InfoPath-űrlap átalakítása weblappá

A Microsoft Office SharePoint Server 2007 kiszolgálóval a meglévő Microsoft Office InfoPath 2007-űrlapokból egyszerűen hozhat létre weblapokat, és azokat közvetlenül webböngészőben teheti közzé, így a tartalmat könnyebben teheti elérhetővé munkatársai, vállalata vagy a weben keresztül hozzáférő más felhasználók számára.

Tartalom

Az InfoPath-űrlapok weblappá való átalakításának előnyei

Szempontok az InfoPath-űrlapok weblappá való átalakításával kapcsolatban

InfoPath-űrlap feltöltése űrlaptárba

InfoPath-űrlap átalakítása weblappá

Az InfoPath-űrlap és a weblap frissítése

Az InfoPath-űrlapok weblappá való átalakításának előnyei

Az Office InfoPath 2007-űrlapoknak a webhelyen felhasználható weblapokká való átalakítása több előnnyel is jár:

 • Megszokott tartalomkészítői környezet:     Az Office InfoPath 2007 használata megszokott és kényelmes környezetet nyújt az űrlapok készítéséhez. Az Office SharePoint Server 2007 használata esetén nem kell megtanulnia a HTML nyelvet, sem a webszerkesztő eszközök használatát.

 • Gyorsabb létrehozás:     A fontos Office InfoPath 2007-űrlapokat közvetlenül weblappá alakíthatja anélkül, hogy kifejezetten a weben való használatra, külön weblapként kellene őket formáznia.

 • Egységes forrású tartalom:     Több célra is egyetlen űrlapot használhat, nem kell külön verziót létrehoznia az Office InfoPath 2007 alkalmazásban a közvetlen munkatársai számára, valamint egy másik változatot a vállalat számára HTML nyelven. Ebben az esetben a kettő összekapcsolódik.

 • Az űrlapok eredményének megosztása másokkal:     Amikor egy Office InfoPath 2007-űrlapot weblappá alakít át, az ilyen űrlapok eredményét mások is egyszerűen megnézhetik még abban az esetben is, ha esetleg nincs náluk telepítve az Office InfoPath 2007 alkalmazás, vagy olyan korlátozott hálózati kapcsolatot használnak, amely nem támogatja az űrlapok webböngészőben történő megnyitását vagy letöltését.

 • Az adatok rögzített formátumú tárolása archiválási célokra:     Az Office InfoPath 2007-űrlapok weblappá alakításakor rögzített, űrlapban a továbbiakban nem módosítható űrlapadatokat állít elő. Ez ideális lehet a vállalati adatok archiválása céljából.

 • Az űrlapadatok jobb megjeleníthetősége:     Ha vannak olyan meglévő űrlapjai, amelyek több lapon, nagy mennyiségű adatot jelenítenek meg az Office InfoPath 2007 alkalmazásban, ezeket az adatokat talán jobban meg lehet jeleníteni weblap formájában.

Vissza a lap tetejére

Szempontok az InfoPath-űrlapok weblappá való átalakításával kapcsolatban

Az Office InfoPath 2007-űrlapok weblapokká való átalakítása során a következőket kell szem előtt tartani:

 • A dokumentumkonvertálási funkció az Office InfoPath 2007 verziójában létrehozott űrlapokat támogatja. Az InfoPath korábbi verzióiban készített, meglévő űrlapok esetében az Office InfoPath 2007 formátumára való frissítés lehet szükséges, hogy kihasználhatóvá váljanak a legújabb szolgáltatások. Az Office InfoPath 2007-űrlapok (és űrlapsablonok) frissítéséről a Lásd még szakasz hivatkozásai révén kaphat további tájékoztatást.

 • A létrejövő weblap az űrlap tartalmának csak olvasható változata. Az űrlapból létrehozott weblap szerkeszthető (további információkat a későbbi, Az InfoPath-űrlap és a weblap frissítése című szakasz tartalmaz), ez azonban nem tévesztendő össze az InfoPath Forms Services segítségével készíthető webalapú űrlapokkal, amelyek esetében az új űrlapadatok beküldése történik weblap használatával.

 • Az űrlap kitöltésére használt vezérlők (például fájlt tároló hely tallózással való megnyitása vagy naptárablak nyitása) nem biztos, hogy helyesen jelennek meg a weblapon. Ennek az az oka, hogy az ilyen vezérlők a tartalomnak az Office InfoPath 2007 alkalmazásban való beküldésére vannak kialakítva, és mint az korábban már szerepelt, az átalakított weblap pusztán az űrlap csak olvasható változatát jelenti. Részletes tájékoztatásért forduljon a webhelyért felelős munkatárshoz.

