G Suite-postaládák áttelepítése az Office 365-be

Az IMAP-postaládák áttelepítése az Office 365-be című cikk áttekintést nyújt az áttelepítési folyamatról. Először olvassa el, és ha már ismeri a cikk tartalmát, térjen vissza erre a témakörre, amelyből megtudhatja, hogy miként telepíthet át postaládákat a G Suite (korábbi nevén Google Apps) Gmailből az Office 365-be. Az IMAP-áttelepítési lépések elvégzéséhez az Office 365-ben globális rendszergazdának kell lennie.

Windows PowerShell-parancsokat keres? Lásd: Office 365-be történő IMAP-áttelepítés végrehajtása a PowerShell használatával.

Más típusú IMAP-postaládákat szeretne áttelepíteni? Lásd: Más típusú IMAP-postaládák áttelepítése az Office 365-be.

Áttelepítés a G Suite-postaládákból az Office 365 Felügyeleti központ használatával

Az Office 365 Felügyeleti központ beállítási varázslóját is használhatja IMAP-áttelepítéshez. Útmutatást az IMAP-áttelepítés az Office 365 Felügyeleti központban című cikkben talál.

FONTOS: Az IMAP-áttelepítés csak az e-maileket telepíti át, a naptári adatokat és a névjegyeket nem. A felhasználók importálhatják saját e-mailjeiket, névjegyeiket és más postaládaadataikat az Office 365-be. Ennek módjáról A levelezés és a partnerek áthelyezése az Office 365 Vállalati verzióba című cikk nyújt tájékoztatást.

Az Office 365 csak akkor tud csatlakozni Gmail vagy a G Suite szolgáltatáshoz, ha minden fióktulajdonos létrehoz egy appjelszót a fiókja eléréséhez. Erre azért van szükség, mert a Google az Outlookot kevésbé biztonságos appként ismeri fel, és nem engedélyezi számára, hogy csupán jelszóval csatlakozzon. Útmutatásért olvassa el a G Suite-fiók felkészítése az Outlookhoz és az Office 365-höz való csatlakozásra című témakört. Arról is fontos gondoskodnia, hogy a G Suite-felhasználói be tudják kapcsolni a kétlépéses ellenőrzést.

Gmail-áttelepítési műveletek

Az alábbi listában láthatók az áttelepítési feladatok abban a sorrendben, amelyben végre kell hajtani őket.

Ebben a feladatban igazolni fogja az Office 365 számára, hogy valóban Öné a G Suite-fiókokhoz használt tartomány.

Megjegyzések: 

 • Saját, egyéni tartománynév helyett használhatja a szervezetnév.onmicrosoft.com tartományt is, amely automatikusan része az Office 365-előfizetésnek. Ha ezt választja, akkor hagyja ki ezt a feladatot, és egyszerűen csak vegye fel a felhasználókat a Felhasználók létrehozása az Office 365-ben című témakör szerint.

 • A legtöbben azonban a saját tartománynév használatát szokták előnyben részesíteni.

A tartomány-ellenőrzés az Office 365 beállítási folyamatának része. A beállítás során az Office 365 beállítási varázslója megjelenít egy TXT rekordot, amelyet létre kell hoznia a tartománya szolgáltatójánál. Az Office 365 Felügyeleti központban végrehajtandó lépéseket A tartomány tulajdonjogának igazolása az Office 365-ben című témakörben találhatja meg. A TXT rekord hozzáadásához szükséges pontos lépések megismeréséhez válassza alább a tartományára igaz lehetőséget.

 • A Google az Ön jelenlegi DNS-szolgáltatója.    Ha a Google-tól vásárolta a tartományát, és a DNS-szolgáltatója is a Google, akkor kövesse a következő témakör utasításait: DNS-rekordok létrehozása Google által kezelt tartományoknál.

 • Más tartományregisztrálótól vásárolta a tartományt.    Ha más cégtől vásárolta a tartományát, akkor számos népszerű szolgáltató rendszeréhez nyújtunk útmutatást.

A felhasználókat felveheti egyenként és tömegesen is. A felhasználókhoz licencet kell rendelni a hozzáadásuk alkalmával. Az egyes felhasználóknak rendelkezniük kell egy Office 365-postaládával, csak így telepítheti át az e-mailjeiket. A postaláda használatához emellett a felhasználóknak egy Exchange Online csomagot tartalmazó licenccel kell rendelkezniük.

