Hálózati áttelepítés: Yammer-hálózatok összevonása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Áttelepítheti a saját levelezési tartománnyal rendelkező Yammer-hálózatokat (más néven „másodlagos hálózatokat”) egy nagyobb Yammer Nagyvállalati verziós hálózatba (más néven „szülőhálózatba”). A másodlagos hálózatok Yammer Basic és Yammer Nagyvállalati verziós hálózatok is lehetnek, a szülőhálózatnak azonban minden esetben aktivált nagyvállalati verziós hálózatnak kell lennie. Tegyük fel például, hogy a vállalata több részleggel vagy leányvállalattal rendelkezik, és mindegyiknek külön Yammer-hálózata van. A szülővállalatnak is van egy Yammer-hálózata, és szeretné, hogy az összes alkalmazott ezen a szülőhálózaton tudjon szorosan együttműködni. Ezt a másodlagos hálózatok összevonásának is nevezzük, és a megvalósítás módja az, hogy a másodlagos hálózatokat áttelepíti a szülőhálózatba.

Megjegyzés : A Yammer-hálózat áttelepítése az Office 365-ben bérlők nem támogatott.

Az alábbi példa a Contoso Ltd. céget szemlélteti, melynek leányvállalatai saját Yammer-hálózattal rendelkeznek:

 • Contoso.com    – A Contoso Ltd. szülőhálózata, melyet a @contoso.com végződésű e-mail címmel rendelkező felhasználók használnak.

 • Contoso_reszleg.com    – Másodlagos hálózat a Contoso Ltd. egy részlegének kiszolgálására, melyet a @contoso_reszleg.com végződésű e-mail címmel rendelkező felhasználók használnak.

 • ContosoPharmaceuticals.com    – Másodlagos hálózat a gyógyszerészeti részleg kiszolgálására, melyet a @contosopharmaceuticals.com végződésű e-mail címmel rendelkező felhasználók használnak.

A Contoso Ltd. szeretné a gyógyszerészeti alkalmazottakat megtartani a saját hálózatukban, de a Contoso_reszleg.com hálózathoz tartozó alkalmazottakat áthelyezni a Contoso.com hálózatba. A Contoso Ltd. ezt úgy teheti meg, hogy áttelepíti a felhasználókat a Contoso_reszleg.com másodlagos hálózatból a Contoso.com szülőhálózatba.

Az alábbi ábra a Contoso_reszleg másodlagos hálózatot szemlélteti a Contoso szülőhálózatba való áttelepítés előtt.

Másodlagos és szülő Yammer-hálózat azt megelőzően, hogy a felhasználóknak az alárendeltből a szülő hálózatba történő összevonása végett áttelepítést hajtott volna végre

Az alábbi ábra az áttelepítés utáni állapotot mutatja, amikor a külső hálózatok és a felhasználók már átkerültek a Contoso_reszleg hálózatból a Contoso Ltd. hálózatba. Amint láthatja, a másodlagos hálózat és annak tartalma nem érhető el az áttelepítés után.

Egy Yammer-hálózati áttelepítést követően a felhasználókat a másodlagos hálózatból a szülő hálózatba vonták össze. Külső hálózatok is át lettek telepítve (felhasználókkal) A másodlagos hálózat (beleértve az összes tartalmat) a továbbiakban nem érhető el.

Ha egyszerűen csak vendégfelhasználókat szeretne hozzáadni vagy a vállalatok közötti együttműködést kívánja lehetővé tenni, akkor az áttelepítés helyett a külső üzenetkezelés és a külső hálózatok használatát javasoljuk.

Figyelmeztetés : 

 • A hálózatok áttelepítésekor csak a felhasználókat telepíti át a rendszer.    A felhasználói adatok is átkerülnek, így például a név és a profilkép. A hálózati tartalom azonban, a csoportokat is beleértve, nem települ át.

 • A hálózatok áttelepítése nem vonható vissza.    Az áttelepítés után többé nem tudja elérni a másodlagos hálózatát és annak tartalmát. Ezért ajánlott pontos tervet készíteni az áttelepítés előtt.

Előzetes tennivalók

Ügyeljen a következőkre:

 • Csak azok a felhasználók hajthatnak végre hálózati áttelepítést, akik globális rendszergazdai jogosultsággal rendelkeznek az Office 365-ben. Ennek az oka az, hogy a hálózati áttelepítés folyamatának le kell kérnie az igazolt tartományok listáját az Office 365-bérlőtől, melyhez globális rendszergazdai jogosultság szükséges.

 • Több hálózat áttelepítését is elindíthatja párhuzamosan, vagyis nem kell megvárnia, amíg a korábban indított befejeződik.

