Külső lista készítése egy SQL Azure-táblából az Üzleti kapcsolatszolgáltatások és a Biztonságos tár segítségével

Külső lista készítése egy SQL Azure-táblából az Üzleti kapcsolatszolgáltatások és a Biztonságos tár segítségével

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A SharePoint Online rendszergazdájaként a SharePoint Online szolgáltatásaival elérheti a Microsoft SQL Azure-adatbázisok adatait. Mivel az SQL Azure egy felhőalapú relációs adatbázis-technológia, a kapcsolat teljes egészében a felhőben zajlik. A jelen cikk bemutatja, hogy hogyan használhatja a SharePoint-technológiákat arra, hogy adatokhoz férjen hozzá az SQL Azure-adatbázisokban, méghozzá anélkül, hogy programkódot kellene írnia.

Ahhoz, hogy használhassa az SQL Azure-adatbázisokban lévő adatokat, létre kell hoznia egy külső listát az Üzleti kapcsolatszolgáltatások és a Biztonságos tár segítségével. Ezek közül az előbbi a SharePoint rendszert külső adatokhoz csatlakoztatja, míg az utóbbi lehetővé teszi az adatok eléréséhez szükséges felhasználói hitelesítést. Külső lista használatával megjelenítheti egy SQL Azure-tábla tartalmát a SharePoint Online-ban. A felhasználók olvashatják, szerkeszthetik és frissíthetik az adatokat, közvetlenül a SharePoint Online-ból.

Külső adatok használata az üzleti Kapcsolatszolgáltatások használatával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a külső adatok – bevezetéscímű témakört.

Az SQL Azure-adatbázisokhoz felhőalapú relációs adatbázisokat technológiával az SQL Server által létrehozott. Megtudhatja, hogy miként veheti használatba az adatbázisok, lásd: Bevezetés a Microsoft Azure SQL adatbázis használata a Microsoft Azure Platform Kezelőportálja

A témakör tartalma

A folyamat lépéseinek áttekintése

Hogyan az üzleti Kapcsolatszolgáltatások és a biztonságos tár együttes használata

Lépés: 1: Az üzleti Kapcsolatszolgáltatások metaadat-tároló engedélyeinek beállítása

Lépés: 2: Létrehozása a biztonságos tár hitelesítő adatok hozzárendelése

A biztonságos tár célalkalmazás létrehozása

A célalkalmazás hitelesítő adatainak tárolása

3 lépés: A külső tartalomtípus létrehozása

Lépés: 4: A külső lista létrehozása

Külső lista létrehozása a SharePoint Online szolgáltatással

Külső lista létrehozása a SharePoint Designer 2010 alkalmazással

5 lépés: Az engedélyek megadása a külső Tartalomtípus kezelése

A folyamat lépéseinek áttekintése

Ha létre szeretne hozni egy olyan külső listát, amely lehetővé teszi az SQL Azure-beli adatok elérését, el kell végeznie néhány különálló lépést.

Az alábbi táblázatban áttekintheti a lépéseket és az azokhoz szükséges szoftvert.

Teendő:

Eszköz:

1. lépés: Engedélyek beállítása az üzleti kapcsolatszolgáltatási metaadattáron

SharePoint felügyeleti központ (SharePoint Online)

2. lépés: Biztonságos táron alapuló megfeleltetés létrehozása

SharePoint felügyeleti központ (SharePoint Online)

3. lépés: Külső tartalomtípus létrehozása

SharePoint Designer 2010 vagy Visual Studio

4. lépés: Külső lista létrehozása

SharePoint felügyeleti központ (SharePoint Online)

5. lépés: Engedélyek megadása a külső tartalomtípus kezeléséhez

SharePoint felügyeleti központ (SharePoint Online)

Vissza a lap tetejére

Az Üzleti kapcsolatszolgáltatások és a Biztonságos tár együttes használata

Az Üzleti kapcsolatszolgáltatások külső adattárban lévő adatokhoz csatlakozik. Segítségével megjelenítheti az adatokat egy külső listában, és tárolhatja őket máshol. Az Üzleti kapcsolatszolgáltatásokkal az alábbi kétféle erőforráshoz csatlakoztathatja a SharePoint-megoldásokat:

