Bejelentkezés

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés más nyelven

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Microsoft Office különböző nyelvű kiadásainak mindegyike több nyelvhez tartalmaz nyelvi ellenőrző eszközöket – például szótárakat és nyelvhelyességi szabályokat. A Microsoft Office 2010 egyes verziói által támogatott nyelvekről az Office 2010 programcsomagok: honosított verziók című témakörben talál tájékoztatást. Ha a Microsoft Office megvásárolt verziója nem tartalmazza valamelyik igényelt nyelv eszközeit, Microsoft Office nyelvi csomag beszerzésével juthat hozzá e nyelv támogatásához. További információt az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben talál.

Megjegyzések : 

Kapcsolódó műveletek

Helyesírási és nyelvi ellenőrzés más nyelven

További szótárnyelvek megadása

További információ

Helyesírási és nyelvi ellenőrzés más nyelven

Ahhoz, hogy többnyelvű dokumentumokban minden szövegrész ellenőrzéséhez az adott szövegrész nyelvének megfelelő helyesírási és nyelvi ellenőrzőt használhassa, meg kell adnia az egyes szövegrészek nyelvét. Így a helyesírás-ellenőrző a megfelelő szótárnyelvet fogja használni.

A Office 2010 mely alkalmazását használja?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

További szótárnyelvek megadása

Access

Fontos : A szótárnyelv az adatbázis egészére vonatkozik, rekordok és mezők szintjén nem állítható be. Ha egy adatbázis különböző nyelvű szavakat tartalmaz, egymás után, külön kell ellenőriznie őket az egyes nyelvek ellenőrzőivel.

A szótárnyelv beállítása

Az adatbázis szótárnyelvének módosítása helyesírás-ellenőrzés közben:

 1. Kattintson a KezdőlapRekordok csoportjának Helyesírás parancsára.

  Az Access menüszalagja a Kezdőlap Helyesírás gombjával

 2. Ha A szótár nyelve legördülő listában nem a megfelelő nyelv jelenik meg, jelölje ki a listában a kívánt nyelvet, és kattintson az OK gombra.

  Megjegyzések : 

  • Csak abban az esetben jelenik meg A szótár nyelve legördülő lista, ha a helyesírás-ellenőrző talál egy fel nem ismert szót.

  • A szótárnyelv módosítását követően be kell zárnia a Helyesírás párbeszédpanelt, és újra kell kezdeni a helyesírás-ellenőrzést.

 3. Kattintson a Bezárás gombra a helyesírás-ellenőrző bezárásához, majd kattintson újra a Helyesírás gombra. Ezzel újrakezdi a helyesírás-ellenőrzést, immár az előbb választott nyelven.

  Megjegyzések : 

  • A szótárnyelv minden egyes módosításakor és a helyesírás-ellenőrző ezt követő minden egyes futtatásakor helytelenként jelennek azok a szavak, melyeket a választott szótár nem tartalmaz. Ezért emlékeznie kell rá, hogy mely nyelveken végezte már el az ellenőrzést.

  • Ha a választható nyelvek között nem jelenik meg a kívánt nyelv, szükség lehet a megfelelő nyelvi csomag beszerzésére. Erről az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben talál további tudnivalókat.

Helyesírás-ellenőrzés

Kattintson a KezdőlapRekordok csoportjának Helyesírás parancsára.

Megjegyzés : A Helyesírás gomb nem minden nézetben jelenik meg. Ha egy adott nézetben nem látható, az F7 billentyű lenyomásával indíthatja el az ellenőrzést.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

Excel

A szótár nyelvének beállítása

Fontos : A szótárnyelv a munkafüzet egészére vonatkozik, az egyes munkalapok és cellák szintjén nem állítható be. Többnyelvű munkafüzetekben egymás után, külön-külön kell futtatni az egyes nyelvek helyesírás-ellenőrzőit.

A munkalap szótárnyelvének módosítása és a helyesírás-ellenőrzés indítása:

 1. A Véleményezés lap Nyelvi ellenőrzés csoportjában kattintson a Helyesírás gombra.

  Az Excel menüszalagja a Korrektúra lap Helyesírás gombjával

 2. Ha A szótár nyelve legördülő listában nem a megfelelő nyelv van kijelölve, jelölje ki a listában, és kattintson az OK gombra.

  Megjegyzések : 

  • Csak abban az esetben jelenik meg A szótár nyelve legördülő lista, ha a helyesírás-ellenőrző talál egy fel nem ismert szót.

