Képletek újraszámítása a Power Pivot programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Amikor adatokkal dolgozik a Power Pivotmodulban, időnként  szükség lehet a forrásadatok frissítésére, a számított oszlopokban létrehozott adatok újraszámítására, illetve a kimutatásban szereplő adatok naprakészségének ellenőrzésére.

Ez a témakör elmagyarázza az adatok frissítése és újraszámítása közötti különbséget, áttekintést ad arról, hogyan történik az újraszámítás indítása, és ismerteti az újraszámítás szabályozási lehetőségeit.

Az adatfrissítés és az újraszámítás eltéréseinek ismertetése

A Power Pivot adatfrissítést és újraszámítást is alkalmaz:

Az adatfrissítés a külső adatforrásokból származó naprakész adatok beolvasását jelenti. A Power Pivot modul nem észleli automatikusan a külső adatforrásokban bekövetkező változásokat, de az adatok frissíthetők kézzel a Power Pivot-ablakból, illetve automatikusan, ha a munkafüzet meg van osztva a SharePoint rendszerben.

Az újraszámítás a munkafüzetben szereplő és képleteket tartalmazó összes oszlop, táblázat, diagram és kimutatás frissítését jelenti. Egy képlet újraszámítása a teljesítmény rovására megy, ezért fontos az egyes számításokkal járó függőségek ismerete.

Fontos : A munkafüzetet ne mentse, és ne tegye közzé a benne szereplő képletek újraszámítása nélkül.

A manuális és az automatikus újraszámítás közötti különbségek

A Power Pivot alapértelmezés szerint automatikusan, szükség szerint elvégzi az újraszámítást, és eközben optimalizálja a feldolgozáshoz szükséges időt. Bár az újraszámítás időigényes lehet, ez fontos feladat, mert a program az újraszámítás során ellenőrzi az oszlopok függőségeit, és értesíti a felhasználót, ha egy oszlop módosult, ha az adatok érvénytelenek, vagy ha egy korábban működő képletben hiba jelent meg.  Választhatja azonban az érvényesítés mellőzését és csak a számítások manuális frissítését, ez különösképpen akkor célszerű, ha összetett képletekkel vagy nagyon nagy adatkészletekkel dolgozik, és  kézben kívánja tartani a frissítések időzítését.

A manuális és az automatikus módszernek egyaránt megvannak a maga előnyei, de általában határozottan ajánlott az automatikus újraszámítási mód használata. Ez a mód szinkronban tartja a Power Pivot metaadatait, és megakadályozza az adatok törléséből, nevek vagy adattípusok módosulásából, illetve hiányzó függőségekből eredő problémák kialakulását. 

Automatikus újraszámítás használata

Automatikus újraszámítási mód használatakor a képletek változását eredményező bármely változtatás a nyers adatokban elindítja a képletet tartalmazó teljes oszlop újraszámítását. A következő változtatások mindig szükségessé teszik a képletek újraszámítását:

 • Külső adatforrásból származó értékek frissítése

 • A képlet definíciójának módosulása

 • Egy képletben hivatkozott oszlopok vagy táblázatok nevének megváltoztatása

 • Táblák közötti kapcsolatok felvétele, módosítása vagy törlése

 • Új mértékek vagy számított oszlopok felvétele

 • A munkafüzetben szereplő más képletek olyan módosítása, amely szükségessé teszi az adott számítástól függő oszlopok vagy számítások frissítését.

 • Sorok beszúrása vagy törlése

 • Olyan szűrő alkalmazása, amelyhez az adatkészletet frissítő lekérdezés végrehajtása szükséges. A szűrő képletben vagy kimutatás, illetve kimutatásdiagram részeként is alkalmazható.

Manuális újraszámítás használata

A manuális újraszámítás használatával elkerülheti a képletek eredményének kiszámításával kapcsolatos ráfordítást, amíg fel nem készült arra. A manuális mód használata különösen a következő helyzetekben célszerű:

 • Ha sablon használatával tervez képletet, és az érvényesítés előtt szeretné megváltoztatni a képletben használt oszlopok és táblázatok nevét.

 • Ha tudja, hogy bizonyos adatok megváltoztak a munkafüzetben, de éppen egy másik oszloppal dolgozik, amely nem változott, ezért szeretné későbbre halasztani az újraszámítást.

 • Ha olyan munkafüzettel dolgozik, amely sok függőséget tartalmaz, és szeretné addig elhalasztani az újraszámítást, amíg biztos nem lehet benne, hogy az összes szükséges változtatás megtörtént.

Megjegyzendő, hogy amíg a munkafüzet kézi számítási módba van állítva, a Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban nem hajtja végre a képletek ellenőrzését a következő eredményekkel:

 • A munkafüzethez hozzáadott új képletek hibát tartalmazóként lesznek megjelölve.

 • Nem jelenik meg eredmény az új számított oszlopokban.

