Képernyőolvasó használata egy Access asztali adatbázisbeli lekérdezés létrehozásához

A képernyőolvasóval és a billentyűzettel Access-lekérdezéseket is létrehozhat. Lekérdezések használatával egyszerűbb az asztali Access-adatbázisok adatainak megtekintése, hozzáadása, törlése és módosítása. A lekérdezésekkel gyorsabban találhat meg bizonyos adatokat, számításokat és összegzéseket végezhet rajtuk, valamint automatizálhatja az adatkezelési feladatokat, például a legfrissebb adatok rendszeres időközönként történő felülvizsgálatát.

Megjegyzés: A témakör kiindulópontja az, hogy a JAWS-felhasználók kikapcsolták a Virtuális menüszalag szolgáltatást.

Tartalom

Lekérdezéstípusok

Egy jól megtervezett adatbázisban az űrlapokon vagy jelentéseken keresztül megjeleníteni kívánt adatok általában több táblában vannak elosztva. A lekérdezések összegyűjtik a szükséges adatokat a különböző táblákból, és összeállítják őket egy űrlap vagy jelentés formájában. Két fő lekérdezéstípus létezik: a választó és a módosító lekérdezés. A létrehozandó lekérdezés típusa az elvégzendő feladattól függ.

A választó lekérdezések adateredményeket produkálnak. A választó lekérdezések Adatlap nézetben jelenítik meg a kívánt adatokat. A választó lekérdezések funkciói:

 • Csak a tábla bizonyos mezőiből származó adatok megtekintése

 • Egyszerre több kapcsolódó tábla adatainak megtekintése

 • Bizonyos feltételek alapján megjelenített adatok megtekintése

 • Számítások elvégzése

 • A különböző táblákból származó adatokat kombinálhatja is.

Ha például egy termékeket tartalmazó tábla több mezőből (oszlopból) áll, létrehozhat egy olyan választó lekérdezést, amely csak a szükséges mezőket emeli ki. Feltételekkel szűkítheti is a visszaadott sorok számát például úgy, hogy a lekérdezés csak azokat a sorokat jelenítse meg, amelyek 100 forintnál drágább termékeket tartalmaznak.

A módosító lekérdezések egy műveletet hajtanak végre az adatokon. A módosító lekérdezésekkel bővítheti, módosíthatja vagy törölheti az adatbázis adatait. Minden feladattípushoz (például az adatok törléséhez vagy hozzáadásához) más-más módosító lekérdezés tartozik.

Választó lekérdezés létrehozása

Módosító lekérdezést a Lekérdezésvarázslóval vagy a Lekérdezéstervezővel hozhat létre. Egyszerű lekérdezésekhez használja a Lekérdezésvarázslót. Ha feltételekkel szeretné bővíteni a lekérdezést, a Lekérdezéstervezőt használja.

A Lekérdezésvarázsló használata

 1. Nyomja le az Alt+C és a Q+Z billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik az Új lekérdezés ablak, amelyen az Egyszerű lekérdezés varázsló van kijelölve.

  Tippek: 

  • Ha még nem mentette a táblát, amelyhez lekérdezést szeretne létrehozni, a rendszer kérni fogja rá a Lekérdezésvarázsló megnyitása előtt.

  • A Lekérdezésvarázslóval más típusú lekérdezéseket is létrehozhat: Kereszttáblás lekérdezés, Azonosakat kereső lekérdezés (a táblán belüli ismétlődő mezőértékeket tartalmazó rekordokat keresi), és Nem egyezőket kereső lekérdezés (olyan rekordokat (sorokat) keres az egyik táblában, amelyekhez nem tartoznak kapcsolódó rekordok egy másik táblában).

 2. Nyomja le az Enter billentyűt. Ekkor megnyílik az Egyszerű lekérdezés ablak úgy, hogy a fókusz a Választható mezők listán van.

 3. Lépjen a Táblák/lekérdezések kombinált listára az Alt+T vagy a Shift+Tab billentyűkombináció lenyomásával.

 4. A legördülő lista megnyitásához nyomja le az Alt+Le nyíl billentyűkombinációt. A legördülő listában a Fel, illetve a Le nyílbillentyűvel jelölje ki azt a táblát, amelyen futtatni kívánja a lekérdezést.

