Feltételes formázás megadása, módosítása vagy törlése

A feltételes formázással vizuálisan megjelenítheti és elemezheti az adatokat, felderítheti a fontos problémákat, továbbá azonosíthatja a szabályszerűségeket és trendeket.

A feltételes formázással egyszerűen kiemelheti a fontos cellákat vagy tartományokat, kihangsúlyozhatja a szokatlan értékeket, illetve szemléltetheti az adatokat adatsávokkal, színskálákkal és ikonkészletekkel. A feltételes formázás megváltoztatja egy cellatartomány megjelenését a feltételek (más néven kritériumok) alapján. Ha a feltétel teljesül, az alkalmazás a feltételben megadottak szerint formázza a cellatartományt; ha a feltétel nem teljesül, akkor az alkalmazás nem hajtja végre a formázást.

Az adatokat rendezheti és szűrheti formátumuk (például a cella háttérszíne vagy betűszíne) alapján, függetlenül attól, hogy a formázásuk manuálisan vagy feltételesen történt-e. A következő példában látható feltételes formázás cellaháttérszíneket, egy három nyílból álló ikonkészletet és adatsávokat tartalmaz.

Cellahátterek, ikonkészletek és adatsávok feltételes formázásként

A feltételes formázást alkalmazhatja cellatartományokra, Excel-táblázatokra vagy kimutatásokra. Fontos különbségek vannak azonban abban az esetben, ha a feltételes formázást kimutatásokra alkalmazza.

Megjegyzés: Feltételes formázás létrehozásakor csak az ugyanazon a munkalapon található cellákra hivatkozhat, illetve bizonyos esetekben az éppen nyitva lévő munkafüzet munkalapjainak celláira. A feltételes formázás nem használható, ha más munkafüzetekre történik külső hivatkozás.

Feltételes formázás kimutatásokhoz:

A feltételes formázás használata kimutatások esetében több szempontból is különbözik cellatartományokra vagy Excel-táblázatokra alkalmazott feltételes formázásról:

 • Ha szűréssel, szintek elrejtésével, kibontásával vagy összecsukásával, illetve mező áthelyezésével megváltoztatja a kimutatás elrendezését, a feltételes formázás megmarad, amennyiben az érintett adatokat nem távolítja el.

 • Az Értékek terület mezőinek feltételes formázási hatóköre az adathierarchián alapul, és a szülő (a következő szint felfelé a hierarchiában) összes látható gyermeke (a következő szint lefelé a hierarchiában) határozza meg egy vagy több oszlop sorai, illetve egy vagy több sor oszlopai esetében.

  Megjegyzés: Az adathierarchiában a gyermekek nem öröklik a feltételes formázást a szülőtől, és a szülő sem örökli azt a gyermekektől.

 • Az értékterület mezőinek feltételes formázási hatókörének megállapítása háromféle módszerrel lehetséges: kijelöléssel, megfelelő mezővel és értékmező segítségével.

Az Értékek terület mezői feltételes formázási hatókörének megállapítása alapértelmezés szerint kijelöléssel történik. A hatókör-meghatározási módot a Formázási szabály alkalmazása választógomb bejelölésével, az Új formázási szabály vagy a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanelen módosíthatja úgy, hogy az a megfelelő mezővel vagy értékmezővel történjen.

Módszer

Akkor használja, ha:

Hatókör meghatározása kijelölés alapján

 • Összefüggő mezőcsoportot kíván kijelölni az Értékek területen, ha például egy adott termék egy bizonyos régiót érintő, összesített értékesítési összegére kíváncsi.

 • Nem összefüggő mezőcsoportot kíván kijelölni az Értékek területen, ha például egy adott termék különféle, az adathierarchia több szintjén átnyúló régiókat érintő értékesítési összegére kíváncsi.

Hatókör meghatározása értékmező alapján

 • El kívánja kerülni a sokszoros, nem összefüggő kijelölést.

 • Feltételes formázását kíván alkalmazni az Értékek terület mezőcsoportjára az adathierarchia minden szintjén.

 • A részösszegeket és végösszegeket is be kívánja vonni a műveletbe.

Hatókör meghatározása megfelelő mező alapján

 • El kívánja kerülni a sokszoros, nem összefüggő kijelölést.

 • Feltételes formázást kíván alkalmazni az Értékek terület mezőcsoportjára az adathierarchia valamely szintjén.

 • A részösszegeket ki kívánja hagyni a műveletből.

Amikor a legnagyobb, legkisebb és átlag feletti vagy átlag alatti értékekre vonatkozó feltételes formázást hajt végre az Értékek terület mezőin, a szabály alapértelmezés szerint az összes látható értéken alapul. Ha azonban a hatókör meghatározását az összes látható érték helyett a megfelelő mező alapján kívánja elvégezni, a feltételes formázást az alábbi elemek tetszőleges kombinációjára alkalmazhatja:

 • Egy oszlopra és annak szülő sormezőjére

 • Egy sorra és annak szülő oszlopmezőjére

Megjegyzés: A Gyorselemzés nem érhető el az Excel 2010-ben és a korábbi verziókban.

A Gyorselemzés gombbal Gyorselemzés gomb a kiválasztott feltételes formázást a kijelölt adatokra alkalmazhatja. A Gyorselemzés gomb automatikusan megjelenik, amikor adatokat jelöl ki a munkalapján.

 1. Jelölje ki a kívánt adatokat a munkalapján. A kijelölés jobb alsó sarkában megjelenik a Gyorselemzés gomb.

  Kijelölt adatok, mellettük a Gyorselemzés gomb

 2. Kattintson a Gyorselemzés gombra Gyorselemzés gomb , vagy nyomja le a Ctrl+Q billentyűkombinációt.

 3. Ezután vigye az egérmutatót a Formázás lap különféle lehetőségei fölé, hogy megjelenjen a várható hatásuk, majd kattintson a kívánt formázási lehetőségre.