Fontos: Ha itt tart, akkor igazolta a tartománya tulajdonjogát, és létrehozta a G Suite-felhasználókat és -postaládákat az Office 365-ben a saját tartománynevével. Ekkor bezárhatja a varázslót. Nem kell a Tartomány beállítása lépéssel folytatnia, amíg a Gmail-postaládákat át nem telepítette az Office 365-be. A telepítési lépéseket a 7., A Gmail átirányítása közvetlenül az Office 365-be című feladattal fejezi majd be.

Ehhez a feladathoz az Office 365-be áttelepítendő Gmail-postaládák listáját tartalmazó áttelepítési fájlt hoz létre. Az áttelepítési fájl legkönnyebben Excel segítségével hozható létre, ezért az utasításokban az Excelt használjuk. Használhatja az Excel 2013, az Excel 2010 vagy az Excel 2007 verziót.

Az áttelepítési fájl létrehozásakor ismernie kell az egyes áttelepítendő Gmail-postaládák jelszavát. Feltételezzük, hogy nem ismeri a felhasználói jelszavakat, ezért az áttelepítés során valószínűleg ideiglenes jelszavakat kell hozzárendelnie (a jelszavak alaphelyzetbe állításával) az összes postaládához. A jelszavak hozzárendeléséhez a G Suite-alkalmazások rendszergazdájának kell lennie.

Nem kell egyszerre az összes Gmail-postaládát áttelepítenie. Tetszés szerint kötegekben is áttelepítheti őket. Az áttelepítési fájlba akár 50 000 postaládát (felhasználónként egy sort) is felvehet. A fájl mérete legfeljebb 10 MB lehet.

 1. A rendszergazdai felhasználónevével és jelszavával jelentkezzen be a G Suite felügyeleti konzoljába.

 2. Miután bejelentkezett, válassza a Users (Felhasználók) elemet.

  Felhasználók listája a Google felügyeleti központban.
 3. Jelölje ki az egyes felhasználókat a felhasználók e-mail címének azonosításához. Írja le a címet.

  Felhasználó adatai a Google Apps Felügyeleti konzolján
 4. Jelentkezzen be az Office 365 Felügyeleti központba, és lépjen a Felhasználók > Aktív felhasználók lapra. Nézze meg a Felhasználónév oszlopot. Ezeket az információkat fogja hamarosan használni. Tartsa nyitva az Office 365 Felügyeleti központ ablakot is.

  Felhasználónév oszlop az Office 365 felügyeleti központban
 5. Indítsa el az Excelt.

 6. Az alábbi képernyőfelvételt használhatja sablonként az áttelepítési fájl létrehozásához az Excelben. Kezdje az első sor fejléceivel. Ellenőrizze, hogy pontosan egyeznek-e a képen láthatókkal, és nem tartalmaznak-e szóközöket. A pontos fejlécnevek az alábbiak:

  • EmailAddress (EmailCím) az A1 cellában.

  • UserName (Felhasználónév) a B1 cellában.

  • Password (Jelszó) a C1 cellában.

   Cellafejlécek az áttelepítési Excel-fájlban.
 7. Ezután adja meg az egyes áttelepítendő postaládák e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát. Soronként egy postaládát adjon meg.

  • Az A oszlop az Office 365-ös postaláda e-mail címe. Ez látható az Office 365 Felügyeleti központ Felhasználók > Aktív felhasználók Felhasználónév oszlopában.

  • A B oszlop a felhasználó Gmail-postaládájának bejelentkezési neve (például andrea@contoso.com).

  • C oszlop a felhasználó Gmail-postaládájának appjelszava. Az appjelszó létrehozásának lépéseit a G Suite-postaládák áttelepítése az Office 365-be című témakörben találja.

   Egy kész áttelepítési mintafájl.
 8. Mentse a fájlt CSV fájlformátumban, majd zárja be az Excelt.

  Az Excel alkalmazás Mentés CSV-fájlként parancsa.

A Gmail-postaládák sikeres áttelepítéséhez az Office 365-nek csatlakoznia és kommunikálnia kell a Gmaillel. Az Office 365 ehhez áttelepítési végpontot használ. Az áttelepítési végpont egy technikai kifejezés, amely leírja a postaládák áttelepítéséhez szükséges kapcsolat létesítéséhez használt beállításokat. Az áttelepítési végpontot ebben a lépésben hozhatja létre.

 1. Nyissa meg az Exchange Felügyeleti központot.

 2. Az EAC-ban lépjen a Címzettek > Áttelepítés > Egyebek Egyebek ikon > Áttelepítési végpontok pontra.

  Áttelepítés végpontjának kiválasztása.
 3. Az Új Új ikon gombra kattintva hozzon létre egy új áttelepítési végpontot.

