Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése

Miután az adatbázis témáinak megfelelően létrehozta a táblákat, meg kell adni, hogy az Office Access 2007 szükség esetén milyen jelentéstartalom alapján állítsa össze ezeket az információkat. Ezt úgy teheti meg, hogy az egymással kapcsolatban lévő táblákban általános mezőket helyez el, majd megadja a táblák közötti kapcsolatokat. Ezután létrehozhat lekérdezéseket, űrlapokat és jelentéseket, ha egyszerre több tábla adatait szeretné megjeleníteni.

Ebben a témakörben lépésenkénti eljárásokat találhat a táblák közötti kapcsolatok létrehozására, szerkesztésére és törlésére. Megtanulhatja, hogyan őrizze meg a hivatkozási integritást az árvarekordok létrejöttének elkerülésére, hogyan állítsa be az illeszkedés típusát annak meghatározására, hogy egy kapcsolat egyes oldalain található rekordok közül melyek jelenjenek meg egy lekérdezés eredményében, és hogy a hivatkozások szinkronizáltságának megtartása érdekében hogyan állítsa be a kaszkádolást.

A táblakapcsolatokról további információk az Útmutató a táblakapcsolatokhoz című témakörben találhatók.

Tartalom

Táblakapcsolat létrehozása

Táblakapcsolat létrehozása a Kapcsolatok dokumentumlapon

Táblakapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblán

Táblakapcsolat szerkesztése

A hivatkozási integritás megőrzése

Táblakapcsolat törlése

Táblakapcsolat létrehozása

A táblakapcsolatokat a Kapcsolatok ablakban hozhatja létre, illetve úgy, hogy a Mezőlista ablaktábláról áthúz egy mezőt egy adatlapra. Amikor kapcsolatot hoz létre két tábla között, nem szükséges, hogy megegyezzen a közös mezők neve, bár a legtöbbször így van. Ami fontosabb, a közös mezők adattípusának azonosnak kell lennie. Ha azonban az elsődlegeskulcs-mező Számláló típusú, az idegenkulcs-mező lehet egy Szám típusú mező, amennyiben a két mező Mezőméret tulajdonsága megegyezik. A Számláló és a Szám mezőt például abban az esetben kapcsolhatja össze, ha mindkettőnek Hosszú egész a Mezőméret tulajdonsága. Ha a közös mezők Szám típusúak, a Mezőméret tulajdonságuk beállításának is meg kell egyeznie.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat létrehozása a Kapcsolatok dokumentumlapon

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának Kapcsolatok gombjára.

  Az Access menüszalagjának képe

 4. Ha még nem definiált kapcsolatot, a Tábla megjelenítése párbeszédpanel automatikusan megjelenik. Ha nem jelenne meg, a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Tábla megjelenítése gombra.

  A Tervezés lap Kapcsolatok csoportja a menüszalagon

  A Tábla megjelenítése párbeszédpanel megjeleníti az adatbázis összes tábláját és lekérdezését. Ha csak a táblákat szeretné látni, kattintson a Táblák fülre. Ha csak a lekérdezéseket szeretné látni, kattintson a Lekérdezések fülre. Mindkettő megjelenítéséhez kattintson a Mindkettő fülre.

 5. Jelöljön ki egy vagy több táblát vagy lekérdezést, és kattintson a Hozzáadás gombra. Ha már nem szeretne több táblát és lekérdezést adni a Kapcsolatok dokumentumlaphoz, kattintson a Bezárás gombra.

 6. Húzzon át egy mezőt (tipikusan az elsődlegeskulcs-mezőt) az egyik tábláról a másik tábla közös mezőjére (az idegen kulcs mezőjére). Ha több mezőt szeretne áthúzni, előbb a CTRL billentyűt lenyomva tartva sorban jelölje ki őket.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

  Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel

 7. Győződjön meg arról, hogy azoknak a mezőknek a neve látható, amelyek közösek a két táblában. Ha valamelyik mezőnév helytelen, kattintson rá, és jelölje ki a megfelelő mezőnevet a listából.