 • SQL Azure-adatbázis

 • WCF webszolgáltatás, amely végpontként szolgál egy másik típusú adattárhoz

A SharePoint Online szolgáltatásban az Üzleti kapcsolatszolgáltatások lehetővé teszik, hogy hozzáférjen egy külső adatforráshoz a Biztonságos tár segítségével. A Biztonságos tár a hitelesítő adatok titkosított példányait tárolja. Segítségével egy SharePoint Online-rendszergazda egy SharePoint-csoportot egy adott SQL Azure-fiókkal társíthat, amely hozzá tud férni a céladatbázishoz. Amikor egy SharePoint-felhasználó böngészi az adatokat a külső listában, a Biztonságos tár a társított SQL Azure-fiókot használja az adatok SQL-ből való lekéréséhez.

Hogy ez lehetséges legyen, egy SharePoint Online-rendszergazdának definiálnia kell egy külső tartalomtípust a SharePoint Designer vagy a Visual Studio eszközben. Ezután egy megfelelő engedélyekkel rendelkező személynek létre kell hoznia egy külső listát egy SharePoint Online-webhelyen a külső tartalomtípusra hivatkozva. A megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók megtekinthetik vagy frissíthetik a listát.

Megjegyzés: A SharePoint Online nem támogatja a. külső listák kapcsolat nélküli használatra

Ez az ábra bemutatja a különböző elemek közötti kapcsolatok előfordulását:

Az SQL Azure-ban egy felhasználó, a SharePoint Online és egy külső adatforrás közötti kapcsolatot bemutató diagram

Az alábbi lista bemutatja a kapcsolódási eljárás lépéseit. A listában minden egyes lépés egy számnak felel meg az előző diagramban.

 1. A felhasználó bejelentkezik a SharePoint Online szolgáltatásba, és megnyit egy külső listát. A SharePoint Online szolgáltatásban az Üzleti adatkapcsolat (BDC) szolgáltatás lekérdezi a lista külső tartalomtípusát a listát tartalmazó BDC metaadattárban. A lekérdezés a következő információkat kéri: hogyan érhető el a külső rendszer, mely műveletek támogatottak és milyen hitelesítő adatokat kell használni.

 2. A BDC szolgáltatás futtatásakor elküldi a kérést (SOAP HTTP-n keresztül) az SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF) szolgáltatás végpontjának.

 3. Az SQL Azure szolgáltatás egy SOAP-borítékban adja vissza az adatokat.

 4. A SharePoint Online-webhely megjeleníti a külső listát a felhasználó böngészőjében. A felhasználó ezután képes az adatforráson minden olyan konfigurált műveletet elvégezni, amelyre engedélye van.

Vissza a lap tetejére

1. lépés: Engedélyek beállítása az üzleti kapcsolatszolgáltatási metaadattáron

Ez a lépés végrehajtásához kövesse az engedélyek beállítása a SharePoint 2013 Üzleti kapcsolatszolgáltatások helyszíni megoldás az üzleti Kapcsolatszolgáltatások metaadat-tároló.

Amikor elvégezte az eljárás lépéseit, térjen vissza erre a lapra, és folytassa a következő lépéssel (2. lépés: Biztonságos tár létrehozása a hitelesítő adatok megfeleltetéséhez).

2. lépés: Biztonságos tár létrehozása a hitelesítő adatok megfeleltetéséhez

Amikor hitelesítőadat-megfeleltetést hoz létre a Biztonságos tárban, akkor általában több SharePoint-felhasználót egyetlen SQL Azure-fióknak feleltet meg. Használhat SharePoint-csoportot, de egyszerűen fel is sorolhatja a felhasználóneveket. Az SQL Azure-fiók megfelelő engedélyekkel rendelkezik a kívánt adatbázistábla eléréséhez. Az SQL Azure-beli céladatbázis Biztonsági tár célalkalmazásként (vagy egyszerűen csak célalkalmazásként) ismert.

Tipp: Győződjön meg arról, hogy készen áll az SQL Azure jogosultságokkal rendelkezik. A SharePoint-felhasználók és egy SQL Azure-fiók közötti hozzárendelés létrehozásakor kell megadnia a hitelesítő adatokat.

Biztonságos tár célalkalmazás létrehozása

Biztonságos tár célalkalmazás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Nyissa meg a SharePoint Online-beli SharePoint felügyeleti központot.

 2. Kattintson a biztonságos tár elemre.

 3. Kattintson a menüszalag Új gombjára annak a lapnak a megnyitásához, ahol megadhatja a célalkalmazás beállításait.

 4. A Célalkalmazás beállításai szakaszban tegye a következőket:

  • Adjon meg egy egyedi azonosítót a Célalkalmazás azonosítója mezőben. Ez az azonosító felelteti meg a külső tartalomtípust a felhasználók hitelesítéséhez szükséges adatoknak. A célalkalmazás létrehozása után az azonosító nem módosítható.

  • A Megjelenítendő név mezőben adjon egy könnyen megjegyezhető nevet a célalkalmazásnak.

  • Az E-mail kapcsolat mezőben adjon meg egy e-mail címet, amelyre mások elküldhetik a célalkalmazással (külső adatrendszerrel) kapcsolatos kérdéseiket.

  • A Célalkalmazás típusacsoportban győződjön meg arról, hogy az értéke Csoport korlátozott. Csoport korlátozott azt jelenti, hogy a biztonságos tár kapcsolódó SharePoint-felhasználók egy csoportja egy egyetlen, külső adatok fiókot, amely működhet más nevében megfeleltetés tartalmaz. Ezeken kívül alkalmazás csoport korlátozott típus a megadott külső adatrendszerrel korlátozva.

 5. A Hitelesítőadat-mezők csoportban adja meg azokat a mezőneveket, amelyeket használni szeretne a külső adatrendszer felhasználóneveként és jelszavaként. A Biztonságos tár alapértelmezés szerint a Windows-felhasználónév és a Windows-jelszó értéket használja. Azt javasoljuk, hogy fogadja el ezeket az értékeket. Az alkalmazás létrehozása után ezek a mezőtípusok nem szerkeszthetők.

  A Hitelesítőadat-mezők szakasz a Biztonságos tár célalkalmazás tulajdonságlapján. Ezekkel a mezőkkel megadhatja a cél bejelentkezési hitelesítő adatait

 6. A Célalkalmazások rendszergazdái szakaszban lévő Célalkalmazások rendszergazdái mezőben adja meg a célalkalmazás szerkesztésére jogosult csoportnak a nevét vagy a felhasználók listáját. A csoportnév megkereséséhez használhatja a Microsoft Online Címtár-kiszolgálón való keresést is. Ezen a részen általában a SharePoint Online rendszergazdájának vagy a globális rendszergazdának a neve található.

 7. A lap Tagok szakaszának Tagok mezőjébe írja be a célalkalmazást használó csoport nevét. Ez általában egy csoport a Microsoft Online Címtár szolgáltatásból.

  Ha Ön globális rendszergazda, akkor lehetősége van csoportokat létrehozni a Microsoft Online Címtár szolgáltatásban az Office 365 felügyeleti központján keresztül.

 8. Kattintson az OK gombra a célalkalmazás létrehozásához és a Biztonságos tár szolgáltatás lapjára való visszatéréshez.

Célalkalmazás hitelesítő adatainak tárolása

A célalkalmazás létrehozását követően készen áll arra, hogy megadja a hitelesítő adatokat, melyeket a Biztonságos tár a külső adatok eléréséhez használ. A hitelesítő adatok megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. A SharePoint felügyeleti központban kattintson a biztonságos tár elemre.

 2. Kattintson az új célalkalmazás melletti nyílra, és válassza a Hitelesítő adatok beállítása lehetőséget.

 3. Az Adja meg a Biztonságos tár célalkalmazás (Csoport) hitelesítő adatait párbeszédpanelen írja be a fiókhoz tartozó felhasználónevet és jelszót. A fióknak hozzáféréssel kell rendelkeznie a céladatbázishoz. Az alábbi ábrán felhasználónévként a Windows-felhasználónév, jelszóként pedig a Windows-jelszó érték látható.

  Fontos: Tartsa ezeket az információkat biztonságos helyen. A rendszergazda nem tudja lekérni a hitelesítő adatokat a beállítás után.

  A Hitelesítőadat-mezők párbeszédpanel, melyet a Biztonságos tár célalkalmazás létrehozásakor használ. A képen a Windows-felhasználónév és a Windows-jelszó alapértelmezett érték látható.

