Kép kijelző

A Kép kijelző segítségével képeket vagy grafikus elemeket adhat hozzá a kijelzőlapokhoz. Annak érdekében, hogy a képek elrendezését könnyebben el lehessen végezni a lapon található egyéb kijelzőkkel, a Kép kijelzőn belül szabályozható a kép függőleges és vízszintes igazítása és háttérszíne, az egyéni tulajdonságok közös nézetben történő módosításával.

A témakör tartalma

A Kép kijelző felhasználási módjai

Módszerek a képek megjelenítésére

A Kép kijelző összekapcsolása másik kijelzővel

A Kép kijelző egyéni tulajdonságai

A kijelzők közös tulajdonságai

Módszerek a Kép kijelző használatára

A Kép kijelzőt a következőkre használhatja:

 • A lapokra felhelyezheti a vállalat vagy a projekt emblémáját.

 • Megjelenítheti az alkalmazottak vagy a termékek fényképeit.

 • A lapok megjelenését vonzóbbá teheti.

Vissza a lap tetejére

Módszerek a képek megjelenítésére

Képeket két módszerrel jeleníthet meg:

 • A képfájl elérési útjának vagy hivatkozásának beírása a Képhivatkozás szövegdobozba. Ebben az esetben a kép statikus, és nem változik (hacsak nem módosítja a tulajdonságát).

 • A Kép kijelző csatlakoztatása egy másik, a fájl elérési útját vagy a hivatkozást nyújtó kijelzőhöz. Ebben az esetben a kép dinamikus lehet, és módosulhat a másik kijelzőben elvégzett művelet hatására, például ha egy felhasználó egy sort jelöl ki egy Listanézet kijelzőben.

  Csatlakoztathat például egy névjegyalbummal rendelkező Listanézet kijelzőt a Kép kijelzőhöz. Amikor a Listanézet kijelzőben egy olyan sort jelöl ki, amelynek oszlopában az adott kapcsolattartó képét tartalmazó fájlra mutató hivatkozás található, akkor a kapcsolattartó képe megjelenik a Kép kijelzőben.

Vissza a lap tetejére

A Kép kijelző összekapcsolása másik kijelzővel

 1. A Webhelyműveletek menüben Gombkép kattintson a Lap szerkesztése parancsra.

 2. Kattintson a kijelzőmenüre  Kijelzőmenü , majd mutasson a Kapcsolatok pontra.

 3. Mutasson a Kép beolvasása pontra, majd kattintson arra a kijelzőre, amelyhez kapcsolódni szeretne.

Megjegyzés: Ha a Képhivatkozás tulajdonság már rendelkezik egy értékkel, és a Kép kijelzőt egy másik kijelzőhöz csatlakoztatja, akkor a program figyelmen kívül hagyja a Képhivatkozás tulajdonságot. Ha a Kép kijelző már csatlakozik egy másik kijelzőhöz, és a Képhivatkozás tulajdonsághoz be szeretne állítani egy értéket, akkor először törölni kell a kapcsolatot.

Vissza a lap tetejére

A Kép kijelző egyéni tulajdonságai

A Kép kijelző egyéni tulajdonságai az alábbi listában tekinthetők meg

Megjegyzés: Személyes nézetben az itt felsorolt egyéni tulajdonságok egyike sem tekinthető meg és nem szerkeszthető.

Tulajdonság

Leírás

Képhivatkozás

A Kép kijelzőben megjeleníteni kívánt képfájl elérési útját vagy hivatkozását adja meg.

A használt böngészőtől függően a támogatott fájlformátumok a következők lehetnek.

Grafikus fájlformátumok

Fájltípus

Windows Bitmap (BMP)

.bmp

Windows Enhanced Metafile (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

A Kép kijelző tulajdonság valószínűleg nem érhető el, mivel a Kép kijelző egy másik olyan kijelzőhöz csatlakozik, amely a képet biztosítja.

