Görgetősáv vagy léptetőnyíl felvétele a munkalapra

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Görgetősáv vagy léptetőnyíl használatával gyorsan beírható vagy módosítható az értékek egy adott tartománya.

Görgetősáv:    A görgetőnyilakra kattintva vagy a görgetőcsúszkát húzva léptetni lehet az értéktartományt, a két görgetőnyíl és a görgetőcsúszka közé kattintva pedig lapozhatók az értékeket (egy előre beállított értékközt) tartalmazó lapok. A felhasználók közvetlenül a görgetősávval társított cellába vagy szövegmezőbe is beírhatják a szöveges értékeket. A görgetősávokkal nagyméretű értéktartományokat is be lehet állítani vagy igazítani lehet, és olyankor is jó szolgálatot tesznek, ha a pontosság másodlagos: használhatók például a becsült értékeket jelző százaléktartományokhoz, de akár színátmenet beállításához is.

Görgetősáv (űrlap-vezérlőelem)

Görgetősáv űrlapvezérlő

Görgetősáv (ActiveX-vezérlő)

ActiveX-görgetősáv vezérlő

Léptetőnyíl:    Használatával könnyedén növelhető vagy csökkenthető a szóban forgó érték, például egy számadat, egy időpont vagy egy dátum. Az érték növeléséhez kattintson a felfelé mutató nyílra, csökkentéséhez pedig a lefelé mutató nyílra. A felhasználók a léptetőnyíllal társított cellába vagy szövegmezőbe közvetlenül is beírhatják a szöveges értékeket. Léptetőnyíllal például egyszerűbben megadható az aktuális év, hónap és nap, de akár a hangerő is növelhető.

Léptetőnyíl (űrlap-vezérlőelem)

Léptetőnyíl űrlapvezérlő

Léptetőnyíl (ActiveX-vezérlő)

ActiveX-léptetőnyíl vezérlő

Megjegyzés: Vezérlők hozzáadása a munkalaphoz, előtt engedélyeznie kell a Fejlesztőeszközök lap. További tudnivalókért olvassa el a Fejlesztőeszközök lap megjelenítésecímű témakört.

Görgetősáv hozzáadása (űrlap-vezérlőelem)

 1. Kattintson a Fejlesztőeszközök lap vezérlők csoportjában kattintson a Beszúrásgombra, és az Űrlapvezérlőkcsoportban kattintson a görgetősáv Gombkép .

  Vezérlők csoport

 2. Kattintson a munkalapon arra a helyre, ahová a görgetősáv bal felső sarkát szeretné illeszteni.

  Megjegyzés: Az Excel függőleges irányban helyezi el a görgetősávot.

 3. Ha vízszintesen szeretné elhelyezni a görgetősávot, húzza az egyik méretezőpontot átlós irányban.

 4. A Fejlesztőeszközök lap Vezérlők csoportjában kattintson a Tulajdonságok Gombkép gombra.

  Tipp: Megteheti azt is, hogy a jobb gombbal a vezérlőre kattint, és a Vezérlő formázása parancsot választja.

  Megjegyzés: Mielőtt a Tulajdonságok parancsra kattint, győződjön meg róla, hogy ki van jelölve az az objektum, amelynek tulajdonságait vizsgálni vagy módosítani szeretné.

  A vezérlő tulajdonságainak megadásához tegye a következőket:

  1. Az Aktuális érték mezőbe a lejjebb megadott engedélyezett értékek azon kezdőértékét kell beírni, amely a görgetősávon elhelyezkedő görgetőcsúszka helyét jelöli. Ez az érték nem lehet:

   • kisebb a Minimális érték mezőbeli értéknél, mert akkor a Minimális érték mezőben látható értéket használja az alkalmazás

   • nagyobb a Maximális érték mezőben megadott értéknél, mert akkor a Maximális érték mezőbeli értéket alkalmazza a program

  2. A Minimális érték mezőbe azt a legkisebb értéket kell beírni, amelyet a felhasználó úgy adhat meg, hogy a görgetőcsúszkát a függőleges görgetősávon a felső görgetőnyílhoz, a vízszintes görgetősávon pedig a bal oldali görgetőnyílhoz a legközelebb viszi.

  3. A Maximális érték mezőbe azt a legnagyobb értéket írja be, amelyet a felhasználó úgy adhat meg, hogy a görgetőcsúszkát a függőleges görgetősávon az alsó görgetőnyílhoz, a vízszintes görgetősávon pedig a jobb oldali görgetőnyílhoz a legközelebb viszi.

