Format függvény

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül, amely egy a formátumkifejezésben megadott utasításnak megfelelő kifejezést tartalmaz.

További példák megtekintése

Szintaxis

Format( kifejezés [, formátum ] [, hét_első_napja ] [, év_első_hete ] )

A Format függvény argumentumai a következők:

Argumentum

Leírás

kifejezés

Kötelező. Bármilyen érvényes kifejezés.

formátum

Nem kötelező. Egy érvényes elnevezett vagy felhasználó által definiált formázási kifejezés.

hét_első_napja

Nem kötelező, a hét első napját megadó állandó.

év_első_hete

Nem kötelező. Az év első hetét megadó állandó.


Beállítások

A formátumargumentumban számos különféle beállítás használható, a kifejezés argumentum adattípusától függően. Az érvényes formátumkifejezésekről a következő táblázatban szereplő cikkek nyújtanak további tájékoztatást.

A kifejezés adattípusa

Az ismertetést tartalmazó cikk

Bármilyen típus

Format tulajdonság

Dátum/idő

Format tulajdonság – Dátum/idő adattípus

Szám

Format tulajdonság – a Szám és a Pénznem adattípus

Szöveg és feljegyzés

Format tulajdonság – a Szöveg és a Feljegyzés adattípus

Igen/Nem

Format tulajdonság – Igen/nem adattípus


A hét_első_napja argumentum beállításai a következők:

Állandó

Érték

Leírás

vbUseSystem

0

Az NLS API beállítás használata.

VbSunday

1

Vasárnap (alapértelmezett)

vbMonday

2

Hétfő

vbTuesday

3

Kedd

vbWednesday

4

Szerda

vbThursday

5

Csütörtök

vbFriday

6

Péntek

vbSaturday

7

Szombat


Az év_első_hete argumentum beállításai a következők:

Állandó

Érték

Leírás

vbUseSystem

0

Az NLS API beállítás használata.

vbFirstJan1

1

Az legyen az első hét, amelybe január 1. esik (alapértelmezett).

vbFirstFourDays

2

Az első olyan hét legyen az év első hete, amelynek legalább négy napja az adott évben van.

vbFirstFullWeek

3

Az év első teljes hete legyen az első hét.


Megjegyzések

Formázás

Művelet

Számok

Használhat előre definiált elnevezett számformátumokat, vagy létrehozhat felhasználó által definiált számformátumokat.

Dátum és idő

Használhat előre elnevezett definiált dátum- és időformátumokat, vagy létrehozhat felhasználó által definiált dátum- és időformátumokat.

Dátumot és időt jelölő sorszámok

Dátum- és időformátumokat vagy számformátumokat használhat.

Karakterláncok

Hozza létre saját felhasználói karakterlánc-formátumait.


Ha úgy próbál megformázni egy számot, hogy nem adja meg a formátum argumentumot, a Format függvény az Str függvényhez hasonló eredményt produkál, bár a nemzetközi beállításokra ügyel. A Format függvénnyel karakterláncként megformázott pozitív számok azonban nem tartalmazzák az érték előjele számára lefoglalt vezető szóközt. Az Str függvénnyel konvertált számok tartalmazzák a vezető szóközt.

Ha egy nem honosított numerikus karakterláncot formáz meg, valamilyen felhasználói számformátumot kell használnia, hogy az eredmény biztosan megfeleljen az elvárásainak.

Megjegyzés: Ha a Calendar tulajdonság érteke Gregorian (Gergely-naptár), és a formátum dátumformátumot ír elő, a megadott kifejezésnek Gergely-naptár szerintinek kell lennie. Ha a Visual Basic Calendar tulajdonság értéke Hijri, a megadott kifejezésnek iszlám naptár szerintinek kell lennie.

