Ismétlődő szakasz beszúrása

Ha ismétlődő szakaszt szúr be a Microsoft Office InfoPath-űrlapsablonba, a felhasználók ezt a szakaszt többször is használhatják az űrlapsablonon alapuló űrlap kitöltésekor.

Tartalom

Mikor használjon ismétlődő szakaszt

Felhasználói élmény

Ismétlődő szakasz beszúrása

Elrendezés tippek

Mikor használjon ismétlődő szakaszt

Az ismétlődő szakasz olyan vezérlő, amely további vezérlőket tartalmazhat, és ezek ismétlődhetnek az igények szerint. Akkor használja az ismétlődő szakaszt, ha a következőket szeretné:

 • Ugyanazt az adattípust többször is be szeretné kérni. Egy értékesítési jelentés űrlapsablonban például arra használhatja az ismétlődő szakaszt, hogy összegyűjtse az értékesítési csapat értékesítési céljait.

 • Változó mennyiségű adatot megjeleníteni az űrlapon. Ha például az űrlapsablon az alkalmazotti rekordok adatbázisával össze van kötve, akkor az InfoPath programban az ismétlődő szakaszt a lekérésnek megfelelő rekordok megjelenítésére használhatja. Ha az eredmény csak egy rekord, akkor a felhasználó csak egy szakaszt lát az űrlapon. Ha 10 rekord az eredmény, akkor a felhasználó 10 szakaszt lát.

 • A sablonban sok helyet elfoglaló üres helyőrző területek használatát elkerülni.

Képzelje el egy biztosítási kérvény űrlapját, amelyen a kérvényezőnek fel kell sorolnia eltartottainak nevét és korát. Az űrlap papírváltozatán három helyőrző mező lenne, mert a készítők azt feltételezik, hogy a legtöbbeknek három vagy kevesebb eltartottja van. Akiknek ennél több eltartottjuk van, kénytelenek lennének a többi adatot a meglévő mezők alá beszorítani vagy az űrlap hátuljára írni.

Az űrlap InfoPath programban készült változatában használhat ismétlődő szakaszt, hogy a kérvényező annyi eltartottat adhasson meg, amennyit szükséges. Az alábbi illusztráció megmutatja, hogyan nézhet ki ez az űrlapot kitöltő személy számára.

Repeating section on form

Egy ismétlődő beszúrása egy űrlapra tulajdonképp egy üres tároló beszúrását jelenti - ahhoz, hogy ennek haszna is legyen, más vezérlőket kell benne elhelyezni.

Kapcsolódó vezérlőelemek

Az InfoPath több olyan vezérlőt is tartalmaz, amelyek hasonlítanak az ismétlődő szakaszhoz, de más célokat szolgálnak. A következő táblázat annak eldöntésére szolgál, hogy melyik vezérlő a leginkább alkalmas az űrlapsablonhoz.

Ismétlődő táblázat:     Ha azt szeretné, hogy a felhasználók hozzáadhassanak több sort egy táblázathoz, ismétlődő szakasz helyett használjon inkább ismétlődő táblázatot. Így megjeleníthet cikkenkénti adatokat (például számlatételeket) táblázatban, hogy a felhasználók szükség esetén hozzáadhassanak további sorokat a táblázathoz. Az ismétlődő táblázat ismétlődő szakasz helyetti használata szokás kérdése, mert mindkettőben össze lehet gyűjteni és meg lehet jeleníteni ugyanazon adattípus több előfordulását.

Szakasz:     A szakaszok kapcsolódó vezérlők csoportjainak rendszerezésére szolgálnak. Ha ismétlődő szakasz helyett egyszerű szakaszt használ, a felhasználók további szakaszokat adhatnak az űrlaphoz.

Ismétlődő adatválaszték-csoport:     Az adatválaszték-csoportok két vagy több szakaszt tartalmaznak. Alapértelmezésben ezek egyike jelenik meg az űrlapon. A felhasználók kicserélhetik ezt egy másfajta szakaszra. Az adatválaszték-csoportok ismételhetők is,tehát a felhasználó többször is beszúrhatja ezeket az űrlapra.

Ismétlődő rekurzív szakasz:     Az ismétlődő szakaszhoz hasonlóan az ismétlődő rekurzív szakasz is többször beilleszthető egy űrlapra. Ha a felhasználó több ismétlődő szakaszt illeszt be, minden új szakasz egymás után a megelőző szakasz alá kerül. Ismétlődő rekurzív szakasz esetén azonban minden új szakasz egy meglévő szakaszon belülre kerül, ami beágyazott szakaszokat eredményez. Ez akkor hasznos, ha hierarchikus tartalmat kíván létrehozni, például vázlatot.

