Jobbról balra író nyelvekkel kapcsolatos szolgáltatások

A Microsoft Office támogatja a jobbról balra tartó szövegirányt azon nyelvek esetében, amelyek jobbról balra vagy vegyesen jobbról balra és balról jobbra szövegirányt alkalmaznak a szövegek írásánál, szerkesztésénél és megjelenítésénél. Ebben az összefüggésben a jobbról balra író nyelvek alatt azokat az írásrendszereket értjük, amelyek jobbról balra tartó írásirányt alkalmaznak. Ideértendők a környezetfüggő alakváltozatokat használó (például arab) és azokat nem használó nyelvek is. A jobbról balra történő olvasáshoz módosíthatja a megjelenítést, illetve az egyes fájlokat úgy, hogy a tartalmuk jobbról balra legyen olvasható.

A használni kívánt jobbról balra író nyelvet engedélyeznie kell a Windowsban billentyűzetnyelvként. Erről bővebben A Windows alapértelmezett beviteli nyelvének módosítása és a Billentyűzetkiosztás-nyelv engedélyezése vagy módosítása című témakörben tájékozódhat.

További információért kattintson az alábbi címsorokra

A számítógép testreszabásának kívánt módjától függően használhat egy megjelenítő nyelvet a menük, párbeszédpanelek és varázslók számára, miközben a beírást egy másik nyelven végezheti, ha szükséges. Ha a beíráshoz, valamint a menük és az online súgó megjelenítéséhez is jobbról balra író nyelvet szeretne használni, az Office-ban beállíthatja azt a nyelvet. További információt A Microsoft Office nyelvének módosítása című témakörben talál.

Az Office alkalmazásainak jobbról balra író nyelvekkel kapcsolatos, számos szolgáltatása a felhasználói felület nyelve alapján határozza meg a képernyő elrendezési irányát, valamint a szöveg igazítását a párbeszédpaneleken. Amikor Az Office nyelvi beállításainak megadása párbeszédpanelen jobbról balra író nyelvet ad meg a felhasználói felület nyelveként, a menük, párbeszédpanelek és varázslók elrendezése jobbról balra halad, a Microsoft Windows beállításainak rendje azonban balról jobbra haladó irányú marad.

Ha például az Office felhasználói felületének nyelve arab (de a Windows megjelenítési nyelve angol), a képernyő így jelenik meg:

Arab nyelvű felhasználói felület

Bár a menük jobbról balra helyezkednek el, a címsor továbbra is angolul jelenik meg, és a Bezárás, a Kis méret és a Teljes méret gomb a jobb felső sarokban marad, ugyanúgy, mint a balról jobbra haladó irányú felhasználói felület esetén. Ha a Windows felhasználói felületéhez egy jobbról balra író nyelvet állítana be, a címsor nyelve is a megadott nyelven jelenne meg, a Bezárás, a Kis méret és a Teljes méret gomb pedig a bal felső sarokban helyezkedne el.

Ha általában balról jobbra író nyelven dolgozik, de néha be kell szúrnia jobbról balra írott szöveget is, az Office legtöbb alkalmazásában kiválaszthatja a balról jobbra író nyelvet (például magyar) a felhasználói felület nyelveként, miközben írhat jobbról balra is szöveget, ha szükséges. Ehhez a szerkesztési területen be kell állítania a jobbról balra haladó szöveg, felsorolás és számozás használatát, és engedélyeznie kell a megfelelő billentyűzetkiosztást.

Ha a szövegirányt egy Microsoft Office-alkalmazáson belül szeretné módosítani, kattintson a Kezdőlap lap Bekezdés csoportjában a Jobbról balra bekezdés gombjára (ez csak a jobbról balra író nyelvek engedélyezése esetén jelenik meg). De még ha egy jobbról balra író nyelv megjelenítésére is módosította a felhasználói felületet, az adott nyelven történő szövegbeíráshoz a billentyűzet megfelelő nyelvét is engedélyezni kell.

Ha a felhasználói felület legtöbbször használt nyelvét egy arab dialektusra szeretné módosítani, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Nyisson meg egy Office-fájlt, például egy Word-dokumentumot.

 2. A Fájl lapon válassza a Beállítások > Nyelv lehetőséget.

 3. Az Office nyelvi beállításainak megadása párbeszédpanel Dokumentumnyelv listájában válassza ki a kívánt Arab dialektust, majd válassza a Hozzáadás gombot.