Vissza a lap tetejére

3. lépés: Külső tartalomtípus létrehozása

Egy külső tartalom típusa (külső Tartalomtípus) hozhat létre, a Microsoft Visual Studio segítségével, illetve a Microsoft SharePoint Designer 2010 használatával. Ez az eljárás ismerteti a SharePoint Designer 2010 alkalmazásban a külső Tartalomtípus létrehozásához. Microsoft SharePoint Designer 2010, a a Microsoft Download Center webhelyről ingyenesen letölthető érhető el.

Ennek a feladatnak a végrehajtásához SharePoint Online-rendszergazdának vagy globális rendszergazdának kell lennie.

Kövesse az alábbi lépéseket külső tartalomtípus létrehozásához:

 1. Indítsa el a Microsoft SharePoint Designert.

 2. A Webhely megnyitása gombra kattintva nyissa meg a SharePoint online-ban, a legfelső szintű webhelycsoport a csoportwebhely. A legfelső szintű webhelycsoport URL-CÍMÉT a minta URL-cím fog hasonlítani: https://tailspintoys.sharepoint.com. A SharePoint Online jelenhet meg egy érvényes hitelesítő adatok kérése.

  Megjegyzések: 

  • Ha a SharePoint arra kéri, hogy adjon hozzá egy új felhasználót, győződjön meg arról, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkező fiókot használ. A felhasználói fióknak engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az Üzleti kapcsolatszolgáltatásokra vonatkozó módosításokat végezzen és teszteljen a SharePoint Online-webhelyen. Ezeket a lépéseket jellemzően a SharePoint Online-rendszergazda vagy a globális rendszergazda hajtja végre.

  • Ha más felhasználói fiókra szeretne váltani, kattintson az Új felhasználó hozzáadása elemre, kattintson a Személyes vagy Szervezeti lehetőségre, majd jelentkezzen be a webhelyre SharePoint Online-rendszergazdaként vagy globális rendszergazdaként, és használja a Bejelentkezés lehetőséget.

 3. Ha a webhely megnyílt, az ablak bal oldalán megjelenő Webhelyobjektumok listában kattintson a Külső tartalomtípusok elemre.

 4. Válassza a Külső tartalomtípusok lapot, majd a menüszalagon kattintson a Külső tartalomtípus gombra a létrehozási folyamat indításához.

 5. A lap Külső tartalomtípus adatainak megtekintése szakaszában módosítsa a Név és Megjelenítendő név értéket. Győződjön meg arról, hogy a Név leíró jellegű. A Megjelenítendő név a külső tartalomtípus felhasználóbarát neve.

 6. Jelölje ki a hivatkozást, Ide kattintva végezhető el a külső adatforrások feltárása, valamint definiálhatók a műveletek hivatkozásra a Művelettervező lap. A Külső tartalomtípus adatainak megtekintése panel az „Ide kattintva végezhető el a külső adatforrások feltárása, valamint definiálhatók a műveletek” hivatkozással, mellyel kapcsolat hozható létre az Üzleti kapcsolatszolgáltatásokkal

 7. Kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra a Külső adatforrás típusának kiválasztása párbeszédpanel megnyitásához.

 8. Válassza az SQL Server lehetőséget az SQL Azure-adatbázis eléréséhez.

  A Kapcsolat hozzáadása párbeszédpanel, ahol adatforrástípust választhat. Jelen esetben a típus az SQL Server, mellyel SQL Azure-adatbázishoz lehet csatlakozni.

  Megjegyzés: Nem használhat a SharePoint Online-nal helyszíni adatforrásokat, például .NET-típust, illetve helyszíni SQL Server-adatforrást sem.

 9. Az SQL Server lehetőség választásakor adja meg a következőket:

  • Adatbázis-kiszolgáló neve

  • Az adatbázis neve

  • Név

   Fontos: 

   • Az URL-címet használhatja a hozzáférést az adatbázishoz a teljesen minősített kiszolgáló nevét tartalmazza. Például ha az adatbázis https://aaapbj1mtc.database.windows.net keresztül érheti el a teljesen minősített kiszolgálónév aaapbj1mtc.database.windows.netis.

   • Ha magasabb szinten jelentkezik be, például a Microsoft Azure kezelőportálján, felfedezheti a teljes kiszolgálónevet. A portállap Előfizetések csoportjában kattintson az előfizetés nevére. Ezután a Teljes kiszolgálónév csoportban bontsa ki az előfizetést és a kiszolgálónevet. Az adatbázisok neve megjelenik minden egyes kiszolgálónév alatt.

