Hová tűntek a kapcsolótáblák?

Amikor a Microsoft Office Access 2007 alkalmazásban megnyit egy, az Access korábbi verzióiban készült adatbázist  – és abban az adatbázisban van kapcsolótábla (gombokat vagy hivatkozásokat tartalmazó űrlap, amellyel navigálni lehet az adatbázison belül) – lehet, hogy nem működik a kapcsolótábla minden parancsa. Konkrétan: nem működnek azok a parancsok, amelyek az Adatbázis ablak megjelenítésére szolgálnak.

Az Office Access 2007 tartalmazza az új, navigációs ablak nevű funkciót. A navigációs ablak felváltja az Adatbázis ablakot, és használható a kapcsolótáblák helyett. A navigációs ablak beleillik az Office Access 2007 új kezelőfelületi modelljébe. Ez az (úgynevezett egydokumentumos kezelőfelületi modell) ugyanabban az ablakban jelenít meg minden megnyitott objektumot – űrlapot, jelentést stb. – és minden objektumot egy füllel jelöl meg. Ha egynél több objektum van megnyitva, a fülekkel lehet váltani egyik megnyitott objektumról a másikra. Az alábbi ábra a fülek tipikus megjelenését mutatja be:

Objektumfülek egy Access 2007-adatbázisban

A kapcsolótáblákkal ellentétben a navigációs ablak mindig látható, hacsak el nem rejti. A navigációs ablak az Eltolási sáv Megnyitás/Bezárás gombja gombbal Eltolási sáv Megnyitás/Bezárás gombja a navigációs ablakban , vagy az F11 billentyűvel jeleníthető meg és rejthető el. Egy programbeállítással akadályozható meg, hogy egy adatbázis megnyitása alkalmával automatikusan megjelenjen a navigációs ablak.

Tartalom

A kapcsolótáblák használatának lehetőségei

Egyéni objektumcsoport létrehozása a navigációs ablakban

A navigációs ablak megnyitása és bezárása

A navigációs ablak kikapcsolása

A Kapcsolótábla-kezelő használata kapcsolótábla létrehozására és módosítására

A kapcsolótáblák használatának lehetőségei

Az Office Access 2007 programban a következő lehetőségei vannak a kapcsolótáblákkal:

 • Egyéni objektumkategória és -csoport létrehozása a navigációs ablakban:    Létrehozhat egyéni csoportokat, amelyek csak egy adott időpontban vagy adatbázisban használni kívánt táblákat, űrlapokat, jelentéseket és egyéb objektumokat tartalmazzák. Makrókészítés és Visual Basic for Applications- (VBA-) kód megírása nélkül is lehet egyéni csoportokat létrehozni. A cikk későbbi részében található információk bemutatják, hogyan lehet egyéni objektumcsoportot létrehozni a navigációs ablakban.

  A navigációs ablak használatával kapcsolatban az Útmutató a navigációs ablakhoz című cikkben található további információ.

 • A kapcsolótáblák használata a megszokott módon:    Ha a kapcsolótáblák használatának folytatása mellett dönt, célszerű lehet letiltani az esetleg nem támogatott műveleteket, például az Adatbázis ablak megjelenítését. Ha úgy konfigurál egy adatbázist, hogy az elindításakor megjelenjen egy kapcsolótábla, akkor az a megszokott módon megjelenik és működik, kivéve azokat a parancsokat, amelyeket az Office Access 2007 már nem támogat. A Kapcsolótábla-kezelőt továbbá használhatja kapcsolótáblák létrehozására, módosítására és törlésére, és a cikk későbbi részében található lépések leírják a Kapcsolótábla-kezelő használatát.

 • Kapcsolótáblaként működő űrlap kézi létrehozása    Szükség szerint elhelyezheti az űrlapon az adatbázis összetevőit elindító gombokat és beágyazott makrókat, majd beállíthatja, hogy az adatbázis elindításakor automatikusan megjelenjen az űrlap.

  A beágyazott makrók létrehozásával kapcsolatban Az Access 2007 makróinak alapjai című témakörben talál információkat. Kezdőűrlap beállításáról a Megjelenítendő űrlap lehetőségnél talál információkat, az Aktuális adatbázis kategória (Az Access beállításai) című cikk Alkalmazás beállításai szakaszában.

