Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Kapcsolatok alkalmazásával két különböző tábla adatait egyesítheti egymással. Egy kapcsolat a két tábla megfelelő adatokat tartalmazó egy-egy mezőjéből áll. Tegyük fel például, hogy a Termékek és a RendelésRészletei táblában is van egy Termékkód mező. A RendelésRészletei táblában minden rekordban van egy Termékkód mező, amely megfelel a Termékek tábla azonos Termékkód mezővel rendelkező rekordjának.

Amikor lekérdezésben használja a táblákat, az Access a kapcsolat alapján állapítja meg, hogy a táblák mely rekordjai tartoznak össze. Kapcsolatok segítségével elejét veheti az adatok elveszítésének is, mert megakadályozhatja, hogy a törölt adatok szinkronizálása megszűnjön.

Ebben a témakörben lépésenkénti eljárásokat találhat a táblák közötti kapcsolatok létrehozására, szerkesztésére és törlésére. Megtudhatja, hogy miként őrizheti meg a hivatkozási integritást az árvarekordok létrejöttének elkerülésére, hogyan állíthatja be az illesztés típusát annak meghatározására, hogy egy kapcsolat egyes oldalain található rekordok közül melyek jelenjenek meg egy lekérdezés eredményében, és hogy a hivatkozások szinkronizáltságának megtartása érdekében hogyan állíthatja be a kaszkádolást.

Tartalom

Áttekintés

Táblakapcsolat létrehozása a Kapcsolatok ablakban

Táblakapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblában

Kapcsolat létrehozása vagy módosítása webes adatbázisokban

Kapcsolat szerkesztése

A hivatkozási integritás megőrzése

Táblakapcsolat törlése

Áttekintés

Egy normál Access adatbázisban az alábbi módszerekkel hozhatók létre táblakapcsolatok:

 • Vegye fel a Kapcsolatok ablakban a kapcsolathoz kiválasztott táblákat, majd húzza a rájuk vonatkozó mezőt egyik táblából a másikba.

 • Húzzon egy mezőt a Mezőlista ablakból a tábla adatlapra.

Amikor kapcsolatot hoz létre két tábla között, a közös mezők nevének annak ellenére sem kell megegyeznie, hogy ez a legtöbbször így van. A mezők adattípusának azonban azonosnak kell lennie. Ha az elsődlegeskulcs-mező Számláló típusú, az idegenkulcs-mező lehet egy Szám típusú mező, amennyiben a két mező Mezőméret tulajdonsága megegyezik. A Számláló és a Szám mezőt például abban az esetben kapcsolhatja össze, ha mindkettőnek Hosszú egész a Mezőméret tulajdonsága. Ha a közös mezők Szám típusúak, a Mezőméret tulajdonságuk beállításának is meg kell egyeznie.

Webes adatbázisok kapcsolata

Fontos : A Kapcsolatok ablak webes adatbázisoknál nem érhető el.

Webes adatbázisokban a Keresés és kapcsolat varázslóval hozhat létre kapcsolatokat. A táblák egyikébe felvesz egy mezőt, majd az új mező megkeresi és beolvassa az értékeit egy meglévő táblából.

Ha egy webes adatbázisban módosítani szeretne egy kapcsolatot, kijelöli a kapcsolódó mezőt, majd a kapcsolat módosításához ismét futtatja a Keresés varázslót.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat létrehozása a Kapcsolatok ablakban

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjának Kapcsolatok gombjára.

 2. Ha még nem definiált kapcsolatot, a Tábla megjelenítése párbeszédpanel automatikusan megjelenik. Ha nem jelenne meg, a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Tábla megjelenítése gombra.

  A Tábla megjelenítése párbeszédpanel megjeleníti az adatbázis összes tábláját és lekérdezését. Ha csak a táblákat szeretné látni, kattintson a Táblák fülre. Ha csak a lekérdezéseket szeretné látni, kattintson a Lekérdezések fülre. Mindkettő megjelenítéséhez kattintson a Mindkettő fülre.

 3. Jelöljön ki egy vagy több táblát vagy lekérdezést, és kattintson a Hozzáadás gombra. Ha már nem szeretne több táblát és lekérdezést adni a Kapcsolatok dokumentumlaphoz, kattintson a Bezárás gombra.

