Képletek és függvények

Két dátum közötti különbség kiszámítása

Két dátum közötti különbség kiszámítása

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A DÁTUMTÓLIG függvény két dátum eltérésének kiszámítására használható. Először adjon meg egy kezdő dátumot az egyik cellában, és egy záró dátumot egy másikban. Ezután írjon be egy, az alábbihoz hasonló képletet.

Figyelmeztetés: Ha a Kezdő_dátum értéke nagyobb, mint a Záró_dátum értéke, az eredmény #SZÁM! lesz.

Eltérés (nap)

=DÁTUMTÓLIG(D9;E9;"d") – az eredmény: 856

Ebben a példában a kezdő dátum a D9 cellában, a záró dátum pedig az E9 cellában van. A képlet az F9 cellában található. A „d” a két dátum közötti napok számát adja eredményül.

Eltérés (hét)

=(DÁTUMTÓLIG(D13;E13;"d")/7) – az eredmény: 122,29

Ebben a példában a kezdő dátum a D13 cellában, a záró dátum pedig az E13 cellában van. A „d” a napok számát adja eredményül. A végén azonban a /7 osztót láthatja. Ez elosztja a napok számát 7-tel, mivel a hét 7 napból áll. Figyelje meg, hogy ennek az eredménynek is szám formátumúnak kell lennie. Nyomja le a CTRL+1 billentyűkombinációt. Ezután kattintson a Szám > Tizedesjegyek: 2 értékre.

Eltérés (hónap)

=DÁTUMTÓLIG(D5;E5;"m") – az eredmény: 28

Ebben a példában a kezdő dátum a D5 cellában, a záró dátum pedig az E5 cellában van. A képletben az „m” a két dátum közötti teljes hónapok számát adja eredményül.

Eltérés (év)

=DÁTUMTÓLIG(D2;E2;"y") – az eredmény: 2

Ebben a példában a kezdő dátum a D2 cellában, a záró dátum pedig az E2 cellában van. Az „y” a két dátum közötti teljes évek számát adja eredményül.

Életkor kiszámítása halmozott évek, hónapok és napok szerint

Kiszámíthatja valakinek az életkorát vagy a munkaviszonyának hosszát is. Az eredmény lehet például ehhez hasonló: 2 év, 4 hónap, 5 nap.

1. A DÁTUMTÓLIG függvény használható az évek teljes számának a kiszámítására.

=DÁTUMTÓLIG(D17;E17;"y") – az eredmény: 2

Ebben a példában a kezdő dátum a D17 cellában, a záró dátum pedig az E17 cellában van. A képletben az „y” a két dátum közötti teljes évek számát adja eredményül.

2. A DÁTUMTÓLIG függvényt az „ym” paraméterrel használva kiszámíthatja a hónapokat.

=DÁTUMTÓLIG(D17;E17;"ym") – az eredmény: 4

Egy másik cellában használja a DÁTUMTÓLIG függvényt az „ym” paraméterrel. Az „ym” paraméter az utolsó teljes év után fennmaradó hónapok számát adja meg.

3. Egy másik képlet használatával kiszámíthatja a napokat.

=DÁTUMTÓLIG(D17;E17;"md") – az eredmény: 5

Most meg kell határozni a fennmaradó napok számát. Ehhez a fenti példában egy másik típusú képletet használunk. Ez a képlet kivonja a záró hónap (2016.05.01) első napját az E17 cellában szereplő eredeti záró dátumból (2016.05.06). Ezt a következőképpen teszi: Először a DÁTUM függvény létrehozza a 2016.05.01 dátumot. Ezt az E17 cellában szereplő év, valamint az E17 cellában szereplő hónap segítségével teszi. Ezután az 1 szám az adott hónap első napját jelenti. A DÁTUM függvény eredménye 2016.05.01. Ezután ezt kivonjuk az E17 cellában lévő eredeti záró dátumból (2016.05.06). A 2016.05.06 dátumból kivonva a 2016.05.01 dátumot 5 napot kapunk eredményül.

Figyelmeztetés: A DÁTUMTÓLIG függvény „md” argumentumának használata nem ajánlott, mivel az helytelen eredményeket számíthat ki.