 5. Lépjen a Választható mezők listára a Tab billentyűvel. A Le nyílbillentyűvel jelölje ki azt a mezőt, amelyen futtatni kívánja a lekérdezést.

 6. Adja hozzá a mezőt a lekérdezéshez az Alt+S billentyűkombinációval. A fókusz ekkor a Kijelölt mezők listára kerül.

 7. Nyomja le a Tab billentyűt. Nyomja le az Enter billentyűt a „Greater than button” (Nagyobb mint gomb) kifejezés elhangzásakor. Ha az összes mezőt hozzá szeretné adni, nyomja le az Alt+S billentyűkombinációt, majd a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik a „Double Right Arrow button” (Dupla jobbra nyíl gomb) kifejezés, végül nyomja le az Enter billentyűt.

  Nyomja le az Alt+S billentyűkombinációt, ha további táblákat szeretne hozzáadni a lekérdezéshez. A fókusz ekkor a Táblák/lekérdezések szerkesztőmezőre kerül. Szükség szerint ismételje meg a 4–7. lépést.

 8. Ha végzett az összes tábla és mező megadásával, az Alt+N billentyűkombinációval lépjen a varázsló következő lapjára.

  Tipp: A megadott adatok alapján a varázsló következő lapjai eltérők lehetnek. Előfordulhat például, hogy meg kell adnia a lekérdezés részletes vagy összefoglaló változatát. Válassza ki a kívánt beállítást, majd az Alt+N billentyűkombinációval lépjen a varázsló következő lapjára.

 9. Ha az új lapon a „What title do you want for your query?” (Milyen címet szeretne adni a lekérdezésnek?) kérdést hallja, nyomja le a Shift+Tab billentyűkombinációt. Ekkor a fókusz a Címszerkesztés mezőre kerül. Írjon be egy nevet.

 10. Tekintse meg, módosítsa és mentse a lekérdezést.

  • A lekérdezés mentéséhez és megnyitásához a benne található információk megtekintése céljából nyomja le az Alt+O billentyűkombinációt, majd az Enter billentyűt. Az F6 billentyűvel zárja be a lekérdezést.

  • Ha menteni szeretné a lekérdezést, és a lekérdezés eredményeinek megtekintése nélkül szeretne kilépni a varázslóból, nyomja le az Alt+F billentyűkombinációt. A varázsló bezárása után a lekérdezés új lapon jelenik meg, a fókusz pedig az első cellára kerül

  • A lekérdezés megjelenésének módosításához nyomja le az Alt+M billentyűkombinációt, majd az Enter billentyűt. A lekérdezés ekkor megnyílik Tervező nézetben.

A Lekérdezéstervező használata

 1. Nyomja le az Alt+C és a Q+D billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel, amelyen a Táblák lap van kijelölve, és elhangzik a „Show table dialog” (Tábla megjelenítése párbeszédpanel) kifejezés.

 2. A Tábla megjelenítése párbeszédpanelen jelöljön ki egy táblát, és vegye fel a lekérdezésbe a Le nyílbillentyű, majd az Alt+A billentyűkombináció lenyomásával. A tábla megjelenik a munkaterület tervezőrácsa fölött.

 3. A Tábla megjelenítése párbeszédpanel bezárásához nyomja le az Alt+C billentyűkombinációt.

 4. A fókusz a Mezősor szerkesztőmező tervezőrácsára kerül. Elhangzik a „Design, Autonumber, type and text” (Tervezés, számláló, típus és szöveg) kifejezés. (A Narrátorban ehelyett az „Access, Row 1, Column 1” (Access, 1. sor, 1. oszlop) kifejezést fogja hallani.) A tervezőrácshoz az Alt+Le nyíl billentyűkombinációval adhat hozzá egy mezőt. Ekkor megnyílik a rendelkezésre álló mezők legördülő listája.

 5. Ugorjon a legördülő listára a Ctrl+Fel nyíl billentyűkombinációval. (A Narrátorban a fókusz automatikusan a legördülő listára kerül.)