 4. Húzzon át egy mezőt (tipikusan az elsődlegeskulcs-mezőt) az egyik tábláról a másik tábla közös mezőjére (az idegen kulcs mezőjére). Ha több mezőt szeretne áthúzni, előbb a CTRL billentyűt lenyomva tartva sorban jelölje ki őket.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

  Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel

 5. Győződjön meg arról, hogy azoknak a mezőknek a neve látható, amelyek közösek a két táblában. Ha valamelyik mezőnév helytelen, kattintson rá, és jelölje ki a megfelelő mezőnevet a listából.

  Ahhoz, hogy megőrizze a kapcsolat hivatkozási integritását, jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet. A hivatkozási integritásról további információk a Hivatkozási integritás megőrzése című témakörben találhatók.

 6. Kattintson a Létrehozás gombra.

  Az Access berajzol egy kapcsolatvonalat a két tábla közé. Ha bejelölte a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet, a két vonal vége vastagabb. Szintén a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzet bejelölése esetén, az 1 szám megjelenik a kapcsolatvonal egyik végén, és a végtelen szimbólum () a vonal másik, vastagabbik végén, ahogy az alábbi ábrán is látható:

Mező áthúzása egy táblából egy másik tábla neki megfelelő mezőjére

Megjegyzések: 

 • Egy az egyhez kapcsolat létrehozása    Mind a főbb mezőit (általában az elsődleges kulcs és idegen kulcs-mezők) kell egyedi indexűnek. Ez azt jelenti, hogy ezeket a mezőket az indexelt tulajdonság az Igen (Nem lehet azonos)kell-e beállítva. Ha két mező egyedi index, az Access létrehoz egy az egyhez kapcsolat.

 • Egy-a-többhöz kapcsolat létrehozása    A mező a kapcsolat egy oldalán (Ez általában az elsődleges kulcs) egyedi index kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy ezt a mezőt az indexelt tulajdonság az Igen (Nem lehet azonos)kell-e beállítva. A mező a több oldalon célszerű nem egyedi indexűnek. Index lehetnek, de ismétlődések lehetővé kell tennie. Ez azt jelenti, hogy ezt a mezőt az indexelt tulajdonság nincs vagy az Igen (lehet azonos)kell-e beállítva. Ha egy mező egyedi index, és a másik pedig nem, az Access létrehoz egy a többhöz kapcsolat.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblában

Az Access alkalmazásban úgy adhat mezőt egy Adatlap nézetben megnyitott táblához, hogy áthúzza a Mezőlista ablaktáblából. A Mezőlista ablaktábla a kapcsolódó táblákban és az adatbázis más tábláiban található mezőket mutatja.

Ha egy „másik” (nem kapcsolódó) táblából húz át egy mezőt, és így hajtja végre a Keresés varázsló lépéseit, automatikusan egy-a-többhöz kapcsolat jön létre a Mezőlista ablaktáblában lévő tábla és a között a tábla között, amelyikre a mezőt húzta. Ez az Access által létrehozott kapcsolat alapértelmezés szerint nem őrzi meg a hivatkozási integritást. A hivatkozási integritás megőrzéséhez szerkesztenie kell a kapcsolatot. További információt a Táblakapcsolat szerkesztése című szakaszban talál.

Tábla megnyitása Adatlap nézetben

 • A navigációs ablakban kattintson duplán a táblára.

A Mezőlista ablaktábla megnyitása

 • Nyomja le az ALT+F8 billentyűkombinációt. Megnyílik a Mezőlista ablaktábla.

  Mezőlista ablaktábla

A Mezőlista ablaktábla felsorolja az adatbázis összes tábláját, kategóriákba csoportosítva. Ha Adatlap nézetben dolgozik egy táblával, az Access két kategóriában jeleníti meg a mezőket a Mezőlista ablaktáblában: a Kapcsolódó táblákban rendelkezésre álló mezők és a Más táblákban rendelkezésre álló mezők kategóriában. Az első kategóriában azok a táblák találhatók, amelyek kapcsolatban vannak az éppen használt táblával. A második kategória azokat a táblákat jeleníti meg, amelyek nincsenek kapcsolatban a táblával.

A Mezőlista ablaktáblában ha a tábla neve melletti pluszjelre (+) kattint, láthatóvá válik a táblában elérhető mezők listája. Ha egy mezőt hozzá kíván adni a táblához, kattintással és húzással vigye át a kívánt mezőt a Mezőlista munkaablakból az Adatlap nézetben látható táblába.

Mező hozzáadása és kapcsolat létrehozása a Mezőlista ablaktáblából

 1. A tábla Adatlap nézetében nyomja le az ALT+F8 billentyűkombinációt. Megnyílik a Mezőlista ablaktábla.

 2. A Más táblákban rendelkezésre álló mezők területen kattintson a kívánt tábla neve melletti pluszjelre (+) a tábla mezőlistájának megjelenítéséhez.