  • A szótárnyelv módosítását követően be kell zárnia a Helyesírás párbeszédpanelt, és újra kell kezdeni a helyesírás-ellenőrzést.

 3. Kattintson a Bezárás gombra a helyesírás-ellenőrző bezárásához, majd kattintson újra a Helyesírás gombra. Ezzel újrakezdi a helyesírás-ellenőrzést, immár az előbb választott nyelven.

Helyesírás-ellenőrzés

 • Ha egyetlen cellában vagy cellacsoportban szeretne ellenőrzést végezni, jelölje ki az érintett cellákat, és kattintson a Véleményezés lap Nyelvi ellenőrzés csoportjának Helyesírás parancsára.

 • A teljes munkalap helyesírás-ellenőrzéséhez csak kattintson a Véleményezés lap Nyelvi ellenőrzés csoportjának Helyesírás gombjára anélkül, hogy cellákat jelölne ki.

Megjegyzés : A helyesírás-ellenőrző a megadott szótárnyelvet használja a kijelölt cellák vagy a munkalap ellenőrzéséhez, ha az adott nyelvhez van szótár telepítve. Ha nem látható a Helyesírás gomb, az F7 billentyű lenyomásával indíthatja el az ellenőrzést.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

OneNote

Fontos : Az azonos oldalon szereplő különböző nyelvű szövegek egy menetben ellenőrizhetők, de ehhez minden olyan szövegblokkban be kell állítani a megfelelő nyelvet, melynek nyelve nem azonos a leggyakrabban használt nyelvvel.

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A szövegek ellenőrzési nyelvének beállítása és a helyesírás ellenőrzése:

 1. Jelölje ki azt a szöveget, melynek nyelvét meg szeretné adni.

 2. Kattintson a Véleményezés lap Nyelv csoportjának Nyelv menügombjára, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása A OneNote menüszalagja a Korrektúra lap Nyelv csoportjával parancsra.

 3. Ha az Ellenőrzés nyelvének megadása munkaablakban megjelenő aktuális nyelv nem azonos a kijelölt szöveg nyelvével, jelölje ki a megfelelő nyelvet a listából.

 4. A munkaablak bezárásához kattintson a jegyzetlapra.

 5. Ismételje meg az 1–4. lépést minden ellenőrizendő szövegblokkban.

Helyesírás-ellenőrzés

Kattintson a Véleményezés lap Helyesírás gombjára.

Megjegyzés : Ha nem látható a Helyesírás gomb, az F7 billentyű lenyomásával indíthatja el az ellenőrzést.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

Outlook

Fontos : Ha az Outlook Express 6.0 levelezőprogramot használja, és telepítette a Office 2010-et és már csak francia helyesírás-ellenőrző érhető el, akkor a további nyelvekhez külső féltől származó helyesírás-ellenőrzőt kell használnia. További tudnivalók: Helyesírás-ellenőrzési problémák az Outlook Express 6.0 programban.

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A szöveg-ellenőrzési nyelv beállításának lépései:

 1. Az új e-mail üzenetben jelölje ki az ellenőrizendő szöveget.

 2. A Nyelvi ellenőrzés csoport Véleményezés lapján kattintson a Nyelv elemhez tartozó nyílra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása parancsra.Az Outlook-üzenetek menüszalagja a Nyelv csoporttal

 3. Ha a Nyelv párbeszédpanelen nem a megfelelő nyelv van kijelölve, jelölje ki a listából a szótár és a többi nyelvi ellenőrzőeszköz nyelvét. Ha nem látható a kívánt nyelv, görgesse lejjebb a listát.

  Megjegyzés : Ha a választott nyelv előtt megjelenik a Helyesírás ikon, akkor ahhoz a nyelvhez telepítve vannak a nyelvi ellenőrzőeszközök, így a szótár és a helyesírás-ellenőrző. Ha nem látható a Helyesírás ikon egy nyelvnél, akkor nincsenek telepítve hozzá a nyelvi ellenőrzőeszközök, és ezért nem hajtható végre az ellenőrzés.

Tipp : Ha még a szöveg megírása előtt szeretné megadni egy üzenet nyelvét, kattintson az üzenet törzsére, hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, ezt követően fogalmazza meg az üzenetet, végül az alábbi szakaszban írtak szerint végezze el a helyesírás-ellenőrzést.

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés

Kattintson a Véleményezés lap Nyelvi ellenőrzés csoportjának Helyesírás gombjára.