  Ahhoz, hogy megőrizze a kapcsolat hivatkozási integritását, jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet. A hivatkozási integritásról további információk a Hivatkozási integritás megőrzése című témakörben találhatók.

  Az Útmutató a táblakapcsolatokhoz című témakörben is találhat további információkat.

 8. Kattintson a Létrehozás gombra.

  Az Access berajzol egy kapcsolatvonalat a két tábla közé. Ha bejelölte a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet, a két vonal vége vastagabb. Szintén a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzet bejelölése esetén, az 1 szám megjelenik a kapcsolatvonal egyik végén, és a végtelen szimbólum () a vonal másik, vastagabbik végén, ahogy az alábbi ábrán is látható:

Mező áthúzása egy táblából egy másik tábla neki megfelelő mezőjére

Megjegyzések: 

 • Egy az egyhez kapcsolat létrehozása:    A közös mezőknek (tipikusan az elsődleges és az idegenkulcs-mezőknek) egyedi indexűnek kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy e mezők Indexelt tulajdonságát Igen (nem lehet azonos) értékre kell állítani. Ha mindkét mezőnek egyedi az indexe, az Access egy az egyhez kapcsolatot hoz létre.

 • Egy a többhöz kapcsolat létrehozása:    A kapcsolat „egy” oldalán lévő mezőnek (tipikusan az elsődlegeskulcs-mezőnek) egyedi indexe kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy e mező Indexelt tulajdonságát Igen (nem lehet azonos) értékre kell állítani. A „több” oldalon lévő mezőnek nem szabad egyedi indexűnek lennie. Lehet indexe, de engedélyeznie kell az azonos ismétlődést. Ez azt jelenti, hogy e mező Indexelt tulajdonságát vagy Nem vagy Igen (lehet azonos) értékre kell állítani. Ha az egyik mezőnek egyedi az indexe, a másiknak pedig nem, az Access egy a többhöz kapcsolatot hoz létre.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblán

Az Office Access 2007 alkalmazásban úgy adhat mezőt egy Adatlap nézetben megnyitott táblához, hogy áthúzza a Mezőlista ablaktábláról. A Mezőlista ablaktábla a kapcsolódó táblákban és az adatbázis más tábláiban található mezőket mutatja. Ha egy „másik” (nem kapcsolódó) táblából húz át egy mezőt, és így hajtja végre a Keresés varázslót, automatikusan létrejön egy egy a többhöz kapcsolat a Mezőlista ablaktáblában lévő tábla és a között a tábla között, amelyikre a mezőt húzta. Ez az Access által létrehozott kapcsolat alapértelmezés szerint nem őrzi meg a hivatkozási integritást. A hivatkozási integritás megőrzéséhez szerkesztenie kell a kapcsolatot. További információkat a Táblakapcsolat szerkesztése című témakörben találhat.

Nyisson meg egy táblát Adatlap nézetben.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal arra a táblára, amelyikhez a mezőt hozzá szeretné adni, és amelyikben a kapcsolatot létre szeretné hozni, majd kattintson a helyi menü Adatlap nézet parancsára.

A Mezőlista ablaktábla megnyitása

 • Az Adatlap lap Mezők és oszlopok csoportjában kattintson a Mezők felvétele gombra.

  Az Access menüszalagjának képe

  Megnyílik a Mezőlista ablaktábla.

  Mezőlista ablaktábla

A Mezőlista ablaktábla felsorolja az adatbázis összes tábláját, kategóriákba csoportosítva. Ha Adatlap nézetben dolgozik egy táblával, az Access két kategóriában jeleníti meg a mezőket a Mezőlista ablaktáblában: a Kapcsolódó táblákban rendelkezésre álló mezők és a Más táblákban rendelkezésre álló mezők kategóriában. Az első kategóriában azok a táblák találhatók, amelyek kapcsolatban vannak az éppen használt táblával. A második kategória azokat a táblákat jeleníti meg, amelyek nincsenek kapcsolatban a táblával.