 4. A Dokumentumnyelvek megadása táblázatban győződjön meg arról, hogy az újonnan felvett arab dialektus van kiemelve, és válassza a Beállítás alapértelmezettként elemet.

  Fontos: Ha alapértelmezettként állítja be az újonnan hozzárendelt dokumentumnyelvet, az lesz az alapértelmezett dokumentumnyelv mindenMicrosoft Office-programban.

Ha egy adott nyelv saját billentyűzetén szeretne gépelni, hozzá kell adnia a megfelelő billentyűzetkiosztást. Ha másik nyelvhez is telepít billentyűzetkiosztást, és a Legyen a tálcán paranccsal megjeleníti a nyelvi eszköztárat, egy nyelvi kijelző jelenik meg a tálcán Nyelvi eszköztár képe , amely az aktuális billentyűzetnyelvet jelzi. Arab nyelv esetén például így jelenik meg a nyelvi kijelző: Arab billentyűzetkiosztást jelző ikon .

Megjegyzés: A nyelvi eszköztár automatikusan megjelenik, ha a meglévő mellett legalább még egy nyelvet hozzáad a billentyűzethez a Microsoft Windows Szöveggel kapcsolatos szolgáltatások és szövegbeviteli nyelvek párbeszédpaneljén.

 • Ha a nyelv kijelzője a tálcán látható, de inkább a nyelvi eszköztárt szeretné megjeleníteni, válassza a nyelv kijelzőjét, majd A nyelvi eszköztár megjelenítése parancsot.

 • Ha a nyelvi eszköztár látható, de a nyelv kijelzőjét inkább a tálcán szeretné megjeleníteni, válassza a Kis méret elemet.

 • Ha egy másik nyelv billentyűzetét szeretné kijelölni, válassza az aktuális nyelv nevét (a nyelvi eszköztáron), vagy válassza a nyelv kijelzőjét, majd a másik nyelv nevét.

A nyelvspecifikus billentyűzetek engedélyezésével kapcsolatos útmutatásért olvassa el A billentyűzetkiosztás nyelvének beállítása vagy módosítása című témakört.

Attól függően, hogy milyen nyelvekre van szüksége, beírhat szöveget a Karaktertábla vagy az ASCII-karakterkódok használatával. Ha meg szeretné tudni, hogy hogyan szúrhat be automatikusan ASCII-karakterkódokat a Szimbólum gyűjtemény használatával, olvassa el a következő témakört: Szimbólumok beszúrása.

Ha csak rövid szöveget írna be egy másik nyelven, és nem szeretné a billentyűzetet átváltani, használja a Karaktertábla eszközt, a Microsoft Windows szöveg beírására szolgáló egyik kellékét. Kiválaszthat egy karaktert a jobbról balra vagy balról jobbra író nyelv betűkészletének egyik lapjáról, majd a karaktert a Vágólapra másolhatja, és végül beszúrhatja a dokumentumba. A Karaktertábla szöveg beírására történő használatáról bővebb információt a Speciális karakterek használata (Karaktertábla) című témakörben talál.

Ha a balról jobbra és jobbról balra író nyelveket egyaránt engedélyezi, a Balról jobbra és a Jobbról balra bekezdés gombja az Office legtöbb alkalmazásának menüszalagján engedélyezve van. Ezekre a gombokra kattintva a szövegnek az irányát is módosíthatja a beírásakor és az igazításakor.

Megjegyzés: A Microsoft OneNote Balról jobbra és Jobbról balra gombja a Bekezdés igazítása nyílra kattintva érhető el.

A cellákban vagy mezőkben lévő szövegek igazítása lehet balra zárt, középre zárt vagy jobbra zárt. Bizonyos programokban, például az Accessben és az Excelben a szövegnek szövegfüggő szövegiránya is lehet.

Szövegfüggő szövegirány esetén a szöveg és a számok igazítása az elsőként beírt karakter nyelve szerint történik: például a cellában vagy mezőben lévő szöveg jobbra zárt, ha az első karakter jobbról balra író nyelvű, de balra zárt, ha az első karakter balról jobbra író nyelvű. Egyes objektumok esetében a szövegfüggő szövegirányt érvénytelenítheti, és megadhat balra zárt, középre zárt vagy jobbra zárt igazítást.

