InfoPath-űrlapok biztonsági szintjei

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Microsoft Office InfoPath biztonsági modellje kapcsolatban van a Windows Internet Explorer biztonsági zónájának és szintjének beállításával. Ezen biztonsági szolgáltatások célja az űrlapok és a számítógépek védelme a nem biztonságos műveletekkel (például a nem megbízható forrásból történő adatbeolvasással vagy az abba történő adatküldéssel) szemben.

A témakör tartalma

Űrlapok biztonsági szintjei

További biztonsági funkciókról űrlapok

Az Internet Explorer biztonsági zónák és szintek

Űrlapok biztonsági szintjei

Az InfoPath három biztonsági szintet tartalmaz az űrlapok számára: Korlátozott, Tartomány és Teljes hozzáférés. A biztonsági szintek határozzák meg, hogy az űrlap hozzáférhet-e másik tartományban lévő adatokhoz vagy a számítógépen lévő fájlokhoz és beállításokhoz. A biztonsági szintek az űrlap kitöltéskori szolgáltatásait is meghatározzák. Ha például az űrlap olyan listamezőt tartalmaz, amely egy Microsoft Access-adatbázis adatait jeleníti meg, az űrlap biztonsági szintje határozhatja meg, hogy az űrlap megnyitható-e, valamint hogy az űrlap hozzáférhet-e az adatbázishoz vagy biztonsági üzenetet jelenít meg helyette.

Űrlapsablon-tervezéskor az InfoPath automatikusan kiválasztja az űrlapsablonnak megfelelő biztonsági szintet az űrlapsablon szolgáltatásai alapján. A program a lehető legszigorúbb és legbiztonságosabb beállítást választja. Ha másik biztonsági szintet kíván megadni egy űrlapsablonhoz, felülírhatja az alapértelmezett beállítást úgy, hogy kiválaszt egy másik biztonsági szintet az űrlapsablonhoz. Ha az űrlapsablon a felhasználó által megadottól különböző biztonsági szintet igényel, az űrlapsablont vagy nem lehet megnyitni vagy nem működik megfelelően. Ha például az űrlapsablon tervezésekor Teljes hozzáférés biztonsági szintet ad meg, akkor a felhasználónak is teljes hozzáférést kell biztosítania a hozzá tartozó űrlap számára, amikor kitölti, különben az űrlapot nem lehet megnyitni.

Űrlapsablonok futtassa az egyik három biztonsági szintet, attól függően, hogy hol találhatók, hogyan telepítve vannak, és hogy ezek a digitálisan aláírt. Ezek a szintek az alábbi szakaszok a című cikkben ismertetett.

Megjegyzés : Böngészőbarát űrlapsablonok csak futtatását is lehetővé teszi, a tartomány vagy a teljes biztonsági szintjén.

Korlátozott

Korlátozott biztonsági szint esetén az űrlap csak ahhoz a tartalomhoz fér hozzá, amely magában az űrlapban található. Ez azt jelenti, hogy Korlátozott biztonsági szint esetén a következő szolgáltatások nem működnek megfelelően:

 • Egyéni munkaablakok

 • Adatkapcsolatok, kivéve az e-mail üzenetben történő küldést

 • Microsoft ActiveX-vezérlők és egyéni vezérlők

 • Kezelt kód és parancsfájl

 • Helyeken alapuló szerepkörök az Active Directory címtárszolgáltatásban

 • Űrlapok megnyitására vonatkozó szabályok

 • Nyomtatási nézetek a Microsoft Office Word számára

 • Egyéni párbeszédpanelek

 • Csatolt képek

Tartomány

Tartomány biztonsági szint esetén az űrlap hozzáférhet az űrlapban tárolt tartalomhoz és a következő helyeken lévő tartalmakhoz:

 • Az űrlapéval azonos tartomány

 • Az Internet Explorer Helyi számítógép zónájában lévő tartalom, de megjelenhet biztonsági üzenet a tartalom megjelenítése előtt

 • Az Internet Explorer Helyi intranet zónájában lévő tartalom, de megjelenhet biztonsági üzenet a tartalom megjelenítése előtt

Amikor az űrlap egy zóna tartalmához fér hozzá, ezt az Internet Explorer alkalmazásban a zónához megadott biztonsági szint alapján teszi. Az Internet Explorer Internet zónájában lévő űrlapot meg lehet nyitni, de az űrlap nem férhet hozzá másik tartományban tárolt tartalomhoz.

Teljes hozzáférés

Teljes hozzáférés biztonsági szint esetén az űrlap hozzáférhet az űrlapban tárolt tartalomhoz és a következő helyekről származó tartalmakhoz:

 • Az űrlapéval azonos tartomány

 • Minden egyéb tartomány, anélkül, hogy a tartalom elérése előtt biztonsági üzenet jelenne meg

 • Fájlok és beállítások a számítógépen; mindazok az erőforrások, amelyekhez az űrlapot kitöltő személy hozzáfér az adott számítógépen

A Teljes hozzáférés biztonsági szint csak akkor alkalmazható, ha az űrlapsablon digitálisan alá van írva egy megbízható főtanúsítvánnyal, vagy ha az űrlap egy telepítőprogrammal (például Microsoft Windows Installer – .msi fájl) lett a számítógépre telepítve. A tervező módban való előzetes megtekintéshez az űrlapsablont nem kell digitálisan aláírni. Az űrlapok telepítőfájljait az InfoPath Közzététel varázsló segítségével lehet előállítani.