 4. A Válassza ki az áttelepítési végponttípust lapon válassza az IMAP lehetőséget.

 5. Az IMAP-áttelepítés beállítása lapon az IMAP-kiszolgáló esetén adja meg az imap.gmail.com értéket, és az alapértelmezett beállításokat őrizze meg.

 6. Kattintson a Tovább gombra. Az áttelepítési szolgáltatás a beállításokat használva teszteli a kapcsolatot a Gmail rendszerrel. Ha a kapcsolat működik, megjelenik az Általános információk megadása lap.

 7. Az Általános információk megadása lapon értelemszerűen töltse ki az Áttelepítési végpont neve mezőt, például Teszt5-végpont. A másik két mezőt üresen hagyva használja az alapértelmezett értékeket.

  Áttelepítés végpontjának neve.
 8. Az Új elemre kattintva hozza létre az áttelepítési végpontot.

A Gmail-postaládák csoportjait áttelepítési köteget használva telepítheti át egyidejűleg az Office 365-be. A köteg az előző feladat során az áttelepítési fájlban felsorolt Gmail-postaládákból áll.

Tippek: 

 • A folyamat teszteléséhez célszerű először egy áttelepítési tesztkötegfájlt létrehozni, amelyben kisszámú postaláda található.

 • Használjon azonos számú sorokat tartalmazó áttelepítési fájlokat, és futtassa a kötegeket a nap folyamán hasonló időpontban. Ezután hasonlítsa össze az egyes tesztkötegek teljes futási idejét. Ennek segítségével felbecsülheti, hogy mennyi ideig tarthat az összes postafiók áttelepítése, milyen nagyságúak lennének az egyes áttelepítési kötegek és hány egyidejű kapcsolatra van szüksége a forrás levelezőrendszerrel az áttelepítési sebesség és az internetes forgalom összehangolásához.

 1. Az Office 365 Felügyeleti központban keresse meg a Felügyeleti központok > Exchange lehetőséget.

  Nyissa meg az Exchange felügyeleti központot.
 2. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés elemet.

 3. Kattintson az Új Új ikon > Áttelepítés az Exchange Online szolgáltatásba parancsra.

  Válassza az Áttelepítés az Exchange Online szolgáltatásra lehetőséget
 4. Válassza az IMAP-áttelepítés > Tovább lehetőséget.

 5. A Felhasználók kijelölése lapon a Tallózás elemet használva adja meg a létrehozott áttelepítési fájlt. Az áttelepítési fájl kiválasztása után az Office 365 ellenőrzi, hogy az biztosan:

  • nem üres;

  • vesszővel elválasztott formátumot használ;

  • legfeljebb 50 000 sort tartalmaz;

  • a szükséges attribútumokat a fejlécsorban tartalmazza;

  • olyan sorokat tartalmaz, amelyekben az oszlopok száma megegyezik a fejlécsorban lévő oszlopok számával.

  Ha ezek bármelyike nem teljesül, hibaüzenet jelenik meg a hiba okának leírásával. Ha hibát tapasztal, ki kell javítania az áttelepítési fájlt, és újra el kell küldenie azt egy áttelepítési köteg létrehozásához.

 6. Miután az Office 365 ellenőrzi az áttelepítési fájlt, az áttelepítendő Gmail-postaládák számaként megjeleníti a fájlban felsorolt felhasználók számát.

  Új áttelepítési köteg CSV-fájllal
 7. Kattintson a Tovább gombra.

 8. Az Áttelepítési végpont beállítása lapon jelölje ki az előző lépésben létrehozott áttelepítési végpontot, és kattintson a Tovább gombra.

 9. Az IMAP-áttelepítés beállítása lapon fogadja el az alapértékeket, és kattintson a Tovább gombra.

 10. A Konfiguráció áthelyezése lapon (szóköz vagy speciális karakterek nélkül) írja be az áttelepítési köteg nevét (például Teszt5-áttelepítés). A megjelenített alapértelmezett áttelepítési fájl neve a megadott áttelepítési fájl neve. Az áttelepítési köteg létrehozása után a neve megjelenik az áttelepítési irányítópulton látható listában.

  Megadhatja az áttelepítésből kizárandó mappák nevét is, például Megosztott, Levélszemét és Törölt. A Hozzáadás Hozzáadás ikon elemre kattintva vegye fel őket a kizárandók listájára. A szerkesztés ikont Hozzáadás ikon is használhatja a mappanév módosítására, és az eltávolítás ikonnal Eltávolítás ikon törölheti a mappa nevét.

