Háttérkép (vagy vízjel) hozzáadása a diákhoz

Háttérkép (vagy vízjel) hozzáadása a diákhoz

Nagyszerű módszer egy embléma vagy más fontos kép megjelenítésére, ha vízjelként használja a diái mögött. Miután elhelyezte a képet a dián, a PowerPoint lehetőséget nyújt az áttetszőség módosítására.

Háttérképet tartalmazó dia példája
Példa vízjelként használt képre

Másik lehetőség: Szöveges vízjel

Szívesebben használna szöveges vízjelet?    Ezt egy másik eljárással teheti meg. A Piszkozat vízjel hozzáadása című cikkben talál útmutatást.

Példa egy PowerPoint-dia hátterének beállított, a „VÁZLAT” szót ábrázoló szöveges vízjelről
Példa vízjelként használt szövegre

Az alábbi, részletes útmutatást tartalmazó szakaszokat a címükre kattintva nyithatja meg:

Töltse ki a dia teljes hátterét egy képpel, majd módosítsa a kép áttetszőségét, hogy ne zavarja a dia többi tartalmának értelmezését.

 1. Jelölje ki a használni kívánt képet. A kép jobban ráillik a diára, ha a tájolása (álló vagy függő) ugyanaz, mint a diáé.

  Miért?    A PowerPoint átméretezi a képet úgy, hogy kitöltse a dia teljes hátterét. Ha egy képnek alapjában más az alakja, mint annak a diának, amelyre ráhelyezik, a kép szélei túlnyúlhatnak a dia szegélyén, ezért nem lesznek láthatók.

 2. Lépjen arra a diára, amelyen el szeretné helyezni a képet. Válassza a menüszalag Tervezés lapjának Háttér formázása gombját.

  A PowerPoint menüszalagjának Tervezés lapján látható Háttér formázása gomb
 3. Jobb oldalt megjelenik a Háttér formázása panel. Jelölje be rajta a Kitöltés képpel vagy anyagmintával választógombot.

  Ha háttérképet szeretne beállítani, elsőként válassza a „Kitöltés képpel vagy anyagmintával” választógombot.
 4. Válassza a Fájl elemet a Kép forrása területen.

 5. Keresse meg a kívánt képet a Kép beszúrása párbeszédpanelen, jelölje ki, majd válassza a Beszúrás gombot.

  A Windows vágólapjáról is beszúrhat egy képet (a Vágólap gombot választva), illetve a webről vagy a OneDrive-ról származó képet is használhat (az Online gombot választva).

  A Kép beszúrása párbeszédpanel
 6. Miután beszúrta a képet, térjen vissza a Háttér formázása munkaablakhoz, és állítsa be az áttetszőséget az Áttetszőség csúszkával.

  Az Áttetszőség csúszkát húzva módosíthatja a kép megjelenését.
 7. (Nem kötelező.) Ha a bemutató mindegyik diáján ezt a háttérképet szeretné használni, válassza a Háttér formázása panel alján található Mindegyik gombot.

 8. Mentse a módosításokat a Fájl > Mentés menüpontra kattintva.

  A kijelölt kép a dia teljes hátterét kitölti. Az előtérben használt képekkel szemben nem lehet egyszerűen átméretezni, az Eltolási beállításokkal azonban módosítani lehet a pozícióját. Vagy használhatja a Kép kezelése anyagmintaként lehetőséget, amellyel a háttér kitöltéséhez vízszintesen és függőlegesen ismételheti a képet.

Rajzoljon egy alakzatot, töltse ki egy képpel, majd állítsa be a kép áttetszőségét:

 1. A menüszalag Beszúrás lapján válassza az Alakzatok elemet, majd válasszon egy alakzatot (például egy téglalapot) a megjelenő gyűjteményből.

 2. Rajzolja meg az alakzatot a dián.

  Fontos, hogy az alakzat oldalainak aránya megegyezzen a hozzáadni kívánt kép oldalarányaival. Ha a kép és az alakzat oldalarányai eltérnek, a kép torzítva fog megjelenni.

 3. Távolítsa el az alakzat körvonalát: kattintson a jobb gombbal az alakzatra, majd kattintson a megjelenő Körvonal gombra. Válassza a megjelenő menü Nincs körvonal parancsát.

 4. Ismét kattintson a jobb gombbal az alakzatra, majd kattintson az Alakzat formázása parancsra.

  Ekkor megnyílik az Alakzat formázása panel.

