INVERZ.F függvény

A jobbszélű F-eloszlás inverzének értékét számítja ki. Ha p = F.ELOSZLÁS(x;...), akkor INVERZ.F(p;...) = x.

Az F-eloszlás az F-próbában használható, amely két adathalmaz eltérési fokát vizsgálja meg. Megvizsgálhatja például két szomszédos országban a keresetek eloszlásának eltérési fokát.

Fontos   Ezt a függvényt pontosabban működő és a felhasználást jobban tükröző nevű új függvények váltották fel. Bár a függvény az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető, előfordulhat, hogy az Excel jövőbeli verziói már nem tartalmazzák, ezért a továbbiakban célszerű az új függvényeket használni.

Az új függvényekről szóló további információkért lásd az F.INVERZ függvény és az F.INVERZ.JOBB függvény című témakört.

Szintaxis

INVERZ.F(valószínűség;szabadságfok1;szabadságfok2)

Az INVERZ.F függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Valószínűség:     Megadása kötelező. Az F-eloszláshoz tartozó valószínűségérték.

  • Szabadságfok1:     Megadása kötelező. A számláló szabadságfoka.

  • Szabadságfok2:     Megadása kötelező. A nevező szabadságfoka.

Megjegyzések

  • Ha bármely argumentum nem számérték, az INVERZ.F függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.

  • Ha valószínűség < 0 vagy valószínűség > 1, az INVERZ.F függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

  • Ha szabadságfok1 vagy szabadságfok2 nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.

  • Ha szabadságfok1 < 1 vagy szabadságfok1 ≥ 10^10, az INVERZ.F függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

  • Ha szabadságfok2 < 1 vagy szabadságfok2 ≥ 10^10, az INVERZ.F függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

Az INVERZ.F függvénnyel az F-eloszlás kritikus értékeit kaphatja meg. A varianciaanalízis (ANOVA) például gyakran tartalmazza az F statisztika, az F valószínűség és kritikus F-érték adatokat 0,05 pontossággal. F kritikus értékét úgy kaphatja meg, hogy az INVERZ.F függvényben a valószínűség argumentumnak a szignifikanciaszintet adja meg.

Az INVERZ.F adott valószínűségértékkel olyan x értéket keres, amelynél F.ELOSZLÁS(x;szabadságfok1;szabadságfok2) = valószínűség. Így az INVERZ.F pontossága függ az F.ELOSZLÁS függvény pontosságától. Az INVERZ.F függvény iteratív keresési eljárást alkalmaz. Amennyiben a keresés nem konvergál 100 iteráció után, a függvény #HIÁNYZIK hibaértékkel tér vissza.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

Leírás

0,01

Az F-eloszláshoz tartozó valószínűségérték

6

Számláló szabadságfoka

4

Nevező szabadságfoka

Képlet

Leírás

Eredmény

=INVERZ.F(A2;A3;A4)

Az F-eloszlás inverze a fenti adatokra

15,206865

Hatókör: Excel 2016 for Mac, Excel 2007, Excel 2016, Excel Starter, Excel 2010, Excel Online, Excel 2013, Excel for Mac 2011Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Nyelv módosítása