Vissza a lap tetejére

Egyéni objektumcsoport létrehozása a navigációs ablakban

Az Office Access 2007 alkalmazásban az egyéni csoportok váltják fel és ki a kapcsolótáblákat és az Adatbázis ablakot. Az egyéni csoportok létrehozása nagy vonalakban a következő lépések szerint történik:

 • Először egy egyéni kategóriát kell létrehozni. Az Access már tartalmaz egy ilyet, és annak Egyéni a neve. Átnevezheti ezt a kategóriát, majd igény szerint hozzáadhat és törölhet belőle csoportokat, illetve bármikor létrehozhat egy új kategóriát.

 • Az új kategória létrehozása után csoportokat hozhat létre a kategórián belül.

 • Bezárja a Navigációs beállítások párbeszédpanelt, és a navigációs ablakban húzással, másolással és beillesztéssel elhelyezheti az egyéni csoportban a kívánt adatbázis-objektumokat. Minden objektum egy Hozzárendelés nélküli objektumok nevű csoportban található. Az Access az egyéni kategória létrehozásakor hozza létre ezt a csoportot.

  Megjegyzés: Amikor egy adatbázis-objektumot hozzáad egy egyéni csoporthoz, az Access az adatbázisra mutató parancsikont hoz létre, tehát nem magát az objektumot helyezi át vagy másolja. Ha átnevez vagy töröl egy olyan parancsikont, amely egy egyéni csoportban található, az nincs hatással magára az objektumra, csak a parancsikonra.

 • Az egyéni csoport vagy csoportok feltöltése után elrejtheti a Hozzárendelés nélküli objektumok csoportot, illetve minden más olyan csoportot, amelyet nem szeretne megjeleníteni.

Egyéni kategória létrehozása

 1. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablak tetején lévő menüre, majd kattintson a Navigációs beállítások parancsra.

 2. Kattintson a Navigációs beállítások párbeszédpanel Kategóriák ablaktábláján látható Elem hozzáadása gombra. Egy új kategória jelenik meg a szakaszban. Az alábbi ábra a Kategóriák ablaktáblát mutatja egy hozzáadott új, egyéni kategóriával:

  Új egyéni kategória a navigációs ablakban

 3. Írja be az új kategória kívánt nevét, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

  Ha lehet, olyan nevet hozzon létre, amelyet megértenek azok, akik használják az adatbázist. A név módosítása után látható, hogy a Csoportok a következőhöz terület címe a névnek megfelelően módosul. Ha például a „Kapcsolótábla” nevet adja az új kategóriának, a cím a következő lesz: Csoportok a következőhöz: „Kapcsolótábla”. Megjegyzendő továbbá, hogy a Csoportok a következőhöz szakasz tartalmazza a Hozzárendelés nélküli objektumok nevű csoportot. Ezt a csoportot az Access automatikusan hozza létre. Szerepel benne az adatbázis minden objektuma, és ezekkel az objektumokkal fel lehet tölteni az egyéni csoportot.

Az egyéni kategória létrehozása után csoportokat hozhat létre a kategórián belül. Tetszés szerinti számú csoportot alakíthat ki. Hagyja nyitva a Navigációs beállítások párbeszédpanelt, és hajtsa végre a következő lépéseket.

Egyéni csoport készítése

 1. Kattintson a Csoportok a következőhöz területen a Csoport hozzáadása elemre, írja be a csoport nevét, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ezt a műveletet tetszőleges alkalommal megismételheti. Létrehozhat például három csoportot a Kapcsolótábla kategóriában – az Adatbeviteli űrlapok, a Jelentések és a Lekérdezések csoportot. Annak megfelelően hozza létre a csoportokat, hogy mi felel meg a felhasználók igényeinek és saját szükségleteinek.

 2. Hagyja bejelölve a Hozzárendelés nélküli objektumok jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra. Az Access bezárja a Navigációs beállítások párbeszédpanelt, és hozzáadja az új egyéni csoportot a navigációs ablakhoz, de az új csoport egyelőre nem látható.

 3. A következő lépések szerint tegye láthatóvá az új csoportot, és adja hozzá a kívánt objektumokat.

Objektumok hozzáadása egyéni csoporthoz

 1. Kattintson a navigációs ablak tetején látható menüre, majd az új kategóriára. Megjelennek a menüben a kategóriában létrehozott csoportok, látható továbbá a Hozzárendelés nélküli objektumok csoport.