 3. Húzza át a kívánt mezőt a Mezőlista ablaktábláról az Adatlap nézetben megnyitott táblába.

 4. Ha megjelenik a kurzorvonal, engedje el a mezőt a kívánt helyen.

  Elindul a Keresés varázsló.

 5. Kövesse a Keresés varázsló utasításait.

  A mező megjelenik az Adatlap nézetben látható táblában.

Ha egy „másik” (nem kapcsolódó) táblából húz át egy mezőt, és így hajtja végre a Keresés varázslót, automatikusan létrejön egy egy a többhöz kapcsolat a Mezőlista ablaktáblában lévő tábla és a között a tábla között, amelyikre a mezőt húzta. Ez az Access által létrehozott kapcsolat alapértelmezés szerint nem őrzi meg a hivatkozási integritást. A hivatkozási integritás megőrzéséhez szerkeszteni kell a kapcsolatot. További információt a Táblakapcsolat szerkesztése című szakaszban találhat.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolat létrehozása vagy módosítása webes adatbázisokban

Webes adatbázisokban a Kapcsolat varázslóval hozható létre kapcsolat. A Kapcsolatok ablak webes adatbázisoknál nem érhető el. Az egyik táblában lévő mezőt a másik tábla kapcsolódó mezője értékeinek forrásaként használhatja.

Megjegyzés : Az értékek forrásaként használt mezőnek már léteznie kell, mielőtt a Keresés varázslót használja.

Kapcsolat létrehozása a Keresés varázslóval

 1. Nyissa meg azt a táblát, amely másik táblából kapja az értékeit.

 2. Az utolsó mező jobb oldalán kattintson aHozzáadás, majd a Keresés és kapcsolat lehetőséget.

  A Keresés elem megjelenítéséhez valószínűleg vízszintesen kell görgetnie.

 3. A Keresés varázsló első képernyőjén jelölje be a Szeretném, ha a keresőmező egy másik táblából olvasná be az értékeket választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. Jelölje ki a forrásértékeket tartalmazó táblát, és kattintson a Tovább gombra.

 5. Az Elérhető mezők listában kattintson duplán a forrásértékeket tartalmazó mezőre, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. Szükség esetén adja meg a keresési mező rendezési sorrendjét. Kattintson a Tovább gombra.

 7. Szükség esetén módosítsa a keresési mező szélességét. Kattintson a Tovább gombra.

 8. Nevezze el az új mezőt. Ha azt szeretné, hogy a két tábla értékei mindig egyezzenek, jelölje be az Adatintegritás engedélyezése jelölőnégyzetet, majd válasszon az alábbi beállítások közül:

  • Kaszkádolt törlés – ez a beállítás azt jelenti, hogy egy rekord adott táblában való törlésekor a másik tábla megfelelő rekordjai is törlődnek.

  • Törlés korlátozása – ez a beállítás azt jelenti, hogy ha egy olyan rekordot próbál törölni az egyik táblában, amelynek van megfelelője egy másik táblában, akkor ez a törlési művelet nem hajtható végre.

   Megjegyzés :  Ne válassza a Több érték engedélyezése lehetőséget a Keresés varázslóban, ha a varázslót kapcsolat létrehozására használja.

Kapcsolat módosítása webes adatbázisban

 1. Nyissa meg azt a táblát, amely másik táblából kapja az értékeit.

 2. Jelölje ki azt a mezőt, amely másik táblából kapja az értékeit.

 3. A Mezők lap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Keresések módosítása parancsra.

 4. A varázsló lépéseit követve végezze el a kívánt módosításokat. Az alábbiakat módosíthatja:

  • az értékek forrásául szolgáló mezőt

  • az értékek sorrendjét

  • a mezőszélességet, és hogy a kulcsoszlop rejtve legyen-e

  • a keresőmező címkéjét

  • az adatintegritás engedélyezésének beállítását

  • az adatintegritás engedélyezésekor a törlések kaszkádolására vagy korlátozására vonatkozó beállítást

Vissza a lap tetejére

Kapcsolat szerkesztése

Ha egy kapcsolatot módosítani szeretne, jelölje ki a Kapcsolat ablakban, majd szerkessze azt.