 5. Az Alakzat formázása panel Kitöltés csoportjában jelölje be a Kitöltés képpel vagy anyagmintával választógombot.

  A Kitöltés képpel vagy anyagmintával választógomb a Kép formázása ablakban

 6. Kattintson a Fájl gombra. A Kép beszúrása párbeszédpanelen keresse meg a beszúrni kívánt képfájlt. Jelölje ki a képet, és válassza a Beszúrás gombot.

 7. Most, hogy a kép az alakzaton belül látható, állítsa az Áttetszőség csúszkát az Alakzat formázása panelen a megfelelő állásba.

  Az Átlátszóság csúszka a Kép formázása ablakban

Ez az eljárás a diák hátterét teljesen kitöltő képekre és anyagmintákra vonatkozik.

 1. Normál nézetben jelölje ki az eltávolítani kívánt háttérmintát vagy -képet tartalmazó diát.

 2. A menüszalag Tervezés lapján, a Testreszabás csoport jobb végében válassza a Háttér formázása lehetőséget.

  A PowerPoint menüszalagjának Tervezés lapján látható Háttér formázása gomb
 3. A Háttér formázása panel Kitöltés szakaszában válassza az Egyszínű kitöltés elemet.

  A Háttér formázása párbeszédpanelen válassza az Egyszínű kitöltés lehetőséget
 4. A Szín gomb mellett válassza a lefelé mutató nyilat. Ekkor megnyílik egy színgyűjtemény. Válassza a fehér színt.

  A program ekkor eltávolítja az aktuális hátteret, és fehér színnel tölti ki a diát.

 5. Ha a módosítást a bemutató minden diájára alkalmazni szeretné, a Háttér formázása párbeszédpanel alján válassza a Mindegyikre lehetőséget.

Az alábbi, részletes útmutatást tartalmazó szakaszokat a címükre kattintva nyithatja meg:

Töltse ki a dia teljes hátterét egy képpel, majd módosítsa a kép áttetszőségét, hogy ne zavarja a dia többi tartalmának értelmezését.

 1. Döntse el, hogy melyik képet szeretné használni. A kép jobban ráillik a diára, ha a tájolása (álló vagy függő) ugyanaz, mint a diáé.

  Miért?    A PowerPoint átméretezi a képet úgy, hogy kitöltse a dia teljes hátterét. Ha egy képnek alapjában más az alakja, mint annak a diának, amelyre ráhelyezik, a kép bizonyos részei túlnyúlhatnak a dia szegélyén, ezért nem lesznek láthatók.

 2. A PowerPointban bal oldalt megjelenő Miniatűrök panelen jelölje ki azt a diát, amelyre be szeretné szúrni a képet. Kattintson a jobb gombbal a miniatűrre, és válassza a Háttér formázása parancsot.

  Ha háttérképet szeretne hozzáadni egy diához, kattintson a jobb gombbal a dia miniatűrjére.
 3. Jelölje be a Háttér formázása párbeszédpanel Kitöltés képpel vagy anyagmintával választógombját.

  A Háttér formázása párbeszédpanel
 4. Válassza a Fájl elemet a Kép forrása területen.

 5. Keresse meg és jelölje ki a hozzáadni kívánt képet a Kép beszúrása párbeszédpanelen, majd válassza a Megnyitás gombot.

  A Kép beszúrása párbeszédpanel

  (ClipArt-elemet vagy a Windows vágólapján található képet is beilleszthet.)

 6. Miután beszúrta a képet, állítsa be az áttetszőséget a kívánt százalékra az Áttetszőség csúszkát jobbra húzva. A képen azonnal láthatja a változást.

  A Háttér formázása párbeszédpanelen látható az Áttetszőség csúszka, amellyel módosítható a kép megjelenése.
 7. (Nem kötelező.) Ha a bemutató mindegyik diáján ezt a háttérképet szeretné használni, válassza a Háttér formázása párbeszédpanel alján található Mindegyik gombot.

 8. Mentse a változtatásokat és zárja be a párbeszédpanelt a Bezárás gombra kattintva.

  A kijelölt kép a dia teljes hátterét kitölti. Az előtérben használt képekkel ellentétben nem lehet egyszerűen átméretezni, a Háttér formázása párbeszédpanelen megtalálható Eltolás beállításokkal azonban módosítani lehet a pozícióját. A Kép kezelése anyagmintaként lehetőséget is használhatja, ezzel a kép vízszintes és függőleges ismételgetésével kitöltheti az egész hátteret.

Rajzoljon egy alakzatot, töltse ki egy képpel, majd állítsa be a kép áttetszőségét:

 1. A menüszalag Beszúrás lapján válassza az Alakzatok elemet, majd válasszon egy alakzatot (például egy téglalapot) a megjelenő gyűjteményből.