  Konfigurációs párbeszédpanel áthelyezése
 11. Kattintson a Tovább gombra

 12. A köteg indítása lapon tegye az alábbiakat:

  • A Tallózás elemet választva küldje el az áttelepítési jelentések másolatát a többi felhasználónak. Az áttelepítési jelentéseket alapértelmezés szerint megkapja e-mailben. Az áttelepítési jelentéseket az áttelepítési köteg tulajdonságok lapjáról is elérheti.

  • Válassza A köteg automatikus indítása > új lehetőséget. Az áttelepítés azonnal elindul a Szinkronizálás állapottal.

   Szinkronizálódó áttelepítési köteg

Megjegyzés: Ha az állapot hosszú ideig Szinkronizálás, lehetséges, hogy a Google sávszélesség-korlátozásokat állított be. További információ: Sávszélesség-korlátozások.

Az áttelepítés működésének ellenőrzése

 • Az Exchange Felügyeleti központban lépjen a Címzettek > Áttelepítés elemre. Ellenőrizze, hogy a köteg megjelenik-e az áttelepítési irányítópulton. Sikeres áttelepítés esetén az állapot Szinkronizálva lesz.

 • Ha nem sikerül a művelet, ellenőrizze az adott hibákkal kapcsolatos postaláda-állapotjelentéseket, és győződjön meg arról, hogy az áttelepítési fájlhoz a helyes Office 365-ös e-mail címet tartalmazza az EmailCím oszlop.

Az Office 365-be való sikeres postaláda-áttelepítés ellenőrzése

 • Kérje meg az áttelepített felhasználókat az alábbi feladatok elvégzésére:

  • Lépjen az Office 365 bejelentkezési lapjára, és jelentkezzen be a felhasználónevével és az ideiglenes jelszavával.

  • Frissítse a jelszavát, és adja meg az időzónát. Fontos, hogy a megfelelő időzónát adja meg, hogy a naptár és a levelezés beállításai megfelelők legyenek.

  • Az Outlook Web App megnyitásakor egy másik Office 365-felhasználónak e-mailt küldve ellenőrizze, hogy tud-e e-mailt küldeni.

  • Válassza az Outlook alkalmazást, és ellenőrizze, hogy az e-mailek és mappák ott vannak-e.

Bár ezt a műveletet nem kötelező elvégezni, segítségével elejét veheti annak, hogy az új Office 365-ös postaládákba érkező e-mailek késsenek.

Amikor a szervezetén kívülről valaki e-mailt küld a szervezetbe, az illető levelezőrendszere nem mindig ellenőrzi, hogy hová kell küldenie a leveleket. Ehelyett a DNS rendszer úgynevezett „élettartam” (TTL, time-to-live) beállítása alapján menti az Ön levelezőrendszerének a helyét. Ha az élettartam lejárta előtt megváltoztatja a levelezőrendszere helyét, a feladó levelezőrendszere először a régi helyre próbálja küldeni az e-maileket, és csak utána ellenőrzi, hogy megváltozott-e a hely. Ez az e-mail késedelmes kézbesítését vonhatja maga után. A késés elkerülésének egyik módja, ha csökkenti az élettartamértéket, amelyet a DNS-kiszolgálója a szervezeten kívüli kiszolgálókkal közöl. Ez esetben a külső szervezetek gyakrabban fogják frissíteni az Ön levelezőrendszere helyére vonatkozó információt.

A legtöbb levelezőrendszer óránként kér frissítést, ha rövid időszak, például 3600 másodperc (1 óra) van beállítva. Azt javasoljuk, hogy az e-mailek áttelepítésének megkezdése előtt legalább ilyen alacsonyra állítsa be ezt az értéket. A beállítás a szervezetébe e-maileket küldő összes rendszernek elég időt hagy a változás feldolgozására. Amikor az Office 365-re váltás utolsó lépését megteszi, visszaállíthatja hosszabb időközre az élettartam értékét.

Az élettartam-beállítást levelezőrendszerének MX (mail exchanger, levelezési adatcserélő) rekordjában módosíthatja. A rekord a nyilvános DNS rendszerben található. Ha több MX rekorddal rendelkezik, minden rekord értékét 3600 másodpercre vagy kisebbre kell módosítania.

Ne aggódjon, ha kihagyja ezt a lépést. Lehet, hogy az e-mail hosszabb idő alatt jelenik meg az új Office 365-postaládákban, azonban biztosan odaér.

Ha segítségre van szüksége a DNS-beállításokkal kapcsolatosan, olvassa el Az Office 365 DNS-rekordjainak létrehozása saját kezelésű DNS-rekordok esetén című cikket.

