HIPERHIVATKOZÁS függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel HIPERHIVATKOZÁS függvényének képletszintaxisát és használatát mutatja be.

Leírás

Egy hálózati kiszolgálón, intranet vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hiperhivatkozást hoz létre. Ha a HIPERHIVATKOZÁS függvényt tartalmazó cellára kattint, a Microsoft Excel megnyitja a hivatkozási helyen tárolt fájlt.

Szintaxis

HIPERHIVATKOZÁS(hivatkozás_hely; [kedves_név])

A HIPERHIVATKOZÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat tartalmazza:

  • Hivatkozás_hely    Megadása kötelező. Ez a megnyitandó dokumentum elérési útja és neve. A hivatkozás_hely hivatkozhat egy dokumentum adott helyére – például adott cellára vagy elnevezett tartományra egy Excel-munkalapon vagy -munkafüzetben, illetve egy könyvjelzőre egy Microsoft Word-dokumentumban. Az elérési út mutathat egy merevlemezen tárolt fájlra, de lehet UNC elérési út is egy kiszolgálón (a Windows Microsoft Excel esetében) vagy egy URL-cím az interneten vagy egy belső hálózaton.

    Megjegyzés:    Az Excel Online-ban a HIPERHIVATKOZÁS függvény csak webcímekhez (URL-címekhez) érvényes. A hivatkozás_hely lehet idézőjelek közé zárt karaktersorozat vagy a csatolást karaktersorozatként tartalmazó cella.

    Ha a hivatkozás_hely argumentumban megadott ugrás nem létezik vagy nem érhető el, hiba történik, amikor a cellára kattint.

  • Kedves_név:    Megadása nem kötelező. Ez a cellában megjelenő ugrószöveg vagy számérték. A kedves_név kék színű és alá van húzva. Ha a kedves_név hiányzik, a cella a hivatkozás_hely szövegét jeleníti meg.

    A kedves_név lehet érték, szöveges karakterlánc, név vagy egy olyan cella, amely tartalmazza az ugrószöveget vagy az értéket.

    Ha a kedves_név hibaértéket ad vissza (például: #ÉRTÉK!), a cellában a hiba jelenik meg az ugrószöveg helyett.

Megjegyzés

Az asztali Excel alkalmazásban a hivatkozást tartalmazó cellát a hivatkozás követése nélkül úgy jelölheti ki, hogy a cellára kattint, és lenyomva tartja az egérgombot addig, míg a mutató keresztté Excel kijelölőmutató nem változik, majd fölengedi az egérgombot. Az Excel Online-ban úgy jelölhet ki cellát, hogy a cellára kattint, amikor az egérmutató nyilat ábrázol; a hiperhivatkozás céljára pedig úgy ugorhat, ha akkor kattint rá, amikor az egérmutató kéz alakú.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Példa

Eredmény

=HIPERHIVATKOZÁS("http://example.microsoft.com/report/Uzleti jelentes.xlsx", "Jelentés indítása")

Megnyit egy a http://example.microsoft.com/report címen mentett munkafüzetet. A cellában ugrószövegként megjelenik a „Jelentés indítása”.

=HIPERHIVATKOZÁS("[http://example.microsoft.com/report/Uzleti jelentes.xlsx]Évi!F10";D1)

Létrehoz egy hivatkozást az F10 cellára a http://example.microsoft.com/report címen mentett munkafüzet Évi nevű munkalapján. A hiperhivatkozást tartalmazó munkalapcella ugrószövegként a D1 cella tartalmát mutatja.

=HIPERHIVATKOZÁS("[http://example.microsoft.com/report/Uzleti jelentes.xlsx]'Elso negyedev'!ReszlegVegosszeg";"Reszleg elso negyedevi koltsegvetese")

Létrehoz egy hivatkozást a ReszlegVegosszeg tartományra a http://example.microsoft.com/report címen mentett munkafüzet Első negyedev nevű munkalapján. A hivatkozást tartalmazó munkalapcella ugrószövege: Reszleg elso negyedevi koltsegvetese.

=HIPERHIVATKOZÁS("http://example.microsoft.com/Evi jelentes.docx]Negyedevi nyereseg";"Negyedevi nyeresegkimutatas")

Ha egy Word-fájl valamely pontjára mutató hivatkozást szeretne készíteni, könyvjelzővel adja meg a fájl elérni kívánt pontját. Ez a példa hivatkozást készít a http://example.microsoft.com címen mentett Evi jelentes.doc nevű fájl Negyedevi nyereseg könyvjelzőjére.

=HIPERHIVATKOZÁS("\\PÉNZÜGY\Kimutatások\1negyed.xlsx";D5)

Megjeleníti a D5 cella tartalmát ugrószövegként, és megnyitja a PÉNZÜGY kiszolgáló Kimutatások közös könyvtárában található munkafüzetet. Ez a példa UNC elérési utat használ.

=HIPERHIVATKOZÁS("D:\PÉNZÜGY\1negyed.xlsx";H10)

Megnyitja a D meghajtó Pénzügy könyvtárában található 1negyed.xlsx fájlt, és megjeleníti a H10 cellában tárolt számértéket.

=HIPERHIVATKOZÁS("[C:\Dokumentumok\SMunkaf.xlsx]Összegek")

Hivatkozást hoz létre egy külső, SMunkaf.xlsx nevű munkafüzet Összegek területére.

=HIPERHIVATKOZÁS("[Költségvetés.xlsx]E56";E56)

Ugyanazon munkafüzet egy másik lapjára való ugráshoz adja meg a lap nevét, majd tegyen felkiáltójelet (!) a hivatkozásba. Ha az előző példában a Szeptember nevű lap E56 cellájára szeretne ugrani, a hivatkozásban szerepeljen az, hogy Szeptember!.

=HIPERHIVATKOZÁS($Z$1)

A munkalap minden HIPERHIVATKOZÁS függvényt használó képletének ugyanazon argumentumokkal való gyors frissítéséhez elhelyezheti a hivatkozás célját az adott vagy egy másik munkalap egy cellájában, majd azután erre a cellára, mint hivatkozási helyre abszolút hivatkozást használhat a HIPERHIVATKOZÁS képleteiben. A hivatkozás céljában eszközölt változtatások azonnal megmutatkoznak a HIPERHIVATKOZÁS képleteiben.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×