárendelése egy SQL-adatbázishoz offline használatra

Mielőtt másodlagos adatkapcsolatot létesít egy Microsoft SQL Server adatbázisával az űrlapsablonhoz, a következő információkra van szüksége a adatbázisgazdától.

 • Az ebben az űrlapsablonban használni kívánt adatbázist tartalmazó kiszolgáló neve.

 • Az ebben az űrlapsablonban használni kívánt adatbázis neve.

 • Az adatbázishoz szükséges hitelesítés. Az adatbázis használhat Microsoft Windows vagy SQL Server hitelesítést annak meghatározására, hogyan léphetnek be a felhasználók az adatbázisba.

 • Annak a táblának neve, amely tartalmazza az űrlaphoz küldeni kívánt adatokat. Ez az elsődleges tábla. Ha több táblát is szeretne használni az adatbázisban, akkor szüksége lesz a többi gyermektábla nevére is. Szüksége lesz még a gyermektábla azon mezőinek nevére, amelyek kapcsolódnak az elsődleges tábla mezőihez.

 • Biztonságosan tárolhatók-e a lekérdezés eredményei az űrlapban a kapcsolat nélküli felhasználás céljából?

Miután megszerezte ezeket az információkat, az alábbi eljárással hozhatja létre az adatkapcsolatot az SQL-adatbázissal az offline használathoz.

 1. Kattintson az Eszközök menü Adatkapcsolatok parancsára.

 2. Az Adatkapcsolatok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Adatkapcsolat varázslóban válassza ki az Új kapcsolat létrehozása a következővel és az Adatok fogadása pontokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. A varázsló következő lapján jelölje be az Adatbázis (csak Microsoft SQL Server vagy Microsoft Office Access) választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. A varázsló következő lapján kattintson az Adatbázis kijelölése gombra.

 6. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen kattintson az Új forrás gombra.

 7. A Milyen típusú adatforráshoz kíván csatlakozni? listában kattintson a Microsoft SQL Server elemre, majd a Tovább parancsra.

 8. A Kiszolgálónév mezőben adja meg az adatbázist tartalmazó kiszolgáló nevét.

 9. Az Azonosító adatok csoportban tegye a következők valamelyikét:

  • Ha egy Microsoft Windows hálózatban használt hitelesítő adatok alapján az adatbázis határozza meg, hogy kinek van hozzáférése a kiszolgálóhoz, kattintson a Windows-hitelesítés használata lehetőségre.

  • Ha az adatbázis a adatbázisgazdától kapott felhasználónév és jelszó alapján határozza meg, hogy ki férhet hozzá a kiszolgálóhoz, kattintson Az alábbi felhasználónév és jelszó használata lehetőségre, és adja meg felhasználónevét és jelszavát a Felhasználónév és Jelszó mezőkben.

 10. Kattintson a Tovább gombra.

 11. A varázsló következő lapján A kívánt adatokat tartalmazó adatbázis kiválasztása listában kattintson a használni kívánt adatbázisra, jelölje be a Csatlakozás egy adott táblához jelölőnégyzetet, kattintson az elsődleges tábla nevére, majd a Tovább gombra.

 12. A varázsló következő lapján a Fájlnév mezőben adja meg az adatkapcsolat adatait tartalmazó fájl nevét.

 13. A beállítások mentéséhez kattintson a Befejezés gombra.

 14. A lekérdezési adatkapcsolatban használni kívánt további táblák hozzáadása.

  Hogyan?

  1. Kattintson a Tábla hozzáadása parancsra.

  2. A Tábla vagy lekérdezés hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a gyermektábla nevére, majd a Tovább gombra. Az InfoPath a két tábla mezőneveinek párosításával megkísérli beállítani a kapcsolatokat. Ha a felkínált párosításokat nem szeretné használni, jelölje ki a nem kívánt kapcsolatot, és kattintson a Kapcsolat törlése gombra. Kapcsolat hozzáadásához kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra. A Kapcsolat hozzáadása párbeszédpanelen a megfelelő oszlopban jelölje ki az összefüggő mezőket, és kattintson az OK gombra.