 • A dinamikus tartalom, illetve a futtatáskor az űrlapba bekért tartalom nem jelenik meg az átalakított weblapon. Csak a statikus tartalom, illetve az űrlap létrehozásakor beállított tartalmak szerepelnek. Ez azt jelenti például, hogy ha a tartalmi beállításoknak megfelelően szétnyíló vagy összecsukódó űrlapot tölt ki, az ilyen adatok nem fognak szerepelni az átalakított weblapon.

 • Az űrlapok formázása nem minden esetben marad meg az űrlap weblappá való átalakítása után. Ez előfordulhat az űrlap szegélyével, betűtípusával és a cellák elrendezésével. Ez nagy részben a webhely tulajdonosa által választott konvertálási beállításoktól és a használt űrlapsablontól függ. Részletes tájékoztatásért forduljon a webhelyért felelős munkatárshoz.

  A következő képeken látható, hogy milyen lehet egy űrlap az átalakítás előtt és után. A piros vonal emeli ki az űrlap tartalmát.

  Minta – állapotjelentő űrlap az Office InfoPath 2007 alkalmazásban

  Eredeti űrlap az Office InfoPath 2007 alkalmazásban

  Minta – állapotjelentő űrlap weblappá alakítva az Office SharePoint Server 2007 rendszerben

  Átalakított weblap a böngészőben az átalakítás után megjelenő formájában

Vissza a lap tetejére

InfoPath-űrlap feltöltése űrlaptárba

Ahhoz, hogy az Office InfoPath 2007-űrlapot weblappá lehessen átalakítani, az űrlapot egy űrlaptárnak (vagy dokumentumtár) kell tárolnia az Office SharePoint Server 2007 rendszerben. Úgy adhatja hozzá az űrlapot egy űrlaptárhoz, hogy tallózással megnyitja azt az űrlaptárat, amelybe fel szeretné venni az űrlapot, és a menü Feltöltés parancsára kattint. További tudnivalókat az Egy vagy több fájl hozzáadása tárhoz című cikk tartalmaz.

Megjegyzés: Nem csupán az űrlapot kell feltölteni, hanem a webhely tulajdonosának fel kell töltenie egy űrlapsablont (.xsn fájlt) is, és azt be kell állítania az űrlapok konvertálására (részletesebb tájékoztatást a Dokumentumot lappá alakító konverterek beállítása című cikk tartalmaz). Ez az űrlapsablon egy legfelső szintű hely tárában található, és eltér az űrlaptárhoz társított űrlapsablontól, használatával jönnek létre az űrlapok az Office SharePoint Server 2007 rendszerben.

Vissza a lap tetejére

InfoPath-űrlap átalakítása weblappá

 1. Nyissa meg a weblappá alakítani kívánt Office InfoPath 2007-űrlapot tartalmazó űrlaptárat.

 2. Mutasson az átalakítani kívánt űrlap fájlnevére, kattintson a megjelenő nyíl formájú ikonra, és mutasson a Dokumentum konvertálása pontra.

  A Dokumentum konvertálása parancs az Office SharePoint Server 2007 rendszerben

  Megjegyzés: Ha nem látszik ez a lehetőség, előfordulhat, hogy le van tiltva az átalakítási funkció, vagy nincs beállítva űrlapsablon, vagy hogy probléma van az űrlappal. Segítségért forduljon a webhelyért felelős munkatárshoz.

 3. Kattintson az InfoPath-űrlapból weblappá parancsra.

  Megjegyzés: Lehet, hogy az XML-ből weblappá parancs is látható. Ez a parancs azért jelenik meg, mert az Office InfoPath 2007 űrlapjai XML nyelven vannak megírva. Az Office InfoPath 2007 űrlapjaival csak akkor használja ezt a funkciót, ha kifejezetten erre vonatkozó útmutatást kap a webhely tulajdonosától, mivel ezek esetében eltérő átalakítási beállításokat kell megadni, mint a különálló XML-fájlokhoz.

  Megnyílik a Lap létrehozása dokumentumból lap. A webhely beállításaitól függően az alábbiakban ismertetett beállítások közül vagy mind látható, vagy csupán egy részük.

