Feltételes formázás megadása, módosítása, keresése vagy törlése

A feltételes formázással vizuálisan megjelenítheti és elemezheti az adatokat, felderítheti a fontos problémákat, továbbá azonosíthatja a szabályszerűségeket és trendeket.

Kapcsolódó műveletek

Tudnivalók a feltételes formázásról

Az összes cella formázása kétszínű skálával

Az összes cella formázása háromszínű skálával

Az összes cella formázása adatsávval

Az összes cella formázása ikonkészlettel

Csak a szöveget, számot, illetve dátumot vagy időpontot tartalmazó cellák formázása

Csak a rangsorban legfelső és legalsó értékek formázása

Csak az átlag feletti vagy alatti értékek formázása

Csak egyedi vagy ismétlődő értékek formázása

A formázandó cellák meghatározása képlettel

Feltételes formázással rendelkező cellák keresése

Feltételes formázás törlése

Tudnivalók a feltételes formázásról

A feltételes formázás segítségével vizuális módszerekkel kaphat választ adataival kapcsolatos kérdéseire. A feltételes formázást alkalmazhatja cellatartományokra, Microsoft Excel-táblázatokra vagy kimutatásokra. Fontos különbségek vannak azonban abban az esetben, ha a feltételes formázást kimutatásokra alkalmazza.

Feltételes formázás használatának előnyei

Adatok elemzésénél bizonyára gyakran tesz fel magának az alábbiakhoz hasonló kérdéseket:

 • Hol van kiugrás az elmúlt öt év összes nyereségében?

 • Milyen tendencia figyelhető meg egy piaci közvélemény-kutatásban az elmúlt két év során?

 • Kinek az eladásai haladták meg az 1 000 000 Ft-ot ebben a hónapban?

 • Milyen az alkalmazottak koreloszlása?

 • Mely termékekből származó bevétel növekedése haladja meg a 10%-ot évről évre?

 • Mely diákok teljesítenek a legjobban, illetve a legrosszabbul az első osztályban?

A feltételes formázással megválaszolhatók ezek a kérdések: segítségével egyszerűen lehet kiemelni fontos cellákat vagy tartományokat, hangsúlyozni szokatlan értékeket és adatsávokkal, színskálákkal és ikonkészletekkel szemléltetni adatokat. A feltételes formázás megváltoztatja egy cellatartomány megjelenését a feltételek (más néven kritériumok) alapján. Ha a feltétel teljesül, az alkalmazás a feltételben megadottak szerint formázza a cellatartományt; ha a feltétel nem teljesül, akkor az alkalmazás nem hajtja végre a formázást.

Az adatokat formátumuk (például cellaszín vagy betűszín) alapján rendezheti és szűrheti attól függetlenül, hogy a formázásuk manuálisan vagy feltételesen történt-e.

Színek alapján rendezett és szűrt adatok jelmagyarázattal

Megjegyzés: Ha feltételes formázást hoz létre, csak az ugyanazon a munkalapon található cellákra hivatkozhat, illetve bizonyos esetekben az aktuálisan megnyitott munkafüzet munkalapjainak celláira. A feltételes formázás nem használható, ha más munkafüzetekre történik külső hivatkozás.

Feltételes formázás kimutatásokhoz

A feltételes formázás használata kimutatások esetében több szempontból is különbözik cellatartományokra vagy Excel-táblázatokra alkalmazott feltételes formázásról:

 • Ha szűréssel, szintek elrejtésével, kibontásával vagy összecsukásával, illetve mező áthelyezésével megváltoztatja a kimutatás elrendezését, a feltételes formázás megmarad, amennyiben az érintett adatokat nem távolítja el.

 • Az Értékek terület mezőinek feltételes formázási hatóköre az adathierarchián alapul, és a szülő (a következő szint felfelé a hierarchiában) összes látható gyermeke (a következő szint lefelé a hierarchiában) határozza meg egy vagy több oszlop sorai, illetve egy vagy több sor oszlopai esetében.

  Megjegyzés: Az adathierarchiában a gyermekek nem öröklik a feltételes formázást a szülőtől, és a szülő sem örökli azt a gyermekektől.

 • Az értékterület mezőinek feltételes formázási hatókörének megállapítása háromféle módszerrel lehetséges: kijelöléssel, megfelelő mezővel és értékmező segítségével.

Az Értékek terület mezői feltételes formázási hatókörének megállapítása alapértelmezés szerint kijelöléssel történik. A hatókör-meghatározási módot a Formázási szabály alkalmazása választógomb bejelölésével, az Új formázási szabály vagy a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanelen módosíthatja úgy, hogy megfelelő mezővel vagy értékmezővel történjen. Ez a három eljárás (Kezdőlap lap, Stílusok csoport, Feltételes formázás gomb) a felhasználó igényei szerint nagyobb rugalmasságot biztosít.