  A Gyorselemzés gyűjtemény Formázás lapja

  Megjegyzések: 

  • A Formázás lapon megjelenő formázási lehetőségeket az határozza meg, hogy milyen adatokat jelölt ki. Ha a kijelölés csak szöveget tartalmaz, akkor a következő lehetőségek láthatók: Szövegtartalom, Ismétlődő értékek, Egyedi értékek, Egyenlő és Formátum törlése. Ha a kijelölés csak számokat, vagy vegyesen számokat és szöveget tartalmaz, akkor a következő lehetőségek láthatók: Adatsávok, Színskála, Ikonkészlet, Nagyobb, mint, Első 10% és Formátum törlése.

  • Az élő minta csak azokhoz a formázási lehetőségekhez jelenik meg, amelyek használhatók az adatokhoz. Ha például a kijelölt cellák nem tartalmaznak vonatkozó adatokat, és az Ismétlődő értékek lehetőséget választja, akkor az élő minta nem fog működni.

 4. Ha megjelenik a Szövegtartalom párbeszédpanel, adja meg az alkalmazni kívánt formázási beállítást, és kattintson az OK gombra.

Ha összetettebb feltételes formázásra van szüksége, a formázási feltételek meghatározásához használhat logikai képleteket. Előfordulhat például, hogy bizonyos értékeket egy függvény eredményéhez szeretne hasonlítani, vagy egy kijelölt tartományon kívüli – akár a munkafüzet másik munkalapján lévő – cellák adatait szeretné értékelni.

 1. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra.

  Feltételes formázás

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Azt is megteheti, hogy módosítja a cellatartományt. Ehhez az Alkalmazási terület csoportban a Párbeszédpanel összecsukása gombra kattintva rejtse el ideiglenesen a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon vagy más munkalapokon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 3. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kiválasztás:    Kattintson a Kijelölt cellák lehetőségre.

  • Megfelelő mező:    Kattintson a Minden <értékmező> értéket megjelenítő cella elemre.

  • Érték mező:    Kattintson a Minden cella, amelynél <sor> értéke <értékmező> lehetőségre.

 4. A Szabálytípus kiválasztása listában jelölje ki A formázandó cellák kijelölése képlettel elemet.

  1. Adjon meg egy képletet a Szabály leírásának szerkesztése csoport Értékek formázása, ha ez a képlet igaz listájában.

   A képletnek egyenlőségjellel (=) kell kezdődnie, és logikai IGAZ (1) vagy HAMIS (0) értéket kell eredményül adnia.

  2. Kattintson a Formátum gombra a Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

  3. Jelölje ki azt a szám-, betű-, szegély- vagy kitöltési formátumot, amelyet a feltétel teljesülése esetén alkalmazni kíván a cellában, majd kattintson az OK gombra.

   Egynél több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok láthatóvá válnak a Minta területen.

   1. példa: Két feltételes formátum alkalmazása ÉS és VAGY műveletekkel megadott feltételek alapján    

   Ebben a példában az első szabály zöldre színez két cellát, ha mindkettőben igaz feltétel szerepel. Ha a vizsgálat nem igaz eredményt ad, tehát valamelyik feltétel hamis, akkor a második szabály pirosra színezi a két cellát.

   A B4 és a B5 cella teljesíti a feltételt, ezért zöld színű lesz

   Egy lakásvásárló legfeljebb 3 000 000 forintot tud befizetni önerőként, és havonta 55 000 forintnyi törlesztést tud vállalni. Ha az önerő és a havi törlesztőrészletek egyaránt megfelelnek ezeknek a követelményeknek, a B4 és a B5 cella zöld színű lesz.

   Ha az önerő vagy a havi törlesztőrészlet eléri a vásárló által megadott maximális értékeket, a B4 és a B5 cella piros hátteret kap. Ha megváltoztat bizonyos értékeket (például a teljes hiteldíjmutatót (THM), a futamidőt, az önerőt vagy a vételárat), láthatja, hogy miként változnak a feltételes formázással formázott cellák.

   Képlet az első szabályhoz (zöld színt ad eredményül)

   ==ÉS(HA($B$4<=3000000,1),ÉS(ABS($B$5)<=55000,1))

   Képlet a második szabályhoz (piros színt ad eredményül)

   =VAGY(HA($B$4>=3000000,1),HA(ABS($B$5)>=55000,1))

   2. példa: Minden második sor árnyékolása a MARADÉK és a SOR függvény segítségével    

   A munkalap minden cellájára alkalmazott feltételes formázás a cellatartomány minden második sorát kékre színezi. A munkalap összes cellájának kijelöléséhez kattintson az 1. sor felett és az A oszloptól balra lévő négyzetre. A MARADÉK függvény a maradékot adja ki egy szám (az első argumentum) egy osztóval (a második argumentum) való osztása után. A SOR függvény az aktuális sor számát adja eredményül. Ha az aktuális sort 2-vel osztja, mindig vagy 0 maradékot kap páros számhoz vagy 1 maradékot páratlan számhoz. Mivel a 0 a HAMIS, és az 1 az IGAZ, minden páros számú sor lesz formázva. A szabály a következő képletet használja: =MARADÉK(SOR(),2)=1.

   Minden második sor kék árnyékolást kap

   Megjegyzés: Ha egy képletben cellahivatkozásokat szeretne elhelyezni, jelölje ki a megfelelő cellákat közvetlenül az aktuális vagy más munkalapokon. Ha több cellát jelöl ki a munkalapon, azzal abszolút cellahivatkozásokat szúr be. Ha azt szeretné, hogy az Excel automatikusan módosítsa a kijelölt tartományban lévő cellák hivatkozásait, használjon relatív cellahivatkozásokat.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy hogyan használhat képleteket a feltételes formázáshoz, olvassa el a Feltételes formázás alkalmazása képlet használatával című témakört.