 6. Jelöljön ki egy mezőt a legördülő listából a Le nyílbillentyűvel, majd nyomja le az Enter billentyűt. A kijelölt mező ekkor megjelenik az oszlopban. A fókusz automatikusan a következő oszlopra kerül.

 7. További mezők hozzáadásához ismételje meg a 4–6. lépéseket.

 8. Feltétel hozzáadása egy mezőhöz:

  1. A feltétellel ellátni kívánt mező oszlopában tartsa lenyomva a Le nyílbillentyűt addig, amíg a „Criteria” (Feltételek) szót nem hallja. (A Narrátorban a „Row 11, Column 1” (11. sor, 1. oszlop) kifejezés fog elhangozni.)

  2. Adjon meg egy feltételt. Például egy Termék tábla Ár mezőjéhez megadhatja a >=100 feltételt, így csak a 100 forinttal megegyező vagy annál nagyobb értékű termékeket jeleníti meg.

 9. A lekérdezés eredményének megtekintéséhez nyomja le az Alt billentyűt, a J+Q billentyűkombinációt, majd a G billentyűt.

 10. A Ctrl+S billentyűkombinációt lenyomva mentse a lekérdezést. A Mentés másként párbeszédpanelen adjon nevet a lekérdezésnek, és nyomja le az Enter billentyűt.

Megjegyzés: A Lekérdezéstervező segítségével egyszerre több kapcsolódó tábla adatait is áttekintheti. Ha például adatbázisában egy Ügyfelek és egy Megrendelések tábla is található, valamint mindkettőben van egy, a két tábla között egy-a-többhöz kapcsolatot létesítő Ügyfél-azonosító mező, létrehozhat egy olyan lekérdezést, amely az egy adott városból leadott megrendeléseket jeleníti meg. Egy egyszerre több tábla adatait megjelenítő lekérdezés létrehozásához kövesse az itt leírt utasításokat, de ha több táblát, mezőt vagy feltételt szeretne hozzáadni a lekérdezéshez, ismételje meg a 2–8. lépéseket.

Paraméteres lekérdezés létrehozása

Ha gyakran futtatja egy adott lekérdezés különböző változatait, akkor célszerű paraméteres lekérdezést létrehozni. Paraméteres lekérdezés futtatásakor a lekérdezés lekéri a mezőértékeket, majd a megadott érték alapján beállítja a lekérdezés feltételeit.

 1. A navigációs ablakban válassza ki a paraméteres lekérdezés alapjaként szolgáló lekérdezést.

 2. Nyomja le az alkalmazás billentyűjét (ez általában a billentyűzet jobb alsó részén található) vagy a Shift+F10 billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik a helyi menü, és elhangzik az „Open, O” (Megnyitás, O) kifejezés.

 3. Nyomja le a D billentyűt. Ekkor a lekérdezés Tervező nézetben nyílik meg, a fókusz pedig a lekérdezés tervezőrácsa első mezőjének első sorára kerül.

 4. Lépjen a módosítani kívánt mezőre a Jobbra nyílbillentyűvel.

 5. A Feltételek sorra lépéshez a Le nyílbillentyűt tartsa lenyomva addig, amíg a „Criteria” (Feltételek) szót nem hallja. (A Narrátorban a „Row 11, Column 1” (11. sor, 1. oszlop) kifejezés fog elhangzani.)

 6. Törölje a cellából a meglévő adatokat, majd adjon meg egy paraméter-karakterláncot. Ha például a budapesti ügyfeleket megjelenítő lekérdezéshez szeretne egy paraméteres lekérdezést létrehozni, törölje a „Budapest” szót, és írja be a [Melyik város?] kifejezést. Sem pont (.), sem felkiáltójel (!) nem használható szövegként a paraméterkérdésben.

  A [Melyik város?] karakterlánc a paraméterkérdés. A zárójel jelzi, hogy azt szeretné, hogy a lekérdezés kérje a bevitelt, a megadott szöveg (ebben az esetben a [Melyik város?]) pedig maga a paraméterkérdés.

