Képletek létrehozása számításokhoz a Power Pivot beépülő modulban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ebben a cikkben áttekintjük a mindkét számítási képletek létrehozásának alapjait számított oszlopokat és Power PivotMértékek . Ha új DAX, ne felejtse el kivétele quickstart Útmutató: További tudnivalók a DAX alapjai 30 percben.

Képletekkel kapcsolatos alapismeretek

A Power Pivot programban az adatelemzési kifejezések (Data Analysis Expressions – DAX) nyelve segítségével hozhat létre egyéni számításokat Power Pivot-táblázatokban és az Excelben készített kimutatásokban. A DAX tartalmazza az Excel képleteiben használható függvények egy részét, valamint további függvényeket, amelyek kifejezetten a relációs adatokkal való munkára és dinamikus összesítések végrehajtására lettek kialakítva.

Alább felsorolunk néhány alapvető képletet, amely felhasználható számított oszlopban:

Képlet

Leírás

=TODAY()

Az oszlop minden sorába beszúrja az aktuális dátumot.

=3

Az oszlop minden sorába beszúrja a 3-as értéket.

=[Column1] + [Column2]

A [Column1] és [Column2] oszlopokban összeadja az egy sorban levő értékeket, és az eredményt ugyanabba a sorba teszi a számított oszlopban.

A számított oszlopokhoz használható Power Pivot-képletek létrehozása nagyon hasonlít  a Microsoft Excel-féle képletek írásához.

Képlet létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

 • Mindegyik képletnek egyenlőségjellel kell kezdődnie.

 • Beírhatja vagy kiválaszthatja a kívánt függvény nevét, vagy beírhat egy kifejezést.

 • Kezdje el beírni a függvénynevet vagy egyéb nevet, és az automatikus kiegészítési szolgáltatás megjeleníti az elérhető függvények, oszlopok és táblázatok listáját. A TAB billentyű megnyomásával vegye fel az elemet az automatikus kiegészítési listáról a képletbe.

 • Az Fx gombra kattintva megjelenítheti az elérhető függvények listáját. A legördülő listáról úgy választhat függvényt, hogy a nyílbillentyűk segítségével kijelöli a kívánt elemet, majd az OK gombra kattintva beszúrja függvényt a képletbe.

 • A lehetséges táblázatok és oszlopok legördülő listájáról kiválasztva, illetve értékek vagy egy másik függvény beírásával adja meg a függvény argumentumait.

 • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szintaktikai hibák: ügyeljen arra, hogy az összes zárójelpár be legyen zárva, és hogy az oszlopok, táblázatok és értékek hivatkozása megfelelő legyen.

 • Az ENTER billentyű megnyomásával fogadja el a képletet.

Megjegyzés : A számított oszlop minél előbb el kell fogadnia a képletet, az oszlopot kitölti értékeket. Egy mértéket menti lenyomja az ENTER BILLENTYŰT a mértékegység-definíciót.

Egyszerű képlet létrehozása

Számított oszlop létrehozása egyszerű képlettel

SalesDate (Értékesítési dátum)

Subcategory (Alkategória)

Product (Termék)

Értékesítés

Mennyiség

1/5/2009

Accessories

Carrying Case

254995

68

1/5/2009

Accessories

Mini Battery Charger

1099.56

44

1/5/2009

Digital

Slim Digital

6512

44

1/6/2009

Accessories

Telephoto Conversion Lens

1662.5

18

1/6/2009

Accessories

Tripod

938.34

18

1/6/2009

Accessories

USB Cable

1230.25

26

 1. Jelölje ki az adatokat a fenti táblázatban, beleértve a táblázat fejlécét is, majd másolja a kijelölést a vágólapra.

 2. A Power Pivot modulban kattintson a Kezdőlap > Beillesztés gombra.

 3. Kattintson a Beillesztés villámnézete párbeszédpanel OK gombjára.

 4. Kattintson a Tervezés> oszlopok> hozzáadása.

 5. A táblázat feletti szerkesztőlécen írja be az alábbi képletet.

  = [Sales] és [Mennyiség]

 6. Az ENTER billentyű megnyomásával fogadja el a képletet.

A program ekkor kitölti az új számított oszlop összes sorát értékekkel.

Tippek az automatikus kiegészítés használatához

 • A képletek automatikus kiegészítése felhasználható beágyazott függvényeket tartalmazó létező képlet közepén is. A közvetlenül a beszúrási pont előtt álló szöveg használatával jeleníti meg a szolgáltatás a legördülő listán látható értékeket, míg a beszúrási pont utáni szöveg teljes egészében változatlan marad.

 • A Power Pivot nem teszi hozzá a függvényekhez a befejező zárójeleket, és nem is ellenőrzi őket. A felhasználónak kell ügyelnie arra, hogy mindegyik függvény szintaktikailag helyes legyen, különben nem tudja menteni, illetve használni a képletet. A  Power Pivot kiemeli a zárójeleket, így könnyebben ellenőrizhető, hogy mindegyik nyitó zárójelnek megvan-e a záró párja.

Táblázatok és oszlopok használata

A Power Pivot-táblázatok megjelenése hasonlít az Excel-féle táblázatokéra, de az adatok és képletek kezelése szempontjából ezek a táblázatok eltérőek:

 • A Power Pivot modulban a képletek csak táblázatokkal és oszlopokkal működnek, külön cellákkal, tartományhivatkozásokkal és tömbökkel nem.