 1. Vigye a kurzort pontosan a kapcsolatvonal fölé, majd rákattintással jelölje ki a vonalat.

  A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 2. Kattintson duplán a kijelölt kapcsolatvonalra.

  vagy

  Kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Kapcsolatok szerkesztése gombjára.

Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel megnyitása

 1. Az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

  Megjelenik a Kapcsolatok ablak.

  Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok ablakot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Mégse gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Fontos tudni, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

 3. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 4. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

  – vagy –

  Kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Kapcsolatok szerkesztése gombjára.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

  Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel

 5. Változtassa meg, amit szeretne, majd kattintson az OK gombra.

  A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanellel megváltoztathatja a táblák közötti kapcsolatokat. Konkrétan: megváltoztathatja a kapcsolat két oldalán lévő táblákat, lekérdezéseket és mezőket. Beállíthatja az illesztés típusát is, illetve megőrizheti a hivatkozási integritást, és kaszkádolási beállítást is választhat. Az illesztés típusáról és beállításáról további információkat Az illesztés típusának beállítása című szakaszban találhat. A hivatkozási integritás megőrzésének mikéntjéről és a kaszkádolási lehetőségekről további információkat a Hivatkozási integritás megőrzése című témakörben találhat.

Az illesztés típusának beállítása

Táblakapcsolat definiálásakor a kapcsolat jellemzői információkkal szolgálnak a lekérdezéstervekhez. Ha például meghatároz egy kapcsolatot két tábla között, majd a két táblát alkalmazó lekérdezést hoz létre, a kapcsolatban megadott mezők alapján az Access automatikusan kiválasztja az alapértelmezett egyező mezőket. A lekérdezésben felülbírálhatja ezeket a kezdeti, alapértelmezett értékeket, de a kapcsolatban megadott értékek gyakran helyesnek bizonyulnak. Mivel a legegyszerűbb adatbázisoktól eltekintve gyakran fog több táblában lévő adatokat egyeztetni és összeállítani, időtakarékosnak és hatékonynak bizonyulhat a kapcsolatok létrehozásával beállítani az alapértelmezett értékeket.

A több táblás lekérdezések úgy egyesítik több tábla adatait, hogy egyeztetik a közös mezőkben lévő értékeket. Illesztésnek nevezik azt a műveletet, amely az egyeztetést és az egyesítést végzi. Tegyük fel például, hogy vevők rendeléseit szeretné megjeleníteni. Létrehoz egy lekérdezést, amely a Vevők és a Rendelések táblát illeszti a Vevőkód mező alapján. A lekérdezés eredménye csak azoknak a soroknak a vevő- és rendelésinformációit tartalmazza, amelyeknek megtalálta a megfelelőjét.

A kapcsolatoknál beállítható egyik érték az illesztés típusa. Az illesztés típusa mondja meg az Access alkalmazásnak, hogy mely rekordokat tartalmazzon a lekérdezés eredménye. Vegyünk például megint egy lekérdezést, amely a Vevők és a Rendelések táblát illeszti a Vevőkód közös mező alapján. Az illesztés alapértelmezett típusát (amelyet szoros illesztésnek hívnak) használva a lekérdezés csak azokat a Vevő és Rendelés sorokat adja vissza, amelyekben megegyezik a közös mezők (amelyeket illesztett mezőknek is hívnak) értéke.

Tegyük fel azonban, hogy minden Vevőt meg szeretne jeleníteni – még azokat is, akik idáig nem rendeltek. Ehhez meg kell változtatni az illesztés típusát szoros illesztésről bal oldali laza illesztésre. A bal oldali laza illesztés a kapcsolat bal oldalán lévő tábla minden sorát visszaadja, a jobb oldalán lévők közül pedig csak az egyezőeket. A jobb oldali laza illesztés a jobb oldal összes sorát visszaadja, a bal oldalon lévők közül pedig csak az egyezőeket.

Ebben az esetben a „bal” és a „jobb” szó a tábláknak a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelen látható helyzetére utal, és nem a Kapcsolatok ablakban lévő pozíciójukra.

Célszerű átgondolni, hogy a táblákat illesztő lekérdezés eredményét hogyan szeretné a leggyakrabban használni, és ennek megfelelően beállítani az illesztés típusát.

Az illesztés típusának beállítása

 1. A Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanelen kattintson az Illesztés típusa gombra.

  Megjelenik az Illesztés tulajdonságai párbeszédpanel.

 2. Kattintson a választásra, majd az OK gombra.

Az alábbi táblázat (a Vevők és a Rendelések tábla felhasználásával) az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen található három választási lehetőséget, az általuk használt illesztés típusát és azt mutatja, hogy a táblák minden sorát vagy csak az egyezőek adja-e vissza az alkalmazás.