  3. Kattintson a Befejezés gombra.

  4. További gyermektáblák hozzáadásához ismételje ezeket a lépéseket.

 15. Kattintson a Tovább gombra.

 16. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók még akkor is hozzáférjenek a másodlagos adatkapcsolatból származó az adatokhoz, amikor a számítógépük nem csatlakozik hálózathoz, jelölje be az Adatok másolatának tárolása az űrlapsablonban jelölőnégyzetet. Ha jelet tesz a jelölőnégyzetbe, akkor az InfoPath lekérdezést küld a külső adatforrásnak, és az eredményeket az űrlapsablonban tárolja.

  Biztonsági megjegyzés: Ezt a négyzetet bejelölve a lekérdezés eredményeit az űrlapsablonba menti a rendszer. Mivel az adatok az űrlapsablonban vannak, elérhetők a felhasználók által kitöltött űrlapokban is, még abban az esetben is, ha nem csatlakoznak a hálózathoz. Ha bizalmas adatokat olvas be ezzel az adatkapcsolattal, de védeni kívánja az adatokat a számítógép elvesztése vagy ellopása esetén, tiltsa le ezt a funkciót.

 17. Kattintson a Tovább gombra.

 18. A varázsló következő lapján írja be a másodlagos adatkapcsolat leíró nevét. Az Összegzés szakaszban ellenőrizze, hogy minden adat helyes-e. Ahhoz, hogy a felhasználók egy új űrlap létrehozásakor, vagy egy űrlapsablon alapján létrehozott, már meglévő űrlap megnyitásakor ezt a másodlagos adatkapcsolatot használhassák, jelölje be az Automatikus adatbeolvasás az űrlap megnyitásakor jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére

Adatkapcsolat hozzárendelése egy Access-adatbázishoz offline használatra

Mielőtt másodlagos adatkapcsolatot létesít egy Access-adatbázissal az űrlapsablonhoz, a következő információkra van szüksége a adatbázisgazdától.

 • Az adatbázis neve és helye.

  Megjegyzés: Tudnia kell, hogy az adatbázis olyan hálózati helyen található-e, amelyhez hozzáférhetnek a felhasználók. Ha a hálózat többi felhasználója ezen a sablonon alapuló űrlapokat hoz létre, az adatbázist a felhasználók által is elérhető hálózati helyen kell tárolnia.

 • Ha az űrlapsablon csak az adatbázist fogja lekérdezni, szüksége lesz az adatbázisnak küldött lekérdezések eredményeit szolgáltató táblázat nevére. Ez a tábla lesz az elsődleges tábla a lekérdezés típusú adatkapcsolat beállításakor.

 • Minden más táblázat neve, amelyekből az elsődleges táblázat adatokat kérdezhet le. A legtöbb esetben a táblakapcsolatok már létrejöttek az adatbázisban. Ha az elsődleges tábla és egy másik tábla közötti kapcsolatot kell létrehozni, szüksége lesz a két tábla kapcsolódó mezőinek nevére.

Miután megszerezte ezeket az információkat, az alábbi eljárással hozhatja létre az adatkapcsolatot az Access-adatbázissal az offline használathoz.

 1. Kattintson az Eszközök menü Adatkapcsolatok parancsára.

 2. Az Adatkapcsolatok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Adatkapcsolat varázslóban válassza ki az Új kapcsolat létrehozása a következővel és az Adatok fogadása pontokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. A varázsló következő lapján jelölje be az Adatbázis (csak Microsoft SQL Server vagy Microsoft Office Access) választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. A varázsló következő lapján kattintson az Adatbázis kijelölése gombra.

 6. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen tallózással keresse meg az adatbázist.

