Jelentések és előfizetések feldolgozásának ütemezése

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A Reporting Services jelentéskészítő kiszolgálóján futó jelentésekhez jelentés- és előfizetés-feldolgozást ütemezhet. Egyéni, kizárólagos ütemterveket adhat meg egy-egy jelentéshez vagy előfizetéshez. Ezen kívül megosztott ütemterveket is készíthet, amelyekre definiálásuk után több jelentés és előfizetés is hivatkozhat. Ütemtervet bármikor készíthet vagy módosíthat. Azonban ha egy ütemterv a módosítások végrehajtása előtt elindul, a terv korábbi verziója szerint fog futni. A módosított ütemterv nem lép életbe, amíg nem menti el.

Az ütemterv feldolgozása a jelentéskészítő kiszolgáló számítógépének helyi idején alapul.

A jelentéskészítő kiszolgáló ütemezett műveletei

A jelentéskészítő kiszolgáló tartalmait érintő ütemezett műveleteket a jelentéskészítő kiszolgáló kezeli az SQL Server Agent ütemezési motorral. A SharePoint - időzítő szolgáltatást nem használja. Ütemezett művelet létrehozásához futnia kell az SQL Server Agent szolgáltatásnak. Alapértelmezett beállítás szerint a jelentéskészítő kiszolgáló támogatja az ütemezési és kézbesítési műveleteket. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, az SQL Server Felületkonfiguráló eszköz használatával engedélyezheti az ütemezést és a kézbesítést.

A jelentés server-adatbázis ütemezések menti. A jelentéskészítő kiszolgálót lekérdezi a gyakori időközönként annak meghatározásához, ha új ütemezések futtatásához a jelentés server-adatbázishoz. Rhe jelentéskészítő kiszolgálót az SQL Server Agent az ütemtervet, adja meg a futó hoz létre egy feladatot. A feladat futtatása hoz létre az esemény mezőkóddal jelentés vagy előfizetést feldolgozása. Ideiglenes pillanatfelvételek a támogatási előfizetés feldolgozása, hogy a jelentés mögöttes definícióját frissíthető folyamatban lévő előfizetés megtartásával belső használatra jönnek létre. További információt találhat az MSDN ütemezési és kézbesítési processzor kapcsolatban.

Kapcsolódó műveletek

Jelentés konfigurálása felügyelet nélküli feldolgozáshoz

Jelentés adatfeldolgozásának ütemezése

Előfizetés ütemezése

Megosztott ütemterv létrehozása

Megosztott ütemterv szüneteltetése és folytatása

Megosztott ütemterv törlése

Jelentés konfigurálása felügyelet nélküli feldolgozáshoz

A jelentések adat- vagy előfizetés-feldolgozásának ütemezése előtt konfigurálnia kell a jelentés adatforrását úgy, hogy az a tárolt hitelesítő adatokat vagy a felügyelet nélküli jelentésfeldolgozás fiókját használja. Tárolt hitelesítő adatok használata esetén csak egy hitelesítőadat-készletet tárolhat, és ezt a készletet használja minden, a jelentést futtató felhasználó is. A hitelesítő adatok lehetnek egy Windows felhasználói fióknak vagy egy adatbázis felhasználói fiókjának adatai is.

A felügyelet nélküli jelentés feldolgozási fiókja egy speciális célú, a jelentéskészítő kiszolgálón beállított fiók. Segítségével a jelentéskészítő kiszolgáló képes távoli számítógépekhez csatlakozni, amikor egy ütemezett művelethez egy külső fájl visszakeresése vagy további feldolgozás szükséges. A fiók konfigurálása után külső adatforrásokhoz csatlakozhat, amelyek jelentésekhez szolgáltatnak adatokat.

A tárolt hitelesítő adatok vagy a felügyelet nélküli jelentésfeldolgozás fiókjának meghatározásához szerkessze a jelentés adatforrás-beállításait. Ha a jelentés egy megosztott adatforrást használ, szerkessze az adatforrást.