Választás

Relációs illesztés

Bal oldali tábla

Jobb oldali tábla

1. Csak olyan sorok kerüljenek bele, amelyeknél az illesztett mezők mindkét táblában egyenlőek.

Szoros illesztés

Egyező sorok

Egyező sorok

2. „Rendelések” MINDEN rekordja és „Vevők” azon rekordjai, ahol az illesztett mezők azonosak.

Bal oldali laza illesztés

Minden sor kijelölése

Egyező sorok

3. „Vevők” MINDEN rekordja és „Rendelések” azon rekordjai, ahol az illesztett mezők azonosak.

Jobb oldali laza illesztés

Egyező sorok

Minden sor kijelölése

Amikor a 2. vagy a 3. lehetőséget választja, a kapcsolatvonalon megjelenik egy nyíl. Ez a nyíl a kapcsolat azon oldalára mutat, amely csak az egyező sorokat mutatja.

Az illesztés módosítása a Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen

 1. Az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

  Megjegyzés : Ha még nem definiált kapcsolatokat, és először nyitja meg a Kapcsolatok ablakot, megjelenik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel. Ha megjelenik a párbeszédpanel, kattintson a Mégse gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

 3. Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Vegye figyelembe, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpaneljén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

 4. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 5. Kattintson duplán a kapcsolat vonalára. Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 6. Kattintson az illesztés típusa.

 7. Az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson egy választási lehetőségre, majd az OK gombra.

  1. Az Illesztési tulajdonságok párbeszédpanel

 8. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

A hivatkozási integritás megőrzése

A hivatkozási integritás célja, hogy megakadályozza az árvarekordok létrejöttét, amelyek nem létező rekordokra hivatkoznak. A hivatkozási integritást úgy őrizheti meg, hogy engedélyezi azt a táblakapcsolathoz. Miután engedélyezte, az Access megakadályoz minden olyan műveletet, amely az adott táblakapcsolaton veszélyeztetné a hivatkozási integritást. Ez azt jelenti, hogy az Access tiltani fogja a hivatkozás céljának frissítését, és az eltávolítását eredményező törléseket is. Ha azt szeretné, hogy az Access a hivatkozáson keresztül továbbítsa a frissítéseket és törléseket úgy, hogy az összes kapcsolódó tábla egységesen módosuljon, olvassa el A kaszkádolási beállítások megadása című szakaszt.

A hivatkozási integritás be- és kikapcsolása

 1. Az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Fontos tudni, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

 3. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 4. Kattintson duplán a kapcsolat vonalára. Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 5. Jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.

 6. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Ha engedélyezi a hivatkozási integritás megőrzését, a következő szabályok lépnek érvénybe:

 • A kapcsolódó tábla idegen kulcs mezőjébe nem lehet olyan értéket beírni, amely nem létezik az elsődleges tábla elsődlegeskulcs-mezőjében – ez árvarekordok létrejöttéhez vezetne.

 • Nem lehet az elsődleges táblából olyan rekordot törölni, amelyhez tartoznak rekordok egy kapcsolódó táblában. Nem törölheti például egy alkalmazott rekordját az Alkalmazottak táblából, ha ahhoz az alkalmazotthoz rendelések tartoznak a Rendelések táblában. Választhatja azonban azt a megoldást, hogy egy művelettel töröl egy elsődleges rekordot és az összes hozzá kapcsolódó rekordot, a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzet bejelölésével.

 • Nem lehet az elsődleges táblában elsődlegeskulcs-értéket módosítani, ha ez árvarekordokat eredményezne. Nem változtathatja meg például egy rendelés számát a Rendelések táblában, ha ahhoz a rendeléshez tételek tartoznak a Rendelés részletei táblában. Választhatja azonban azt a megoldást, hogy egy művelettel frissít egy elsődleges rekordot és az összes hozzá kapcsolódó rekordot, a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése jelölőnégyzet bejelölésével.

  Megjegyzések: Ha nehézségei adódnak a hivatkozási integritás engedélyezésével, vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy meg lehessen őrizni a hivatkozási integritást:

  • Az elsődleges tábla egyező mezőjének elsődleges kulcsnak vagy egyedi indexűnek kell lennie.

  • A közös mezőknek azonos adattípusúaknak kell lenniük. Az egyetlen kivétel a Számláló típusú mező – ez lehet kapcsolódó mezője egy olyan, Szám típusú mezőnek, amelynek a Mezőméret tulajdonsága Hosszú egész értékre van állítva.