  Megjegyzés: Ha az adatbázist egy hálózati helyen tárolja, akkor tallózzon a tárhely UNC elérési útvonalához. A hálózati helyet ne keresse egy csatlakoztatott hálózati eszközön keresztül. Ha csatlakoztatott hálózati meghajtót használ, az ez alapján az űrlapsablon alapján létrehozott űrlapok a csatlakoztatott hálózati meghajtón keresztül fogják keresni az adatbázist. Ha a felhasználó nem rendelkezik csatlakoztatott hálózati meghajtóval, az űrlap nem találja meg az adatbázist.

 7. Kattintson az adatbázis nevére, majd a Megnyitás lehetőségre.

 8. A Táblázat kijelölése párbeszédpanelen kattintson a használni kívánt elsődleges táblázatra, majd az OK gombra.

 9. A varázsló következő lapján jelölje be a Tábla oszlopainak megjelenítése jelölőnégyzetet.

  Alapértelmezés szerint a táblázat minden mezője hozzáadódik az űrlapsablon fő adatforrásához.

 10. Az Adatforrás szerkezete lehetőségnél törölje azoknak a mezőknek a jelölését, amelyeket nem szeretne hozzáadni a fő adatforráshoz.

  Adjon hozzá minden egyéb táblázatot vagy lekérdezést, amelyet használni kíván az adatkapcsolatban.

  Hogyan?

  1. Kattintson a Tábla hozzáadása parancsra.

  2. A Tábla vagy lekérdezés hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a gyermektábla nevére, majd a Tovább gombra. Az InfoPath a két tábla mezőneveinek párosításával megkísérli beállítani a kapcsolatokat. Ha a felkínált párosításokat nem szeretné használni, jelölje ki a nem kívánt kapcsolatot, és kattintson a Kapcsolat törlése gombra. Kapcsolat hozzáadásához kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra. A Kapcsolat hozzáadása párbeszédpanelen a megfelelő oszlopban jelölje ki az összefüggő mezőket, és kattintson az OK gombra.

  3. Kattintson a Befejezés gombra.

  4. További gyermektáblák hozzáadásához ismételje ezeket a lépéseket.

 11. Kattintson a Tovább gombra.

 12. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók még akkor is hozzáférjenek a másodlagos adatkapcsolatból származó az adatokhoz, amikor a számítógépük nem csatlakozik hálózathoz, jelölje be az Adatok másolatának tárolása az űrlapsablonban jelölőnégyzetet. Ha jelet tesz a jelölőnégyzetbe, akkor az InfoPath lekérdezést küld a külső adatforrásnak, és a lekérdezés eredményeit a sablonban tárolja.

  Biztonsági megjegyzés: Ezt a négyzetet bejelölve a lekérdezés eredményeit az űrlapsablonba menti a rendszer. Mivel az adatok az űrlapsablonban vannak, elérhetők a felhasználók által kitöltött űrlapokban is, még abban az esetben is, ha nem csatlakoznak a hálózathoz. Ha bizalmas adatokat olvas be ezzel az adatkapcsolattal, de védeni kívánja az adatokat a számítógép elvesztése vagy ellopása esetén, tiltsa le ezt a funkciót.

 13. Kattintson a Tovább gombra.

 14. A varázsló következő lapján írja be a másodlagos adatkapcsolat leíró nevét. Az Összegzés szakaszban ellenőrizze, hogy minden adat helyes-e. Ahhoz, hogy a felhasználók egy új űrlap létrehozásakor, vagy egy űrlapsablon alapján létrehozott, már meglévő űrlap megnyitásakor ezt a másodlagos adatkapcsolatot használhassák, jelölje be az Automatikus adatbeolvasás az űrlap megnyitásakor jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére

Adatkapcsolat hozzárendelése SharePoint-dokumentumtárhoz offline használatra

A másodlagos adatkapcsolat űrlapsablonhoz való hozzáadása előtt a rendszergazdától be kell szerezni a következő adatokat.

 • A Microsoft Windows SharePoint Services-webhely helye, és a hozzáféréséhez szükséges engedélyek.