Hatókör meghatározása kijelölés alapján    Akkor használja ezt a módszert, ha:

 • Összefüggő mezőcsoportot kíván kijelölni az Értékek területen, ha például egy adott termék egy bizonyos régiót érintő, összesített értékesítési összegére kíváncsi.

 • Nem összefüggő mezőcsoportot kíván kijelölni az Értékek területen, ha például egy adott termék különféle, az adathierarchia több szintjén átnyúló régiókat érintő értékesítési összegére kíváncsi.

Hatókör meghatározása értékmező alapján    Akkor használja ezt a módszert, ha:

 • El kívánja kerülni a sokszoros, nem összefüggő kijelölést

 • Feltételes formázását kíván alkalmazni az Értékek terület mezőcsoportjára az adathierarchia minden szintjén.

 • A részösszegeket és végösszegeket is be kívánja vonni a műveletbe.

Hatókör meghatározása megfelelő mező alapján    Akkor használja ezt a módszert, ha:

 • El kívánja kerülni a sokszoros, nem összefüggő kijelölést

 • Feltételes formázást kíván alkalmazni az Értékek terület mezőcsoportjára az adathierarchia valamely szintjén.

 • A részösszegeket ki kívánja hagyni a műveletből.

Amikor a legnagyobb, legkisebb és átlag feletti vagy átlag alatti értékekre vonatkozó feltételes formázást hajt végre az Értékek terület mezőin, a szabály alapértelmezés szerint az összes látható értéken alapul. Ha azonban a hatókör meghatározását az összes látható érték helyett a megfelelő mező alapján kívánja elvégezni, a feltételes formázást alkalmazhatja akár az alábbi elemek tetszőleges kombinációjára:

 • Egy oszlopra és annak szülő sormezőjére

 • Egy sorra és annak szülő oszlopmezőjére

Feltételes formázás munkalapok között

A feltételes formázást alkalmazhatja ugyanazon munkafüzet másik munkalapján hivatkozott cellákra is, munkafüzetek között azonban ez nem lehetséges.

Vissza a lap tetejére

Az összes cella formázása kétszínű skálával

A színskálák vizuálisan kiemelik az adatok eloszlását és változását, ezáltal segítik a megértést. A kétszínű skála segítségével összehasonlítást végezhet egy cellatartományban. Az adott színárnyalat magasabb vagy alacsonyabb értékeket szemléltet. Egy zöld-piros színskálát alkalmazhat például úgy, hogy a magasabb értékű cellák zöldebb, az alacsonyabb értékű cellák pirosabb színt kapnak.

Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás a teljes tartományra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver ne hibaértéket adjon vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Színskálák parancsot.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

 3. Válasszon egy kétszínű skálát.

  Ha az egeret a színskálaikonok fölé viszi, láthatja, hogy melyek a kétszínű skálák. A felső szín a magasabb értékeket, az alsó szín pedig az alacsonyabb értékeket jelöli.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási beállítások gombbal, amely a feltételes formázással rendelkező kimutatásmező mellett jelenik meg.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Érvényesség területen (ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt), jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • A kijelölt cellák használatához válassza A kijelölt cellák lehetőséget.

  • Ha az értékfelirat összes celláját szeretné használni, válassza a Minden <értékfelirat> értéket megjelenítő cella lehetőséget.

  • Ha az értékfelirat összes celláját szeretné használni a részösszegek és a végösszeg kivételével, válassza a Minden cella, amelynél <értékfelirat> értéke <sorfelirat> lehetőséget.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre (ez az alapértelmezett).

 6. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése részben a Formátumstílus listamezőben a Skála két színből lehetőséget.

 7. A Típus lista Minimum és Maximum mezőjében egy-egy érték kiválasztásához tegye az alábbiak egyikét:

  • A legkisebb és legnagyobb értékek formázása:     Jelölje ki a Legkisebb érték és Legnagyobb érték értékeket.

   Ebben az esetben nem kell megadni értéket az Érték sor Minimum és a Maximum mezőjében.

  • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám elemet, majd adjon meg egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében.

  • Százalék formázása:    Válassza a Százalék beállítást, majd adjon meg egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében.

   Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet.

   Csak akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert az értékek eloszlása egymással arányos.

  • Percentilis formázása:     Válassza a Percentilis elemet, majd adjon meg egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében.

   Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

   Percentilistabbanaz esetben használjon, ha a magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot az egyik színskálával, az alacsony értékeket (például a 20 legkisebb percentilist) pedig egy másik színskálával szeretné megjeleníteni, mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

  • Képlet eredményének formázása:     Válassza a Képlet beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

   A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia. A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni. Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása. Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

   Megjegyzések   

   • A Minimum érték mindig kisebb legyen, mint a Maximum.