Helyettesítő szöveg

Az a szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználók az egér mutatóját a kép fölé viszik. A szöveg akkor jelenik meg, amikor a kép nem érhető el.

Kép függőleges igazítása

Vízszintesen helyezi el a képet a Kép kijelzőn belül. A következő lehetőségek közül választhat: Felülre, Középre és Alulra. Az alapértelmezett érték: Középre.

Kép vízszintes igazítása

Függőlegesen helyezi el a képet a Kép kijelzőn belül. A következő lehetőségek közül választhat: Felülre, Középre vagy Jobbra. Az alapértelmezett érték a Középre.

Kijelző háttérszíne

A Kép kijelző kép mögötti ablakának színét határozza meg. Az alapértelmezett szín az aktuális téma háttérszíne.

A szín meghatározásához kattintson a szövegdoboz jobb oldalán található Gombkép gombra, majd hajtsa végre a megfelelő műveletet:

 • Válasszon ki egy színt a színrácsból.

 • Írjon be egy HTML-színnevet.

 • Írja be a szín RGB-értékét.

Ha a webhely témájával megegyező háttérszínt kíván megadni, kattintson a Kijelző háttérszíne párbeszédpanel Átlátszó elemére.

Vissza a lap tetejére

Kijelzők közös tulajdonságai

A kijelzőknek olyan közös tulajdonságaik vannak, amelyek megjelenésüket, elrendezésüket és speciális jellemzőiket befolyásolják.

Megjegyzés: Az eszközpanelen látható közös kijelzőtulajdonságok több okból is eltérhetnek az e szakaszban leírtaktól:

 • Az eszközpanel Speciális szakaszának megtekintéséhez rendelkeznie kell a megfelelő engedéllyel.

 • Egy adott kijelző fejlesztője esetleg úgy dönthetett, hogy elrejti a közös tulajdonságok némelyikét, vagy olyan további tulajdonságokat hoz létre és jelenít meg, amelyek az eszközpanel Megjelenés, Elrendezés és Beállítás szakaszának egyikében sem szerepelnek.

 • Bizonyos engedély- és tulajdonságbeállítások letilthatnak vagy elrejthetnek kijelzőtulajdonságokat.

Megjelenés

Tulajdonság

Leírás

Cím

Annak a kijelzőnek a címe, amely a kijelzők címsorában jelenik meg.

Magasság

A kijelző magasságát határozza meg.

Szélesség

A kijelző szélességét határozza meg.

Látványelem állapota

Meghatározza, hogy a teljes kijelző megjelenjen-e az oldalon, amikor egy felhasználó megnyitja a kijelzőlapot. Alapértelmezés szerint a látványelem Normál állaptú, és a teljes kijelző megjelenik. Ha az állapot Kisméretű, csak a címsor jelenik meg.

Látványelem típusa

Azt határozza meg, hogy a kijelzőkeret címsora és szegélye megjelenjen-e.

Elrendezés

Tulajdonság

Leírás

Rejtett

Meghatározza, hogy a kijelző látható legyen-e, amikor egy felhasználó megnyitja a kijelzőlapot. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a kijelző csak az oldal tervezése közben, illetve csak akkor látható, ha a cím tartalmazza a (Rejtett) utótagot.

A kijelzőt el is rejtheti, ha csak arra használja, hogy adatokat adjon át egy másik kijelzőnek kijelzőkapcsolaton keresztül, de magát a kijelzőt nem kívánja megjeleníteni.

Irány

Megadja a kijelző tartalmának szövegirányát. Az arab írás például jobbról balra halad, míg a magyar, illetve a legtöbb európai nyelv balról jobbra. A beállítás nem használható valamennyi típusú kijelzőhöz.

Zóna

Meghatározza, hogy a kijelző a kijelzőlap mely részén található.

Megjegyzés:  A kijelzőlap zónái nem jelennek meg a listában, ha nem rendelkezik a zóna módosításához szükséges engedélyekkel.