4. Nem kötelező: A három képletet egyesíthet egy képletbe.

=DÁTUMTÓLIG(D17;E17;"y")&" év; "&DÁTUMTÓLIG(D17;E17;"ym")&" hónap; "&DÁTUMTÓLIG(D17;E17;"md")&" nap" – az eredmény: 2 év, 4 hónap, 5 nap

Mindhárom számítás elhelyezhető egy cellában az alábbi példa szerint. Használjon &-jeleket, idézőjeleket és szöveget. Ez ugyan hosszabb képlet, de legalább mindent egy helyen tartalmaz. Tipp: Ha sortöréseket szeretne elhelyezni a képletben, használja az ALT+ENTER billentyűkombinációt. Így a képlet könnyebben olvasható lesz. Ha nem látja a teljes képletet, használja a CTRL+SHIFT+U billentyűkombinációt.

Példák letöltése

Az összes a jelen cikkben szereplő példák a példamunkafüzet töltheti le. Követheti, vagy hozzon létre saját képleteit.

Dátum számítási példák letöltése

Egyéb dátum- és időszámítások

A DÁTUMTÓLIG függvény a fent látható módon kiszámítja a kezdő és a záró dátum közti különbséget. A konkrét dátumok begépelése helyett azonban használhatja a MA() függvényt is a képletben. A MA() függvény használatakor az Excel a számítógép aktuális dátumát használja dátumként. Vegye figyelembe, hogy ennek következtében a dátum megváltozik, ha a fájlt egy későbbi napon nyitja meg újra.

=DÁTUMTÓLIG(MA();D28;"y") – az eredmény: 984

Figyelje meg, hogy a jelen szöveg írásának időpontjában a dátum 2016. október 6. volt.

A két dátum közötti munkanapok számának kiszámítására használhatja az ÖSSZ.MUNKANAP.INTL függvényt. Az eredményből kizárhatja a hétvégéket és az ünnepnapokat is.

Előzetes tennivalók: Döntse el, hogy ki szeretné-e hagyni az ünnepnapokat. Ha igen, írja be az ünnepnapok listáját a lap egy külön területére. Írjon minden ünnepnapot külön cellába. Ezután jelölje ki ezeket a cellákat, majd válassza a Képletek > Név megadása parancsot. Adja a tartománynak az Ünnepek nevet, és kattintson az OK gombra. Ezután hozza létre a képletet az alábbi lépésekkel.

1. Írja be a kezdő dátumot és a záró dátumot.

Kezdés dátuma a D53 cellában: 2016.01.01.; Befejezés dátuma az E53 cellában: 2016.12.31.

Ebben a példában a kezdő dátum a D53 cellában, a záró dátum pedig az E53 cellában van.

2. Egy másik cellába írjon be egy képletet ilyen formában:

=ÖSSZ.MUNKANAP.INTL(D53;E53;1) – az eredmény: 261

Írjon be egy képletet a példának megfelelően. A képletben az 1 a szombatokat és vasárnapokat hétvégi napoknak veszi, és kizárja az összegzésből.

Megjegyzés: Az Excel 2007 nem tartalmazza az ÖSSZ.MUNKANAP.INTL függvényt. Használhatja viszont helyette az ÖSSZ.MUNKANAP függvényt. A fenti példa az Excel 2007-ben ehhez hasonló lenne: =ÖSSZ.MUNKANAP(D53;E53). Az 1 nem használható, mivel az ÖSSZ.MUNKANAP függvény a szombatot és a vasárnapot hétvégi napnak tekinti.

3. Ha szükséges, módosítsa az 1-et.

Intellisense-lista a következő választható elemekkel: 2 - Vasárnap, hétfő; 3 - Hétfő, kedd stb.

Ha nem a szombat és a vasárnap a hétvége, válasszon másik számot az IntelliSense listából. A 2-t választva például a képlet a vasárnapot és a hétfőt veszi hétvégi napnak.

Excel 2007 használata esetén hagyja ki ezt a lépést. Az Excel 2007 ÖSSZ.MUNKANAP függvénye mindig azt feltételezi, hogy a hétvége a szombat és a vasárnap.

4. Írja be az ünnepeket tartalmazó tartomány nevét.

=ÖSSZ.MUNKANAP.INTL(D53;E53;1;Ünnepnapok) – az eredmény: 252

Ha a fenti „Előzetes tennivalók” című szakaszban nevezte el az ünnepeket tartalmazó tartományt, akkor írja azt a képlet végére az alábbiak szerint. Ha nincsenek ünnepek, a vessző és az Ünnepek rész elhagyható. Excel 2007 használata esetén a fenti példa így alakulna: =ÖSSZ.MUNKANAP(D53;E53;Ünnepek).