 2. Jelölje ki a Hozzárendelés nélküli objektumok csoportban azokat az elemeket, amelyeket használni szeretne az egyéni csoportban, majd helyezze át őket a csoportba. Az Access számos lehetőséget nyújt a kijelölt elemek áthelyezésére. A választható eljárások:

  • Húzza át egyenként az elemeket.

  • Tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, kattintson rá több elemre, majd húzza át őket az egyéni csoportba.

  • Kattintson a jobb gombbal valamelyik kijelölt elemre, mutasson a Csoporthoz adás parancsra, majd kattintson az egyéni csoport nevére.

Miután végzett, meghagyhatja láthatónak a Hozzárendelés nélküli objektumok csoportot a navigációs ablakban, de el is rejtheti.

A Hozzárendelés nélküli objektumok csoport elrejtése

 1. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablak tetején lévő menüre, majd kattintson a Navigációs beállítások parancsra.

 2. A Csoportok a következőhözkategória ablaktáblában törölje a jelet a Hozzárendelés nélküli objektumok jelölőnégyzetből.

Új egyéni csoport létrehozása egy meglévő egyéni csoport egy objektuma segítségével

Megjegyzés: Ez a módszer csak akkor használható, ha először létrehoz egy egyéni kategóriát, majd az előző szakaszokban ismertetettek szerint csoportosítja benne az objektumokat.

 1. Miközben meg van nyitva egy egyéni kategória és csoport a navigációs ablakban, kattintson a jobb gombbal egy olyan objektumra, amelyet új csoportba szeretne helyezni.

 2. Mutasson a Csoporthoz adás, majd az Új csoport parancsra.

  Megjelenik egy új csoport a navigációs ablakban.

  Új egyéni csoport a navigációs ablakban

 3. Írja be az új csoport nevét, majd nyomja meg az ENTER gombot. Ezután igény szerint húzza át az új csoportba a kívánt parancsikonokat.

Vissza a lap tetejére

A navigációs ablak megnyitása és bezárása

A navigációs ablak akkor jelenik meg, amikor megnyit egy adatbázist az Office Access 2007 alkalmazásban, beleértve az Access korábbi verzióiban létrehozott adatbázisokat is. A következő lépéssorozat bemutatja az egyes műveletek végrehajtását.

Az ablaktábla megjelenítése és elrejtése

 • Kattintson a navigációs ablak Eltolási sáv Megnyitás/Bezárás gombjára.

  Eltolási sáv Megnyitás/Bezárás gombja a navigációs ablakban

  Billentyűparancs  Nyomja meg az F11 billentyűt.

Megjegyzés: Ha el van rejtve a navigációs ablak, úgy is megjelenítheti, hogy rákattint a függőleges Navigációs ablak feliratra:

Vissza a lap tetejére

A navigációs ablak kikapcsolása

Megjegyzés: Csak abban az esetben tanácsos elrejteni a navigációs ablakot, ha rendelkezésre áll egy képernyő, egy régebbi kapcsolótábla vagy egyéb módszer az adatbázis objektumainak megnyitására.

Annak megakadályozása, hogy a navigációs ablak alapértelmezés szerint megjelenjen

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép , majd kattintson Az Access beállításai parancsra.

  Megjelenik Az Access beállításai párbeszédpanel.

 2. Kattintson az Aktuális adatbázis kategóriára, és a Navigáció csoportban jelölje be a Navigációs ablak megjelenítése jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet. Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

További információ

A navigációs ablak használatával kapcsolatban az Útmutató a navigációs ablakhoz című cikkben találhatók további információk.

Vissza a lap tetejére

A Kapcsolótábla-kezelő használata kapcsolótábla létrehozására és módosítására

A Kapcsolótábla-kezelőt akkor használja, ha rövidebb idő alatt és kisebb erőfeszítéssel szeretne létrehozni kapcsolótáblát. A későbbiekben ne feledje, hogy a kapcsolótáblák nem mindig láthatók (más ablakok kitakarhatják őket), és a navigációs ablakkal ellentétben nem támogatják az új egydokumentumos modellt.

Az alábbi szakaszokban leírást talál a kapcsolótáblák létrehozásáról, testreszabásáról és törléséről.