 • A webhely beállításainak ellenőrzése, hogy a beállítások szerint a felhasználók hozzáférhetnek a dokumentumtár vagy -lista adataihoz.

 • Annak megerősítése, hogy a dokumentumtárból vagy -listából származó adatokat a felhasználók kapcsolat nélküli felhasználás céljából tárolhatják a számítógépükön.

Miután megszerezte ezeket az információkat, az alábbi eljárással hozhatja létre az adatkapcsolatot az Access-adatbázissal az offline használathoz.

 1. Kattintson az Eszközök menü Adatkapcsolatok parancsára.

 2. Az Adatkapcsolatok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Adatkapcsolat varázslóban válassza ki az Új kapcsolat létrehozása a következővel és az Adatok fogadása pontokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. A varázsló következő lapján jelölje be a SharePoint alapú tár vagy lista választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. A varázsló következő lapján adja meg a dokumentumtárat vagy -listát tartalmazó SharePoint-webhely URL-címét, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. A varázsló következő lapján a Lista vagy tár kiválasztása listában kattintson a használni kívánt listára vagy tárra, majd kattintson a Tovább gombra.

 7. A varázsló következő lapján jelölje be az űrlapsablonnak adatokat szolgáltató mezők melletti jelölőnégyzeteket. Ha közzéteszi az űrlapsablont a dokumentumtárban és azt szeretné, hogy az űrlapsablonon alapuló űrlapok metaadatokat olvassanak be az űrlapról, jelölje be a Csak az aktív űrlaphoz tartozó adatokat tartalmazza jelölőnégyzetet.

 8. Kattintson a Tovább gombra.

 9. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók még akkor is hozzáférjenek a másodlagos adatkapcsolatból származó az adatokhoz, amikor a számítógépük nem csatlakozik hálózathoz, jelölje be az Adatok másolatának tárolása az űrlapsablonban jelölőnégyzetet. Ha jelet tesz a jelölőnégyzetbe, akkor az InfoPath lekérdezést küld a külső adatforrásnak, és a lekérdezés eredményeit az űrlapsablonban tárolja.

  Biztonsági megjegyzés: Ezt a négyzetet bejelölve a lekérdezés eredményeit az űrlapsablonba menti a rendszer. Mivel az adatok az űrlapsablonban vannak, elérhetők a felhasználók által kitöltött űrlapokban is, még abban az esetben is, ha nem csatlakoznak a hálózathoz. Ha bizalmas adatokat olvas be ezzel az adatkapcsolattal, de védeni kívánja az adatokat a számítógép elvesztése vagy ellopása esetén, tiltsa le ezt a funkciót.

 10. Kattintson a Tovább gombra.

 11. A varázsló következő lapján írja be a másodlagos adatkapcsolat leíró nevét, és ellenőrizze az Összegzés szakaszban található adatok helyességét.

 12. Ahhoz, hogy a felhasználók egy új űrlap létrehozásakor, vagy egy űrlapsablon alapján létrehozott, már meglévő űrlap megnyitásakor ezt a másodlagos adatkapcsolatot használhassák, jelölje be az Automatikus adatbeolvasás az űrlap megnyitásakor jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére

Adatok elérhetőségének konfigurálása

Ha a külső adatforrás rendszeresen új adatokkal frissül, úgy is beállíthatja az űrlapsablont, hogy elérhetővé tegye a gyorsítótárazott adatokat. Ezek az adatok korlátozott ideig elérhetők az űrlapsablonon alapuló űrlapok számára, amely időtartam megegyezik a külső adatforrás frissítési ütemezésével. Az ezen az űrlapsablonon alapuló űrlapok számára elérhető adatok elérésének időbeli korlátozásával elérheti, hogy a felhasználók rendszeresen frissítsék az adatokat a külső adatforrásról.

Az adatok frissítéséhez hozzáadhat egy gombot az űrlapsablonhoz, amellyel a felhasználók frissíthetik az adatokat minden másodlagos adatkapcsolatból, amelyet az űrlapsablon használ.