 2. Rajzolja meg az alakzatot a dián.

  Ügyeljen rá, hogy az alakzat oldalainak aránya a hozzáadni kívánt kép oldalarányaival megegyező legyen. Ha a kép és az alakzat oldalarányai eltérnek, a kép torzítva fog megjelenni.

 3. Távolítsa el a körvonalat a kijelölt alakzatról: Tartsa kijelölve az alakzatot, és válassza a menüszalag Rajzeszközök, Formátum lapján a Körvonal parancsot, majd válassza a Nincs körvonal lehetőséget.

  Válassza a Körvonal lehetőséget, majd a megjelenő menü Nincs körvonal elemét
 4. Kattintson a jobb gombbal az alakzatra, és válassza az Alakzat formázása parancsot.

  Ekkor megnyílik az Alakzat formázása párbeszédpanel.

 5. A Kitöltés csoportban válassza a Kitöltés képpel vagy anyagmintával választógombot, majd válassza a Fájl gombot.

  Kép formázása párbeszédpanel

  Ekkor megnyílik a Kép beszúrása párbeszédpanel.

 6. A Kép beszúrása párbeszédpanelen keresse meg és jelölje ki a hozzáadni kívánt képet, majd válassza a Beszúrás gombot.

  A Kép beszúrása párbeszédpanel

  Az alkalmazás ekkor hozzáadja a képet a diához, az alakzaton belülre. Előfordulhat, hogy át kell helyeznie a Kép formázása párbeszédpanelt ahhoz, hogy lássa a változást. Tartsa megnyitva a párbeszédpanelt az áttetszőség beállításához.

 7. Most, hogy a kép az alakzaton belül látható, húzza a Kép formázása párbeszédpanel Áttetszőség csúszkáját jobbra a kívánt áttetszőségi szint beállításához.

  Húzza az Áttetszőség csúszkát jobbra a háttérkép beállításához

 8. Válassza a Bezárás gombot a párbeszédpanel bezárásához.

Ez az eljárás a diák hátterét teljesen kitöltő képekre és anyagmintákra vonatkozik.

 1. Normál nézetben jelölje ki az eltávolítani kívánt háttérmintát vagy -képet tartalmazó diát.

 2. A menüszalag Tervezés lapján, a Háttér csoport jobb végében válassza a Háttérstílusok > Háttér formázása lehetőséget.

  A Tervezés lap jobb végében válassza a Háttérstílusok > Háttér formázása elemet

  Ekkor megnyílik a Háttér formázása párbeszédpanel.

 3. A párbeszédpanel Kitöltés lapján válassza az Egyszínű kitöltés parancsot.

  Háttér formázása
 4. A Szín gomb mellett válassza a lefelé mutató nyilat, és a megnyíló gyűjteményben válassza a fehér színt.

  A program ekkor eltávolítja az aktuális hátteret, és fehér színnel tölti ki a diát.

 5. Ha a módosítást a bemutató minden diájára alkalmazni szeretné, válassza a Mindegyikre lehetőséget.

 6. Válassza a Bezárás gombot.

Az alábbi, részletes útmutatást tartalmazó szakaszokat a címükre kattintva nyithatja meg:

Töltse ki a dia teljes hátterét egy képpel, majd módosítsa a kép áttetszőségét, hogy ne zavarja a dia többi tartalmának értelmezését.

 1. Döntse el, hogy melyik képet szeretné használni. A kép jobban ráillik a diára, ha a tájolása (álló vagy függő) ugyanaz, mint a diáé.

  Miért?    A PowerPoint átméretezi a képet úgy, hogy kitöltse a dia teljes hátterét. Ha egy képnek alapjában más az alakja, mint annak a diának, amelyre ráhelyezik, a kép bizonyos részei túlnyúlhatnak a dia szegélyén, ezért nem lesznek láthatók.

 2. A PowerPointban bal oldalt megjelenő Miniatűrök panelen jelölje ki azt a diát, amelyre be szeretné szúrni a képet. Kattintson a jobb gombbal a miniatűrre, és válassza a Háttér formázása parancsot.

  Ha háttérképet szeretne hozzáadni egy diához, kattintson a jobb gombbal a dia miniatűrjére.
 3. Jelölje be a Háttér formázása párbeszédpanel Kitöltés képpel vagy anyagmintával választógombját.

  A Háttér formázása párbeszédpanel
 4. Válassza a Fájl elemet a Forrás területen.

 5. Keresse meg a kívánt képet a Kép beszúrása párbeszédpanelen, jelölje ki, majd válassza a Beszúrás gombot.

  A Kép beszúrása párbeszédpanel

  (ClipArt-elemet vagy a Windows vágólapján található képet is beilleszthet.)