 7. A lekérdezés futtatásához nyomja le az Alt billentyűt, a J+Q billentyűkombinációt, majd a G billentyűt. Ekkor megnyílik a Paraméter értékének megadása ablak úgy, hogy a fókusz a szerkesztőmezőben van. Adjon meg egy értéket, például Budapest.

 8. Lépjen a Tab billentyűvel az OK gombra, és nyomja le az Enter billentyűt. Ebben a példában a budapesti ügyfelek rendelései jelennek meg.

Paraméterek adattípusának megadása

A paraméterként megadható adatok típusát is meghatározhatja. Bármely paraméter adattípusát megadhatja, de különösen a numerikus, a pénznem és a dátum/idő típusú adatoknál fontos a típus megadása. Ha meghatározza a paraméterként elfogadott adatok típusát, a felhasználók hasznosabb hibaüzeneteket látnak olyankor, amikor helytelen típusú adatot – például pénznem helyett szöveget – írnak be.

Megjegyzés: Ha a paramétert úgy állítja be, hogy szöveges adatokat fogadjon, akkor bármely bevitel szövegként lesz értelmezve, és nem jelenik meg hibaüzenet.

A paraméterek adattípusát az alábbi módon adhatja meg egy lekérdezésben:

 1. Nyissa meg a paraméteres lekérdezést. Váltson a Tervező nézetre az Alt+H billentyűkombináció, majd a W és a D billentyű lenyomásával. Ekkor megnyílik a tervezőrács.

 2. Nyomja le az Alt billentyűt, majd a J+Q és az S+P billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik a Lekérdezésparaméterek párbeszédpanel, a fókusz pedig a Paraméter oszlopra kerül.

 3. Írja be a kérdést az összes olyan paraméterhez, amelyhez meg szeretné adni az adattípust. Győződjön meg arról, hogy minden paraméter megfelel a lekérdezés tervezőrácsában található Feltételek sornak. Ha például a [Melyik város?] kifejezést írta be, ugyanazt a kérdést kell megadnia a Lekérdezésparaméterek párbeszédpanelen is.

 4. Nyomja le a Tab billentyűt az Adattípus oszlopra lépéshez.

 5. A legördülő lista megnyitásához nyomja le az Alt+Le nyíl billentyűkombinációt.

 6. Válassza ki a paraméterek adattípusait a Le nyílbillentyűvel.

 7. A mentéshez és a párbeszédpanel bezárásához nyomja le az Enter billentyűt.

További tudnivalókért olvassa el a lekérdezés közben paraméterekkel történő adatbekéréssel foglalkozó témakört.

Kereszttáblás lekérdezés létrehozása

Ha az összesítő adatok szerkezetét szeretné módosítani, hogy azok könnyebben olvashatók és érthetőbbek legyenek, használjon kereszttáblás lekérdezést. A kereszttáblás lekérdezések összeget, átlagot vagy más összesítőfüggvényt számolnak ki, majd két értékkészletbe csoportosítják az eredményt: egyet az adatlap oldalán, egyet pedig a tetején hoznak létre. A Lekérdezésvarázslóval gyorsan létrehozhat kereszttáblás lekérdezéseket.

A Kereszttáblás lekérdezés varázsló használata esetén csak egyetlen táblát vagy lekérdezést választhat ki a kereszttáblás lekérdezés rekordforrásaként. Ha a kereszttáblás lekérdezésben szerepeltetni kívánt adatok több táblában találhatók, először hozzon létre egy, a kívánt adatokat megjelenítő módosító lekérdezést.

 1. Nyomja le az Alt+C és a Q+Z billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik az Új lekérdezés párbeszédpanel, amelyen az Egyszerű lekérdezés varázsló van kijelölve.

  Tipp: Ha még nem még mentette a táblát, amelyhez lekérdezést szeretne létrehozni, a rendszer kérni fogja rá a Lekérdezésvarázsló megnyitása előtt.

 2. Nyomja le a Le nyílbillentyűt. Ekkor elhangzik a „Crosstab Query Wizard” (Kereszttáblás lekérdezés varázsló) kifejezés.

 3. Nyomja le az Enter billentyűt vagy az Alt+N billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik a Kereszttáblás lekérdezés varázsló , amelyben a Táblák választógomb van kijelölve, a fókusz pedig a Táblák listában van.