A Mezőlista ablaktáblában ha a tábla neve melletti pluszjelre (+) kattint, láthatóvá válik a táblában elérhető mezők listája. Ha egy mezőt hozzá kíván adni a táblához, kattintással és húzással vigye át a kívánt mezőt a Mezőlista munkaablakból az Adatlap nézetben látható táblába.

Mező hozzáadása és kapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblából

 1. Az Adatlap lap Mezők és oszlopok csoportjában kattintson a Mezők felvétele gombra.

  Az Access menüszalagjának képe

  Megnyílik a Mezőlista ablaktábla.

 2. A Más táblákban rendelkezésre álló mezők területen kattintson a kívánt tábla neve melletti pluszjelre (+) a tábla mezőlistájának megjelenítéséhez.

 3. Húzza át a kívánt mezőt a Mezőlista ablaktábláról az Adatlap nézetben megnyitott táblába.

 4. Ha megjelenik a kurzorvonal, engedje el a mezőt a kívánt helyen.

  Elindul a Keresés varázsló.

 5. Kövesse a Keresés varázsló utasításait.

  A mező megjelenik az Adatlap nézetben látható táblában.

Ha egy „másik” (nem kapcsolódó) táblából húz át egy mezőt, és így hajtja végre a Keresés varázslót, automatikusan létrejön egy egy a többhöz kapcsolat a Mezőlista ablaktáblában lévő tábla és a között a tábla között, amelyikre a mezőt húzta. Ez az Access által létrehozott kapcsolat alapértelmezés szerint nem őrzi meg a hivatkozási integritást. A hivatkozási integritás megőrzéséhez szerkeszteni kell a kapcsolatot. További információt a Táblakapcsolat szerkesztése című szakaszban találhat.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat szerkesztése

Ha egy táblakapcsolatot szerkeszteni szeretne, jelölje ki a Kapcsolat dokumentumlapon, majd szerkessze.

 1. Vigye a kurzort pontosan a kapcsolatvonal fölé, majd rákattintással jelölje ki a vonalat.

  A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 2. Kattintson duplán a kijelölt kapcsolatvonalra.

  vagy

  Kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Kapcsolatok szerkesztése gombjára.

Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel megnyitása

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának Kapcsolatok gombjára.

  Megjelenik a Kapcsolatok dokumentumlap.

  Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok dokumentumlapot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Mégse gombra.

 4. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  A Tervezés lap Kapcsolatok csoportja a menüszalagon

  Minden olyan tábla megjelenik, amely kapcsolatban áll más táblával, és a kapcsolatokat szimbolizáló vonalak is láthatók. Fontos tudni, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek Tábla tulajdonságai párbeszédpaneljén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

  A Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetről további információk találhatók az Útmutató a navigációs ablakhoz című témakörben.

 5. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelző vonalra. A kapcsolatvonal vastagabb, ha ki van jelölve.

 6. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

  vagy

  A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Kapcsolatok szerkesztése gombra.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

  Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel

 7. Változtassa meg, amit szeretne, majd kattintson az OK gombra.

  A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanellel megváltoztathatja a táblák közötti kapcsolatokat. Konkrétan: megváltoztathatja a kapcsolat két oldalán lévő táblákat, lekérdezéseket és mezőket. Beállíthatja az illesztés típusát is, illetve megőrizheti a hivatkozási integritást, és kaszkádolási beállítást is választhat. Az illesztés típusáról és beállításáról további információkat Az illesztés típusának beállítása című szakaszban találhat. A hivatkozási integritás megőrzésének mikéntjéről és a kaszkádolási lehetőségekről további információkat a Hivatkozási integritás megőrzése című témakörben találhat.

Az illesztés típusának beállítása

Táblakapcsolat definiálásakor a kapcsolat jellemzői információkkal szolgálnak a lekérdezéstervekhez. Ha például meghatároz egy kapcsolatot két tábla között, majd a két táblát alkalmazó lekérdezést hoz létre, a kapcsolatban megadott mezők alapján az Access automatikusan kiválasztja az alapértelmezett egyező mezőket. A lekérdezésben felülbírálhatja ezeket a kezdeti, alapértelmezett értékeket, de a kapcsolatban megadott értékek gyakran helyesnek bizonyulnak. Mivel a legegyszerűbb adatbázisoktól eltekintve gyakran fog több táblában lévő adatokat egyeztetni és összeállítani, időtakarékosnak és hatékonynak bizonyulhat a kapcsolatok létrehozásával beállítani az alapértelmezett értékeket.