Zónaindex

Ha a zóna több kijelzőt is tartalmaz, itt határozhatja meg a kijelző zónán belül elfoglalt helyét.

A sorrend meghatározásához adjon meg egy pozitív egész számot a szövegmezőben.

Ha egy zónában a kijelzők felülről lefelé haladnak, az 1-es érték azt jelenti, hogy a kijelző a zóna tetején jelenik meg. Ha a kijelzők a zónában balról jobbra haladnak, az 1-es érték azt jelenti, hogy a kijelző a zóna bal oldalán jelenik meg.

Ha például egy felülről lefelé rendezett üres zónához adott hozzá egy kijelzőt, a zónaindex értéke 0. Ha egy másik kijelzőt is hozzáad a zóna aljához, a zónaindex értéke 1-re változik. Ha a második kijelzőt a zóna tetejére szeretné helyezni, adja meg a 0 értéket, majd az 1 értéket az első kijelző esetén.

Megjegyzés: Egy zónában minden kijelző egyedi zónaindexértékkel rendelkezik. Ezért a kijelző zónaindex-értékének megváltoztatása megváltoztathatja a zóna más kijelzőinek zónaindexértékét is.

Haladó

Tulajdonság

Leírás

Kis méret engedélyezése

Megadja, hogy a kijelző kis méretűre állítható-e.

Bezárás engedélyezése

Beállítható, hogy a kijelző eltávolítható-e a kijelzőlapról.

Elrejtés engedélyezése

Meghatározza, hogy elrejthető-e kijelző.

Zónaváltoztatás engedélyezése

Megadja, hogy a kijelző áthelyezhető-e egy másik zónába.

Kapcsolatok engedélyezése

Megadja, hogy az adott kijelző létesíthet-e kapcsolatokat más kijelzőkkel.

Személyes nézetbeli módosítás engedélyezése

Meghatározza, hogy a kijelző tulajdonságai módosíthatók-e személyes nézetben.

Exportálás módja

Megadja az adatoknak azon szintjét, amely még exportálható az adott kijelző esetén.

Cím URL-címe

Egy olyan fájl URL-címét határozza meg, amely további információkat tartalmaz a kijelzővel kapcsolatban. Amikor a felhasználó a kijelző címére kattint, a fájl egy különálló böngészőablakban jelenik meg.

Leírás

Meghatározza azt az elemleírást, amely akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a kijelző címe vagy ikonja fölött tartja. E tulajdonság értéke akkor használható, ha az eszközpanel Kijelzők keresése menüjének Keresés parancsával a Webhely, Virtuális kiszolgáló és Kijelzőlap kijelzőtárban keres kijelzőket.

Súgó URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelzővel kapcsolatos súgóinformációkat tartalmazza. A súgóinformációk külön böngészőablakban jelennek meg, ha a kijelző menüjén a Súgó parancsra kattint.

Súgó mód

Meghatározza, hogy a böngésző hogyan jelenítse meg a súgótartalmat az adott kijelzőhöz.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • Modális: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt visszatérne a weblapra, a felhasználónak be kell zárnia az ablakot.

 • Modális: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt visszatérne a weblapra, a felhasználónak nem kell bezárnia az ablakot.

 • Navigálás: A weblap az aktuális böngészőablakban nyílik meg.

Megjegyzés: A Windows SharePoint Services 3.0 alapértelmezett súgótémakörei kizárólag külön böngészőablakban nyílnak meg annak ellenére, hogy az egyéni Microsoft ASP.NET-kijelzők támogatják ezt a tulajdonságot.

Katalógus ikonképének URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelzőlistában kijelzőikonként használandó képet tartalmazza. A képnek 16x16 képpont méretűnek kell lennie.

Cím ikonképének URL-címe

Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelző címsorában használandó képet tartalmazza. A képnek 16x16 képpont méretűnek kell lennie.

Hibaüzenet – importálás

Megadja azt az üzenetet, amely akkor jelenik meg, ha hiba történik a kijelző importálásakor.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×