Megjegyzés: Ha egy gomb segítségével frissíti az adatkapcsolatot, figyelmeztesse a felhasználókat, hogy csak hálózathoz csatlakozva nyomják meg a gombot.

Adja meg a gyorsítótárban lévő adatok elérhetőségének napokban számolt időtartamát

Ez a beállítás az űrlapsablon összes másodlagos adatkapcsolatára érvényes.

 1. Kattintson az Eszközök menü Űrlapbeállítások parancsára.

 2. Az Űrlapbeállítások párbeszédpanel Kategória listájából válassza ki a Kapcsolat nélkül pontot.

 3. A Kapcsolat nélkül lehetőségnél jelölje be a Lekérdezett adatok tárolása kapcsolat nélküli felhasználás céljára jelölőnégyzetet.

 4. Kattintson A tárolt lekérdezések ennyi napig érvényesek lehetőségre.

 5. A listában jelölje ki, hány napig legyenek elérhetőek a gyorsítótárban lévő adatok az űrlaphoz.

Gomb hozzáadása az adatkapcsolat frissítéséhez

 1. Ha az űrlapsablon több nézetet tartalmaz, kattintson a Nézet menü Nézet neve parancsára, és nyissa meg azt a nézetet, amelyen a másodlagos adatforrásból származó adatokat megjelenítő vezérlő található.

 2. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára, vagy nyomja le az ALT+I, C billentyűkombinációt.

 3. Húzzon egy gomb vezérlőelemet az űrlapsablonra.

 4. Kattintson duplán az űrlapsablonhoz hozzáadott gomb vezérlőelemen.

 5. Kattintson az Általános fülre.

 6. A Művelet listában kattintson a Frissítés elemre.

 7. A Címke mezőben adja meg a gombon feltüntetni kívánt nevet.

 8. Kattintson a Beállítások gombra.

 9. Tegye a következők egyikét a Frissítés párbeszédpanelen:

  • Ha úgy szeretné beállítani a gombot, hogy ezen az adatkapcsolaton keresztül kérdezze le a legfrissebb adatokat, kattintson az Egy másodlagos adatforrás lehetőségre.

  • Ha úgy szeretné beállítani a gombot, hogy az összes másodlagos adatkapcsolaton keresztül kérdezze le a legfrissebb adatokat, kattintson a Másodlagos adatforrások lehetőségre.

 10. A Válassza ki a másodlagos adatforrást listában kattintson a lekérdezési adatkapcsolathoz rendelt másodlagos adatforrásra.

 11. Az OK gombra kattintva zárja be az összes megnyitott párbeszédpanelt.

 12. A módosítások teszteléséhez kattintson a Minta gombra a szokásos eszköztáron, vagy nyomja le a CTRL+SHIFT+B billentyűkombinációt.

Vissza a lap tetejére

Offline használat letiltása

Bizonyos esetekben olyan űrlapsablonra lesz szüksége, amely csak a hálózathoz csatlakozó felhasználók számára engedélyezi az űrlap kitöltését. Például ha az űrlapsablon kapcsolatban áll egy bizalmas adatokat tartalmazó külső adatforrással, akkor állítsa be úgy az űrlapsablont, hogy csak csatlakoztatott állapotban engedélyezze az űrlap kitöltését. Az így beállított űrlapsablonokkal megvédheti az adatokat abban az esetben, ha a számítógép elveszik vagy ellopják, hiszen azok nem tárolódnak a felhasználó számítógépén.

Ha úgy szeretné beállítani az űrlapsablont, hogy a felhasználók csak csatlakoztatott állapotban tölthessék ki, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

 1. Kattintson az Eszközök menü Űrlapbeállítások parancsára.

 2. Az Űrlapbeállítások párbeszédpanel Kategória listájából válassza ki a Kapcsolat nélkül pontot.

 3. A Kapcsolat nélküli lehetőségnél törölje a Hiányzó adatok esetén az űrlap kitöltésének engedélyezése a felhasználók számára jelölőnégyzet jelölését.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×