 • Ha egy felhasználó mindkét hálózatban létezik, akkor a felhasználó szülőhálózatban lévő fiókja megmarad (és szükség esetén vendégfiókból teljes fiókká alakul), a másodlagos hálózatban lévő felhasználói fiók pedig törlődik.

 • A hálózatok áttelepítése csak olyan Yammer-hálózatból indítható, amely az Office 365-ben nagyvállalati verzióssá lett alakítva (erről bővebben az Útmutató a Yammer aktiválásához című témakörben olvashat).

Rendkívül lényeges, hogy a főbb hálózati változásokat, így az áttelepítést is, idejében közölje az összes felhasználóval, hogy a felhasználók felkészülhessenek, illetve elkezdhessék kihasználni a változások nyújtotta előnyöket. A hálózati áttelepítés megkezdése előtt javasoljuk, hogy végezze el az alábbiakat:

 • Tekintse át a másodlagos hálózat tartalmát és az ott zajló tevékenységeket, exportálja az összes megtartandó adatot, és az áttelepítés után manuálisan helyezze át a megtartandó tartalmakat – ideértve a kívánt csoportok ismételt manuális létrehozását is. A Yammer-adatok exportálásáról az Adatok exportálása című témakörben olvashat. Tartsa szem előtt, hogy a forráshálózat összes tartalma elveszik az áttelepítés során.

 • Mivel a hálózati áttelepítés nagy változás a hálózati felhasználóknak, fontos, hogy legyen egy kommunikációs terve az érintett hálózatok felhasználóinak tájékoztatására. Tekintse át a Yammer kommunikációs útmutatóját az Office 365 Customer Success Center webhely Erőforrások lapján. Az áttelepítés előtt tudassa az érintett felhasználókkal az áttelepítés dátumát és időpontját, az őket érintő változásokat, illetve hogy miért van szükség az áttelepítésre. Hívja fel a figyelmét az áttelepíteni tervezett hálózat felhasználóinak arra, hogy még az áttelepítés előtt mentsék az általuk megtartani kívánt adatokat, például a személyes üzeneteket, jegyzeteket és fájlokat, mert az áttelepítés után nem fognak tudni többé hozzáférni ezekhez az adatokhoz.

 • Tájékoztassa a szülőhálózat felhasználóit is az új felhasználók csatlakozásáról.

A hálózati áttelepítés végrehajtása

A hálózati áttelepítés végrehajtásához három lépésen kell végighaladnia. Több hálózat áttelepítését is elindíthatja párhuzamosan, vagyis nem kell megvárnia, amíg a korábban indított befejeződik. A műveletet a szülőhálózatból tudja megkezdeni (abból a hálózatból, amelybe a másikat át szeretné telepíteni):

 1. Válassza a szülőhálózatban, válassza a Beállítások > Hálózati rendszergazda.

  Képernyőkép a Yammer rendszergazdai menüjéről – A hálózat áttelepítési lehetősége a Tartalom és biztonság csoportban található
 2. Válassza a hálózat áttelepítése.

  Képernyőkép a Yammer-rendszergazdáknak megjelenő hálózati áttelepítési menüről

  Ekkor megjelenik a 3/1. lépés – Igazolt tartományok ellenőrzése és hozzáadása című lap. Ezen a lapon azoknak az igazolt tartományoknak a listáját láthatja, amelyeket már felvett a Yammer-hálózathoz tartozó Office 365-bérlőbe. Ha nem látja a kívánt hálózat tartományát, kövesse az Office 365-re mutató hivatkozást további igazolt tartományok felvételéhez, majd térjen vissza erre a lapra.

  Képernyőkép az 1/3. lépésről – Ellenőrzött tartományok leellenőrzése/hozzáadása a Yammer-hálózat áttelepítése előtt
 3. Ha hozzáadta az összes kívánt igazolt tartományt, válassza a Következő gombot.

  Ekkor megjelenik a 3/2. lépés – Az áttelepíteni kívánt Yammer-hálózat kiválasztása című lap. Ezen a lapon áttekintheti az áttelepíthető hálózatok listáját. Ne feledje, hogy az áttelepítendő Yammer-hálózatok tartományát fel kellett vennie az Office 365-be igazolt tartományként. Csak az igazolt tartományok Yammer-hálózatai jelennek meg a lapon. Ha nem találja a keresett hálózatot, válassza az Előző gombot, és adja hozzá a szükséges igazolt tartományt.

