Format tulajdonság - a Szám és a Pénznem adattípus

A Szám és a Pénznem adattípus esetében előre definiált számformátumokra és egyéni számformátumokra lehet beállítani a Format tulajdonságot.

Beállítás

Az előre definiált formátumok

A következő táblázatban a Format tulajdonság számokkal használható előre definiált beállításai láthatók.

Beállítás

Leírás

Általános szám

(Alapbeállítás.) A beírással azonos módon jeleníti meg a számot.

Pénznem

Az elválasztó használata; a Windows területi beállításainál megadottak betartása a negatív összegekre, tizedesjelre, pénznemjelre és a tizedeshelyekre vonatkozóan.

Euró

Az eurójel ( Euró ) használata a Windows területi beállításai között megadott pénznemszimbólumtól függetlenül.

Rögzített

Legalább egy számjegy megjelenítése; a Windows területi beállításainál megadottak betartása a negatív összegekre, tizedesjelre, pénznemjelre és a tizedeshelyekre vonatkozóan.

Szabványos

Az ezreselválasztó használata; a Windows területi beállításainál megadottak betartása a negatív összegekre, a tizedesjelre és a tizedeshelyekre vonatkozóan.

Százalék

Az érték megszorzása százzal, kiegészítése százalékjellel (%); a Windows területi beállításainál megadottak betartása a negatív összegekre, a tizedesjelre és a tizedeshelyekre vonatkozóan.

Tudományos

A szám megjelenítése normálalakban.


Egyéni formátumok

Az egyéni számformátumok egytől négyig terjedő számú szakaszból állhatnak, a szakaszokat pontosvessző (;) választja el egymástól. Mindegyik szakasz másféle típusú szám formátumát határozza meg.

Szakasz

Leírás

Első

A pozitív számok formátuma.

Második

A negatív számok formátuma.

Harmadik

A zéró értékek formátuma.

Negyedik

A Null értékek formátuma.


Használhatja például a következő egyéni pénznemformátumot:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Ez a számformátum négy, egymástól pontosvesszővel elválasztott szakaszt tartalmaz, és mindegyik szakaszt más formátummal jeleníti meg.

Ha több szakaszt használ, de nem adja meg mindegyik szakaszban a formátumot, azok a bejegyzések, amelyeknek nincs megadva a formátuma, vagy üresen jelennek meg, vagy az első szakasz formátumát veszik fel alapértelmezéséként.

Az egyéni számformátumok a következő szimbólumokból hozhatók létre.

Szimbólum

Leírás

. (pont)

Tizedeselválasztó. Az elválasztókat a Windows területi beállításai között lehet megadni.

, (vessző)

Ezreselválasztó

0

Számjegy helyőrzője. Egy számjegy vagy 0 megjelenítése.

#

Számjegy helyőrzője. Egy számjegy vagy semmi megjelenítése.

$

A „$” karakterkonstans megjelenítése.

%

Százalék. A program 100-zal megszorozza a számot, majd hozzáfűz egy százalékjelet.

E– vagy e–

Normálalak úgy, hogy a negatív kitevőt mínuszjel (-) jelöli, a pozitív kitevőt pedig semmi. Ezt a szimbólumot más szimbólumokkal együtt kell használni, például 0,00E–00 vagy 0,00E00.

E+ vagy e+

Normálalak úgy, hogy a negatív kitevőt mínuszjel (-) jelöli, a pozitív kitevőt pedig pluszjel (+). Ezt a szimbólumot más szimbólumokkal együtt kell használni, például 0.00E+00.


Megjegyzés

A DecimalPlaces tulajdonsággal felülbírálhatja a tizedesjegyeknek a Format tulajdonságban megadott előre definiált formátum által meghatározott számát.

Az előredefiniált pénznem- és euróformátumok a Windows regionális beállításait követik. Ezeket saját pénznemformátum megadásával bírálhatja felül.

Példa

A következőkben az előre definiált számformátumok példái láthatók.

Beállítás

Adat

Megjelenítés

Általános szám

3456,789
–3456,789
213,21 Ft

3456,789
–3456,789
$213,21

Pénznem

3456,789
–3456,789

3 456,79 Ft
(3 456,79 Ft)

Rögzített

3456,789
–3456,789
3,56645

3456,79
–3456,79
3,57

Szabványos

3456,789

3 456,79

Százalék

3
0,45

300%
45%

Tudományos

3456,789
–3456,789

3,46E+03
–3,46E+03


A következőkben az egyéni számformátumok példái láthatók.

Beállítás

Leírás

0;(0);;"Null"

A pozitív számok megjelenítése normálisan; a negatív számok megjelenítése zárójelben; a „Null” szó kiírása, ha Null az érték.

+0,0;-0,0;0,0

Pluszjel (+) megjelenítése a pozitív számokkal, mínuszjel (–) megjelenítése a negatív számokkal. Ha nulla az érték, 0,0 megjelenítése.


Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×