A több táblás lekérdezések úgy egyesítik több tábla adatait, hogy egyeztetik a közös mezőkben lévő értékeket. Illesztésnek nevezik azt a műveletet, amely az egyeztetést és az egyesítést végzi. Tegyük fel például, hogy vevők rendeléseit szeretné megjeleníteni. Létrehoz egy lekérdezést, amely a Vevők és a Rendelések táblát illeszti a Vevőkód mező alapján. A lekérdezés eredménye csak azoknak a soroknak a vevő- és rendelésinformációit tartalmazza, amelyeknek megtalálta a megfelelőjét.

A kapcsolatoknál beállítható egyik érték az illesztés típusa. Az illesztés típusa mondja meg az Access alkalmazásnak, hogy mely rekordokat tartalmazzon a lekérdezés eredménye. Vegyünk például megint egy lekérdezést, amely a Vevők és a Rendelések táblát illeszti a Vevőkód közös mező alapján. Az illesztés alapértelmezett típusát (amelyet szoros illesztésnek hívnak) használva a lekérdezés csak azokat a Vevő és Rendelés sorokat adja vissza, amelyekben megegyezik a közös mezők (amelyeket illesztett mezőknek is hívnak) értéke.

Tegyük fel azonban, hogy minden Vevőt meg szeretne jeleníteni – még azokat is, akik idáig nem rendeltek. Ehhez meg kell változtatni az illesztés típusát szoros illesztésről bal oldali laza illesztésre. A bal oldali laza illesztés a kapcsolat bal oldalán lévő tábla minden sorát visszaadja, a jobb oldalán lévők közül pedig csak az egyezőeket. A jobb oldali laza illesztés a jobb oldal összes sorát visszaadja, a bal oldalon lévők közül pedig csak az egyezőeket.

Megjegyzés: Ebben az esetben a „bal” és a „jobb” szó a tábláknak a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelen (nem a Kapcsolatok dokumentumlapon) elfoglalt helyére utal.

Célszerű átgondolni, hogy a táblákat illesztő lekérdezés eredményét hogyan szeretné a leggyakrabban használni, és ennek megfelelően beállítani az illesztés típusát.

Az illesztés típusának beállítása

 1. A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelen kattintson az Illesztés típusa gombra.

  Megjelenik az Illesztés tulajdonságai párbeszédpanel.

 2. Kattintson a választásra, majd az OK gombra.

Az alábbi táblázat (a Vevők és a Rendelések tábla felhasználásával) az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen található három választási lehetőséget, az általuk használt illesztés típusát és azt mutatja, hogy a táblák minden sorát vagy csak az egyezőek adja-e vissza az alkalmazás.

Választási lehetőség

Relációs illesztés

Bal oldali tábla

Jobb oldali tábla

1. Csak olyan sorok kerüljenek bele, amelyeknél az illesztett mezők mindkét táblában egyenlőek.

Szoros illesztés

Egyező sorok

Egyező sorok

2. „Rendelések” MINDEN rekordja és „Vevők” azon rekordjai, ahol az illesztett mezők azonosak.

Bal oldali laza illesztés

Minden sor kijelölése

Egyező sorok

3. „Vevők” MINDEN rekordja és „Rendelések” azon rekordjai, ahol az illesztett mezők azonosak.

Jobb oldali laza illesztés

Egyező sorok

Minden sor kijelölése

Amikor a 2. vagy a 3. lehetőséget választja, a kapcsolatvonalon megjelenik egy nyíl. Ez a nyíl a kapcsolat azon oldalára mutat, amely csak az egyező sorokat mutatja.

Az illesztés módosítása a Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

  Az Access menüszalagjának képe

  Megjelenik a Kapcsolatok dokumentumlap.

  Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok dokumentumlapot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Mégse gombra.