   • Választhat más-más típust a Minimum és a Maximum beállításhoz. Például megadhat a Minimum értéknek számot, a Maximum értéknek pedig százalékot.

 8. A Minimum és Maximum színértékének kiválasztásához kattintson a megfelelő Szín mezőkre, majd válassza a kívánt színt.

  További színek választásához vagy egyéni szín létrehozásához kattintson a További színek gombra. A kiválasztott színskála megjelenik a Minta területen.

Vissza a lap tetejére

Az összes cella formázása háromszínű skálával

A színskálák vizuálisan kiemelik az adatok eloszlását és változását, ezáltal segítik a megértést. A háromszínű skála segítségével összehasonlítást végezhet egy cellatartományban. A színárnyalatok jelzik a nagyobb, a közepes és a kisebb értékeket. A zöld-sárga-piros színskálát alkalmazhatja például úgy, hogy a nagyobb értékű cellák zöld, a közepes értékűek sárga, a kisebb értékűek piros színt kapnak.

Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás a teljes tartományra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver hibaérték helyett az Ön által megadott (például nulla vagy „Nincs adat”) értéket adja vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Színskálák parancsot.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

 3. Válasszon egy háromszínű skálát. A felső szín a magasabb értékeket, a középső szín a közepes értékeket, az alsó szín pedig az alacsonyabb értékeket jelöli.

  Ha az egeret a színskálaikonok fölé viszi, láthatja, hogy melyek a háromszínű skálák.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási beállítások gombbal, amely a feltételes formázással rendelkező kimutatásmező mellett jelenik meg.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Érvényesség területen (ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt), jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kijelölés alapján válassza a Csak ezek a cellák lehetőséget.

  • Megfelelő mező alapján válassza Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella lehetőséget.

  • Értékmező alapján válassza Az összes <értékmező> cella lehetőséget.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre.

 6. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése részben a Formátumstílus listamezőben a Skála három színből lehetőséget.

 7. Válasszon egy-egy típust a Minimum, a Középpont és a Maximum beállításánál. Az alábbiak közül választhat:

  • A legkisebb és legnagyobb értékek formázása:    Adja meg a Középpont értékét.

   Ebben az esetben nem kell megadni értéket az Érték sor Legkisebb érték és Legnagyobb mezőjében.

  • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben.

  • Százalék formázása:    Válassza a Százalék beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben.

   Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet (%).

   Akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert a százalékérték alkalmazásakor az értékek eloszlása egymással arányos.

  • Százalék formázása:    Válassza a Percentilis beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben.

   Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

   Percentilistabbanaz esetben használjon, ha a magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot az egyik színskálával, az alacsony értékeket (például a 20 legkisebb percentilist) pedig egy másik színskálával szeretné megjeleníteni, mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

  • Képlet eredményének formázása:    Válassza a Képlet beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum, a Középpont és a Maximum mezőben.

   A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia. A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni. Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása. Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

   Megjegyzések   

   • Megadhatja a cellatartomány minimum, középponti és maximum értékét. A Minimum értéknek kisebbnek kell lennie a Középpont értékénél, amelynek pedig kisebbnek kell lennie a Maximum értékénél.

   • Választhat a Minimum, a Középpont és a Maximum értékhez eltérő típusokat is. Választhat például a Minimum értéknek számot, a Középpont értéknek percentilist, a Maximum értéknek pedig százalékot.

   • A Középpont alapértelmezés szerinti 50 százalékos értéke gyakran a legjobb választás, ezt az értéket ugyanakkor saját egyedi igényei szerint is beállíthatja.

 8. A Minimum, a Középpont és Maximum színértékének kiválasztásához kattintson az egyes Szín mezőkre, majd válassza a kívánt színt.

  További színek választásához vagy egyéni szín létrehozásához kattintson a További színek gombra.

  A kiválasztott színskála megjelenik a Minta területen.

Vissza a lap tetejére

Az összes cella formázása adatsávval

Az adatsáv más cellákhoz viszonyítva szemlélteti az egyes cellák értékét. Az adatsáv hossza megmutatja a cella értékének nagyságát. Hosszabb sáv nagyobb értéket, rövidebb sáv pedig kisebbet jelöl. Az adatsávok segítségével könnyen észreveheti a magasabb és az alacsonyabb értékeket; ez különösen hasznos lehet sok adat esetén – kiemelheti például egy ünnepi játékértékesítésről szóló kimutatás legmagasabb és legalacsonyabb értékeit.

Tipp: Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás a teljes tartományra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver hibaérték helyett például nullát vagy „Nincs adat” értéket adjon vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd az Adatsávok elemre, végül válassza valamelyik adatsávikont.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Érvényesség területen (ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt), jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kijelölés alapján válassza a Csak ezek a cellák lehetőséget.