A színskálák vizuálisan kiemelik az adatok eloszlását és változását, ezáltal segítik a megértést. Kétszínű skálákkal (két szín átmenetét alkalmazva) összehasonlítást végezhet egy cellatartományban. Az adott színárnyalat magasabb vagy alacsonyabb értékeket szemléltet. Egy zöld-sárga színskálát alkalmazhat például úgy (lásd alább), hogy a magasabb értékű cellák zöldebb, az alacsonyabb értékűek pedig sárgább színt kapnak.

Az összes cella formázása kétszínű skálával

Tipp: Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás az adott cellákra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver ne hibaértéket adjon vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Színskálák pontra.

  Feltételes formázás

 3. Válasszon egy kétszínű skálát.

  Ha az egeret a színskálaikonok fölé viszi, láthatja, hogy melyek a kétszínű skálák. A felső szín a magasabb értékeket, az alsó szín pedig az alacsonyabb értékeket jelöli.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási beállítások gombbal, amely a feltételes formázással rendelkező kimutatásmező mellett jelenik meg.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kijelölt cellák: kattintson a A kijelölt cellák elemre.

  • Az értékfelirat összes cellája: kattintson a Minden <értékfelirat> értéket megjelenítő cella elemre.

  • Az értékfelirat összes cellája, kivéve a részösszegeket és a végösszeget: kattintson a Minden cella, amelynél <sorfelirat> értéke <értékfelirat> elemre.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre (ez az alapértelmezett).

 6. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése részben a Formátumstílus listamezőben a Skála két színből lehetőséget.

 7. A Típus lista Minimum és Maximum mezőjében egy-egy érték kiválasztásához tegye az alábbiak egyikét:

  • A legkisebb és legnagyobb értékek formázása:    Jelölje ki a Legkisebb érték és Legnagyobb érték értékeket.

   Ebben az esetben nem kell megadni értéket az Érték sor Minimum és a Maximum mezőjében.

  • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám lehetőséget, majd adjon meg egy-egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében.

  • Százalék formázása:    Adjon meg egy-egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében.

   Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet.

   Csak akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert az értékek eloszlása egymással arányos.

  • Percentilis formázása:    Válassza a Percentilis beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében. Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

   Percentilist abban az esetben használjon, ha a magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot az egyik színskálával, az alacsony értékeket (például a 20 legkisebb percentilist) pedig egy másik színskálával szeretné megjeleníteni, mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

  • Képlet eredményének formázása:    Válassza a Képlet elemet, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és Maximum mezőben.

   • A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia.

   • A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni.

   • Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása.

   • Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

    Megjegyzések: 

    • A Minimum beállítás értéke mindig kisebb legyen, mint a Maximum beállításé.

    • Választhat más-más típust a Minimum és a Maximum beállításhoz. Megadhat például a Minimum értéknek számot, a Maximum értéknek pedig százalékot.

 8. A Minimum és Maximum színértékének kiválasztásához kattintson a megfelelő Szín mezőkre, majd válassza a kívánt színt.

  További színek választásához vagy egyéni szín létrehozásához kattintson a További színek gombra. A kiválasztott színskála megjelenik a Minta területen.

A színskálák vizuálisan kiemelik az adatok eloszlását és változását, ezáltal segítik a megértést. A háromszínű skála segítségével összehasonlítást végezhet egy cellatartományban. A színárnyalatok jelzik a nagyobb, a közepes és a kisebb értékeket. A zöld-sárga-piros színskálát alkalmazhatja például úgy, hogy a nagyobb értékű cellák zöld, a közepes értékűek sárga, a kisebb értékűek piros színt kapnak.

Tipp: Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás az adott cellákra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver ne hibaértéket, hanem egy Ön által megadott értéket (például nulla vagy „Nincs adat”) adjon vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Színskálák pontra.

  Feltételes formázás

 3. Válasszon egy háromszínű skálát. A felső szín a magasabb értékeket, a középső szín a közepes értékeket, az alsó szín pedig az alacsonyabb értékeket jelöli.

  Ha az egeret a színskálaikonok fölé viszi, láthatja, hogy melyek a háromszínű skálák.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási beállítások gombbal, amely a feltételes formázással rendelkező kimutatásmező mellett jelenik meg.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kiválasztás:    Kattintson a Csak ezek a cellák elemre.

  • Megfelelő mező:    Kattintson Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella elemre.

  • Érték mező:    Kattintson Az összes <értékmező> cella lehetőségre.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre.

 6. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése részben a Formátumstílus listamezőben a Skála három színből lehetőséget.

 7. Válasszon egy-egy típust a Minimum, a Középpont és a Maximum beállításánál. Az alábbiak közül választhat:

  • A legkisebb és legnagyobb értékek formázása:    Adja meg a Középpont értékét.

   Ebben az esetben nem kell megadni értéket az Érték sor Legkisebb érték és Legnagyobb mezőjében.

  • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben.

  • Százalék formázása:    Válassza a Százalék beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben. Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet (%).

   Akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert a százalékérték alkalmazásakor az értékek eloszlása egymással arányos.

  • Percentilis formázása:    Válassza a Percentilis beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben.

   Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

   Percentilist abban az esetben használjon, ha a magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot az egyik színskálával, az alacsony értékeket (például a 20 legkisebb percentilist) pedig egy másik színskálával szeretné megjeleníteni, mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

  • Képlet eredményének formázása:    Válassza a Képlet beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben.