  • Mindkét tábla ugyanahhoz az Access-adatbázishoz tartozik. A hivatkozási integritás megőrzését nem lehet csatolt táblákra engedélyezni. Ha azonban a forrástáblák Access-formátumúak, megnyithatja az őket tároló adatbázist, és abban engedélyezheti a hivatkozási integritás megőrzését.

A kaszkádolási beállítások megadása

Kerülhet olyan helyzetbe, amikor meg szeretné változtatni egy, a kapcsolat „egy” oldalán lévő értéket. Ilyen esetben szükséges, hogy az Access egyetlen művelet részeként automatikusan frissítse az érintett mezőket. Így a frissítés teljesen lezajlik, és az adatbázis nem marad inkonzisztens állapotban – úgy, hogy néhány sor frissült, míg mások nem. Az Access a probléma elkerülésére a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget nyújtja. Amikor engedélyezi a hivatkozási integritás megőrzését, és a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget választja, majd egy elsődleges kulcsot frissít, az Access automatikusan frissíti az elsődleges kulcsra hivatkozó összes mezőt.

Szükség lehet egy sor és minden hozzá kapcsolódó rekord törlésére is – például egy Szállító sor és a szállítóhoz kapcsolódó összes rendelés törlésére. Az ilyen esetekre nyújtja az Access a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése lehetőséget. Ha engedélyezi a hivatkozási integritást, és bejelöli a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzetet, az Access automatikusan törli az elsődleges kulcsra hivatkozó mezőket, amikor törli az elsődleges kulcsot tartalmazó rekordot.

A kaszkádolt frissítés és/vagy törlés be- vagy kikapcsolása

 1. Az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Fontos tudni, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

 3. Kattintson a módosítani kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 4. Kattintson duplán a kapcsolatvonalra.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 5. Jelölje be a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzetet.

 6. Válassza a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése vagy a Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése lehetőség valamelyikét, vagy mindkettőt.

 7. Igény szerint végezze el az esetleges további módosításokat a kapcsolaton, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés : Ha az elsődleges kulcs Számláló típusú mező, akkor a Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése jelölőnégyzet bejelölésének nincs hatása, mert Számláló mező értéke nem módosítható.

Vissza a lap tetejére

Táblakapcsolat törlése

Fontos : Amikor töröl egy kapcsolatot, egyúttal a kapcsolat esetleges hivatkozási integritási támogatását is eltávolítja. Ezért az Access a továbbiakban nem fogja automatikusan megakadályozni az árvarekordok létrehozását a kapcsolat „több” oldalán.

A táblakapcsolat törléséhez törölnie kell a kapcsolatvonalat a Kapcsolatok ablakban. Vigye a kurzort a vonal fölé, majd kattintással jelölje ki a vonalat. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve. Miután kijelölte a kapcsolatvonalat, nyomja le a DELETE billentyűt.

 1. Az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 2. Kattintson a Tervezés lap Kapcsolatok csoportjának Minden kapcsolat gombjára.

  Minden olyan tábla látható, amelynek van kapcsolata, fel van tüntetve a kapcsolatvonal is. Fontos tudni, hogy a rejtett táblák (azok a táblák, amelyeknek a Tábla tulajdonságai párbeszédpanelén be van jelölve a Rejtett jelölőnégyzet) és kapcsolataik nem jelennek meg, hacsak be nem jelöli a Rejtett objektumok megjelenítése jelölőnégyzetet a Navigációs beállítások párbeszédpanelen.

 3. Kattintson a törölni kívánt kapcsolatot jelölő vonalra. A kapcsolatvonal vastagabban jelenik meg, ha ki van jelölve.

 4. Nyomja le a DELETE billentyűt.

 5. Előfordulhat, hogy az Access megjeleníti a következő üzenetet: Biztosan véglegesen törölni szeretné a kijelölt kapcsolatot az adatbázisból? Ha megjelenik ez a megerősítést kérő üzenet, kattintson az Igen gombra.

Megjegyzés : Ha a táblakapcsolatban használt táblák bármelyike használatban van – egy másik személy vagy folyamat, esetleg egy nyitott adatbázis-objektum, például űrlap használja –, nem tudja törölni a kapcsolatot. Mielőtt megpróbálná törölni a kapcsolatot, be kell zárni a nyitott objektumokat, amelyek ezeket a táblákat használják.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×