A levelezőrendszerek a tartománynévrendszer (DNS) úgynevezett MX rekordja alapján állapítják meg, hogy hová kézbesítsék az e-maileket. Az e-mailek áttelepítése során ez az MX rekord az Ön Gmail rendszerére mutatott. Most, hogy az Office 365-be való befejeződött, át kell irányítani az MX rekordot az Office 365-re. Miután ezeket a lépéseket követve módosította az MX rekordot, az egyéni tartományában a felhasználóknak küldött e-mailt a rendszer az Office 365-postafiókokba kézbesíti.

Számos DNS-szolgáltató rendszeréhez pontos utasításokat tudunk nyújtani az MX rekord módosításához. Bővebb tájékoztatásért olvassa el Az Office 365 DNS-rekordjainak létrehozása saját kezelésű DNS-rekordok esetén című cikket. Ha az Ön DNS-szolgáltatója nem található meg a listánkban, vagy ha általánosabb útmutatást szeretne az MX rekord átállításáról, ajánljuk figyelmébe a DNS-rekordok létrehozása bármely DNS-szolgáltatónál az Office 365 szolgáltatáshoz című cikkünket.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 2. Válassza a Telepítő > Tartományok lehetőséget.

 3. Jelölje ki a tartományt, és válassza a Problémák kijavítása lehetőséget.

  Az állapotnál a Problémák kijavítása jelenik meg, mivel a művelet közben leállította a varázslót, így az MX rekord váltása előtt áttelepíthette Gmail-levelezését az Office 365-be.

  Javítandó tartomány.
 4. Minden DNS-rekordtípusnál, amelyet fel kell vennie, válassza a Mit kell kijavítanom? lehetőséget, és az utasításokat követve vegye fel a rekordokat az Office 365-szolgáltatásokhoz.

 5. Miután felvette az összes rekordot, üzenet értesíti arról, hogy a tartománya megfelelően be van állítva: A Contoso.com tartomány beállítása helyes. Nincs teendő.

Akár 72 óra is eltelhet, amíg ügyfelei és partnerei levelezőrendszere felismeri a megváltozott MX rekordot. Várjon legalább 72 órát, mielőtt továbblépne a Gmaillel való szinkronizálás leállítására.

A legutóbbi lépésben frissítette tartománya MX rekordját. Ezután ellenőrizni kell, hogy a rendszer átirányította-e az e-mailt az Office 365ba. Az ellenőrzést követően törölheti az áttelepítési köteget és leállíthatja a szinkronizálást a Gmail és az Office 365 között. A lépés előtt:

 • Győződjön meg arról, hogy a felhasználók kizárólag levelezésre használják az Office 365ot. Az áttelepítési köteg törlése után a Gmail-postaládákba küldött e-mailt a rendszer nem másolja az Office 365ba. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók nem tudják beolvasni azt az e-mailt, ezért gondoskodjon arról, hogy minden felhasználó az új rendszert használja.

 • Legalább 72 óráig hagyja futni az áttelepítési köteget, mielőtt törölné azt. Ez valószínűvé teszi az alábbi két esetet:

  • Gmail- és Office 365-postaládái legalább egyszer szinkronizálódtak (naponta egyszer szinkronizálódnak).

  • Ügyfelei és partnerei levelezőrendszere felismerte az MX módosításait, és most helyesen küldenek e-mailt az Office 365-postaládáiba.

Amikor törli az áttelepítési köteget, az áttelepítési szolgáltatás törli a köteggel kapcsolatos összes rekordot, és eltávolítja a köteget az irányítópultról.

Áttelepítési köteg törlése

 1. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés elemet.

 2. Az áttelepítési irányítópulton jelölje ki a köteget, és válassza a Törlés elemet.

Honnan lehet tudni, hogy ez sikerrel járt?

 • Az Exchange Felügyeleti központban keresse meg a Címzettek > Áttelepítés lehetőséget. Győződjön meg arról, hogy az áttelepítési köteg már nem szerepel az áttelepítési irányítópulton.

Miután áttelepítette az e-maileket, a felhasználók importálhatják a Gmail-naptárukat és -névjegyeiket az Outlookba:

Visszajelzés küldése

Hasznosak voltak a lépések? Ha igen, tudassa velünk a lap aljánál. Ha nem, és továbbra is problémákat tapasztal az e-mailek áttelepítésekor, mondja el nekünk, és a visszajelzése alapján ellenőrizzük a cikket.

Kapcsolódó témakörök

IMAP-áttelepítés az Office 365 Felügyeleti központban
IMAP-postaládák áttelepítése az Office 365-be
A levelezés Office 365-be történő áttelepítésének módszerei

Tippek az IMAP-áttelepítések optimalizálásához

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×