Ha Gergely-naptár szerinti értékről van szó, a formátum kifejezés szimbólumainak jelentése változatlan. Ha iszlám naptárról van szó, minden dátumformátum-szimbólumnak (dddd, mmmm, yyyy stb.) ugyanaz a jelentése, de az iszlám naptárra vonatkozik. A formátumszimbólumok angolok maradnak; a szöveget megjelenítő szimbólumok (például az AM és a PM) az adott szimbólumnak megfelelő (angol vagy arab) karakterláncot jelenítik meg. Iszlám naptár esetén bizonyos szimbólumoknak megváltozik az érvényes tartománya.

Szimbólum

Tartomány

d

1–30

dd

1–30

ww

1–51

mmm

A hónapok teljes nevét jeleníti meg (az iszlám hónapneveknek nincs rövidítése).

y

1–355

yyyy

100–9666

Példák

A Format függvény használata kifejezésben:    A Format függvényt használhatja bárhol, ahol megadható kifejezés. Alkalmazhatja például lekérdezésben egy mező aliasának részeként, illetve az űrlapokon vagy jelentésekben szereplő szövegmezők Mező vagy kifejezés tulajdonságában. A következő példák egy olyan kifejezést mutatnak be, amellyel egy jelentés Szűrő tulajdonságában az előző hétre korlátozhatók a megjelenített rekordok.

Format([Dátum],"ww")=Format(Now(),"ww")-1

A példában a jelentés rekordforrása egy Dátum nevű mező. Azt tartalmazza, hogy melyik rekordot mikor módosították, és ezt fel fogjuk használni a jelentésben. A jelentés futtatásakor az eredményeket szűri a program, hogy csak azok a rekordok jelenjenek meg, amelyeknek a Dátum mezőjében szereplő érték hét része (Format([Dátum],"ww")) egyenlő az előző héttel (Format(Now(),"ww")-1).

A Format függvény használata VBA-kódban:    

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Ebben a példában a Format függvény különféle alkalmazásait mutatjuk be, az elnevezett formátumokra és a felhasználói formátumokra is kiterjedően. A dátumelválasztó (/), az időelválasztó (:) és az AM/ PM literál esetében a rendszer által ténylegesen megjelenített formázott kimenet függ annak a számítógépnek a területi beállításaitól, amelyen fut a kód. A fejlesztőkörnyezetben a kód területi beállításának megfelelő rövid időformátum és rövid dátumformátum jelenik meg. Futó kódban a rendszer területi beállításának rövid időformátumát és rövid dátumformátumát használja a rendszer, ez pedig eltérő lehet a kód területi beállításától. A példa kedvéért az angol (Egyesült Államok) területi beállítást tételezzük fel.

A fejlesztőkörnyezetben a MyTime és a MyDate a rendszer aktuális rövid időformátum-beállítása és rövid dátumformátum-beállítása alapján jelenik meg.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


A Format használata nulla hosszúságú karakterláncokkal

A Microsoft Access 2.0-s és korábbi verzióiban a Format függvénnyel megoldható volt, hogy nulla hosszúságú karaktersorozat esetén visszaadjon egy értéket, érték esetén pedig egy másikat. Például a Format függvénnyel megadott következő formátumkifejezéssel vissza lehetett adni a megfelelő karakterláncértéket a kódból:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

A Microsoft Access 97-es és újabb verzióiban külön tesztelni kell, hogy nem Null-e az érték, majd az eredmény alapján kell visszaadni a megfelelő értéket. Például a következőképpen használható az IIf függvény egy kifejezésben a Format függvénnyel:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Ez a változtatás csak arra az esetre érvényes, ha attól függően kíván megformázni egy karakterláncot a Format függvénnyel, hogy nulla hosszúságú karakterláncról vagy Null értékről van-e szó. A Format függvénnyel használt egyéb formátumkifejezések ugyanúgy működnek, mint a korábbi verziókban.

Ha konvertál egy adatbázist a Microsoft Access 2.0-s és korábbi verzióiról a Microsoft Access 2002-es vagy újabb verzióira, módosítania kell úgy a kódot, hogy külön megvizsgálja a Null érték esetét.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×