A munkafüzet kézi újraszámításának konfigurálása

 1. A Power Pivot, kattintson a Tervezés> számítások> Számítási beállítások> Kézi számítási mód.

 2. Az összes táblázat újraszámításához kattintson a Számítási beállítások > Azonnali kiszámítás elemre.

  A program ellenőrzi, hogy nincs-e hiba a munkafüzetben levő képletekben, majd frissíti a táblázatokat az eredménnyel (amennyiben van). Az adatmennyiségtől és a számítások számától függően lehet, hogy a munkafüzet egy ideig nem válaszol.

Fontos : Mielőtt közzéteszi a munkafüzetet, mindig állítsa vissza automatikusra a számítási módot. Ez segít megelőzni a problémák előfordulását a képletek tervezésekor.

Az újraszámítással kapcsolatos hibaelhárítás

Függőségek

Amikor egy oszlop egy másik oszloptól függ, és ennek a másik oszlopnak a tartalma bármilyen módon megváltozik, az összes kapcsolódó oszlopot újra ki kell számítani. Amikor a Power Pivot-munkafüzetben változtatás történik, a Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban elvégzi a meglévő Power Pivot -adatok elemzését, és megállapítja, hogy szükség van-e újraszámításra, majd a lehető leghatékonyabb módon végrehajtja a frissítést.

Tegyük fel például, hogy Értékesítés, a táblázatok, a termék - és a ProductCategory; kapcsolódó tábla van és az egyéb táblákban függő képletek az Értékesítés táblában található. Bármilyen módosítást szeretne a termék vagy a ProductCategory táblázatot eredményez minden számított oszlopok mindig újraszámítja az Értékesítés táblában található. Akkor érdemes megfontolni, hogy lehet, hogy értékesítési Felvetítés a kategória szerint vagy termékenként képletek ez van ilyesmire lehetőség. Tehát, hogy az eredmények helyesek; az adatokon alapuló képleteket kell számítani.

A Power Pivot mindig teljes újraszámítást végez egy adott táblázatban, mert a teljes újraszámítás hatékonyabb a megváltozott értékek keresésénél.  Az újraszámítást kiváltó változások között szerepelhetnek olyan nagyobb változtatások, mint egy oszlop törlése, egy oszlop numerikus adattípusának megváltoztatása vagy új oszlop felvétele. Ugyanakkor az olyan triviálisnak tűnő változtatások is kiválthatnak újraszámítást, mint például az oszlop nevének megváltoztatása. Ennek az az oka, hogy a képletek azonosítóként használják az oszlopneveket.

Bizonyos esetekben Power Pivot meghatározhatják, hogy az újraszámítást oszlopok kell zárni. Például ha a képletet, amely formátumban, például a [Product szín] érték a Products táblában, és a oszlopba, amelyek úgy módosul, [Mennyiség] az Értékesítés táblában található, a képlet nem kell mindig újraszámítja annak ellenére, hogy az Értékesítés és a termékek táblái. Jó helyen jár ha azokat a képleteket, Értékesítés [Mennyiség]támaszkodó, Újraszámítás szükség.

Az újraszámítás sorrendje függő oszlopok esetében

A rendszer az újraszámítás előtt számítja ki a függőségeket. Ha több oszlop van, amelyek egymástól függenek, a Power Pivot betartja a függőségek sorrendjét. Ez  biztosítja, hogy az  oszlopok feldolgozása helyes sorrendben, maximális sebességgel történjen.

Tranzakciók

Az adatok újraszámítását vagy frissítését végrehajtó műveletek tranzakcióként történnek meg. Ez azt jelenti, hogy ha a frissítési művelet bármely része sikertelen, a hátralévő műveletek visszaállíthatók. Ez biztosítja, hogy az adatok ne maradjanak részlegesen feldolgozott állapotban. A tranzakciók nem kezelhetők ugyanolyan módon, mint a relációs adatbázisokban, illetve nincs lehetőség ellenőrzőpontok létrehozására.

A gyorsan változó függvények újraszámítása

Néhány függvénynek, például a NOW, a RAND vagy a TODAY függvénynek nincs rögzített értéke. A teljesítménnyel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében egy lekérdezés vagy szűrés végrehajtása általában nem eredményezi e függvények újbóli kiértékelését, ha egy számított oszlopban használja a függvényeket. Ezeknek a függvényeknek az eredményei csak a teljes oszlop újraszámításakor kerülnek újraszámításra. Ilyen helyzet az is, ha egy külső adatforrásból végrehajtott frissítés vagy az adatok manuális szerkesztése az ezeket a függvényeket tartalmazó képletek ismételt kiértékelését eredményezi. Ugyanakkor a gyorsan változó függvények (például a NOW, a RAND vagy a TODAY függvény) mindig újraszámításra kerülnek, ha számított mező definíciójában használják őket.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×