 1. Ha a tár még nincs megnyitva, kattintson a nevére a Fontos rovatok sávon. Ha a tár neve nem jelenik meg, kattintson A teljes webhelytartalom hivatkozásra, majd a tár nevére.

 2. Mutasson a jelentésre. A jelentés az alábbi ikonnal lesz ellátva: jelentés ikon .

 3. Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza az Adatforrások kezelése elemet.

 4. Kattintson az adatforrás nevére.

 5. A Hitelesítési beállítások alatt kattintson a Tárolt opcióra.

 6. Írja be felhasználónevét és jelszavát.

 7. Ha a felhasználónév és jelszó egy Windows-fiókhoz tartozik, jelölje ki a Használat Windows-hitelesítőadatokkal lehetőséget.

 8. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Jelentés adatfeldolgozásának ütemezése

Jelentés készítése az adatok beolvasásához bizonyos dátumok és időpontok adatfeldolgozás ütemezheti. Egy ütemezett folyamat hoz létre, amely azt követően a jelentés server-adatbázisban vannak tárolva az adatai pillanatképét. Jelöljön ki egy jelentést az adatai pillanatképét használó felhasználók sem általában tartsa szem előtt, hogy a jelentés előre feldolgozott adatok használja-e. Nincs vizuális kijelző, hogy a jelentés nem használ élő adatokat nem. Jelentések meghallgathatja vagy ütemezzen, illetve igény szerinti adatokat. Jelentés futtatása mindkét lehetőséggel nem konfigurálható.

Vissza a lap tetejére

Előfizetés ütemezése

A jelentések terjesztéséhez előfizetéseket hozhat létre. Egy előfizetés elindításához az előfizetést definiáló felhasználónak kell megadnia a kézbesítés idejét és módját. Bár az előfizetés-feldolgozás a jelentéskészítő kiszolgálón történik, az előfizetés feldogozásának módját és idejét meghatározó előfizetési oldalak a SharePoint értesítési szolgáltatásaival érhetők el. Az előfizetések csak jelentéseken definiálhatók. Nem iratkozhat fel olyan jelenésmodellre vagy erőforrásfájlra, amely a SharePoint-webhelyen is elérhető.

Vissza a lap tetejére

Megosztott ütemterv létrehozása

A megosztott ütemtervek olyan sokoldalú ütemtervek, amelyek használatra kész ütemezési adatokat szolgáltatnak kötetlen számú jelentésnek vagy előfizetésnek. A megosztott ütemterveket elég egyszer létrehozni – később bármilyen előfizetésben vagy tulajdonságlapon hivatkozhat rá, amikor ütemezési adatok megadására van szüksége. A megosztott ütemtervek központilag kezelhetők, szüneteltethetők, és folytathatók. Az egyéni ütemterveket ezzel szemben manuálisan kell szerkeszteni, ha egy jelentés vagy előfizetés futtatását szeretné megakadályozni.

A megosztott ütemtervek a SharePoint-webhely alkalmazáslapjain hozhatók létre. Az ütemtervek leíró nevük alapján azonosíthatók. Ha egy ütemtervnek nincs neve, azonosíthatja a hozzá tartozó tények alapján – például ismétlődési szabály, vagy a futtatás dátuma és ideje.

A megosztott ütemtervek létrehozásához, módosításához vagy törléséhez SharePoint webhelygazdai hozzáférés szükséges. Ezzel szemben egyéni ütemtervet bármilyen olyan felhasználó létrehozhat, akinek van jelentések kezeléséhez vagy előfizetések létrehozásához engedélye.

 1. Kattintson a Webhelyműveletek gombra.

 2. Click Webhelybeállítások gombra.

 3. Kattintson a Az összes webhelybeállítás módosítása gombra.

 4. Kattintson a Reporting Services szakasz Megosztott ütemtervek kezelése gombjára.

 5. Kattintson az Ütemterv hozzáadása gombra az Ütemezés tulajdonságai lap megnyitásához.

 6. Adjon meg egy leíró nevet az ütemtervnek. A Reporting Services jelentéseivel használt alkalmazáslapokon ez a név fog megjelenni a webhely ütemtervi oldalainak legördülő listáin. Kerülje a hosszú, nehezen olvasható fájlneveket. Az ütemterveket szisztematikusan, a legjellemzőbb adatokat a név elejére írva nevezze el.