 6. Miután beszúrta a képet, állítsa be az áttetszőséget a kívánt százalékra az Áttetszőség csúszkát jobbra húzva. A képen azonnal láthatja a változást.

  Módosítsa a háttérkép megjelenését az Átlátszóság sáv jobbra húzásával.
 7. (Nem kötelező.) Ha a bemutató mindegyik diáján ezt a háttérképet szeretné használni, válassza a Háttér formázása párbeszédpanel alján található Mindegyik gombot.

 8. Mentse a változtatásokat és zárja be a párbeszédpanelt a Bezárás gombra kattintva.

  A kijelölt kép a dia teljes hátterét kitölti. Az előtérben használt képekkel ellentétben nem lehet egyszerűen átméretezni, a Háttér formázása párbeszédpanelen megtalálható Eltolás beállításokkal azonban módosítani lehet a pozícióját. A Kép kezelése anyagmintaként lehetőséget is használhatja, ezzel a kép vízszintes és függőleges ismételgetésével kitöltheti az egész hátteret.

Szúrjon be egy képet egy alakzaton belülre, pontosan a kívánt méretben, majd állítsa be az áttetszőséget:

 1. A menüszalag Beszúrás lapján válassza az Alakzatok elemet, majd válasszon egy alakzatot (például egy téglalapot) a megjelenő gyűjteményből. Rajzolja meg az alakzatot az 1. lépésben beszúrt kép fölött.

 2. Rajzolja meg az alakzatot a dián.

  Ügyeljen rá, hogy az alakzat oldalainak aránya a hozzáadni kívánt kép oldalarányaival megegyező legyen. Ha a kép és az alakzat oldalarányai eltérnek, a kép torzítva fog megjelenni.

 3. Távolítsa el a körvonalat a kijelölt alakzatról: Válassza a menüszalag Rajzeszközök, Formátum lapján a Körvonal parancsot, majd válassza a Nincs körvonal lehetőséget.

  Válassza a Körvonal lehetőséget, majd a megjelenő menü Nincs körvonal elemét
 4. Kattintson a jobb gombbal az alakzatra, és válassza az Alakzat formázása parancsot.

  Ekkor megnyílik az Alakzat formázása párbeszédpanel.

 5. A Kitöltés csoportban válassza a Kitöltés képpel vagy anyagmintával választógombot, ezután pedig válassza a Fájl gombot.

  Kép formázása párbeszédpanel

  Ekkor megnyílik a Kép beszúrása párbeszédpanel.

 6. A Kép beszúrása párbeszédpanelen keresse meg és jelölje ki a hozzáadni kívánt képet, majd válassza a Beszúrás gombot.

  A Kép beszúrása párbeszédpanel

  Az alkalmazás ekkor hozzáadja a képet a diához, az alakzaton belülre. Előfordulhat, hogy át kell helyeznie a Kép formázása párbeszédpanelt ahhoz, hogy lássa a változást. Tartsa megnyitva a párbeszédpanelt az áttetszőség beállításához.

 7. Most, hogy a kép az alakzaton belül látható, húzza a Kép formázása párbeszédpanel Áttetszőség csúszkáját jobbra a kívánt áttetszőségi szint beállításához.

  Módosítsa a háttérkép megjelenését az Átlátszóság sáv jobbra húzásával.

 8. Válassza a Bezárás gombot a párbeszédpanel bezárásához.

Ez az eljárás a diák hátterét teljesen kitöltő képekre és anyagmintákra vonatkozik.

 1. Normál nézetben jelölje ki az eltávolítani kívánt háttérmintát vagy -képet tartalmazó diát.

 2. A menüszalag Tervezés lapján, a Háttér csoport jobb végében válassza a Háttérstílusok > Háttér formázása lehetőséget.

  Tervezés lap

  Ekkor megnyílik a Háttér formázása párbeszédpanel.

 3. A párbeszédpanel Kitöltés lapján válassza az Egyszínű kitöltés parancsot.

  A Háttér formázása párbeszédpanelen válassza az Egyszínű kitöltés lehetőséget
 4. A Szín gomb mellett válassza a lefelé mutató nyilat. Ekkor megnyílik egy színgyűjtemény. Válassza a fehér színt.

  A program ekkor eltávolítja az aktuális hátteret, és fehér színnel tölti ki a diát.

 5. Ha a módosítást a bemutató minden diájára alkalmazni szeretné, válassza a Mindegyikre lehetőséget.

 6. Válassza a Bezárás gombot.

Lásd még

Videoklip hozzáadása dia hátteréhez

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×