   Az SQL Server-kapcsolati párbeszédpanel, ahol megadhatja az SQL Azure-adatbáziskiszolgáló nevét, illetve használhatja a Kapcsolódás megszemélyesített egyéni identitással lehetőséget a Biztonságos tár alkalmazás azonosítójának megadásához.

   Az SQL Server-kapcsolat párbeszédpanelen válassza a Kapcsolódás megszemélyesített egyéni identitással lehetőséget. Ezután írja be a Biztonságos tár alkalmazás azonosítója mezőbe annak az alkalmazásnak az azonosítóját, amely a céladatbázishoz szükséges hitelesítő adatokat tárolja. Végül kattintson az OK gombra.

 10. Ha a rendszer hitelesítő adatok megadását kéri a külső adatforrás eléréséhez, adja meg a helyes adatokat a Felhasználónév és a Jelszó mezőben. Ezután kattintson az OK gombra a csatlakozáshoz.

  Az Adatforrás-tallózó lapon megtekintheti az SQL Azure-adatbázisból elérhető táblák listáját. Ha látni szeretné az adott tábla lehetséges műveleteinek listáját, nyissa meg a tábla helyi menüjét.

  Itt választhat meghatározott lehetőségeket a tábla kezeléséhez, mint például az Új elemolvasási művelet vagy az Új frissítési művelet. Vagy választhatja az Összes művelet létrehozása lehetőséget is.

  Adatbázis a SharePoint Designerben. Ha jobb gombbal kattint a tábla nevére, akkor megjelenik egy menü, melyben létrehozandó műveleteket választhat.

 11. Kattintson az Összes művelet létrehozása lehetőségre a varázsló megnyitásához, majd kattintson a Tovább gombra.

  A varázsló Művelet tulajdonságai lapján látható Hibák és figyelmeztetések panelen olvassa el az esetleges problémák leírását. Fontos, hogy elhárítsa az itt megjelenő problémákat. Előfordulhat például, hogy ki kell választania egy mezőt, hogy megjelenjen egy külső elemválasztó vezérlőben. Egy ügyféltábla esetén ilyenkor választhatja az ügyfél nevét.

  Az Összes művelet párbeszédpanel, melyen látszik, hogy a Létrehozás, Elemolvasás, Frissítés, Törlés és Listaolvasás joghoz szükséges összes tulajdonság létrehozását választotta.

  Fontos:  A varázslóban megjelenhet egy figyelmeztetés, ha egyedi, kötelező mezők (például ügyfél-azonosító) találhatók a céltáblában. Ez rendben van így, ha a megadott mező kötelező és egyedi a táblában – például a tábla elsődleges kulcsa.

  Az Összes művelet párbeszédpanel a SharePoint Designerben. Ez a lap figyelmeztetéseket jelenít meg a lista kulcstulajdonságainak beállításaival kapcsolatban.

  Megjegyzés: Arról, hogy miként definiálhat szűrőket a külső tartalomtípusok további tudnivalókért lásd: Útmutató: szűrők megadása Külsőelem-választó Vezérlőkhö vezérlők .

 12. Kattintson a Befejezés gombra a konfigurált művelettulajdonságok elfogadásához. A műveletek a SharePoint Designerben külső tartalomtípussal végzett műveleteket tartalmazó listaként jelennek meg.

Ha végzett ezzel a lépéssel, akkor készen áll a külső forrás adatainak használatára szolgáló külső lista létrehozására.

4. lépés: Külső lista létrehozása

A külső listát létrehozhatja a SharePoint Designerrel, illetve alkalmazásként is hozzáadhat egy külső listát a SharePoint Online-csoportwebhelyen. Az alábbiakból megtudhatja, hogy hogyan hozhat létre külső listát SharePoint Online-csoportwebhellyel.

Külső lista létrehozása a SharePoint Online szolgáltatással

 1. Nyissa meg a SharePoint Online-csoportwebhely kezdőlapját.

 2. Kattintson a Beállítások Office 365-beállítások gombja > alkalmazás hozzáadása.

 3. Az Ön alkalmazásai lapon írja be a Külső lista szöveget a keresőmezőbe, és indítson keresést.

 4. Kattintson duplán a Külső lista csempére a Külső lista hozzáadása párbeszédpanel megnyitásához.

 5. Írja be a lista nevét a Név mezőbe.