Választható szakasz:     Ha ismétlődő szakaszt ad az űrlaphoz, az mindig meg fog jelenni az űrlapon, amikor a felhasználó először megnyitja. A választható szakaszok azonban alapértelmezésben el vannak rejtve. Így a felhasználó választhat, hogy megjelenít-e egy adott szakaszt az űrlapon. Egy megrendelő űrlapon például a felhasználók megjegyzést írhatnak a megrendelendő cikkekhez. Beilleszthet egy választható szakaszt, és hozzáadhat egy Rich Text mezőt Megjegyzések névvel a választható szakaszon belül. A felhasználók szükség szerint hozzáadhatják a választható szakaszt a szakasz alatti tájékoztató szövegre kattintva.

Lista típusú vezérlő:     A lista típusú vezérlő az ismétlődő vezérlőelemek legegyszerűbb típusa, és akkor hasznos, ha lehetővé szeretné tenni a felhasználóknak tetszés szerinti számú elem hozzáadását egy listajeles, számozott vagy egyszerű listához. Használhatja például a listajeles listát, ha több teendőt kíván összegyűjteni egy teendőlistában.

Főadat/részletek vezérlő:     A főadat/részletek vezérlő két kapcsolódó vezérlőből áll. A főadatot tartalmazó vezérlő mindig egy ismétlődő táblázat. A részleteket tartalmazó vezérlő lehet ismétlődő táblázat vagy ismétlődő szakasz. A főadat/részletek vezérlővel egyik vezérlőt a másikhoz kapcsolhatja, így az első vezérlőben lévő kijelölés határozza meg, hogy mi látható a másik vezérlőben.

Vissza a lap tetejére

Felhasználói élmény

Ha a felhasználó egy ismétlődő szakasz fölé húzza az egérmutatót, akkor egy kék gomb jelenik meg a bal felső sarokban. Ha rákattint erre a gombra, akkor megjelennek az ismétlődő szakasz beszúrására és törlésére szolgáló parancsok.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Vissza a lap tetejére

Ismétlődő szakasz beszúrása

Az ismétlődő szakaszok beszúrásának a folyamata jelentősen eltérhet attól függően, hogy egy új, üres sablont tervez meg vagy pedig egy adatbázison vagy külső adatforráson alapuló sablont szerkeszt.

A következő kép egy kiválasztott ismétlődő szakasz mutat a tervező mód.

Repeating section selected in design mode

A vezérlők lehetnek kötöttek és kötetlenek. Ha egy vezérlő kötött, az az adatforrás egy mezőjéhez vagy csoportjához van csatolva, amelynek eredményeként a vezérlőben megadott adatot a program az alapul szolgáló űrlapfájlba (.xml fájlba) menti. A kötetlen vezérlők nincsenek mezőhöz vagy csoporthoz csatlakoztatva, így az azokban megadott adatokat a program nem menti. A vezérlők kijelölésekor, illetve az egérmutató vezérlők fölé történő húzásakor az adott vezérlő jobb felső sarkában megjelenik egy szöveg és egy kötöttségjelző ikon. A szöveg az adatforrás azon mezőjét vagy csoportját jelzi, amelyhez a vezérlő csatlakoztatva van, míg az ikon azt jelzi, hogy a vezérlő megfelelően van-e kötve az adott mezőhöz vagy csoporthoz. Ha a kötés megfelelő, egy zöld színű ikon látható, hibás kötés esetén pedig kék vagy piros ikon jelenik meg.

Az űrlapsablon adatforrása az Adatforrás munkaablakban megjelenő hierarchikus nézetben látható mezőkből és csoportokból épül fel. Az ismétlődő szakaszok az ismétlődő csoport vannak kötve az űrlapsablon adatforrásában, de hozzá lehet kötni őket az ismétlődő mező is.

A következő példában az űrlapsablon Függések ismétlődő szakasza a függés ismétlődő csoporthoz van kötve az Adatforrás munkaablakban. Az ismétlődő szakasz minden egyes vezérlője a megfelelő mező van kötve az ismétlődő szakasz csoportjában.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Ismétlődő szakasz beillesztése egy új, üres űrlapsablonba

Új, üres űrlapsablon tervezésekor a Vezérlők munkaablakban található Adatforrás automatikus létrehozása jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve. Ennek a beállításnak az eredményeként az InfoPath a vezérlők űrlapsablonhoz való hozzáadásakor automatikusan létrehozza az adatforrásban a mezőket és csoportokat. Ezeket a mezőket és csoportokat mappa- és fájlikonok jelképezik az Adatforrás munkaablakban.

 1. Helyezze az egérmutatót az űrlapsablon azon pontjára, ahova be kívánja szúrni a vezérlőt.

 2. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára.

 3. Kattintson a Vezérlők beszúrása lista Ismétlődő szakasz elemére.

 4. Ahhoz, hogy vezérlőt adjon hozzá az ismétlődő szakaszhoz, húzza a kívánt vezérlőket a Vezérlők munkaablakból az űrlapsablon ismétlődő szakaszába.

  Megjegyzés : Ne helyezzen a szakaszba olyan vezérlőt, amely már szerepel az űrlapsablonon, kivéve ha a vezérlő mezője az adatforrásban része a szakaszhoz tartozó csoportnak. Máskülönben megsérülhet a vezérlő kötése.