  • Megfelelő mező alapján válassza Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella lehetőséget.

  • Értékmező alapján válassza Az összes <értékmező> cella lehetőséget.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre.

 6. Jelölje ki a Szabály leírásának szerkesztése terület Formátumstílus listamezőjében az Adatsáv lehetőséget.

 7. Válasszon egy-egy lehetőséget a Típus sor Minimum és Maximum mezőjében. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A legkisebb és legnagyobb értékek formázása:    Adja meg a Legkisebb érték és Legnagyobb érték beállításokat.

   Ebben az esetben nem kell megadni értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

  • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám lehetőséget, majd adjon meg egy értéket az Érték sor Minimum és Maximum mezőjében.

  • Százalék formázása:    Válassza a Százalék beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

   Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet (%).

   Akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert a százalékérték alkalmazásakor az értékek eloszlása egymással arányos.

  • Percentilis formázása:    Válassza a Percentilis beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

   Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

   Percentilist abban az esetben használjon, ha magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot szeretne megjeleníteni az egyik adatsávban, és egy másik adatsávban alacsony értékeket (például a 20 legkisebb percentilist), mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

  • Képlet eredményének formázása:     Válassza a Képlet beállítást, majd adjon meg egy-egy értéket a Minimum és a Maximum mezőben.

   A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia. A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni. Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása. Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

   Megjegyzések   

   • A Minimum érték mindig kisebb legyen, mint a Maximum.

   • Választhat más-más típust a Minimum és a Maximum beállításhoz. Megadhat például a Minimum értéknek számot, a Maximum értéknek pedig százalékot.

 8. A Minimum és a Maximum színének kiválasztásához kattintson a Sáv színe mezőre.

  További színek választásához vagy egyéni szín létrehozásához kattintson a További színek gombra. A kiválasztott sávszín megjelenik a Minta területen.

 9. Ha azt szeretné, hogy az érintett cellákban ne jelenjen meg az érték, csak az adatsáv, jelölje be a Csak a sáv megjelenítése jelölőnégyzetet.

 10. Ha folytonos szegélyt kíván alkalmazni az adatsávra, válassza a Folytonos szegély lehetőséget a Szegély legördülő listából, és adjon egy színt a szegélynek.

 11. Adja meg, hogy színátmenetes vagy egyszínű legyen-e a sáv. Ehhez válassza a Színátmenetes kitöltés vagy az Egyszínű kitöltés lehetőséget a Kitöltés legördülő listából.

 12. Negatív sávok formázásához kattintson a Negatív érték és tengely gombra, majd a Negatív érték és tengely beállításai párbeszédpanelen adja meg a negatív sáv kitöltésére és szegélyszínére vonatkozó beállításokat. Itt adhatja meg a tengely helyére és színére vonatkozó beállításokat is. Ha megadta a megfelelő beállításokat, kattintson az OK gombra.

 13. A Sáv iránya legördülő listából a sáv irányát meghatározó beállítások közül választhat. Az alapértelmezett beállítás a Szövegfüggő, de a kívánt adatmegjelenítés szerint választhat a balról jobbra és a jobbról balra típusú beállítások közül is.

Vissza a lap tetejére

Az összes cella formázása ikonkészlettel

Az ikonkészlet segítségével az adatokat széljegyzettel láthatja el, és három-öt, küszöbértékkel elválasztott kategóriára oszthatja őket. Minden ikon egy-egy értéktartományt jelöl. A 3 nyilat tartalmazó ikonkészletben például a zöld, felfelé mutató nyíl magasabb, a sárga, oldalra mutató nyíl közepes, a piros, lefelé mutató nyíl alacsonyabb értékeket jelöl.

Beállíthatja, hogy csak azokban a cellákban jelenjenek meg ikonok, melyek megfelelnek egy bizonyos feltételnek – megadhatja például, hogy figyelmeztető ikon jelenjen meg azokban a cellákban, melyek nem érnek el egy megadott értéket, és ne jelenjenek meg az ikonok azokban, melyek meghaladják ezt az értéket. Ehhez elrejtheti az ikonokat, ha a szabály megadása során a Nincs cellaikon beállítást választja az ikonokhoz tartozó, az adott ikon mellett megjelenő legördülő listából. Létrehozhat továbbá saját ikonkészlet-kombinációkat is, például a zöld „pipa”, a sárga „közlekedési lámpa” és a piros „zászló” ikon kombinálásával.

Probléma: a tartomány celláinak feltételes formázása nem látható   

Ha a tartomány egy vagy több cellája olyan képletet tartalmaz, amely hibát ad vissza, a feltételes formázást nem alkalmazza a program a teljes tartományra. Ha biztosítani kívánja, hogy a feltételes formázás a teljes tartományra vonatkozzon, alkalmazzon Típusellenőrző vagy HAHIBA függvényt, hogy a szoftver hibaérték helyett például nullát vagy „Nincs adat” értéket adjon vissza.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd az Ikonkészletek elemre, végül válassza valamelyik adatsávikont.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Érvényesség területen (ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt), jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kijelölés alapján válassza a Csak ezek a cellák lehetőséget.