 7. Válassza ki az gyakoriságot. Az oldalon megjelenő ütemterv-beállítások a választott gyakorisághoz igazodnak (például ha a Havonta beállítást választja, az oldalon megjelenik mindegyik hónap neve).

 8. Definiálja az ütemtervet. Nem minden ütemterv-kombináció használható fel egy ütemterven belül.

 9. Állítson be egy kezdési és egy befejezési dátumot.

 10. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Megosztott ütemterv szüneteltetése és folytatása

A futó megosztott ütemtervek szüneteltethetők és folytathatók. Egy megosztott ütemterv szüneteltetésével ideiglenesen megállíthat egy jelentésfeldolgozást vagy előfizetést elindító ütemtervet. Csak a megosztott ütemtervek szüneteltethetők és folytathatók, a jelentés-specifikus ütemtervek nem,

ahogyan a folyamatban lévő jelentésfeldolgozás sem. Csak az SQL Server Agent szolgáltatás ütemezési sorában lévő ütemtervek szüneteltethetők. A folyamatban lévő feladatok nem esnek az ütemezési motor hatálya alá.

Amíg egy megosztott ütemterv szünetel, a kapcsolódó műveletek is megállhatnak. A megosztott ütemterv folytatása után a jelentések és előfizetések feldolgozása a következő ütemezett időben kezdődik, a kiszolgáló helyi idejének megfelelően. A jelentéskészítő kiszolgáló nem végez el olyan ütemezett műveletet, amely végbement volna, ha az ütemterv nem szünetel.

 1. Kattintson a Webhelyműveletek gombra.

 2. Click Webhelybeállítások gombra.

 3. Kattintson a Az összes webhelybeállítás módosítása gombra.

 4. Kattintson a Reporting Services szakasz Megosztott ütemtervek kezelése gombjára.

 5. Jelölje ki az ütemtervet, és kattintson a Szüneteltetés gombra (vagy a Folytatás gombra, ha az ütemterv már szünetel).

Vissza a lap tetejére

Megosztott ütemterv törlése

A megosztott ütemterveket manuálisan kell törölni. Ha egy használatban lévő megosztott ütemtervet töröl, minden hivatkozása meghatározatlan egyéni ütemtervekre cserélődik (tehát olyan ütemtervekre, amelyek nem rendelkeznek dátummal és idővel).

Az ütemezés törlése és lejárta nem ugyanaz. A lejárati dátum befejez egy ütemtervet, de nem törli. Mivel az ütemtervek a jelentéskészítő kiszolgáló műveleteit automatizálják, soha nem törlődnek automatikusan. A lejárt ütemtervekből kideríthetik a jelentéskészítő kiszolgáló rendszergazdái, hogy miért állt meg váratlanul egy automatikus folyamat. A lejárt ütemtervek nélkül előfordulhat, hogy a jelentéskészítő kiszolgáló rendszergazdái téves következtetéseket vonnak le a problémáról, vagy időt vesztegetnek egy teljesen működőképes művelet hibaelhárítására.

A lejárt megosztott ütemtervek a Megosztott ütemtervek listájában maradnak. Az Állapot mező azt jelzi, hogy az ütemterv lejárt-e. A befejezési dátum meghosszabbításával visszaállíthatja az ütemtervet, vagy eltávolíthatja az ütemezés hivatkozását, ha már nincs rá szüksége.

 1. Kattintson a Webhelyműveletek gombra.

 2. Click Webhelybeállítások gombra.

 3. Kattintson a Az összes webhelybeállítás módosítása gombra.

 4. Kattintson a Reporting Services szakasz Megosztott ütemtervek kezelése gombjára.

 5. Jelölje ki az ütemtervet, és kattintson a Törlés gombra.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×