  4. A Léptetési távolság mezőbe azt az értéket írhatja, amennyivel a szóban forgó érték növekszik vagy csökken, illetve amennyivel a görgetőcsúszka odébb mozdul, ha a felhasználó valamelyik görgetőnyílra kattint.

  5. Az Ugrási távolság mezőbe írhatja azt az értéket, amennyivel a szóban forgó érték növekszik vagy csökken, illetve amennyivel a görgetőcsúszka odébb mozdul, ha a felhasználó a görgetőcsúszka és valamelyik görgetőnyíl közötti területre kattint. Ha a görgetőcsúszkához például nullát ad meg minimális értékként, 10-et maximális értékként, az Ugrási távolság mezőbe pedig a 2 értéket írja, az érték kettővel (ez esetben a görgetőcsúszka értéktartományának 20 százalékával) növekszik vagy csökken, amikor a felhasználó a görgetőcsúszka és a görgetőnyilak közötti területre kattint.

  6. A Cellacsatolás mezőbe írja be a görgetőcsúszka aktuális helyét tartalmazó cellahivatkozást:

   A csatolt cellában a görgetőcsúszka pillanatnyi helyének megfelelő érték jelenik meg.

   Ezt az értéket egy képletben is felhasználhatja, így alkalmazva a Cellacsatolás mezőben megadott cella (a görgetőcsúszka aktuális helyét jelző) értékét. Létrehozhat például egy, a kockázati tényezőt bemutató és a következő tulajdonságokkal bíró görgetősávot:

Tulajdonság

Érték

Aktuális érték

100

Minimális érték

0

Maximális érték

100

Léptetési távolság

9 000 000

Ugrási távolság

1

Cellacsatolás

C1

E beállításokkal pontos szám adható meg a görgetősáv használatával, a görgetőcsúszka és a görgetőnyilak közötti területre kattintva pedig ötösével változtatható meg az érték.

A D1 cellabeli alábbi képlet a csatolt cellában lévő aktuális értéken alapuló pontos értéket adja eredményül:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

A D1 cellába írt következő tömbképlet a csatolt cella jelenlegi értéke alapján fokozatot rendel a kockázati tényezőhöz:

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Megjegyzés: Az eredményül kapott értékre nincs hatással, ha a felhasználó a bal oldali vagy a felső görgetőnyílra kattint a minimális érték elérése után, illetve ha a jobb oldali vagy az alsó görgetőnyílra kattint a maximális érték elérését követően: a görgetősáv a minimális vagy a maximális értéket fogja tükrözni, és nem járja körbe az engedélyezett értékek tartományát.

Görgetősáv hozzáadása (ActiveX-vezérlő)

 1. Kattintson a Fejlesztőeszközök lap vezérlők csoportjában kattintson a Beszúrásgombra, és az ActiveX-vezérlőkcsoportban kattintson a Görgetősáv Gombkép .

  Vezérlők csoport

 2. Kattintson a munkalapon arra a helyre, ahová a görgetősáv bal felső sarkát szeretné illeszteni.

 3. A vezérlő szerkesztéséhez győződjön meg arról, hogy Ön éppen Tervező módban van. Kattintson a Fejlesztőeszközök lap vezérlők csoportjának Tervező mód Gombkép .

 4. A vezérlő tulajdonságainak megadásához kattintson a Tervezőeszközök lap Vezérlők csoportjának Tulajdonságok Gombkép gombjára.

  Tipp: Megteheti azt is, hogy a jobb gombbal a vezérlőre kattint, és a Tulajdonságok parancsot választja.

  Ekkor megjelenik a Properties (Tulajdonságok) ablak. Ha részletesebb információt szeretne kapni valamelyik formázási tulajdonságról, jelölje ki azt, majd a Visual Basic súgója vonatkozó témakörének megjelenítéséhez nyomja meg az F1 billentyűt. Beírhatja a tulajdonság nevét a súgó Keresés mezőjébe is. A következő szakaszban összefoglaljuk a választható tulajdonságokat.

  Tulajdonságok funkcionális kategóriák szerinti összefoglalása

Megadni kívánt jellemző

Használandó tulajdonság

Általános:

A vezérlő betöltése a munkafüzet megnyitásakor (ActiveX-vezérlők esetén nem adható meg)

AutoLoad (Excel)

A fókusz elhelyezése a vezérlőn és válaszadás felhasználói műveletekre

Enabled (űrlap)

A vezérlő szerkeszthetősége

Locked (űrlap)

A vezérlő neve.