  Lap létrehozása dokumentumból lap az Office SharePoint Server 2007 rendszerben

 4. Kattintson a Hely szakaszban a Tallózás gombra, és adja meg, hogy melyik webhelyen kell létrehozni a lapot.

  A kiválasztott webhelyen be kell kapcsolva lennie a közzétételi szolgáltatásnak. Ha olyan üzenetet kap, miszerint a helyen nincs engedélyezve a közzététel, forduljon a webhely tulajdonosához.

  Megjegyzés: Ha a Hely és A lap címe és leírása szakasz helyett a Meglévő oldal szakasz látszik, és ezen egy meglévő lap frissítésére van lehetőség, akkor már megtörtént az űrlap átalakítása. A meglévő weblapok frissítésével kapcsolatban Az InfoPath-űrlap és a weblap frissítése című rész tartalmaz tájékoztatást. Ha a meglévő oldalt figyelmen kívül hagyja, és újat hoz létre, törölje a jelet a Létező lap frissítése jelölőnégyzetből, és folytassa a műveletsort a következő lépésekkel.

 5. A lap címe és leírása szakaszban adja meg a létrehozás alatt álló weblap címét, leírását, valamint URL-címét (fájlnevét).

  Az URL nevének egyedinek kell lennie, és nem tartalmazhat különleges karaktereket (#,%,& stb.). Ha szóközöket használ, a rendszer automatikusan eltávolítja őket a lap létrehozásakor.

  Megjegyzés: A cím megjelenik az új weblap felett, a webböngésző címsorában (a cím HTML-címke), valamint az űrlaptárban az elem tulajdonságai között. A leírás csak az elem tulajdonságai között látható az űrlaptárban. Az URL a webböngésző címsorában jelenik meg (mögötte az .aspx kiterjesztés áll).

 6. A Feldolgozás szakaszban lehet beállítani, hogy a program azonnal hozza létre a lapot, vagy a létrehozás a háttérben történjen. Ezekről a beállításokról további tudnivalók a című cikkben olvashatók.

  Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Az átalakítási folyamat azonnali megkezdéséhez kattintson a Lap létrehozása rögtön hivatkozásra. A konverzió ideje alatt egy, az időigényes műveletre figyelmeztető lap látható. A folyamat rendszerint egy percnél kevesebb időt vesz igénybe, de a konverziós sortól és a konverziós beállításoktól függően tovább is tarthat.

  • Az átalakítási folyamatnak a háttérben történő elindításához kattintson a Lap létrehozása a háttérben hivatkozásra. Ezzel visszatér abba az űrlaptárba, ahol az űrlap található.

 7. Ha a létrejövő lapot másoknak is elküldi, jelölje be A lap létrehozásakor e-mail üzenet küldése a következő felhasználóknak jelölőnégyzetet, és adja meg az értesítendő felhasználók nevét a Felhasználók mezőben.

 8. Az űrlap konvertálásához kattintson a Létrehozás gombra.

Az újonnan létrehozott weblapra vonatkozó beállítások

Ha úgy dönt, hogy azonnal létrehozza a weblapot, a konverzió befejeződésekor az új lapra kerül. A lap tetején található eszköztárban többféle beállítási lehetőség is szerepel az alábbiakban láthatóaknak megfelelően.

Az Office SharePoint Server 2007 weblapeszköztára

Itt a következő lehetőségek közül választhat:

Vissza a lap tetejére

Az InfoPath-űrlap és a weblap frissítése

Office InfoPath 2007-űrlap weblappá való átalakításakor a folyamat végén két fájlja lesz az Office SharePoint Server 2007 rendszerben: az űrlap és a weblap. Mindkét fájlnak saját URL-címe, verziószáma, előzménytörténete, munkafolyamata stb. van (feltételezve, hogy ezek a funkciók engedélyezve vannak az adott tartalomtípus vagy űrlaptár esetében).

Ugyanakkor a két fájl összekapcsolva marad egymással. Amikor az űrlapot módosítja, és űrlaptárba menti, az űrlapból ismételten létrehozhatja a weblapot. Ez a laza kapcsolat lehetővé teszi, hogy a tartalom létrehozására koncentráljon az Office InfoPath 2007 alkalmazásban, ugyanakkor egy olyan verziót tudjon előállítani, amely a webes megjelenésre van formázva.

A maximális rugalmasság érdekében az Office SharePoint Server 2007 rendszer többféle lehetőséget kínál az űrlap, a weblap vagy mindkét elem frissítésére. Az alábbiakban ezeknek a lehetőségeknek az ismertetése olvasható.

Az űrlap frissítése a weblap frissítése nélkül

Az űrlap frissítésére a weblappá való konvertálást követően kétféle lehetőség van.