 4. A Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Minden kapcsolat elemre.

  A Tervezés lap Kapcsolatok csoportja a menüszalagon

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Fontos tudni, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

  A Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetről további információk találhatók az Útmutató a navigációs ablakhoz című témakörben.

 5. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot megjelenítő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 6. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

  vagy

  A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Kapcsolatok szerkesztése gombra.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 7. Kattintson az Illesztés típusa gombra.

 8. Az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson egy választási lehetőségre, majd az OK gombra.

  Az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanel

 9. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

A hivatkozási integritás megőrzése

A hivatkozási integritás célja, hogy megakadályozza az árvarekordok létrejöttét, és szinkronban tartsa a hivatkozásokat, hogy ne keletkezhessenek nem létező rekordokra hivatkozó rekordok. A hivatkozási integritást úgy tudja megőrizni, hogy engedélyezi egy táblakapcsolat esetében. Miután engedélyezte, az Access megakadályoz minden olyan műveletet, amely ennél a táblakapcsolatnál veszélyeztetné a hivatkozási integritást. Ez azt jelenti, hogy az Access tiltani fogja a hivatkozás céljának frissítését, és az eltávolítását eredményező törléseket is. Ha azt szeretné, hogy az Access a hivatkozás mentén továbbítsa a frissítéseket és törléseket úgy, hogy az összes kapcsolódó tábla egybehangzóan változzon, A kaszkádolási beállítások megadása című részben találhat további információkat.

A hivatkozási integritás be- és kikapcsolása

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

  Az Access menüszalagjának képe

  Megjelenik a Kapcsolatok dokumentumlap.

  Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok dokumentumlapot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Mégse gombra.

 4. A Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Minden kapcsolat elemre.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Fontos tudni, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

  A Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetről további információ található az Útmutató a navigációs ablakhoz című témakörben.

 5. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 6. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

  vagy

  A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Kapcsolatok szerkesztése gombra.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 7. Jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet.

 8. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Miután engedélyezte a hivatkozási integritás megőrzését, a következő szabályok lépnek érvénybe:

 • A kapcsolódó tábla idegen kulcs mezőjébe nem lehet olyan értéket beírni, amely nem létezik az elsődleges tábla elsődlegeskulcs-mezőjében – ez árvarekordok létrejöttéhez vezetne.

 • Nem lehet az elsődleges táblából olyan rekordot törölni, amelyhez tartoznak rekordok egy kapcsolódó táblában. Nem törölheti például egy alkalmazott rekordját az Alkalmazottak táblából, ha ahhoz az alkalmazotthoz rendelések tartoznak a Rendelések táblában. Választhatja azonban azt a megoldást, hogy egy művelettel töröl egy elsődleges rekordot és az összes hozzá kapcsolódó rekordot, a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzet bejelölésével.

 • Nem lehet az elsődleges táblában elsődlegeskulcs-értéket módosítani, ha ez árvarekordokat eredményezne. Nem változtathatja meg például egy rendelés számát a Rendelések táblában, ha ahhoz a rendeléshez tételek tartoznak a Rendelés részletei táblában. Választhatja azonban azt a megoldást, hogy egy művelettel frissít egy elsődleges rekordot és az összes hozzá kapcsolódó rekordot, a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése jelölőnégyzet bejelölésével.

  Megjegyzések: Ha nehézségei adódnak a hivatkozási integritás engedélyezésével, vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy meg lehessen őrizni a hivatkozási integritást:

  • Az elsődleges tábla egyező mezőjének elsődleges kulcsnak vagy egyedi indexűnek kell lennie.

  • A közös mezőknek azonos adattípusúaknak kell lenniük. Az egyetlen kivétel a Számláló típusú mező – ez lehet kapcsolódó mezője egy olyan, Szám típusú mezőnek, amelynek a Mezőméret tulajdonsága Hosszú egész értékre van állítva.

  • Mindkét tábla ugyanahhoz az Access-adatbázishoz tartozik. A hivatkozási integritás megőrzését nem lehet csatolt táblákra engedélyezni. Ha azonban a forrástáblák Access-formátumúak, megnyithatja az őket tároló adatbázist, és abban engedélyezheti a hivatkozási integritás megőrzését.