Name (űrlap)

A vezérlő és a hozzá tartozó cellák összekapcsolásának módja (szabadon lebegő, áthelyezés méretezés nélkül vagy áthelyezés méretezéssel)

Placement (Excel)

A vezérlő nyomtathatósága

PrintObject (Excel)

A vezérlő látható vagy rejtett volta

Visible (űrlap)

Adatok és kötésük:

A vezérlő értékéhez csatolt tartomány

LinkedCell (Excel)

A vezérlő tartalma vagy állapota

Value (űrlap)

Méret és elhelyezés:

A pontban megadott magasság vagy szélesség

Height, Width (űrlap)

A vezérlő, valamint a munkalap bal vagy felső széle közötti távolság

Left, Top (űrlap)

A függőleges vagy vízszintes elhelyezés

Orientation (űrlap)

Formázás:

Háttérszín

BackColor (űrlap)

Előtér színe

ForeColor (űrlap)

Árnyék

Shadow (Excel)

Billentyűzet és egér:

Egyéni egérikon

MouseIcon (űrlap)

Az adott objektum fölé vitt egérmutató alakja (normál, nyíl, szálkereszt)

MousePointer (űrlap)

Görgetősáv esetén:

A görgetősávra kattintás utáni késleltetés ezredmásodpercben

Delay (űrlap)

Az elmozdulás mértéke a görgetőcsúszka és valamelyik görgetőnyíl közötti területre kattintáskor

LargeChange (űrlap)

Az engedélyezett maximális és minimális érték

Max, Min (űrlap)

Arányos vagy a görgethető területhez viszonyítva rögzített-e a görgetőcsúszka mérete

ProportionalThumb (űrlap)

A vezérlőelem valamelyik görgetőnyilára kattintva mérhető elmozdulás mértéke

SmallChange (űrlap)

Léptetőnyíl hozzáadása (űrlap-vezérlőelem)

 1. Kattintson a Fejlesztőeszközök lap vezérlők csoportjában kattintson a Beszúrásgombra, és az Űrlapvezérlőkcsoportban kattintson a Léptetőnyíl Gombkép .

  Vezérlők csoport

 2. Kattintson a munkalapon arra a helyre, ahová a léptetőnyíl bal felső sarkát szeretné illeszteni.

 3. A Fejlesztőeszközök lap Vezérlők csoportjában kattintson a Tulajdonságok Gombkép gombra.

  Tipp: Megteheti azt is, hogy a jobb gombbal a vezérlőre kattint, és a Vezérlő formázása parancsot választja.

  A vezérlő tulajdonságainak megadásához tegye a következőket:

  1. Az Aktuális érték mezőbe írja be a léptetőnyíl lejjebb megadott engedélyezett értékek tartományába eső kezdőértékét. Ez az érték nem lehet:

   • kisebb a Minimális érték mezőbeli értéknél, mert akkor a Minimális érték mezőben látható értéket használja az alkalmazás

   • nagyobb a Maximális érték mezőben megadott értéknél, mert akkor a Maximális érték mezőbeli értéket alkalmazza a program

  2. A Minimális érték mezőbe azt a legalacsonyabb értéket írja be, amelyet a felhasználó a léptetőnyíl alsó nyílgombjára kattintva megadhat.

  3. A Maximális érték mezőbe azt a legmagasabb értéket írhatja, amelyet a felhasználó a léptetőnyíl felső nyílgombjára kattintva adhat meg.

  4. A Léptetési távolság mezőbe azt az értéket írja, amennyivel az adott érték a nyílgombokra kattintva növekszik vagy csökken.

  5. A Cellacsatolás mezőbe írja be a léptetőnyíl aktuális helyét tartalmazó cellahivatkozást.

   A csatolt cella a léptetőnyíl jelenlegi helyét adja eredményül.

   Ezt az értéket egy képletben is felhasználhatja, így alkalmazva a Cellacsatolás mezőben megadott cella (a léptetőnyíl aktuális helyét jelző) értékét. Létrehozhat például egy, a valamely alkalmazott aktuális életkorát mutató és a következő tulajdonságokkal bíró léptetőnyilat:

Tulajdonság

Érték

Aktuális érték

88,2

Minimális érték

21

Maximális érték

70

Léptetési távolság

9 000 000

Cellacsatolás

C1

E beállításokat használva a felhasználó a léptetőnyíllal megadhatja a minimális és a maximális kortartomány közé eső értéket. Az alkalmazottak átlagos életkora 35 év, így kezdőértékként a 35 jó választásnak tűnik.