   A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia. A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni. Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása. Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

   Megjegyzések: 

   • Megadhatja a cellatartomány minimális, középponti és maximális értékét. A Minimum beállítás értékének kisebbnek kell lennie a Középpont beállítás értékénél, amelynek pedig kisebbnek kell lennie a Maximum beállítás értékénél.

   • Választhat a Minimum, a Középpont és a Maximum értékhez eltérő típusokat is. Választhat például a Minimum értéknek számot, a Középpont értéknek percentilist, a Maximum értéknek pedig százalékot.

   • A Középpont alapértelmezés szerinti 50 százalékos értéke gyakran a legjobb választás, ezt az értéket ugyanakkor saját egyedi igényei szerint is beállíthatja.

 8. A Minimum, a Középpont és Maximum színértékének kiválasztásához kattintson az egyes Szín mezőkre, majd válassza a kívánt színt.

  • További színek választásához vagy egyéni szín létrehozásához kattintson a További színek gombra.

  • A kiválasztott színskála megjelenik a Minta területen.

Az adatsáv más cellákhoz viszonyítva szemlélteti az egyes cellák értékét. Az adatsáv hossza megmutatja a cella értékének nagyságát. Hosszabb sáv nagyobb értéket, rövidebb sáv pedig kisebbet jelöl. Az adatsávok segítségével könnyen észreveheti a magasabb és az alacsonyabb értékeket; ez különösen hasznos lehet sok adat esetén – kiemelheti például egy ünnepi játékértékesítésről szóló kimutatás legmagasabb és legalacsonyabb értékeit.

Az alábbi példa adatsávokkal emeli ki a rendkívül pozitív és rendkívül negatív értékeket. Az adatsávok formázhatók úgy, hogy az adatsáv a cella közepén kezdődjön, és a negatív értékek ettől balra helyezkedjenek el.

Pozitív és negatív értékeket kiemelő adatsávok

Tipp: Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás az adott cellákra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver ne hibaértéket, hanem más értéket (például nulla vagy „Nincs adat”) adjon vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd az Adatsávok elemre, végül válassza valamelyik adatsávikont.

  Feltételes formázás

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kiválasztás:    Kattintson a Csak ezek a cellák elemre.

  • Megfelelő mező:    Kattintson Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella elemre.

  • Érték mező:    Kattintson Az összes <értékmező> cella lehetőségre.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre.

 6. Jelölje ki a Szabály leírásának szerkesztése terület Formátumstílus listamezőjében az Adatsáv lehetőséget.

 7. Válasszon egy-egy lehetőséget a Típus sor Minimum és Maximum mezőjében. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A legkisebb és legnagyobb értékek formázása:    Adja meg a Legkisebb érték és Legnagyobb érték beállításokat.

   Ebben az esetben nem kell megadni értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

  • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében.

  • Százalék formázása:    Válassza a Százalék beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

   Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet (%).

   Akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert a százalékérték alkalmazásakor az értékek eloszlása egymással arányos.

  • Percentilis formázása:    Válassza a Percentilis beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

   Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

   Percentilist abban az esetben használjon, ha magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot szeretne megjeleníteni az egyik adatsávban, és egy másik adatsávban alacsony értékeket (például a 20 legkisebb percentilist), mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

  • Képlet eredményének formázása:     Válassza a Képlet beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

   • A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia.

   • A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni.

   • Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása.

   • Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

  Megjegyzések: 

  • A Minimum beállítás értéke mindig kisebb legyen, mint a Maximum beállításé.

  • Választhat más-más típust a Minimum és a Maximum beállításhoz. Megadhat például a Minimum értéknek számot, a Maximum értéknek pedig százalékot.

 8. A Minimum és a Maximum színének kiválasztásához kattintson a Sáv színe mezőre.

  További színek választásához vagy egyéni szín létrehozásához kattintson a További színek gombra. A kiválasztott sávszín megjelenik a Minta területen.

 9. Ha azt szeretné, hogy az érintett cellákban ne jelenjen meg az érték, csak az adatsáv, jelölje be a Csak a sáv megjelenítése jelölőnégyzetet.

 10. Ha folytonos szegélyt kíván alkalmazni az adatsávra, válassza a Folytonos szegély lehetőséget a Szegély legördülő listából, és adjon egy színt a szegélynek.

 11. Adja meg, hogy színátmenetes vagy egyszínű legyen-e a sáv. Ehhez válassza a Színátmenetes kitöltés vagy az Egyszínű kitöltés lehetőséget a Kitöltés legördülő listából.

 12. Negatív sávok formázásához kattintson a Negatív érték és tengely gombra, majd a Negatív érték és tengely beállításai párbeszédpanelen adja meg a negatív sáv kitöltésére és szegélyszínére vonatkozó beállításokat. Itt adhatja meg a tengely helyére és színére vonatkozó beállításokat is. Ha megadta a megfelelő beállításokat, kattintson az OK gombra.

 13. A Sáv iránya legördülő listából a sáv irányát meghatározó beállítások közül választhat. Az alapértelmezett beállítás a Szövegfüggő, de a kívánt adatmegjelenítés szerint választhat a balról jobbra és a jobbról balra típusú beállítások közül is.

Az ikonkészlet segítségével az adatokat széljegyzettel láthatja el, és három-öt, küszöbértékkel elválasztott kategóriára oszthatja őket. Minden ikon egy-egy értéktartományt jelöl. A 3 nyilat tartalmazó ikonkészletben például a zöld, felfelé mutató nyíl magasabb, a sárga, oldalra mutató nyíl közepes, a piros, lefelé mutató nyíl alacsonyabb értékeket jelöl.

Az alábbi példával kipróbálhatja az ikonkészletekkel történő feltételes formázás néhány esetét.

Különböző ikonkészletek egyazon adatokhoz

Megadhatja, hogy csak azokban a cellákban jelenjenek meg ikonok, amelyek megfelelnek egy bizonyos feltételnek – beállíthatja például, hogy figyelmeztető ikon jelenjen meg azokban a cellákban, amelyek nem érnek el egy megadott értéket, és ne jelenjenek meg az ikonok azokban, amelyek meghaladják ezt az értéket. Ehhez elrejtheti az ikonokat, ha a szabály megadása során a Nincs cellaikon beállítást választja az ikonokhoz tartozó, az adott ikon mellett megjelenő legördülő listából. Létrehozhat továbbá saját ikonkészlet-kombinációkat is, például a zöld „pipa”, a sárga „közlekedési lámpa” és a piros „zászló” ikon kombinálásával.

Tipp: Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás az adott cellákra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver ne hibaértéket, hanem más értéket (például nulla vagy „Nincs adat”) adjon vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd az Ikonkészletek elemre, végül válassza valamelyik adatsávikont.

  Feltételes formázás

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kiválasztás:    Kattintson a Csak ezek a cellák elemre.

  • Megfelelő mező:    Kattintson Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella elemre.

  • Érték mező:    Kattintson Az összes <értékmező> cella lehetőségre.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre.

 6. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése részben a Formátumstílus listamezőben az Ikonkészletek lehetőséget.

  1. Válasszon egy ikonkészletet. Az alapértelmezés szerint a 3 közlekedési lámpa (keret nélkül) beállítás van kiválasztva. Az ikonok száma, illetve az egyes ikonokhoz tartozó alapértelmezés szerinti összehasonlító operátorok és küszöbértékek eltérőek az egyes ikonkészletek esetében.

  2. Szükség esetén módosíthatja az összehasonlító operátorokat és a küszöbértékeket. Az alapértelmezés szerinti értéktartomány azonos méretű az egyes ikonok esetében, ezeket azonban saját igényeihez igazíthatja. Ügyeljen arra, hogy a küszöbértékek logikailag helyes sorrendet kövessenek, vagyis az érték fentről lefelé haladva egyre alacsonyabb legyen.

  3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

   • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám elemet.

   • Százalék formázása:    Jelölje ki a Százalék lehetőséget.

    Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet (%).

    Akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert a százalékérték alkalmazásakor az értékek eloszlása egymással arányos.

   • Percentilis formázása:    Válassza a Percentilis lehetőséget. Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

    Percentilist abban az esetben használjon, ha magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot szeretne megjeleníteni egy bizonyos ikon használatával, és alacsony értékeket (például a 20. legkisebb percentilist) egy másik ikonnal, mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

   • Képlet eredményének formázása:    Válassza a Képlet beállítást, majd adjon meg egy képletet az Érték mezőben.

    • A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia.

    • A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni.

    • Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása.

    • Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

  4. Ha azt szeretné, hogy az első ikon jelölje az alacsonyabb, az utolsó ikon pedig a magasabb értékeket, kattintson a Fordított ikonsorrend gombra.

  5. Ha azt szeretné, hogy az érintett cellákban ne jelenjen meg az érték, csak az ikon, jelölje be a Csak az ikon megjelenítése jelölőnégyzetet.

   Megjegyzések: 

   1. Ahhoz, hogy az ikon elférjen a cellában, lehet, hogy módosítania kell az oszlopszélességet.

   2. Az ikonok magassága az adott cellában használt betűmérettől függően háromféle lehet. Ha a betűméretet megnövelik, akkor az ikon mérete is azzal arányosan nő.

Megadott összehasonlító operátor alapján formázhat bizonyos cellákat, így egyszerűbben találhatja meg őket egy cellatartományon belül. Egy kategóriák szerint rendezett nyilvántartási munkafüzetben például sárga színnel kiemelheti a 10-nél kevesebb példányt tartalmazó termékeket. Vagy azonosíthatja egy üzleti forgalmat összesítő munkafüzeten a 10%-nál nagyobb nyereséget elérő kereskedéseket, a 2 000 000 Ft-nál kisebb értékű eladásokat vagy a „Délkeleti” régióval egyenlően teljesítő többi régiót.

Az itt látható példákkal kipróbálhatja a feltételes formázás beépített példafeltételeit, köztük a Nagyobb mint vagy az Első x% feltétel szerinti formázást. Ezzel a módszerrel zöld hátteret kapnak a kétmilliósnál nagyobb városok, a legmagasabb átlag-hőmérsékletűek harminc százaléka pedig narancssárga hátterű lesz.

A kétmilliósnál nagyobb városokat és a legmagasabb átlag-hőmérsékletűek harminc százalékát mutató formázás

Megjegyzés: A kimutatások Értékek területén csak számon alapuló feltételes formázással lehet ellátni a mezőket, szöveg vagy dátum alapúval nem.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Cellakijelölési szabályok parancsra.

  Feltételes formázás

 3. Válassza a kívánt, például a Két érték között, a Szövegtartalom vagy a Dátum alapján parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon vagy másik munkalapokon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kiválasztás:    Kattintson a Csak ezek a cellák elemre.

  • Megfelelő mező:    Kattintson Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella elemre.

  • Érték mező:    Kattintson Az összes <értékmező> cella lehetőségre.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak adott tartalmú cellák formázása elemre.

 6. A Szabály leírásának szerkesztése rész Csak az alábbi feltételt teljesítő cellák formázása listamezőjében tegye az alábbiak egyikét:

  • Formázás szám, dátum vagy időpont szerint:    Válassza ki a Cellaérték elemet, válassza ki a kívánt összehasonlító operátort, majd adjon meg egy számot, dátumot vagy időpontot.

   Választhatja például, hogy a következők között van, majd megadhatja a 100 és a 200 értéket, vagy választhatja az egyenlő elemet, majd megadhatja a 2009.01.01. dátumot.

   Megadhat számot, dátumot vagy időértéket eredményül adó képletet is.

   • Ez esetben a képlet elé egyenlőségjelet (=) kell tennie.

   • Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása.

   • Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

  • Formázás szöveg szerint:    Válassza ki a Megadott szöveg elemet, válassza ki a kívánt összehasonlító operátort, majd adja meg a szöveget.

   Választhatja például a tartalmazza elemet, majd beírhatja az Ezüst szót, vagy választhatja a kezdete elemet, és megadhatja a Tri szótagot.

   A keresési szöveg magába foglalja az idézőjeleket, illetve használhat helyettesítő karaktereket. Legfeljebb 255 karakter hosszú szöveget lehet megadni.

   Megadhat szöveget eredményül adó képletet is.

   • Ez esetben a képlet elé egyenlőségjelet (=) kell tennie.

   • Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása.

   • Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

  • Formázás dátum szerint:    Válassza ki a Dátumok adott időszakból elemet, majd a kívánt időtartományt.

   Választhatja például a Tegnap vagy a Következő hét elemet.

  • Üres és nem üres cellák formázása:    Válassza az Üres cellák vagy a Nem üres elemet.

   Azt a cellát nevezik üresnek, amely nem tartalmaz értékeket; ez nem azonos az egy vagy több (szövegnek számító) szóközt tartalmazó cellával.

  • Hibás cellák és hiba nélküli cellák formázása:    Válassza a Hibák vagy a Nincs hiba elemet.

   A hibaértékek a következők lehetnek: #####, #ÉRTÉK!, #ZÉRÓOSZTÓ!, #NÉV?, #HIÁNYZIK, #HIV!, #SZÁM!, és #NULLA!.

 7. Formátum megadásához kattintson a Formátum gombra. Megjelenik a Cellák formázása párbeszédpanel.

 8. Jelölje ki azt a szám-, betű-, szegély- vagy kitöltési formátumot, amelyet a feltétel teljesülése esetén alkalmazni kíván a cellában, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Egy Ön által megadott küszöbérték alapján megkeresheti egy cellatartomány legmagasabb és legalacsonyabb értékét. Egy regionális jelentésben megkeresheti például az öt legkeresettebb terméket, egy vásárlói felmérésben az alsó 15%-ba tartozó termékeket, vagy egy osztály dolgozóit elemző vizsgálatban a 25 legmagasabb keresetet.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Legfelső/legalsó értékek szabályai pontra.

  Feltételes formázás

 3. Válassza a kívánt, például az Első 10 elem vagy az Utolsó 10 elem parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kiválasztás:    Kattintson a Csak ezek a cellák elemre.

  • Megfelelő mező:    Kattintson Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella elemre.

  • Érték mező:    Kattintson Az összes <értékmező> cella lehetőségre.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak a sorrend elején vagy végén lévő értékek formázása elemre.

 6. A Szabály leírásának szerkesztése rész Formázás, ha az érték benne van a következőben legördülő listájában válassza ki az Első vagy az Utolsó lehetőséget.

 7. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A legfelső vagy a legalsó szám meghatározásához írjon be egy számot, majd törölje a jelölést A kijelölt tartomány %-a jelölőnégyzetből. A számnak 1 és 1000 között kell lennie.

  • A legfelső vagy a legalsó százalék meghatározásához írjon be egy számot, majd jelölje be A kijelölt tartomány %-a jelölőnégyzetet. A számnak 1 és 100 között kell lennie.

 8. Azt is megváltoztathatja, hogy a formázást hogyan alkalmazza a program a megfelelő mező alapján meghatározott mezőkre a kimutatásdiagram Értékek területén.

  A feltételes formázás alapértelmezés szerint az összes látható értéken alapul. Ha azonban a hatókör meghatározását az összes látható érték helyett a megfelelő mező alapján végzi el, a feltételes formázást alkalmazhatja akár az alábbi elemek tetszőleges kombinációjára:

  • Egy oszlopra és annak szülő sormezőjére a minden oszlopdiagram elem kiválasztásával.

  • Egy sorra és annak szülő oszlopmezőjére a minden sordiagram elem kiválasztásával.

 9. Formátum megadásához kattintson a Formátum gombra. Megjelenik a Cellák formázása párbeszédpanel.

 10. Jelölje ki azt a szám-, betű-, szegély- vagy kitöltési formátumot, amelyet a feltétel teljesülése esetén alkalmazni kíván a cellában, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Megkeresheti egy cellatartomány átlag vagy szórás feletti vagy alatti értékeit. Egy éves teljesítményvizsgálatban megkeresheti például azokat, akik az átlag fölött teljesítettek, vagy egy minőségi értékelési listában megkeresheti a kétszeres szórásérték alatt sikerült gyártási termékeket.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Legfelső/legalsó értékek szabályai pontra.

  Feltételes formázás

 3. Válassza a kívánt, például az Átlag felett vagy az Átlag alatt parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kiválasztás:    Kattintson a Csak ezek a cellák elemre.

  • Megfelelő mező:    Kattintson Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella elemre.

  • Érték mező:    Kattintson Az összes <értékmező> cella lehetőségre.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak az átlag feletti vagy alatti értékek formázása elemre.

 6. A Szabály leírásának szerkesztése rész Formázás, ha az érték listamezőjében tegye az alábbiak egyikét:

  • A tartomány összes cellájára vonatkoztatott átlag fölötti vagy alatti cellák formázásához válassza a nagyobb vagy a kisebb lehetőséget.

  • A tartomány összes cellájára vonatkoztatott egyszeres, kétszeres vagy háromszoros szórás fölötti vagy alatti cellák formázásához válasszon egy szórást.