 4. Jelölje ki a kereszttáblás lekérdezés létrehozásához használni kívánt objektumokat:

  • Tábla kijelöléséhez használja a Le nyílbillentyűt.

  • Lekérdezés kijelöléséhez nyomja le az Alt+Q billentyűkombinációt. Amikor elhangzik a „Queries radio button checked” (A Lekérdezések választógomb bejelölve) kifejezés, a Shift+Tab billentyűkombinációval lépjen a listára, majd a Le nyílbillentyűvel jelöljön ki egy lekérdezést.

  • Táblákat és lekérdezéseket egyszerre az Alt+O billentyűkombinációval jelölhet ki. Ha elhangzik a „Both radio button checked” (Mindkét választógomb bejelölve) kifejezés, a Shift+Tab billentyűkombinációval lépjen a listára, majd a Le nyílbillentyűvel jelölje ki a kívánt táblákat és lekérdezéseket.

 5. A következő lapra lépéshez nyomja le az Enter billentyűt vagy az Alt+N billentyűkombinációt.

 6. Ekkor megnyílik a következő lap, amelyen a fókusz a Választható mezők listában van. Jelölje ki a sorfejlécekként használni kívánt értékeket tartalmazó mezőt a Le nyílbillentyűvel.

 7. A Tab, majd az Enter billentyűt lenyomva adja hozzá a kijelölt mezőt. Ismételje meg ezt a lépést minden hozzáadni kívánt mezővel.

  Tippek: 

  • Sorfejlécforrásként legfeljebb három mezőt jelölheti ki, de minél kevesebb sorfejlécet használ, annál könnyebben lesz olvasható a kereszttáblás adatlap.

  • Ha több mezőt jelöl ki a sorfejlécek forrásaként, a mezők kijelölésének sorrendje határozza meg az eredmények alapértelmezett rendezési sorrendjét.

 8. A varázsló következő lapjára lépéshez nyomja le az Enter billentyűt vagy az Alt+N billentyűkombinációt

 9. A következő lapon jelölje ki az oszlopfejlécekként használni kívánt értékeket tartalmazó mezőt a Le nyílbillentyűvel.

  Tipp: Általában az eredmény könnyű áttekinthetőségének érdekében olyan mezőt érdemes választani, amely kevés értéket tartalmaz, így célszerű olyan mezőt használni, amely csak néhány lehetséges értéket tartalmazhat (például a nemet) szemben a nagyszámú lehetséges értékkel rendelkezőkkel (például kor).

 10. Ha Dátum/idő adattípussal rendelkező mezőt választ oszlopfejlécekhez való használatra, a varázsló egy további lépésében a dátumokat intervallumokba csoportosíthatja. A megadható intervallumok: Év, Negyedév, Hónap, Dátum, vagy Dátum/idő. Ha nem egy Dátum/idő típusú mezőt választ az oszlopfejlécekhez, a varázsló átugorja ezt a lapot.

 11. A következő lapra lépéshez nyomja le az Enter billentyűt vagy az Alt+N billentyűkombinációt. A lap megnyitásakor a Mezők lista első mezője lesz kijelölve, a fókusz pedig a Függvények listába kerül.

 12. A Mezők listára lépéshez, illetve másik mező kijelöléséhez nyomja le a Shift+Tab billentyűkombinációt. Ekkor elhangzik a „Fields, Colon, List box” (Mezők, kettőspont, lista) kifejezés, és az első mező neve. (A Narrátorban a „Fields, Selected” (Mezők, kijelölve) szöveg hangzik el.)

 13. Mező kijelöléséhez használja a Le nyílbillentyűt.

 14. A Tab billentyűvel lépjen a Függvénylista mezőbe. Ekkor elhangzik a „Functions, Colon List box” (Függvények, kettőspont, lista) kifejezés, és az első függvény neve. (A Narrátorban a „Functions, Selected” (Függvények, kijelölve) szöveg hangzik el.)

 15. Jelölje ki az összesített értékeket kiszámoló függvényt a Le nyílbillentyűvel. A kijelölt mező adattípusa határozza meg, hogy mely függvények érhetők el.