  • Megfelelő mező alapján válassza Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella lehetőséget.

  • Értékmező alapján válassza Az összes <értékmező> cella lehetőséget.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson Az összes cella formázása az értékük alapján elemre.

 6. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése részben a Formátumstílus listamezőben az Ikonkészletek lehetőséget.

  1. Válasszon egy ikonkészletet. Az alapértelmezés szerint a 3 közlekedési lámpa (keret nélkül) beállítás van kiválasztva. Az ikonok száma, illetve az egyes ikonokhoz tartozó alapértelmezés szerinti összehasonlító operátorok és küszöbértékek eltérőek az egyes ikonkészletek esetében.

  2. Szükség esetén módosíthatja az összehasonlító operátorokat és a küszöbértékeket. Az alapértelmezés szerinti értéktartomány azonos méretű az egyes ikonok esetében, ezeket azonban saját igényeihez igazíthatja. Ügyeljen arra, hogy a küszöbértékek logikailag helyes sorrendet kövessenek, vagyis az érték fentről lefelé haladva egyre alacsonyabb legyen.

  3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

   • Szám, dátum vagy időpont formázása:    Válassza a Szám elemet.

   • Százalék formázása:    Jelölje ki a Százalék lehetőséget.

    Az érvényes értékek tartománya 0 (nulla) és 100 között van. Ne írjon be százalékjelet (%).

    Akkor használjon százalékértéket, ha minden értéket egymáshoz arányítva kíván megjeleníteni, mert a százalékérték alkalmazásakor az értékek eloszlása egymással arányos.

   • Percentilis formázása:    Válassza a Percentilis elemet.

    Az érvényes percentilisek tartománya 0 (nulla) és 100 között van.

    Percentilist abban az esetben használjon, ha magas értékeket (például a 20. legnagyobb percentilist) tartalmazó csoportot szeretne megjeleníteni egy bizonyos ikon használatával, és alacsony értékeket (például a 20. legkisebb percentilist) egy másik ikonnal, mivel a szélsőséges értékek eltorzíthatják az adatok vizuális megjelenítését.

   • Képlet eredményének formázása:    Válassza a Képlet beállítást, majd adjon meg egy képletet az Érték mezőben.

    A képletnek számot, dátumot vagy időértéket kell eredményül adnia. A képletet egyenlőségjellel = kell kezdeni. Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása. Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

  4. Ha azt szeretné, hogy az első ikon jelölje az alacsonyabb, az utolsó ikon pedig a magasabb értékeket, kattintson a Fordított ikonsorrend gombra.

  5. Ha azt szeretné, hogy az érintett cellákban ne jelenjen meg az érték, csak az ikon, jelölje be a Csak az ikon megjelenítése jelölőnégyzetet.

   Megjegyzések: 

   1. Ahhoz, hogy az ikon elférjen a cellában, lehet, hogy módosítania kell az oszlopszélességet.

   2. Az ikonok magassága háromféle lehet, az adott cellában használt betűmérettől függően.

Vissza a lap tetejére

Csak a szöveget, számot, illetve dátumot vagy időpontot tartalmazó cellák formázása

Megadott összehasonlító operátor alapján formázhat bizonyos cellákat, így egyszerűbben találhatja meg őket egy cellatartományon belül. Egy kategóriák szerint rendezett nyilvántartási munkafüzetben például sárga színnel kiemelheti a 10-nél kevesebb példányt tartalmazó termékeket. Vagy azonosíthatja egy üzleti forgalmat összesítő munkafüzeten a 10%-nál nagyobb nyereséget elérő kereskedéseket, a 2 000 000 Ft-nál kisebb értékű eladásokat vagy a „Délkeleti” régióval egyenlően teljesítő többi régiót.

Megjegyzés: A kimutatások Értékek területén csak számon alapuló feltételes formázással lehet ellátni a mezőket, szöveg vagy dátum alapúval nem.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Cellakijelölési szabályok parancsra.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

 3. Válassza a kívánt, például a Két érték között, a Szövegtartalom vagy a Dátum alapján stb. parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon vagy másik munkalapokon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kijelölés alapján válassza a Csak ezek a cellák lehetőséget.

  • Megfelelő mező alapján válassza Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella lehetőséget.

  • Értékmező alapján válassza Az összes <értékmező> cella lehetőséget.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak adott tartalmú cellák formázása elemre.