A D1 cellában szereplő következő képlet a léptetőnyílhoz csatolt cellában lévő jelenlegi korérték és az alkalmazott felvételkor érvényes kora alapján meghatározza az alkalmazotti jogviszony hosszát – ez az érték olvasható a (más adatforrásból beolvasott) B1 cellában. A képlet ezután kiszámítja a szolgálati évek alapján járó ünnepi jutalmat:

=(C1 - B1)* .01

Megjegyzés: Az eredményül kapott értékre nincs hatással, ha a felhasználó a felső nyílgombra kattint a minimális érték elérése után, illetve ha az alsó nyílgombra kattint a maximális érték elérését követően: a léptetőnyíl a minimális vagy a maximális értéket fogja tükrözni, és nem járja körbe az engedélyezett értékek tartományát.

Léptetőnyíl hozzáadása (ActiveX-vezérlő)

 1. Kattintson a Fejlesztőeszközök lap vezérlők csoportjában kattintson a Beszúrásgombra, és az ActiveX-vezérlőkcsoportban kattintson a Léptetőnyíl Gombkép .

  Vezérlők csoport

 2. Kattintson a munkalapon arra a helyre, ahová a léptetőnyíl bal felső sarkát szeretné illeszteni.

 3. A vezérlő szerkesztéséhez győződjön meg arról, hogy Ön éppen Tervező módban van. A Fejlesztőeszközök lap vezérlők csoportjában a Tervező mód Gombkép bekapcsolása.

 4. A vezérlő tulajdonságainak megadásához kattintson a Tervezőeszközök lap Vezérlők csoportjának Tulajdonságok Gombkép gombjára.

  Tipp: Megteheti azt is, hogy a jobb gombbal a vezérlőre kattint, és a Tulajdonságok parancsot választja.

  Ekkor megjelenik a Properties (Tulajdonságok) ablak. Ha részletesebb információt szeretne kapni valamelyik formázási tulajdonságról, jelölje ki azt, majd a Visual Basic súgója vonatkozó témakörének megjelenítéséhez nyomja meg az F1 billentyűt. Beírhatja a tulajdonság nevét a súgó Keresés mezőjébe is. A következő szakaszban összefoglaljuk a választható tulajdonságokat.

  Tulajdonságok funkcionális kategóriák szerinti összefoglalása

Megadni kívánt jellemző

Használandó tulajdonság

Általános:

A vezérlő betöltése a munkafüzet megnyitásakor (ActiveX-vezérlők esetén nem adható meg)

AutoLoad (Excel)

A fókusz elhelyezése a vezérlőn és válaszadás felhasználói műveletekre

Enabled (űrlap)

A vezérlő szerkeszthetősége

Locked (űrlap)

A vezérlő neve.

Name (űrlap)

A vezérlő és a hozzá tartozó cellák összekapcsolásának módja (szabadon lebegő, áthelyezés méretezés nélkül vagy áthelyezés méretezéssel)

Placement (Excel)

A vezérlő nyomtathatósága

PrintObject (Excel)

A vezérlő látható vagy rejtett volta

Visible (űrlap)

Adatok és kötésük:

A vezérlő értékéhez csatolt tartomány

LinkedCell (Excel)

A vezérlő tartalma vagy állapota

Value (űrlap)

Méret és elhelyezés:

A pontban megadott magasság vagy szélesség

Height, Width (űrlap)

A vezérlő, valamint a munkalap bal vagy felső széle közötti távolság

Left, Top (űrlap)

A függőleges vagy vízszintes elhelyezés

Orientation (űrlap)

Formázás:

Háttérszín

BackColor (űrlap)

Előtér színe

ForeColor (űrlap)

Árnyék

Shadow (Excel)

Billentyűzet és egér:

Egyéni egérikon

MouseIcon (űrlap)

Az adott objektum fölé vitt egérmutató alakja (normál, nyíl, szálkereszt)

MousePointer (űrlap)

Léptetőnyíl esetén:

A léptetőnyílra kattintás utáni késleltetés ezredmásodpercben

Delay (űrlap)

Az engedélyezett maximális és minimális érték

Max, Min (űrlap)

A vezérlőelem valamelyik léptetőnyilára kattintva mérhető elmozdulás mértéke

SmallChange (űrlap)

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×