 16. Ha befejezte a kijelölést, a Tab billentyűvel lépjen az Igen, legyenek sorösszegek jelölőnégyzetre, majd jelölje be, vagy törölje a jelölését.

  Ha szerepelteti a sorösszegeket, a kereszttáblás lekérdezés további, a mezőértékkel azonos mezőt és függvényt használó sorfejlécet tartalmaz. A sorösszeg szerepeltetésekor egy további oszlop jelenik meg, amely összegzi a többi oszlopot. Ha például a kereszttáblás lekérdezés a számított átlagéletkort jeleníti meg hely és nem szerint (az oszlopfejlécekben a nemeket szerepeltetve), akkor az új oszlopban az egyes helyeken érvényes átlagéletkor szerepel, nemtől függetlenül.

  Tipp: Az új sorösszegek kiszámítására használt függvényt a kereszttáblás lekérdezés Tervező nézetben való szerkesztésével módosíthatja.

 17. A varázsló következő lapjára lépéshez nyomja le az Enter billentyűt vagy az Alt+N billentyűkombinációt.

 18. A következő lapon nyomja le a Shift+Tab billentyűkombinációt, és adjon nevet a lekérdezésnek. Az alapértelmezett név mindig tartalmazza a „_crosstab” utótagot.

 19. Tekintse meg, módosítsa és mentse a lekérdezést.

  • A kereszttáblás lekérdezés megtekintéséhez nyomja le az Enter billentyűt.

  • A lekérdezésterv módosításához nyomja le az Alt+M billentyűkombinációt, majd az Enter billentyűt.

  • A lekérdezés mentéséhez és a varázslóból való kilépéshez nyomja le az Alt+F billentyűkombinációt.

Törlő lekérdezés létrehozása

Ha teljes rekordokat (sorokat) szeretne egyszerre törölni egy táblából vagy két kapcsolódó táblából, használjon törlő lekérdezést. A törlő lekérdezésekkel olyan feltételeket szabhat, amelyekkel könnyen megtalálhat és törölhet adatokat. A mentett lekérdezéseket újból használhatja, amivel időt takaríthat meg.

Megjegyzések: 

 • Mielőtt bármilyen adatot törölne vagy törlő lekérdezést futtatna, gondoskodjon az asztali Access-adatbázis biztonsági mentéséről. A törlő lekérdezésekben áttekintheti a törlendő sorokat a törlés előtt.

 • Ha csak néhány rekordot szeretne törölni, akkor nincs szükség lekérdezésre. Csak nyissa meg a táblát Adatlap nézetben, jelölje ki a törölni kívánt mezőket (oszlopokat) vagy rekordokat (sorokat), és nyomja le a Delete billentyűt. Ekkor a rendszer rákérdez, hogy biztosan törölni szeretné-e a kijelölt objektumokat.

Törlő lekérdezés létrehozása

 1. Nyomja le az Alt+C és a Q+D billentyűkombinációt. Ekkor megnyílik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel.

 2. Tábla kijelöléséhez használja a Le nyílbillentyűt. Nyomja le az Alt+A billentyűkombinációt. Ismételje meg ezt a lépést minden olyan tábla esetében, amelyből rekordot szeretne törölni.

 3. A Tábla megjelenítése párbeszédpanel bezárásához nyomja le az Alt+C billentyűkombinációt. A tábla a lekérdezés tervezőrácsának bal felső területén ablakként jelenik meg, és az összes mező látható benne.

 4. Nyomja le az Alt billentyűt, a J+Q billentyűkombinációt, majd az X billentyűt. Ekkor megnyílik a tervezőrács, a fókuszt pedig az első mezőre kerül. A tervezőrácson a Rendezés és a Megjelenítés sor nem lesz elérhető, a Törlés sor azonban már igen.

 5. Amikor elhangzik az „Autonumber, Row 1, Type and text” (Számláló, 1. sor, típus és szöveg) kifejezés, nyissa meg a legördülő listát az Alt+Le nyíl billentyűkombinációval.