 • A képletek a kapcsolódó táblákból származó értékek lekéréséhez kapcsolatokra támaszkodnak. A beolvasott értékek minden esetben az aktuális sorértékhez kapcsolódnak.

 • Power Pivot-képletek nem illeszthetők be Excel-munkalapra, és ez fordítva is igaz.

 • Az adatok nem lehetnek szabálytalan elrendezésűek, illetve nem tartalmazhatnak kihagyásokat, mint az Excel-munkalapokon. A táblázatok mindegyik sorának ugyanannyi számú oszlopot kell tartalmaznia. Azonban néhány oszlopban üres értékek szerepelhetnek. Az Excel-féle adattáblázatok és a Power Pivot-féle adattáblázatok nem cserélhetők fel, de az Excel-táblázatok csatolhatók a Power Pivot modulban, és az Excel programból származó adatok beilleszthetők a Power Pivot modulba. További információ: Munkalap adatainak hozzáadása adatmodellhez csatolt táblázat használatával és  Sorok másolása és beillesztése adatmodellbe a PowerPivot programban.

Táblázat- és oszlophivatkozások a képletekben és kifejezésekben

Nevének használatával bármelyik táblára vagy oszlopra hivatkozhat. A következő képlet például bemutatja, hogyan lehet két tábla oszlopaira hivatkozni a teljes név használatával:

= SZUM ("új Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

A képlet kiértékelésekor a Power Pivot először ellenőrzi az általános szintaxist, majd összeveti a felhasználó által megadott oszlop- és táblázatneveket azokkal az oszlop- és táblázatnevekkel, amelyek előfordulhatnak az aktuális környezetben. Ha a név nem egyértelmű, illetve ha az oszlop vagy a táblázat nem található, a képlet hibaüzenetet ad vissza (a #HIBA karakterlánc jelenik meg adatérték helyett a hibás cellákban). A táblázatok, oszlopok és más objektumok elnevezéséről további információk olvashatók A PowerPivot programban használható DAX-szintaxis specifikációja cikk Elnevezési követelmények című részében.

Megjegyzés : A környezet a Power Pivot-adatmodellek fontos jellemzője, amely alapján dinamikus képletek hozhatók létre. A környezetet az adatmodellben levő táblázatok, a táblázatok közötti kapcsolatok, illetve az esetlegesen alkalmazott szűrők határozzák meg. További információ: Környezet a DAX-képletekben.

A táblák kapcsolata

A táblák más táblákhoz kapcsolódhatnak. A kapcsolatok létrehozásával lehetőség van másik tábla adatainak megkeresésére és a kapcsolódó értékek összetett számításokban való felhasználására. Felhasználhat például egy számított oszlopot az aktuális viszonteladóhoz tartozó összes szállítási rekord kikereséséhez, majd az egyes rekordokban szereplő szállítási költségek összegzéséhez. Ennek eredménye olyan, mint egy paraméterekkel megadott lekérdezés: az aktuális tábla mindegyik sorára vonatkozóan eltérő összeg számítható.

Számos DAX függvény számára szükségesek a táblák – vagy több tábla – közötti kapcsolatok ahhoz, hogy meg tudja keresni a hivatkozott oszlopokat, és értelmes eredményeket tudjanak adni. Más függvények megpróbálják azonosítani a kapcsolatot, a legjobb eredmények érdekében azonban lehetőség szerint minden esetben célszerű kapcsolatot létrehozni.

A kimutatások használata során az összesítő adatok helyes kiszámíthatósága érdekében különösen fontos a kimutatásban használt összes táblázat közötti kapcsolat kialakítása. További információ: Kapcsolatok használata kimutatásokban

A képlethibák kijavítása

Ha egy számított oszlop definiálásakor hibaüzenetet kap, valószínűleg szintaktikai hiba vagy szemantikai hiba van a képletben.

A szintaktikai hibákat viszonylag könnyű kijavítani. Általában csak egy zárójel vagy egy vessző hiányzik. Az egyes függvények szintaxisával kapcsolatban a következő témakör nyújt segítséget: A DAX függvényeinek részletes ismertetése.

A hibák másik fajtája, amikor a szintaxis helyes ugyan, de a hivatkozott értéknek vagy oszlopnak nincs értelme az adott helyzetben. Ilyen szemantikai hibát okozhatnak többek között a következők:

 • A képlet nem létező oszlopra, táblázatra vagy függvényre hivatkozik.

 • A képlet látszólag helyes, de amikor a Power Pivot beolvassa az adatokat, típuseltérést észlel, ezért hibát jelez.

 • A képlet helytelen számú vagy típusú paramétert ad át egy függvénynek.

 • A képlet olyan oszlopra hivatkozik, amelynek valamilyen hiba miatt érvénytelenek az értékei.

 • A képlet olyan oszlopra hivatkozik, amely még nincs feldolgozva. Ez olyankor fordulhat elő, ha a munkafüzetet átkapcsolta kézi módba, módosításokat végzett, de utána nem frissítette az adatokat vagy a számításokat.

Az első négy esetben a DAX megjelöli az érvénytelen képletet tartalmazó teljes oszlopot. Az utolsó esetben a DAX kiszürkíti az oszlopot annak jelzésére, hogy az oszlop feldolgozatlan állapotban van.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×