HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény

A függvény a hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki. A HIPERGEOM.ELOSZLÁS megadott számú sikeres minta kivételének valószínűségét adja eredményül, ha adott a minta mérete, a sikeres mintavételek száma a sokaságra vonatkoztatva, valamint a sokaság mérete. A HIPERGEOM.ELOSZLÁS véges statisztikai sokaság esetében használható olyan problémákra, ahol minden egyes kísérlet sikeres vagy sikertelen eredményt ad, és ahol az egyes adott méretű részhalmazok kiválasztásának azonos a valószínűsége.

Fontos   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény című témakört.

Szintaxis

HIPERGEOM.ELOSZLÁS(minta_s;hány_minta;sokaság_s;sokaság_mérete)

A HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumok foglalja magában:

 • Minta_s:     Megadása kötelező. A mintabeli sikeres kísérletek száma.

 • Hány_minta:     Megadása kötelező. A minta mérete.

 • Sokaság_s:     Megadása kötelező. A statisztikai sokaságbeli sikeres kísérletek száma.

 • Sokaság_mérete:     Megadása kötelező. A statisztikai sokaság mérete.

Megjegyzések

 • A program az összes argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.

 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.

 • Ha minta_s < 0 vagy minta_s nagyobb, mint a hány_minta és a sokaság_s közül a kisebb, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

 • Ha minta_s kisebb, mint a 0 és a (hány_minta - sokaság_mérete + sokaság_s) érték közül a nagyobb, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

 • Ha hány_minta ≤ 0 vagy hány_minta > sokaság_mérete, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

 • Ha sokaság_s ≤ 0 vagy sokaság_s > sokaság_mérete, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

 • Ha sokaság_mérete ≤ 0, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

 • A hipergeometriai eloszlás kiszámítása a következő képlet alapján történik:

  Képlet

  ahol:

  x = minta_s

  n = hány_minta

  M = sokaság_s

  N = sokaság_mérete

  A HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvényt visszatétel nélküli mintavételnél használják.

Példa

Az alábbi munkafüzetben néhány példát talál a függvény alkalmazására. A beírt képleteket megvizsgálva és módosítva, illetve saját képletet beírva megismerheti a függvény működését.

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

Leírás

1

A mintabeli sikeres kísérletek száma

4

A minta mérete

8

A statisztikai sokaságbeli sikeres kísérletek száma

20

A statisztikai sokaság mérete

Képlet

Leírás

Eredmény

=HIPERGEOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;A5)

A hipergeometriai eloszlás az A2, A3, A4, és A5 cellákban lévő mintára és statisztikai sokaságra

0,3633

Ha jobban el szeretne mélyedni a mintaadatok Excelben történő használatában, töltse le a beágyazott munkafüzetet a számítógépére, és nyissa meg az Excelben.

Hatókör: Excel 2013, Excel OnlineHasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása