FontBold tulajdonság

Érvényesség

ComboBox objektum

Report objektum

CommandButton objektum

TabControl gyűjtemény

FormatCondition objektum

TextBox objektum

Label objektum

ToggleButton objektum

ListBox objektum

A FontBold tulajdonsággal megadhatja, hogy a betűtípus félkövéren jelenjen-e meg az alábbi esetekben:

  • Űrlapon vagy jelentésen lévő vezérlőelemek megjelenítésekor és nyomtatásakor.

  • Egy jelentés Print metódusának használatakor.

Megjegyzések

A FontBold tulajdonság az alábbi beállításokat használja.

Beállítás

Leírás

True

A szöveg félkövér.

False

(Alapérték) A szöveg nem félkövér.


Megjegyzés: A FontBold tulajdonság értékét csak makró vagy Visual Basic for Applications (VBA) -kód használatával tudja beállítani.

A FontBold tulajdonság jelentésben való használatához először hozzon létre egy Print eseményvezérelt eljárást, mely nyomtatja a kívánt szöveget.

A számítógéptől és a nyomtatótól függően változhat, hogy hogyan jelennek meg az egyes betűtípusok a képernyőn és nyomtatásban.

A vezérlőelemek tulajdonságlapján elérhető Betűvastagság tulajdonsággal is beállíthatja a vezérlőelem szövegének vonalszélességét. A FontBold tulajdonsággal gyorsan félkövérré teheti a szöveget, míg a FontWeight tulajdonsággal finomabban szabályozhatja a szöveg vonalszélességét. Az alábbi táblázat bemutatja a két tulajdonság beállításai közötti kapcsolatot.

Ha

Eredmény

FontBold = False

FontWeight = Normál (400)

FontBold = True

FontWeight = Félkövér (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Példa

Az alábbi Print eseményvezérelt eljárás félkövér betűtípussal nyomtatja egy jelentés címét és az aktuális dátumot a CurrentX és a CurrentY tulajdonság által meghatározott helyen.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×