Számos jobbról balra írt vagy kombinált (jobbról balra és balról jobbra írt) irányú program kontextusszabályokat alkalmaz, amelyek megszabják a szöveg irányát és az olvasási sorrendet. A szövegmezők, listák és más elemek határozzák meg a bennük található szöveg kontextusszabályait.

Az olvasási sorrendet és a szöveg irányát az alábbi kontextusszabályok határozzák meg:

 • Ha az első betűkarakter balról jobbra írt karakter, az olvasási sorrend szintén balról jobbra halad, a szövegigazítás pedig balra zárt.

 • Ha az első betűkarakter jobbról balra írt karakter, az olvasási sorrend szintén jobbról balra halad, a szövegigazítás pedig jobbra zárt.

 • Amennyiben csak semleges karakterek gépel, az olvasás sorrendje és iránya egyaránt a bekezdés irány követi (ez lehet balról jobbra vagy jobbról balra haladó is), amíg az első betűkaraktert be nem írja.

Ha bármikor megváltoztatja az első betűkarakter nyelvét balról jobbra íróról jobbról balra író nyelvre (vagy fordítva), az olvasási sorrend és a szöveg iránya ennek megfelelően változik.

A Wordben és más szövegszerkesztő programokban a mellékjeleket és az arab karaktereket külön-külön is kijelölheti, keresheti vagy cserélheti, függetlenül attól, hogy össze vannak-e kötve. A program minden ligatúrát és mellékjelet az adott jobbról balra író nyelv szavának különálló egységeként kezel.

A következő példa bemutatja egy három karakterből álló arab ligatúrát tartalmazó szó kijelölését (a karakterek egyenkénti kijelölésével).

Szó egy ligatúrájának kijelölése

Szó két ligatúrájának kijelölése

Szó három ligatúrájának kijelölése

Az ind (például a bengáli, a gudzsaráti, a hindi, a kannada, a maláj, a maráthi, a pandzsábi, a tamil és a telugu) nyelvek esetében előfordulhat, hogy a Microsoft Office-alkalmazások keresési beállításai csak részlegesen használhatók. A Kis- és nagybetű megkülönböztetése és a Csak ha ez a teljes szó beállítás például nem működik az ilyen nyelvű szövegekben, ugyanakkor a dokumentum latin szedésű szövegrészeiben használhatók ezek a keresési feltételek.

Jobbról balra író nyelvek

A keresés és csere funkció nem a megjelenítés, hanem a Keresés mezőbe történő beírás sorrendjében keresi a szöveget. Ennek köszönhetően kereshet jobbról balra írt karakterláncokat, függetlenül a bekezdés irányától. A keresési kifejezés karakterei között a következők is lehetnek: kasidák (csak az arab nyelvben), alef hamza (csak az arab nyelvben) vagy a héber nikkudrendszerhez hasonló mellékjelek. Az ASCII- és Unicode-karakterkódok listáját megtalálja A latin ábécén alapuló ASCII- és Unicode-szimbólumok és -karakterek beszúrása című témakörben.

Ind nyelvek

Az ind (például a bengáli, a gudzsaráti, a hindi, a kannada, a maláj, a maráthi, a pandzsábi, a tamil és a telugu) nyelvek esetében előfordulhat, hogy a Microsoft Office-alkalmazások keresési beállításai csak részlegesen használhatók. A Kis- és nagybetű megkülönböztetése és a Csak ha ez a teljes szó beállítás például nem működik az ilyen nyelvű szövegekben, ugyanakkor a dokumentum latin szedésű szövegrészeiben használhatók ezek a keresési feltételek.

Délkelet-ázsiai nyelvek

A délkelet-ázsiai (például a thai és a vietnami) nyelvek esetében előfordulhat, hogy a Microsoft Office alkalmazások keresési beállításai csak részlegesen használhatók. A Kis- és nagybetű megkülönböztetése és a Csak ha ez a teljes szó beállítás például nem működik a délkelet-ázsiai szövegben, ugyanakkor a dokumentum latin szedésű szövegrészeiben használhatók a keresési feltételek.

Lásd még

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés más nyelven

A Microsoft Office nyelvének módosítása

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×