 7. Azt is megváltoztathatja, hogy a formázást hogyan alkalmazza a program a megfelelő mező alapján meghatározott mezőkre a kimutatásdiagram Értékek területén.

  A feltételes formázás alapértelmezés szerint az összes látható értéken alapul. Ha azonban a hatókör meghatározását az összes látható érték helyett a megfelelő mező alapján végzi el, a feltételes formázást alkalmazhatja akár az alábbi elemek tetszőleges kombinációjára:

  • Egy oszlopra és annak szülő sormezőjére a minden oszlopdiagram elem kiválasztásával.

  • Egy sorra és annak szülő oszlopmezőjére a minden sordiagram elem kiválasztásával.

 8. Kattintson a Formátum gombra a Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

 9. Jelölje ki azt a szám-, betű-, szegély- vagy kitöltési formátumot, amelyet a feltétel teljesülése esetén alkalmazni kíván a cellában, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Megjegyzés: A kimutatások Értékek területén nem lehet egyedi vagy ismétlődő értékeken alapuló feltételes formázással ellátni a mezőket.

Az itt látható példában az Oktató oszlopra alkalmazott feltételes formázással keresheti meg azokat az oktatókat, akik egynél több osztályt tanítanak (a többször szereplő oktatók neve rózsaszínnel ki van emelve). Az Osztályzat oszlopban a csak egyszer szereplő osztályzatértékek (egyedi értékek) vannak zöld színnel kiemelve.

A C oszlop nem egyedi értékei rózsaszínnel, a D oszlop egyedi értékei pedig zölddel vannak kiemelve

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Cellakijelölési szabályok parancsra.

  Feltételes formázás

 3. Válassza az Ismétlődő értékek parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra. Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra. Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap vagy táblázat legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a Párbeszédpanel összecsukása gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a Párbeszédpanel kibontása gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra. Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak az egyedi vagy az ismétlődő értékek formázása elemre.

 5. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése rész Formázás minden legördülő listájában az ismétlődő vagy az egyedi lehetőséget.

 6. Kattintson a Formátum gombra a Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

 7. Jelölje ki azt a szám-, betű-, szegély- vagy kitöltési formátumot, amelyet a feltétel teljesülése esetén alkalmazni kíván a cellában, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Ha egy meglévő feltételes formázási stílust a munkafüzete új vagy más adataira szeretne alkalmazni, a Formátummásoló használatával átmásolhatja a feltételes formázást az adatokra.

 1. Kattintson arra a cellára, amely a másolni kívánt feltételes formázást tartalmazza.

 2. Kattintson a Kezdőlap > Formátummásoló gombra.

  A Másolás és a Beillesztés gomb a Kezdőlap lapon

  A mutató ekkor ecsetté változik.

  Tipp:  A Formátummásoló gombra duplán kattintva az ecsettel más cellákra alkalmazhatja a feltételes formázást.

 3. A feltételes formázás beillesztéséhez húzza keresztül az ecsetet a formázandó cellákon vagy cellák tartományán.

 4. Az ecset használatának leállításához nyomja le az Esc billentyűt.

Megjegyzés: Ha a feltételes formázás alkalmazásához képletet tartalmazó szabályt használt, a feltételes formázás beillesztése után lehet, hogy módosítania kell a relatív és az abszolút hivatkozásokat. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a Váltás a relatív, az abszolút és a vegyes hivatkozás között című témakörben olvashatók.

Ha a munkalap feltételes formázású cellát vagy cellákat tartalmaz, egyszerűen megkeresheti őket, és másolhatja, módosíthatja vagy törölheti a feltételes formázásokat. Az Irányított kijelölés paranccsal megkeresheti az egy adott feltételes formázást tartalmazó cellákat, illetve akár az összes feltételes formázású cellát is.

Az összes, feltételes formázással rendelkező cella megkeresése

 1. Kattintson egy tetszőleges, feltételes formázás nélküli cellára.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Keresés és kijelölés gomb melletti nyílra, majd a Feltételes formázás parancsra.

Csak az ugyanazon feltételes formázással rendelkező cellák megkeresése

 1. Kattintson egy olyan cellára, amely a keresendő feltételes formázással rendelkezik.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Keresés és kijelölés gomb melletti nyílra, majd az Irányított kijelölés parancsra.

 3. Válassza a Feltételes formázás lehetőséget.

 4. Jelölje be az Adatok érvényesítése csoportban az Azonosak választógombot.

Feltételes formázás törlése egy munkalapon:    

 • Kattintson a Kezdőlap lap Feltételes formázás > Szabályok törlése > Szabályok törlése a teljes munkalapról parancsára.

Feltételes formázás törlése egy tartományban, táblázatban vagy kimutatásban:    

 1. Jelölje ki a cellatartományt, táblázatot vagy kimutatást, amelyből törölni szeretné a feltételes formázást.

 2. Kattintson a Kezdőlap fülre, majd a Feltételes formázás > Szabályok törlése parancsra.

 3. A kijelöltektől függően kattintson A kijelölt cellák, az Ez a táblázat vagy az Ez a kimutatás elemre.

A színskálák olyan vizuális segédvonalak, amelyek segítenek az adatok eloszlásának és változatainak megértésében. Kétfajta színskála létezik: a kétszínű és a háromszínű skála.

A kétszínű skálák segítségével összehasonlítást végezhet egy cellatartományban. A színárnyalatok jelzik a nagyobb és a kisebb értéket. A zöld-sárga színskálát alkalmazhatja például úgy, hogy a nagyobb értékű cellák zöldesebb, a kisebb értékűek pedig sárgásabb színt kapjanak.

A háromszínű skálák segítségével összehasonlítást végezhet egy cellatartományban. A színárnyalatok jelzik a nagyobb, a közepes és a kisebb értékeket. A zöld-sárga-piros színskálát alkalmazhatja például úgy, hogy a nagyobb értékű cellák zöld, a közepes értékűek sárga, a kisebb értékűek pedig piros színt kapjanak.