Megjegyzés : A helyesírás-ellenőrző a megadott szótárnyelvet használja a kijelölt szöveg vagy Outlook-elem helyesírási és nyelvhelyességi ellenőrzéséhez, ha ezek az eszközök telepítve vannak az adott nyelvhez. Ha nem látható a Helyesírás gomb, az F7 billentyű lenyomásával indíthatja el az ellenőrzést.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

PowerPoint

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A bemutatóbeli szövegek ellenőrzési nyelvének beállítása:

 1. Jelölje ki az ellenőrzendő szöveget.

 2. Kattintson a Véleményezés lap Nyelv csoportjának Nyelv menügombjára, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása A PowerPoint menüszalagjának Korrektúra lapja a Nyelv csoporttal parancsra.

 3. Ha a Nyelv párbeszédpanelen kijelölt nyelv nem azonos a kijelölt szöveg nyelvével, válassza ki a megfelelő nyelvet a listából.

  Megjegyzés : Ha a választott nyelv előtt megjelenik a Helyesírás ikon, akkor ahhoz a nyelvhez telepítve van a szótár és a helyesírás-ellenőrző. Ha nem látható a Helyesírás ikon egy nyelvnél, akkor nincs telepítve hozzá szótár, és ezért nem hajtható végre az ellenőrzés.

 4. Ismételje meg az 1–3. lépést minden ellenőrizendő szövegblokkra.

Helyesírás-ellenőrzés

A Véleményezés lap Nyelvi ellenőrzés csoportjában kattintson a Helyesírás gombra.

Megjegyzés : Ha nem látható a Helyesírás gomb, az F7 billentyű lenyomásával indíthatja el az ellenőrzést.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

Project

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A szövegek ellenőrzési nyelvének beállítása és a projektlap helyesírási ellenőrzése:

 1. Kattintson a Projekt lap Nyelvi ellenőrzés csoportjának Helyesírás A Project menüszalagja a Helyesírás gombbal gombjára.

 2. Ha A szótár nyelve legördülő listában nem a megfelelő nyelv van kijelölve, jelölje ki a listában, és kattintson az OK gombra.

  Megjegyzések : 

  • Csak abban az esetben jelenik meg A szótár nyelve legördülő lista, ha a helyesírás-ellenőrző talál egy fel nem ismert szót.

  • A szótárnyelv módosítását követően be kell zárnia a Helyesírás párbeszédpanelt, és újra kell kezdeni a helyesírás-ellenőrzést.

 3. Kattintson a Bezárás gombra a helyesírás-ellenőrző bezárásához, majd kattintson újra a Helyesírás gombra. Ezzel újrakezdi a helyesírás-ellenőrzést, immár az előbb választott nyelven.

Helyesírás-ellenőrzés

Kattintson a Projekt lap Nyelvi ellenőrzés csoportjának Helyesírás gombjára.

Megjegyzés : Ha nem látható a Helyesírás gomb, az F7 billentyű lenyomásával indíthatja el az ellenőrzést.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

Publisher

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A szövegek ellenőrzési nyelvének beállítása és a helyesírás ellenőrzése:

 1. Jelölje ki azt a szöveget, melynek nyelvét meg szeretné adni.

 2. A Véleményezés lap Nyelv csoportjában kattintson a Helyesírás menügombra, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása A Publisher menüszalagja a Nyelv menügombbal parancsra.

 3. Ha a Nyelv párbeszédpanelen nem a megfelelő nyelv van kijelölve, jelölje ki a listából a szótár és a többi nyelvi ellenőrzőeszköz nyelvét. Ha nem látható a kívánt nyelv, görgesse lejjebb a listát.

 4. Ismételje meg az 1–3. lépést minden ellenőrizendő szövegblokkra.

Helyesírás-ellenőrzés

Kattintson a Korrektúra lap Helyesírás gombjára.

Megjegyzés : Ha nem látható a Helyesírás gomb, az F7 billentyű lenyomásával indíthatja el az ellenőrzést.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

SharePoint Workspace

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A SharePoint Workspace alkalmazásban el kell indítani a helyesírás-ellenőrzőt a nyelv megadásához.

 1. Nyisson meg szerkesztésre egy elemet, és kattintson egy szövegmezőre.

 2. Kattintson a KezdőlapHelyesírás gombjára, vagy nyomja le az F7 billentyűt.

 3. Ha az ellenőrző hibát talál, megjelenik a Helyesírás párbeszédpanel.

  Ha az ellenőrző nem talál hibát, írjon be egy helytelen szót a mezőbe a Helyesírás párbeszédpanel megjelenítéséhez.