 5. A vezérlő címkéjének megadásához írja be a kívánt szöveget a vezérlő fölé.

Ismétlődő szakasz beillesztése olyan űrlapsablonba, amelyik egy létező adatforráson lapul

Ha az űrlapsablon tervezéséhez egy létező Extensible Markup Language (XML) alapú fájlt, adatbázist vagy webszolgáltatást használ, az InfoPath megjeleníti az Adatforrás munkaablakban az adatforrásból származó mezőket és csoportokat. Ebben az esetben az ismétlődő szakaszt hozzáadhatja úgy, hogy az ismétlődő csoportot az Adatforrás munkaablakból áthúzza az űrlapsablonba vagy hozzáadhatja ismétlődő szakasz beillesztésével a Vezérlők munkaablak használatával, a következő eljárás szerint:

 1. Helyezze az egérmutatót az űrlapsablon azon pontjára, ahova be kívánja szúrni a vezérlőt.

 2. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára.

 3. Kattintson a Vezérlők beszúrása lista Ismétlődő szakasz elemére.

 4. Az Ismétlődő szakasz kötése párbeszédpanelen válassza ki azt az ismétlődő csoportot, ahol az ismétlődő szakasz adatait tárolni szeretné, majd kattintson az OK gombra.

 5. Adja hozzá a vezérlőket az ismétlődő szakaszhoz, majd kösse őket az adatforrás megfelelő mezőihez.

 6. Az InfoPath a mező vagy csoport nevét használja a vezérlő címkéjeként. Szükség esetén módosítsa a címkét.

  Tipp : A vezérlők beillesztésére az Adatforrás munkaablakot is használhatja. Az Adatforrás munkaablakban kattintson jobb gombbal arra az ismétlődő csoportra, amelyet az ismétlődő szakaszhoz szeretne kötni, majd kattintson az Ismétlődő szakasz parancsra a helyi menüben.

Vissza a lap tetejére

Elrendezés tippek

Az ismétlődő szakasz beszúrása előtt tervezze meg, hogyan szerezné a vezérlőket elrendezni. A vezérlőket kötetlen elrendezésben is hozzáadhatja a szakaszhoz, azaz oda húzza őket, ahová helyezni szeretné. Lehetőség van az elrendezés további szabályozására is - például elrendezéstábla illeszthet az ismétlődő szakasz belsejébe, és csak ezután helyezi el a címkéket és a vezérlőket az egyedi cellákba úgy, hogy azok elrendezése szabályos legyen. A következő példában az űrlapsablon tervezője egy egy sorból és három oszlopból álló táblázatot használt a vezérlők elrendezéséhez az ismétlődő szakaszban.

layout table used to arrange controls in repeating section

Az elrendezéstáblázat használatán kívül választhat a további lehetőségek közül:

 • Ha egyszerre több ismétlődő szakasz méretét kívánja módosítani, jelölje ki az érintett ismétlődő szakaszokat. A Formátum menüben kattintson a Tulajdonságok parancsra, majd végezze el a szükséges módosításokat a Méret lapon.

 • Ha módosítani szeretné az ismétlődő szakasz szegélyét vagy színét, Formátum menüben kattintson a Szegély és mintázat parancsra, és végezze el a szükséges változtatásokat a Szegélyek lapon.

 • Ha meg szeretné tekinteni, hogyan fog megjelenni a vezérlő az aktuális szöveggel az ismétlődő szakaszban, kattintson a Mintaadatok parancsra a Nézet menüben. A parancs hatására képet kaphat a sablonon alapuló kitöltött űrlap megjelenéséről.

 • Egyes esetekben az ismétlődő szakaszban és annak bal oldalán lévő szöveg kissé elcsúszhat. Újraigazításához kattintson duplán az ismétlődő szakaszra, a Méret lapon kattintson az Igazítás, majd az Alkalmaz gombra. Ha a címke és az ismétlődő szakasz az elrendezéstáblázat más-más cellájában van, kattintson a jobb gombbal arra a cellára, amelyben a címke van, kattintson a helyi menü Táblázat tulajdonságai parancsára, majd a Cella lapon, a Függőleges igazítás csoportban kattintson a Középre gombra.

 • Alapértelmezés szerint a Függőleges ismétlődés beállítás van bejelölve. Ez azt jelenti, hogy amikor a felhasználók ismétlődő szakaszokat adnak az űrlaphoz, e szakaszok ott lefelé terjeszkedve jelennek meg. Azonban az is beállítható, hogy az ismétlődő szakaszok vízszintesen terjeszkedjenek. Ezáltal teljesen eltérő elrendezéseket lehet létrehozni. Létrehozhat például olyan űrlapsablont, amely naptárhoz hasonlít. A Vízszintes ismétlődés beállítást a böngészőkompatibilis űrlapsablonok nem támogatják.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×