A kaszkádolási beállítások megadása

Kerülhet olyan helyzetbe, amikor meg szeretné változtatni egy, a kapcsolat „egy” oldalán lévő értéket. Ilyen esetben szükséges, hogy az Access egyetlen művelet részeként automatikusan frissítse az érintett mezőket. Így a frissítés teljesen lezajlik, és az adatbázis nem marad inkonzisztens állapotban – úgy, hogy néhány sor frissült, míg mások nem. Az Access a probléma elkerülésére a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget nyújtja. Amikor engedélyezi a hivatkozási integritás megőrzését, és a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget választja, majd egy elsődleges kulcsot frissít, az Access automatikusan frissíti az elsődleges kulcsra hivatkozó összes mezőt.

Szükség lehet egy sor és minden hozzá kapcsolódó rekord törlésére is – például egy Szállító sor és a szállítóhoz kapcsolódó összes rendelés törlésére. Az ilyen esetekre nyújtja az Access a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése lehetőséget. Ha engedélyezi a hivatkozási integritást, és bejelöli a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzetet, az Access automatikusan törli az elsődleges kulcsra hivatkozó mezőket, amikor törli az elsődleges kulcsot tartalmazó rekordot.

A kaszkádolt frissítés és/vagy törlés be- vagy kikapcsolása

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

  Az Access menüszalagjának képe

  Megjelenik a Kapcsolatok dokumentumlap.

  Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok dokumentumlapot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Mégse gombra.

 4. A Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Minden kapcsolat elemre.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Vegye figyelembe, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpaneljén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

  A Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetről további információk találhatók az Útmutató a navigációs ablakhoz című témakörben.

 5. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 6. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

  vagy

  A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Kapcsolatok szerkesztése gombra.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 7. Jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet.

 8. Válassza a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése vagy a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése lehetőség valamelyikét, vagy mindkettőt.

 9. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Ha az elsődleges kulcs Számláló adattípus típusú mező, akkor a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése jelölőnégyzet bejelölésének nincs hatása, mert Számláló mező értéke nem módosítható.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat törlése

Táblakapcsolat törléséhez törölni kell a kapcsolatvonalat a Kapcsolatok dokumentumlapon. Vigye a kurzort pontosan a vonal fölé, majd rákattintással jelölje ki a vonalat. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve. Miután kijelölte a kapcsolatvonalat, nyomja le a DELETE billentyűt. Megjegyzendő, hogy amikor törli a kapcsolatot, egyúttal a kapcsolat esetleges hivatkozási integritási támogatását is eltávolítja. Ennek eredményeképpen az Access a továbbiakban nem fogja automatikusan megakadályozni az árvarekordok létrehozását a kapcsolat „több” oldalán.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának Kapcsolatok gombjára.

  Az Access menüszalagjának képe

  Megjelenik a Kapcsolatok dokumentumlap.

  Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok dokumentumlapot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Mégse gombra.

 4. A Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Minden kapcsolat elemre.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Vegye figyelembe, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpaneljén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

  A Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetről további információ található az Útmutató a navigációs ablakhoz című témakörben.

 5. Kattintson a törölni kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 6. Nyomja le a DELETE billentyűt.

  vagy

  Kattintson a jobb gombbal, majd kattintson a Törlés parancsra.

 7. Előfordulhat, hogy az Access megjeleníti a következő üzenetet: Biztosan véglegesen törölni szeretné a kijelölt kapcsolatot az adatbázisból? Ha megjelenik ez a megerősítést kérő üzenet, kattintson az Igen gombra.

Megjegyzés: Ha a táblakapcsolatban használt táblák bármelyike használatban van – egy másik személy vagy folyamat, esetleg egy nyitott adatbázis-objektum, például űrlap használja –, nem tudja törölni a kapcsolatot. Mielőtt megpróbálná törölni a kapcsolatot, be kell zárni a nyitott objektumokat, amelyek ezeket a táblákat használják.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×