 6. A Szabály leírásának szerkesztése rész Csak az alábbi feltételt teljesítő cellák formázása listamezőjében tegye az alábbiak egyikét:

  • Formázás szám, dátum vagy időpont szerint:     Válassza ki a Cellaérték elemet, válassza ki a kívánt összehasonlító operátort, majd adjon meg egy számot, dátumot vagy időpontot.

   Választhatja például, hogy a következők között van, majd megadhatja a 100 és a 200 értéket, vagy választhatja az egyenlő elemet, majd megadhatja a 2009.01.01. dátumot.

   Megadhat számot, dátumot vagy időértéket eredményül adó képletet is. Ez esetben a képlet elé egyenlőségjelet (=) kell tennie. Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása. Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

  • Formázás szöveg szerint:    Válassza ki a Megadott szöveg elemet, válassza ki a kívánt összehasonlító operátort, majd adja meg a szöveget.

   Választhatja például a tartalmazza elemet, majd beírhatja az Ezüst szót, vagy választhatja a kezdete elemet, és megadhatja a Tri szótagot.

   A keresési szöveg magába foglalja az idézőjeleket, illetve használhat helyettesítő karaktereket. Legfeljebb 255 karakter hosszú szöveget lehet megadni.

   Megadhat szöveget eredményül adó képletet is. Ez esetben a képlet elé egyenlőségjelet (=) kell tennie. Az érvénytelen képletek esetében nem történik meg a formázás alkalmazása. Célszerű kipróbálni a képleteket, nehogy hibaérték legyen az eredmény.

  • Formázás dátum szerint:    Válassza ki a Dátumok adott időszakból elemet, majd a kívánt időtartományt.

   Választhatja például a Tegnap vagy a Következő hét elemet.

  • Üres és nem üres cellák formázása:    Válassza az Üres cellák vagy a Nem üres elemet.

   Azt a cellát nevezik üresnek, amely nem tartalmaz értékeket; ez nem azonos az egy vagy több (szövegnek számító) szóközt tartalmazó cellával.

  • Hibás cellák és hiba nélküli cellák formázása:    Válassza a Hibák vagy a Nincs hiba elemet.

   A hibaértékek a következők lehetnek: #####, #ÉRTÉK!, #ZÉRÓOSZTÓ!, #NÉV?, #HIÁNYZIK, #HIV!, #SZÁM!, és #NULLA!.

 7. Formátum megadásához kattintson a Formátum gombra.

  Megjelenik a Cellaformázás párbeszédpanel.

 8. Jelölje ki azt a szám-, betű-, szegély- vagy kitöltési formátumot, amelyet a feltétel teljesülése esetén alkalmazni kíván a cellában, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Vissza a lap tetejére

Csak a rangsorban legfelső és legalsó értékek formázása

Megkeresheti egy cellatartomány legmagasabb és legalacsonyabb értékét egy Ön által megadott küszöbérték alapján. Megkeresheti például egy regionális jelentésben az öt legkeresettebb terméket, egy vásárlói felmérésben az alsó 15%-ba tartozó termékeket, vagy egy osztály dolgozóit elemző vizsgálatban a 25 legmagasabb keresetet.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Legfelső/legalsó értékek szabályai pontra.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

 3. Válassza a kívánt, például a Első 10 elem vagy az Utolsó 10 elem parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Érvényesség területen (ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt), jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kijelölés alapján válassza a Csak ezek a cellák lehetőséget.

  • Megfelelő mező alapján válassza Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella lehetőséget.

  • Értékmező alapján válassza Az összes <értékmező> cella lehetőséget.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak a sorrend elején vagy végén lévő értékek formázása elemre.

 6. A Szabály leírásának szerkesztése rész Formázás, ha az érték benne van a következőben legördülő listájában válassza ki az Első vagy az Utolsó lehetőséget.

 7. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A legfelső vagy a legalsó szám meghatározásához írjon be egy számot, majd törölje a jelölést A kijelölt tartomány %-a jelölőnégyzetből. A számnak 1 és 1000 között kell lennie.

  • A legfelső vagy a legalsó százalék meghatározásához írjon be egy számot, majd jelölje be A kijelölt tartomány %-a jelölőnégyzetet. A számnak 1 és 100 között kell lennie.

 8. Azt is megváltoztathatja, hogy a formázást hogyan alkalmazza a program a megfelelő mező alapján meghatározott mezőkre a kimutatásdiagram Értékek területén.

  A feltételes formázás alapértelmezés szerint az összes látható értéken alapul. Ha azonban a hatókör meghatározását az összes látható érték helyett a megfelelő mező alapján végzi el, a feltételes formázást alkalmazhatja akár az alábbi elemek tetszőleges kombinációjára:

  • Egy oszlopra és annak szülő sormezőjére a minden oszlopdiagram elem kiválasztásával.

  • Egy sorra és annak szülő oszlopmezőjére a minden sordiagram elem kiválasztásával.