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap > Táblázatok > Feltételes formázás > Színskálák elemre, és válasszon egy színskálát.

Az adatsáv más cellákhoz viszonyítva szemlélteti az egyes cellák értékét. Az adatsáv hossza megmutatja a cella értékének nagyságát. Hosszabb sáv nagyobb értéket, rövidebb sáv pedig kisebbet jelöl. Az adatsávokkal könnyen kiszúrhatja a magasabb és az alacsonyabb értékeket; ez különösen hasznos lehet sok adat – például egy ünnepi értékesítési kimutatásban a legtöbbet és a legkevesebbet értékesített játékok – esetén.

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap > Táblázatok > Feltételes formázás > Adatsávok elemre, és válasszon egy adatsávot.

Az ikonkészletek segítségével az adatokat széljegyzettel láthatja el, és három-öt, küszöbértékkel elválasztott kategóriára oszthatja őket. Minden ikon egy-egy értéktartományt jelöl. A 3 nyilat tartalmazó ikonkészletben például a zöld, felfelé mutató nyíl magasabb, a sárga, oldalra mutató nyíl közepes, a piros, lefelé mutató nyíl pedig alacsonyabb értékeket jelöl.

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap > Táblázatok > Feltételes formázás > Ikonkészletek elemre, és válasszon egy ikonkészletet.

Megadott összehasonlító operátor alapján formázhat bizonyos cellákat, így egyszerűbben találhatja meg őket egy cellatartományon belül. Egy kategóriák szerint rendezett nyilvántartási munkafüzetben például sárga színnel kiemelheti a 10-nél kevesebb példányt tartalmazó termékeket. Vagy azonosíthatja egy üzleti forgalmat összesítő munkafüzeten a 10%-nál nagyobb nyereséget elérő kereskedéseket, a 2 000 000 Ft-nál kisebb értékű eladásokat vagy a „Délkeleti” régióval egyenlően teljesítő többi régiót.

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Táblázatok csoportjában kattintson a Cellakijelölési szabályok elemre.

 3. Válassza a kívánt, például a Két érték között, a Szövegtartalom vagy a Dátum alapján parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, válasszon egy formátumot (kitöltés, szöveg vagy szegélyszín), és kattintson az OK gombra.

Egy Ön által megadott küszöbérték alapján megkeresheti egy cellatartomány legmagasabb és legalacsonyabb értékét. Egy regionális jelentésben megkeresheti például az öt legkeresettebb terméket, egy vásárlói felmérésben az alsó 15%-ba tartozó termékeket, illetve egy osztály dolgozóit elemző vizsgálatban a 25 legmagasabb keresetet.

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Táblázatok csoportjában kattintson a Legfelső/legalsó értékek szabályai elemre.

 3. Válassza a kívánt, például az Első 10 elem vagy az Utolsó 10 elem parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, válasszon egy formátumot (kitöltés, szöveg vagy szegélyszín), és kattintson az OK gombra.

Megkeresheti egy cellatartomány átlag vagy szórás feletti vagy alatti értékeit. Egy éves teljesítményvizsgálatban megkeresheti például azokat, akik az átlag fölött teljesítettek, vagy egy minőségi értékelési listában megkeresheti a kétszeres szórásérték alatt sikerült gyártási termékeket.

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Táblázatok csoportjában kattintson a Legfelső/legalsó értékek szabályai elemre.

 3. Válassza a kívánt, például az Átlag felett vagy az Átlag alatt parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, válasszon egy formátumot (kitöltés, szöveg vagy szegélyszín), és kattintson az OK gombra.

A cellatartományokban megkeresheti az egyedi vagy az ismétlődő értékeket is.

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Táblázatok csoportjában kattintson a Cellakijelölési szabályok elemre, és válassza az Ismétlődő értékek lehetőséget.

 3. Adja meg a használni kívánt értékeket, válasszon egy formátumot (kitöltés, szöveg vagy szegélyszín), és kattintson az OK gombra.

A feltételes formázás másolásának és beillesztésének két módja is van:

 • Használhatja a Formátummásolót a feltételes formázás másolásához más adatokra.

 • A feltételesen formázott cellákból a vágólapra másolhatja a formázást, és beillesztheti azt más cellákba. Ennek menete az alábbi:

  1. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyeknek a feltételes formázását más cellákba szeretné másolni.

  2. Kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, és válassza a Másolás parancsot, illetve nyomja le a Ctrl+C billentyűkombinációt.

  3. Jelölje ki az első cellát azon a célterületen, ahová a feltételes formázást be szeretné illeszteni.

   Megjegyzés: Mivel csak a formázást szeretné beilleszteni, ne használja a helyi menü Beillesztés parancsát, illetve a Ctrl+V billentyűparancsot. A célterületen lévőtől eltérő számformátumú adatok másolása esetén a formázás beillesztése után ne feledje beállítani a számformátumot a célterületen.

A feltételes formázást a kijelölt cellákból vagy a teljes munkalapról is törölheti.

 • Feltételes formázás törlése a kijelölt cellákból:

  1. Jelölje ki a kívánt cellákat a munkalapon.

  2. Kattintson a Kezdőlap > Feltételes formázás > Szabályok törlése > Szabályok törlése a kijelölt cellákból parancsra.

 • Ha a feltételes formázást a teljes munkalapról szeretné törölni, kattintson a Kezdőlap > Feltételes formázás > Szabályok törlése > Szabályok törlése a teljes munkalapról parancsra.

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Tegye fel kérdését az Excel közösségi fórumában

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Feltételes formázás alkalmazása képlet használatával

A feltételes formázási szabályok elsőbbségi sorrendjének kezelése

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×