 6. Írja be a használni kívánt nevet a Külső tartalomtípus mezőbe. Ez lehet például a SharePoint Designerrel létrehozott külső tartalomtípus neve. Az adatbázisikonra is kattinthat, ha tallózni szeretne a nevek között.

 7. Kattintson a Létrehozás gombra.

Vissza a lap tetejére

Külső lista létrehozása a SharePoint Designer 2010 alkalmazással

 1. A SharePoint Designer 2010 menüszalagján kattintson a Listák és űrlap létrehozása elemre.

  A SharePoint Designer megjeleníthet egy értesítést arról, hogy a listák és űrlapok létrehozásához menteni kell a külső tartalomtípust. Kattintson az Igen gombra a külső tartalomtípus mentéséhez.

  Az a lista létrehozása és űrlapok adatbázisnév ügyfelek párbeszédpanel, a Lista neve szövegmezőbe írja be a külső lista egy jellemző nevet. Például ha létrehozott egy külső Tartalomtípuson a "Felhasználók" adatbázis tábla, "KELJFELJANCSI ügyfelek" az használhatja a lista nevére.

 2. Válassza az Elemolvasási művelet elemet a műveletek listájából.

 3. Adja meg az SQL Azure-adatbázis nevét a Rendszerpéldány mezőben.

  A lista és űrlap létrehozására szolgáló párbeszédpanel külső listát létrehozó adatokkal és beállításokkal.

 4. Kattintson az OK gombra, majd a Mentés gombra a külső lista SharePoint Online-webhelyen való létrehozásához.

5. lépés: Engedélyek megadása a külső tartalomtípus kezeléséhez

A külső lista beállításának befejezéséhez engedélyeket kell adnia a listát használó személyeknek. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket.

 1. Nyissa meg a SharePoint felügyeleti központot, és kattintson az Üzleti kapcsolatszolgáltatások elemre.

 2. Válassza a BDC modellek és külső tartalomtípusok kezelése lehetőséget.

 3. Jelölje be a létrehozott külső tartalomtípus melletti jelölőnégyzetet, és kattintson az Objektumengedélyek beállítása gombra.

  Fontos:  A külső tartalomtípus kezelésének engedélyeit manuálisan kell hozzárendelnie egy SharePoint Online-rendszergazdához vagy globális rendszergazdához, az Objektumengedélyek beállítása paranccsal. Ha nem rendeli hozzá külön ezeket az engedélyeket, a rendszergazdák nem fogják tudni kezelni a külső tartalomtípust.

  A SharePoint Online felügyeleti központja az Üzleti kapcsolatszolgáltatások alatt. Látható a menüszalagon az Objektumengedélyek beállítása gomb.

 4. Az Objektumengedélyek beállítása párbeszédpanelen jelölje be a SharePoint Online-rendszergazda által igényelt összes engedély jelölőnégyzetét (Szerkesztés, Végrehajtás, Ügyféloldalon választható, Engedélyek beállítása).

  Megjegyzés:  Győződjön meg arról, hogy legalább egy felhasználó vagy csoport rendelkezik az Engedélyek beállítása engedéllyel. Ha senkihez nem társítja ezt az engedélyt, akkor előfordulhat, hogy nem lehet majd karbantartani az Üzleti kapcsolatszolgáltatásokkal létrehozott kapcsolatot.

  Objektumengedélyek beállítása párbeszédpanel a SharePoint Online szolgáltatásban. Ezzel a párbeszédpanellel állíthatja be a megadott külső tartalomtípus engedélyeit.

 5. Válassza az Engedélyek átvitele ezen külső tartalomtípus minden módszerére beállítást. Ez gondoskodik a meglévő engedélyek felülírásáról.

  Megjegyzés:  Ha hozzá szeretne adni egy olyan csoportot, amely tudja használni a külső listákat, akkor a csoportnak ki kell osztania a Végrehajtás engedélyt is. Ez lehetővé teszi a csoporthoz tartozó felhasználóknak, hogy lekérdezést futtassanak a külső forráson, és megtekintsék az eredményeket a SharePointban.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×