  Képernyőkép a 2/3. lépésről – Áttelepítendő Yammer-hálózat kiválasztása
 4. A 3/2. lépés – Az áttelepíteni kívánt Yammer-hálózat kiválasztása lapon jelölje ki az áttelepítendő Yammer-hálózatot, és válassza a Következő gombot.

 5. Ekkor a 3/3. lépés – Az adatok exportálása és az áttelepítés megkezdése című lapra kerül. Ez a lap információkat nyújt az áttelepítendő hálózatról, például a hálózat nevét és az üzenetek számát, melyek alapján ellenőrizheti, hogy a megfelelő hálózatot választotta-e. Ne feledje, hogy csak a felhasználók lesznek áttelepítve. Minden más tartalom véglegesen törlődik. Mindenképp ajánljuk, hogy az áttelepítés előtt exportálja az adatokat az adott másodlagos hálózatból.

  Képernyőkép a 3/3. lépésről – Adatok exportálása és áttelepítés indítása
 6. Ha végzett a szükséges adatok exportálásával, és készen áll az áttelepítés megkezdésére, válassza az Áttelepítés indítása gombot.

  Ekkor megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédpanel.

  Képernyőkép a Yammer-hálózat áttelepítésének megerősítését kérő párbeszédpanelről
 7. Írja be a Biztosan szeretné áttelepíteni a hálózatot? párbeszédpanel Megerősítem a következő hálózat áttelepítését: Network Name területéhez az áttelepítendő hálózat nevét az áttelepítés megerősítéséhez, majd válassza az Áttelepítés parancsot.

  Figyelmeztetés : Az áttelepítési folyamat nem állítható le, és nem vonható vissza. Emiatt mindenképp győződjön meg róla, hogy exportálta az összes szükséges adatot, és hogy a megfelelő hálózatot választotta az áttelepítéshez. Csak ezután válassza az Áttelepítés gombot. Ha nem biztos a dolgában, válassza a Mégse gombot, és lépjen vissza az adatok exportálásához vagy a hálózatnév ellenőrzéséhez.

 8. A Hálózati áttelepítések állapota lapon figyelemmel kísérheti az áttelepítés állapotát. Ezen a lapon láthatja az áttelepítés alatt álló hálózatok tartománynevét, az áttelepítést indító személy nevét, az áttelepítés indítási és befejezési dátumát, illetve az áttelepítés állapotát. Emellett a hálózat adatait is láthatja, például az aktív felhasználók számát, az üzenetek számát és a külső hálózatokat.

  Képernyőkép a hálózati áttelepítések állapotáról – Yammer-hálózat áttelepítése folyamatban

  Ne feledje, hogy több hálózat áttelepítését is elindíthatja párhuzamosan, vagyis nem kell megvárnia, amíg a korábban indított befejeződik. Így azonnal elindíthatja a következő áttelepítést a varázsló lépéseinek ismételt végrehajtásával.

Hálózati áttelepítés állapota

A hálózat áttelepítése az alábbi ábrának megfelelően zajlik.

Folyamatábra, mely bemutatja, hogy először a tartományokat kell áttelepítenie a másodlagos Yammer-hálózatból, majd le kell választania a hálózatot, és ezzel párhuzamosan át kell telepítenie a felhasználókat és a külső hálózatokat.

Az 1. lépésben a rendszer áttelepíti a másodlagos hálózat tartományait, és a másodlagos hálózatot megszünteti. Ezután a 2. lépésben párhuzamosan áttelepíti a felhasználókat és a külső hálózatokat. Még ha a felhasználók vagy külső hálózatok egy részét nem is sikerül áttelepíteni, az áttelepítés a befejezésig folytatódik, és ezen a lapon megtalálhatja a vonatkozó részleteket és hibaüzeneteket.

Az áttelepítés állapotlapján az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg.

Hibaüzenet

Jelentés

Nem sikerült a(z) source network name áttelepítése

A másodlagos hálózat áttelepítése nem sikerült.

Nem sikerült a(z) user email áttelepítése

Ha egy vagy több felhasználó áttelepítése nem sikerül, akkor annak megfelelő számú hibaüzenetet láthat. Ekkor eldöntheti, hogy hozzáadja-e manuálisan a felhasználókat a szülőhálózathoz. Ne feledje, hogy a másodlagos hálózat áttelepítése ekkor már befejeződött.

Nem sikerült a(z) external network name áttelepítése

Ha egy vagy több külső hálózat áttelepítése nem sikerül, akkor annak megfelelő számú hibaüzenetet láthat. Ne feledje, hogy a másodlagos hálózat áttelepítése ekkor már befejeződött.

Ha további hibaelhárítási segítséget szeretne kapni, lépjen kapcsolatba a Yammer támogatási szolgálatával.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×