 9. Formátum megadásához kattintson a Formátum gombra.

  Megjelenik a Cellaformázás párbeszédpanel.

 10. Jelölje ki azt a szám-, betű-, szegély- vagy kitöltési formátumot, amelyet a feltétel teljesülése esetén alkalmazni kíván a cellában, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Vissza a lap tetejére

Csak az átlag feletti vagy alatti értékek formázása

Megkeresheti egy cellatartomány átlag vagy szórás feletti vagy alatti értékeit. Egy éves teljesítményvizsgálatban megkeresheti például azokat, akik az átlag fölött teljesítettek, vagy egy minőségi értékelési listában megkeresheti a kétszeres szórásérték alatt sikerült gyártási termékeket.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Legfelső/legalsó értékek szabályai pontra.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

 3. Válassza a kívánt, például az Átlag felett vagy az Átlag alatt parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

A kimutatások Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör-meghatározási módot módosíthatja a Formázási szabály alkalmazása választógombbal.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Érvényesség területen (ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt), jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • Kijelölés alapján válassza a Csak ezek a cellák lehetőséget.

  • Megfelelő mező alapján válassza Az összes azonos mezőkkel rendelkező <értékmező> cella lehetőséget.

  • Értékmező alapján válassza Az összes <értékmező> cella lehetőséget.

 5. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak az átlag feletti vagy alatti értékek formázása elemre.

 6. A Szabály leírásának szerkesztése rész Formázás, ha az érték listamezőjében tegye az alábbiak egyikét:

  • A tartomány összes cellájára vonatkoztatott átlag fölötti vagy alatti cellák formázásához válassza a nagyobb vagy a kisebb lehetőséget.

  • A tartomány összes cellájára vonatkoztatott egyszeres, kétszeres vagy háromszoros szórás fölötti vagy alatti cellák formázásához válasszon egy szórást.

 7. Azt is megváltoztathatja, hogy a formázást hogyan alkalmazza a program a megfelelő mező alapján meghatározott mezőkre a kimutatásdiagram Értékek területén.

  A feltételes formázás alapértelmezés szerint az összes látható értéken alapul. Ha azonban a hatókör meghatározását az összes látható érték helyett a megfelelő mező alapján végzi el, a feltételes formázást alkalmazhatja akár az alábbi elemek tetszőleges kombinációjára:

  • Egy oszlopra és annak szülő sormezőjére a minden oszlopdiagram elem kiválasztásával.

  • Egy sorra és annak szülő oszlopmezőjére a minden sordiagram elem kiválasztásával.

 8. Kattintson a Formátum gombra a Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

 9. Adja meg azt a szám-, betűtípus- vagy kitöltési formátumot, amelyet akkor szeretne alkalmazni, ha a cellaérték megfelel a feltételnek, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Vissza a lap tetejére

Csak egyedi vagy ismétlődő értékek formázása

Megjegyzés: A kimutatások Értékek területén nem lehet egyedi vagy ismétlődő értékeken alapuló feltételes formázással ellátni a mezőket.

Gyorsformázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Cellakijelölési szabályok parancsra.

  A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

 3. Válassza az Ismétlődő értékek parancsot.

 4. Adja meg a használni kívánt értékeket, majd válassza ki a formátumot.

Speciális formázás

 1. Jelölje ki a tartomány, táblázat vagy kimutatás egy vagy több celláját.

 2. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gomb melletti nyílra, majd válassza a Szabályok kezelése parancsot.

  Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap vagy táblázat legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Érvényesség területen (ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt), jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 4. A Szabálytípus kiválasztása listában kattintson a Csak az egyedi vagy az ismétlődő értékek formázása elemre.

 5. Válassza ki a Szabály leírásának szerkesztése rész Formázás minden legördülő listájában az ismétlődő vagy az egyedi lehetőséget.

 6. Kattintson a Formátum gombra a Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

 7. Adja meg azt a szám-, betűtípus- vagy kitöltési formátumot, amelyet akkor szeretne alkalmazni, ha a cellaérték megfelel a feltételnek, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

Vissza a lap tetejére

A formázandó cellák meghatározása képlettel

Ha összetettebb feltételes formázásra van szüksége, a formázási feltételek meghatározásához használhat logikai képleteket. Előfordulhat például, hogy bizonyos értékeket egy függvény eredményéhez szeretne hasonlítani, vagy egy kijelölt tartományon kívüli – akár a munkafüzet másik munkalapján lévő – cellák adatait szeretné értékelni.

 1. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok kezelése parancsra.

A Kezdőlap lap Stílusok csoportja

Megjelenik a Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanel.

 1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Feltételes formátum hozzáadásához kattintson az Új szabály gombra.

   Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.