Tipp: Ha nem szeretné a hivatkozást egy ünnep tartomány neve, is beírhatja tartomány ehelyett D35:E:39például. Vagy beírhatja a mindegyik munkaszüneti nap belül a képletet. Például, mintha az ünnepnapok január 1 és 2 2016, akkor a következőt őket jelennek meg: ÖSSZ.MUNKANAP =. Intl(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). Az Excel 2007-ben, így néz ki: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

Az eltelt idő kiszámításához ki kell vonni egyik időpontot a másikból. Először egy kezdő időpontot kell megadni az egyik cellában, és egy záró időpontot egy másikban. Ügyeljen arra, hogy teljes időt írjon be, beleértve az órát, percet, és tegyen egy szóközt a de. vagy a du. elé. Ezt az alábbiak szerint végezheti el:

1. Írjon be egy kezdő és egy záró időpontot.

Kezdés dátuma/ideje: 7:15; Befejezés dátuma/ideje: 16:30

Ebben a példában a kezdő időpont a D80 cellában, a záró időpont pedig az E80 cellában van. Írja be az órát, a percet, és tegyen szóközt a de. vagy a du. elé.

2. Az időt ó:pp de./du. formában adja meg.

Cellák formázása párbeszédpanel, Egyéni kategória, ó:pp AM/PM formátum

Jelölje ki mindkét időpontot, és nyomja le a CTRL+1 (vagy Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja +1) billentyűkombinációt. Ha még nincs megadva, válassza az Egyéni > ó:pp de./du. formátumot.

3. Vonja ki egymásból a két időpontot.

=E80-D80 – az eredmény: 9:15

Egy másik cellában vonja ki a záró időpontot tartalmazó cella értékéből a kezdő időpontot tartalmazó cella értékét.

4. Használja az ó:pp formátumot.

Cellák formázása párbeszédpanel, Egyéni kategória, ó:pp formátum

Nyomja le a CTRL+1 (vagy Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja +1) billentyűkombinációt. Válassza az Egyéni > ó:pp formátumot, hogy az eredmény ne tartalmazza a de. vagy a du. jelzést.

A két dátum és időpont között eltelt idő kiszámításához egyszerűen csak ki kell vonni egyiket a másikból. Ahhoz azonban, hogy az Excel biztosan a kívánt eredményt adja, formázást kell alkalmazni mindegyik cellára.

1. Írjon be két teljes dátumot és időpontot.

Kezdés dátuma: 2016.01.01. 13:00; Befejezés dátuma: 2016.01.02. 14:00

Az egyik cellába írja be a teljes kezdő dátumot/időt. A másik cellába írja be a teljes záró dátumot/időt. Mindegyik cellában szerepeljen az év, hónap, nap, óra, perc és egy szóköz a de. vagy a du. jelzés előtt.

2. Válassza a 2012. 3. 14. 1:30 du. formátumot.

Cellák formázása párbeszédpanel, Dátum kategória, 2012.03.14. 13:30 formátum

Jelölje ki mindkét cellát, vagy nyomja le a CTRL+1 (vagy Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja +1) billentyűkombinációt. Ezután válassza a Dátum > 2012. 3. 14. 1:30 du. formátumot. Ez nem a beállított dátum, hanem csak példa arra, hogyan néz ki a dátumformátum. Az Excel 2016 előtti verziókban ez a formátum lehet másféle mintadátum, például 2001. 3. 14. 1:30 du.

3. Vonja ki egymásból a két cella értékét.

=E84-D84 – az eredmény: 1,041666667

Egy másik cellában vonja ki a záró dátum/időpont cellából a kezdő dátumot/időpontot tartalmazó cella értékét. Az eredmény valószínűleg tizedes törtnek néz ki. Ezt a következő lépésben javítjuk.

4. Válassza az [ó]:pp formátumot.

Cellák formázása párbeszédpanel, Egyéni kategória, [ó]:pp formátum

Nyomja le a CTRL+1 (vagy Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja +1) billentyűkombinációt. Válassza az Egyéni kategóriát. A Típus mezőbe írja be az [ó]:pp értéket.

Kapcsolódó témakörök

DÁTUMTÓLIG függvény
ÖSSZ.MUNKANAP. BELSŐ függvény
ÖSSZ.MUNKANAP
további dátum- és időfüggvények
kétszer közötti különbség kiszámítása

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×