 4. Kattintson a Beállítások parancsra.

 5. Jelölje ki a kívánt nyelvet A szótár nyelve legördülő listában.

  Ha a keresett nyelv nem szerepel a listában, lehetséges, hogy telepíthető A dokumentumnyelv, a felület- és a súgónyelv beállításainak megadása című témakör útmutatásai szerint.

 6. Kattintson az OK gombra.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

Visio

A helyesírás-ellenőrző minden szövegterület esetén a vele társított nyelv szótára alapján végzi az ellenőrzést. Ha a rajz különböző nyelvű szövegterületeket tartalmaz, minden egyes szövegterületben be kell állítani a megfelelő nyelvet.

Ha egy lapon például magyar és angol nyelvű szöveg található, és ezeket a megfelelő szótárakkal szeretné ellenőrizni, a magyar nyelvű szövegterület nyelvét magyarra, az angolét angolra kell állítania. Ha az Office 2010 adott verziója nem tartalmazza a szükséges nyelvekhez tartozó ellenőrzőeszközöket, az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben tájékozódhat a lehetőségekről.

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A szövegek ellenőrzési nyelvének beállítása és a helyesírás ellenőrzése:

 1. Jelölje ki az ellenőrzendő szövegterületet.

 2. Kattintson a Véleményezés lap Nyelv csoportjának Nyelv menügombjára, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása A Visio menüszalagja a Nyelv gombbal parancsra.

 3. Ha a Nyelv párbeszédpanelen kijelölt nyelv nem azonos a kijelölt szövegterület nyelvével, válassza ki a megfelelő nyelvet a listából.

 4. Ismételje meg az 1–3. lépést minden ellenőrizendő szövegblokkra.

Helyesírás-ellenőrzés

A Véleményezés lap Nyelvi ellenőrzés csoportjában kattintson a Helyesírás gombra.

Megjegyzés : A helyesírás-ellenőrző minden szövegterületet a hozzá beállított nyelv eszközeivel ellenőriz, amennyiben azok telepítve vannak.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

Word

Az ellenőrzés nyelvének beállítása

A szöveg ellenőrzési nyelvének beállítása és a dokumentum helyesírás-ellenőrzése:

 1. Jelölje ki az ellenőrzendő szöveget.

 2. Kattintson a Véleményezés lap Nyelv csoportjának Nyelv menügombjára, majd az Ellenőrzés nyelvének megadása A Word menüszalagja a Nyelv gombbal parancsra.

 3. Ha a Nyelv párbeszédpanelen kijelölt nyelv nem azonos a kijelölt szöveg nyelvével, válassza ki a szótár és a többi ellenőrzőeszköz által használandó nyelvet a listából.

  Ha a választott nyelv előtt megjelenik a Helyesírás ikon, akkor ahhoz a nyelvhez telepítve vannak a nyelvi ellenőrzőeszközök, így a helyesírás-ellenőrző is. Ha nem látható a Helyesírás ikon egy nyelvnél, akkor nincsenek telepítve hozzá a nyelvi ellenőrzőeszközök, és ezért nem hajtható végre az ellenőrzés.

 4. Ismételje meg az 1–3. lépést minden más nyelvű szövegblokkra.

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés

Kattintson a Véleményezés lap Helyesírás gombjára.

Megjegyzés : A helyesírás-ellenőrző minden szövegblokkot a hozzá beállított nyelv eszközeivel ellenőriz, amennyiben azok telepítve vannak.

Vissza az Office-alkalmazások listájához

Vissza a lap tetejére

További szótárnyelvek megadása

A nyelvi ellenőrzőeszközök számára telepített szótárnyelvek köre attól függ, hogy milyen nyelvű Office 2010 terméket vásárolt. Ha egy szükséges nyelv mellett a Nyelv megadása párbeszédpanelen nem jelenik meg a Gombkép ikon, a nyelvhez nincs szótár telepítve. Ekkor lehetséges, hogy be kell szereznie egy nyelvi csomagot vagy egy Language Interface Pack csomagot. További információt az Annak megállapítása, hogy nyelvi csomagra vagy Language Interface Pack csomagra van-e szükség című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

További ismertetés

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.Hasznos volt az információ?

Hogyan tehetjük jobbá?

Hogyan tehetjük jobbá?

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!