Vissza a lap tetejére

Űrlapok további biztonsági szolgáltatásai

Az InfoPath további szolgáltatásokat is nyújt, amelyek segítik az űrlapok biztonságának növelését. Ilyenek a következők:

Űrlaptervezés védelme:    Ha űrlapsablont tervez, ezzel a szolgáltatással megakadályozhatja, hogy a felhasználók megnyissák az űrlapot tervező módban, amikor kitöltik. Ez a beállítás azonban nem zárja ki teljesen, hogy a felhasználók tervező módban megnyissák és módosítsák az űrlapot. Az Űrlap tervezése párbeszédpanelen A saját számítógépen hivatkozásra kattintva a felhasználó megkeresheti az elmentett űrlapot, és megnyithatja tervező módban. Ilyen esetben azonban a felhasználók üzenetet kapnak, amely jelzi, hogy az űrlap védett.

Digitális aláírások:    Az InfoPath-űrlapok kitöltésekor a felhasználók digitálisan aláírhatják az egész űrlapot vagy annak egyes részeit. böngészőbarát űrlapsablon kitöltésekor nem írhatják alá az űrlap egészét, csak egyes részeit. Az űrlap aláírásával a felhasználó bizonyíthatja, hogy az űrlapot valóban ő töltötte ki, és hogy az űrlap tartalma nem változott. Digitálisan aláírhatja azt az űrlapsablont is, amelyet tervez, majd az űrlapsablon biztonsági szintjét Teljes hozzáférés értékre állíthatja.

A mentés, a nyomtatás, a küldés és az exportálás testreszabása:    Ha űrlapsablont tervez, ezekkel a beállításokkal be- vagy kikapcsolhat olyan parancsokat és beállításokat, amelyek engedélyezik a felhasználóknak a kitöltött űrlapok mentését, nyomtatását, küldését vagy exportálását.

Tartalomvédelmi szolgáltatások:    Az űrlapsablonok InfoPath programban való tervezésekor vagy az űrlap a Microsoft Office Outlook 2007 használatával történő küldésekor tartalomvédelmi korlátozásokat lehet megadni. Tartalomvédelmi korlátozások magára az e-mail üzenetre is alkalmazhatók.

Megbízható közzétevők és megbízható űrlapok:    Az Adatvédelmi központ beállításai lehetővé teszik a megbízható űrlaptervezők és közzétevők listájának kezelését, és annak megadását, hogy a megbízható űrlapok hozzáférhetnek-e kitöltéskor a számítógépen lévő fájlokhoz és beállításokhoz. Megbízhatónak azon űrlapok minősülnek, amelyek a számítógépre telepített űrlapsablonokon alapulnak, vagy olyan űrlapsablonokon, amelyek digitálisan alá vannak írva megbízható főtanúsítvánnyal, és teljes hozzáférést lehetővé tevő biztonsági szinttel rendelkeznek. A megbízható közzétevők hozzáadásáról és eltávolításáról bővebben a Lásd még szakaszban olvashat.

Ha egy űrlapsablont a számítógépre telepít, azzal automatikusan engedélyezi a számítógépen lévő fájlokhoz és beállításokhoz való hozzáférést az űrlapsablonon alapuló űrlapok számára. A számítógépre nem telepített, digitálisan aláírt űrlapok azonban nem férnek hozzá automatikusan a számítógép fájljaihoz és beállításaihoz. Ha engedélyezni szeretné, hogy egy digitálisan aláírt űrlapsablonon alapuló űrlap ilyen hozzáférést kapjon, a megbízható űrlap beállításának használatával módosíthatja a digitálisan aláírt űrlapokra vonatkozó biztonsági szintet.

Egyesítés:    Amikor űrlapsablont tervez, megadhatja, hogy a felhasználók importálhatnak-e adatokat az ezen űrlapsablonon alapuló űrlapokból egyetlen űrlapba. Ha letiltja az űrlapok egyesítését, a Fájl menü Űrlapok egyesítése parancsa nem lesz elérhető.

Vissza a lap tetejére

Az Internet Explorer biztonsági zónái és szintjei

Az Internet Explorer biztonsági zónái és szintjei lehetővé teszik annak megadását, hogy egy webhely hozzáférhet-e a számítógépen lévő fájlokhoz és beállításokhoz, és mennyi hozzáférésük lehet az adott helyeknek. Az InfoPath használja ezen beállítások egy részét annak eldöntéséhez, hogy a kitöltendő űrlap hozzáférhet-e a számítógépen lévő fájlokhoz és beállításokhoz, és mennyi hozzáférése lehet az űrlapnak. Az InfoPath ezen beállításokat használja annak meghatározására is, hogy a kitöltendő űrlap hozzáférhet-e a sajátjától különböző tartományokban lévő tartalomhoz. Azzal kapcsolatban, hogy a biztonsági zónák és szintek hogyan befolyásolják az InfoPath-űrlapok biztonsági szintjét, az előző, az „Űrlapok biztonsági szintjei” című szakasz tartalmaz bővebb információt.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×