Kapcsolótábla létrehozása

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Adatbázis-eszközök csoportjának Kapcsolótábla-kezelő gombjára.

  Megjegyzés: Ha a Microsoft Access megkérdezi, hogy kapcsolótáblát kíván-e létrehozni, kattintson az Igen gombra.

 2. Kattintson az Új gombra.

  Ekkor megjelenik az Új létrehozása párbeszédpanel.

 3. Írja be az új kapcsolótábla nevét, majd kattintson az OK gombra.

  A Microsoft Access hozzáadja a kapcsolótáblát a Kapcsolótábla-oldalak mezőben lévő listához.

 4. Kattintson az új kapcsolótáblára, majd a Szerkesztés gombra.

  Megjelenik a Kapcsolótábla-oldal szerkesztése párbeszédpanel.

 5. Kattintson az Új gombra.

  Megjelenik a Kapcsolótábla-elem szerkesztése párbeszédpanel.

 6. A Szöveg mezőbe írja be az első kapcsolótábla-elem nevét, majd válasszon egy parancsot a Parancs listából.

  Írja be például az Ügyféladatok szöveget a Szöveg mezőbe, és a Parancs listában válassza az Űrlap Hozzáadás módban lehetőséget.

  Megjegyzés: Ha más kapcsolótáblákba ágazó kapcsolótáblát szeretne létrehozni, kattintson a Kapcsolótábla parancsra a Parancs: mezőben, majd válasszon egy kapcsolótáblát a listából vagy adja meg a másik kapcsolótábla nevét.

 7. Attól függően, hogy melyik parancsot választotta, az Access a Parancs mező alatt egy másik listát is megjelenít. Ha például a Jelentés megnyitása lehetőséget választja, megjelenik a megnyitott adatbázisban lévő jelentések listája. Szükség esetén válasszon egy elemet a listából.

 8. Ismételje az 5-7. lépést addig, amíg az összes elemet hozzá nem adta a kapcsolótáblához, és a kapcsolótábla létrehozása után kattintson a Bezárás gombra.

Megjegyzés: 

 • Ahhoz, hogy a kapcsolótábla az adatbázis megnyitásakor automatikusan megjelenjen, a Kapcsolótábla-kezelő párbeszédpanelen kattintson a kapcsolótábla nevére, majd az Alapértelmezés gombra.

 • Amikor a Kapcsolótábla-kezelővel hoz létre kapcsolótáblát, az Access egyúttal új táblát is készít Switchboard Items (Kapcsolótábla elemei) néven, és ebben leírást ad az űrlapon megjelenő gombokról és működésükről. Ha a kapcsolótáblát később manuálisan módosítja, számolni kell azzal, hogy az alkalmazás nem fog tovább működni.

Kapcsolótábla módosítása

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Adatbáziseszközök csoportjának Kapcsolótábla-kezelő gombjára.

 2. A Kapcsolótábla-kezelő párbeszédpanelen jelölje ki a módosítani kívánt kapcsolótáblát, majd kattintson a Szerkesztés gombra.

 3. A kapcsolótáblán kattintson a módosítandó elemre, majd tegye a következők valamelyikét:

  Ha az elem szövegét, az elem által végrehajtott parancsot vagy az elemre kattintva megnyitott, illetve futtatott objektumot változtatja meg, kattintson a Szerkesztés gombra.

  Új elem felvételéhez kattintson az Új gombra, írja be az elemhez tartozó szöveget, majd kattintson egy parancsra a Parancs mezőben. Attól függően, hogy melyik parancsra kattintott, a Microsoft Access a Parancs mező alatt egy másik mezőt is megjelenít. Ha szükséges, válasszon egy elemet ebből a mezőből is. Ha például a Parancs mezőben az űrlapparancsok egyikére kattintott, most jelölje ki a megnyitni kívánt űrlap nevét.

  Elem törléséhez kattintson a Törlés gombra.

  Elem áthelyezéséhez kattintson a Fel vagy a Le gombra.

 4. Ha végzett a kapcsolótábla módosításával, kattintson a Bezárás gombra.

A kapcsolótábla törlése

 1. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Adatbáziseszközök csoportjának Kapcsolótábla-kezelő gombjára.

 2. A Kapcsolótábla-kezelő párbeszédpanelen jelölje ki a törlendő kapcsolótáblát, és kattintson a Törlés gombra.

 3. Kattintson a Bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×