 6. Az összes üres sor törlése a táblában vagy mezőben:

  1. A Le nyílbillentyűvel jelöljön ki egy mezőt, majd nyomja le az Enter billentyűt. Ennek hatására a fókusz a következő oszlopra kerül.

  2. Ugorjon az előző oszlopra a Balra nyílbillentyűvel.

  3. Lépjen a Törlés sorra a Le nyílbillentyűvel. Amikor elhangzik a „Delete colon” (Kettőspont törlése) kifejezés, nyissa meg a legördülő listát az Alt+Le nyíl billentyűkombinációval.

  4. A „Hova” érték kiválasztásához nyomja le a Fel nyílbillentyűt, majd az Enter billentyűt. Ennek hatására a fókusz a következő oszlopra kerül.

  5. Ugorjon az előző oszlopra a Balra nyílbillentyűvel.

  6. Lépjen a Feltételek sorra a Le nyílbillentyűvel.

  7. Ha elhangzik a „Criteria” (Feltételek) vagy a „Row 11, Column 1” (11. sor, 1. oszlop) kifejezés, írja be a Null értéket.

 7. Meghatározott feltételek használata törlő lekérdezésben:

  1. a. A törölni kívánt feltétellel rendelkező mező kijelöléséhez nyomja le a Le nyílbillentyűt, majd az Enter billentyűt.

  2. b. Lépjen a Törlés sorra a Le nyílbillentyűvel. Nyomja le az Alt+Le nyíl billentyűkombinációt, és a „Hova” érték megadásához nyomja le a Le nyílbillentyűt, majd az Enter billentyűt. Ennek hatására a fókusz a következő oszlopra kerül.

  3. c. Ugorjon az előző oszlopra a Balra nyílbillentyűvel.

  4. d. Lépjen a Feltételek sorra a Le nyílbillentyűvel.

  5. e. Adja meg a feltételeket. A mintafeltételek listáját a Törlő lekérdezés létrehozása és futtatása című témakörben találja.

  6. f. Lépjen a Megjelenítés sorra a Fel nyílbillentyűvel.

  7. g. Törölje a jelölést az egyes feltételek Megjelenítés jelölőnégyzetéből.

 8. Ellenőrizze, hogy a lekérdezés az Ön által törölni kívánt rekordokat adja-e vissza az Alt+H billentyűkombináció, majd a W és a H billentyű lenyomásával.

 9. A lekérdezés futtatása:

  1. Váltson a Tervező nézetre a Ctrl+H billentyűkombináció, majd a W és a D billentyű lenyomásával.

  2. A Tervező nézetben nyomja le az Alt billentyűt, a J+Q billentyűkombinációt, majd a G billentyűt. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben meg kell erősítenie a sorok törlését.

  3. A sorok törléséhez nyomja le az Enter billentyűt.

 10. A lekérdezés mentéséhez nyomja le a Ctrl+S billentyűkombinációt. A Mentés másként párbeszédpanelen adjon meg egy nevet, és nyomja le az Enter billentyűt.

Biztonsági másolat készítése az adatbázisról

 1. Nyomja le az Alt+F billentyűkombinációt, majd az A billentyűt. Ekkor megnyílik a Mentés másként lap, amelyen az Adatbázis mentése másként elem van kijelölve.

 2. A biztonsági másolat elkészítéséhez nyomja le a B, majd az Enter billentyűt. Ekkor megnyílik a Mentés másként párbeszédpanel, amelyen a Fájlnév szerkesztőmező van kijelölve. Ha szeretne, adjon új nevet az adatbázisnak, majd nyomja le az Enter billentyűt.

Ha írásvédett fájlt vagy egy, az Access korábbi verziójában létrehozott adatbázist használ, akkor megjelenhet egy üzenet arról, hogy az adatbázisról nem lehet biztonsági másolatot készíteni.

Ha vissza szeretné állítani valamelyik biztonsági másolatot, zárja be és nevezze át az eredeti fájlt, hogy a biztonsági másolat az eredeti verzió nevét használhassa. Rendelje hozzá az eredeti verzió nevét a biztonsági másolathoz, majd nyissa meg az átnevezett biztonsági másolatot az Accessben.

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×