Az űrlap frissítése az űrlaptárból

 1. Tallózással nyissa meg az űrlapot tartalmazó űrlaptárat.

 2. Az űrlap kivételéhez mutasson a fájl nevére, kattintson a megjelenő nyílra, majd válassza a Kivétel lehetőséget. Az űrlap kivétele nem feltétlenül szükséges, de praktikus alkalmazni az űrlap változatainak megőrzése céljából. Emellett megakadályozza azt, hogy más felhasználók a szerkesztés közben módosítsák az űrlapot.

 3. Az űrlap módosításához mutasson a fájl nevére, kattintson a megjelenő nyílra, majd válassza a Szerkesztés: Microsoft Office InfoPath lehetőséget.

 4. Módosítsa a fájlt, mentse, majd zárja be az Office InfoPath 2007 alkalmazást. A bezáráskor a rendszer kéri a fájl beadását. Ha ekkor nem kívánja beadni, később is megteheti a tárban a fájl legördülő menüjében.

Az űrlap frissítése a weblapeszköztár segítségével

 1. Tallózással keresse meg az űrlapból létrehozott weblapot. A weblapot rendszerint annak a webhelynek a Lapok dokumentumtárában találja, amelyet a lap létrehozásához választott.

 2. Kattintson a Szerzői műveletek eszköztár Lap szerkesztése ikonjára. Ekkor a lap megnyílik szerkesztésre.

 3. A Lap tartalma mező-vezérlőelemen kattintson a Forrásdokumentum megnyitása parancsra. A rendszer kéri annak megerősítését, hogy kiveszi és módosítja az űrlapot.

 4. Kattintson az OK gombra az űrlapnak az Office InfoPath 2007 alkalmazásban való megnyitásához.

 5. Módosítsa a fájlt, mentse, majd zárja be az Office InfoPath 2007 alkalmazást. A bezáráskor a rendszer kéri a fájl beadását. Ha ekkor nem kívánja beadni, később is megteheti a tárban, a fájl legördülő menüjében.

A weblap frissítése az űrlap frissítése nélkül

Megjegyzés: Legyen óvatos, amikor a weblapot önmagában frissíti, mivel a változtatások elvesznek, ha a lapot később ismét az űrlapról frissíti.

 1. Tallózással keresse meg az űrlapból létrehozott weblapot. A weblapot rendszerint annak a webhelynek a Lapok dokumentumtárában találja, amelyet a lap létrehozásához választott.

 2. Kattintson a Szerzői műveletek eszköztár Lap szerkesztése ikonjára. Ekkor a lap megnyílik szerkesztésre.

 3. A Lap tartalma mező-vezérlőelemen kattintson a Tartalom szerkesztése parancsra.

  Közvetlenül a lap tartalma felett megnyílik a HTML-szerkesztő. A HTML-szerkesztő használatáról bővebben A HTML-szerkesztő használata című cikkben lehet olvasni.

A weblap frissítése az űrlapon végrehajtott változtatásokkal

Kétféleképpen lehet frissíteni a weblapot az űrlapon végrehajtott változtatásokkal.

Megjegyzés: Mielőtt frissíteni tudná a weblapot az űrlapon végrehajtott változtatásokkal, előbb be kell adnia. Ezt a lépést külön kell elvégeznie.

Az űrlap ismételt konvertálása

 1. Hajtsa végre ugyanazokat a lépéseket, mint amelyekkel korábban weblappá konvertálta az űrlapot – a műveletsort a fenti InfoPath-űrlap átalakítása weblappá című rész ismerteti.

 2. Ez alkalommal hagyja bejelölve a Létező lap frissítése jelölőnégyzetet a Lap létrehozása dokumentumból lapon.

 3. Kattintson a Létrehozás gombra a weblapnak az űrlapon végrehajtott változtatásokkal való frissítéséhez.

A weblap frissítése a weblapeszköztár használatával

 1. Tallózással keresse meg az űrlapból létrehozott weblapot. A weblapot rendszerint annak a webhelynek a Lapok dokumentumtárában találja, amelyet a lap létrehozásához választott.

 2. Kattintson a Szerzői műveletek eszköztár Lap szerkesztése ikonjára. Ekkor a lap megnyílik szerkesztésre.

 3. A Lap tartalma mező-vezérlőelemben kattintson a Tartalom frissítése a forrásból parancsra.

 4. Amikor a rendszer megerősítést kér, kattintson az OK gombra a weblap frissítéséhez.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×