InputParameters tulajdonság

Érvényesség

Form objektum

Report objektum

Az InputParameters tulajdonsággal megadhatja vagy meghatározhatja azokat a bemeneti paramétereket, amelyek egy SQL-utasításnak lesznek átadva egy jelentés vagy űrlap RecordSource tulajdonságában vagy egy tárolt eljárásban, ha azt rekordforrásként használják egy Microsoft Access-projektben (.adp). Olvasható/írható karakterlánc.

kifejezés.InputParameters

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek az Érvényesség listában szereplő objektumok egyikét kell visszaadnia.

Megjegyzések

A tulajdonság értékét a tulajdonságlapon vagy Visual Basic for Applications (VBA) -kód használatával állíthatja be.

A RecordSource tulajdonsággal együtt használva:

Az InputParameter tulajdonság példában szereplő karakterlánca a RecordSource tulajdonságban egy SQL-utasítással együtt alkalmazva a következő szintaxist használná.

state char=[Forms]![űrlapnév]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![űrlapnév]![Adja meg a kérdéses évet]

Ennek hatására a state paraméter a StateList vezérlő aktuális értékére lesz beállítva, a program pedig a salesyear paraméter megadására kéri a felhasználót. A listában nem szereplő más paraméterek jelenléte esetén azokhoz a program az alapértelmezett értékeket rendeli hozzá.

A lekérdezés végrehajtásához minden egyes nem alapértelmezett paraméterhez egy ? jelölőt kell használni az InputParameter listában.

A Microsoft Office Access 2007-ben egy frissítési vagy újralekérdezési parancs hatására a program újra végrehajtja a lekérdezést. A felhasználók ezt kódolással a normál Recordset.Requery metódus meghívásával végezhetik el. Ha egy paraméter értéke egy vezérlőhöz van kötve az űrlapon, a vezérlő aktuális értéke lesz használatban az újralekérdezés idején. A lekérdezés ismételt végrehajtása nem történik meg automatikusan, ha a vezérlő értéke megváltozik.

Egy tárolt eljárással együtt használva:

Az InputParameter tulajdonság példában szereplő karakterlánca egy tárolt eljárással együtt használva a következőképpen nézne ki:

@state char=[Forms]![űrlapnév]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![űrlapnév]![Adja meg a kérdéses évet]

Ennek hatására a @state paraméter a StateList vezérlő aktuális értékére lesz beállítva, a program pedig a @salesyear paraméter megadására kéri a felhasználót. Ha a listában nem szereplő más paraméterek is használatban vannak a tárolt eljáráshoz, azokhoz a program az alapértelmezett értékeket rendeli hozzá.

A tárolt eljárás végrehajtásához egy olyan parancskarakterláncot kell használni, amelyben szerepel a {call } szintaxis, és amely minden egyes nem alapértelmezett paraméterhez egy ? jelölőt használ az InputParameter listában.

Az Accessben egy frissítési vagy újralekérdezési parancs hatására a program újra végrehajtja a tárolt eljárást. A felhasználók ezt kódolással a normál Recordset.Requery metódus meghívásával végezhetik el. Ha egy paraméter értéke egy vezérlőhöz van kötve az űrlapon, a vezérlő aktuális értéke lesz használatban az újralekérdezés idején. A tárolt eljárás ismételt végrehajtása nem történik meg automatikusan, ha a vezérlő értéke megváltozik.

Ez a szerkesztésre szolgáló párbeszédpanel akkor jelenik meg, ha egy tárolt eljárást először egy űrlap rekordforrásaként jelöl ki, amennyiben a tárolt eljáráshoz tartoznak paraméterek. Az InputParameters karakterlánc kezdeti létrehozása után ugyanez a párbeszédpanel használható a karakterlánc módosításához. Ebben az esetben azonban a paraméterek listája a karakterlánc már meglévő tartalmából származik.

A paraméterértékek kódolással is beállíthatók az ActiveX Data Object (ADO) Command és Parameter objektumának használatával. Ha az eredmény egy eredményhalmaz, hozzáköthető egy űrlap az űrlap Recordset tulajdonságának beállításával. Az ADO-kódolás az egyedüli módszer azoknak a tárolt eljárásoknak a kezelésére, amelyek nem eredményhalmazokat, például módosító lekérdezéseket adnak vissza, valamint azokéra, amelyek kimeneti paramétereket vagy több eredményhalmazt adnak vissza.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×