  • Feltételes formátum módosításához végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

   1. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő munkalap, táblázat vagy kimutatás legyen kijelölve a Formázási szabályok a következőhöz listában.

   2. Másik lehetőségként a cellatartomány módosításához kattintson a párbeszédpanelt összecsukó Gombkép gombra az Alkalmazási terület részen, ezzel ideiglenesen elrejti a párbeszédpanelt, jelöljön ki egy új cellatartományt a munkalapon vagy másik munkalapokon, majd kattintson a párbeszédpanelt kibontó Gombkép gombra.

   3. Jelölje ki a szabályt, majd kattintson a Szabály szerkesztése gombra.

    Megjelenik a Formázási szabály szerkesztése párbeszédpanel.

 2. A kimutatás Értékek területének mezőire vonatkozó hatókör módosításához a Szabály hatóköre területen:

  • A kijelölt cellák használatához válassza A kijelölt cellák lehetőséget.

  • Megfelelő mező használatához válassza a Minden „<értékmező>” értéket megjelenítő cella lehetőséget.

  • Értékmező használatához válassza Minden cella, amelynél <sor> értéke <értékmező> lehetőséget.

 3. A Szabálytípus kiválasztása listában jelölje ki A formázandó cellák kijelölése képlettel elemet.

  1. A Szabály leírásának szerkesztése részben a Értékek formázása, ha ez a képlet igaz mezőbe írjon egy képletet.

   A képletet egyenlőségjellel (=) kell kezdeni, illetve a képletnek a logikai IGAZ (1) vagy HAMIS (0) értéket kell eredményül adnia.

   1. példa: Egy feltételes formázás több feltétellel és a cellatartományon kívüli cellahivatkozással   

   Ebben a képletben egy, több feltételt tartalmazó, az A1:A5 tartományra alkalmazott feltételes formázás zöldre színezi a cellákat, ha a tartomány összes cellájának átlaga nagyobb, mint az F1 cella értéke, és a tartomány egyik cellája sem kisebb, mint a G1 cella értéke. Az F1 és a G1 cella a feltételesen formázandó cellatartományon kívül esik. Az ÉS függvény a több feltételt egyesíti, az ÁTLAG és a MIN függvény pedig kiszámítja az értékeket.

Képlet

Formátum

=ÉS(ÁTLAG($A$1:$A$5)>$F$1; MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zöld színű cella

2. példa: Minden második sor árnyékolása a MARADÉK és a SOR függvény segítségével    

Ez a képlet a cellatartomány minden második sorát kék színűre állítja. A MARADÉK függvény eredménye egy számnak (az első argumentum) az osztóval (a második argumentum) történő elosztása utáni maradék. A SOR függvény az adott sor számát adja eredményül. Ha az adott sor számát elosztja 2-vel, páros szám esetén mindig 0, páratlan szám esetén mindig 1 maradékot kap. A 0 érték HAMIS, az 1 pedig IGAZ, ezért minden páratlan számú sorban érvényesül a formázás.

Képlet

Formátum

=MARADÉK(SOR();2)=1

Kék színű cella

 1. Kattintson a Formátum gombra a Cellák formázása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

 2. Adja meg azt a szám-, betűtípus- vagy kitöltési formátumot, amelyet akkor szeretne alkalmazni, ha a cellaérték megfelel a feltételnek, majd kattintson az OK gombra.

  Több formátumot is választhat. A kijelölt formátumok megjelennek a Minta területen.

  A képletekbe beírhat cellahivatkozást úgy, hogy a cellákat közvetlenül a munkalapon vagy másik munkalapokon jelöli ki. Ha a lapon jelöl ki cellákat, akkor abszolút cellahivatkozásokat kap. Ha azt szeretné, hogy az Excel megfelelően kezelje a kijelölt tartományban az egyes cellák hivatkozását, használjon relatív cellahivatkozást.

Vissza a lap tetejére

Feltételes formázással rendelkező cellák keresése

Ha a munkalap feltételes formázású cellát vagy cellákat tartalmaz, egyszerűen megkeresheti azokat, és másolhatja, módosíthatja vagy törölheti a feltételes formázást. Az Irányított kijelölés paranccsal megkeresheti akár adott feltételes formázást tartalmazó cellák csoportját, akár az összes ilyen cellát.

Az összes feltételes formázással rendelkező cella megkeresése

 1. Kattintson bármelyik, feltételes formázással nem rendelkező cellára.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Keresés és kijelölés gomb melletti nyílra, majd a Feltételes formázás parancsra.

Az ugyanazon feltételes formázással rendelkező cellák megkeresése

 1. Kattintson egy olyan cellára, amely a keresendő feltételes formázással rendelkezik.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Keresés és kijelölés gomb melletti nyílra, majd az Irányított kijelölés parancsra.

 3. Válassza a Feltételes formázás lehetőséget.

 4. Jelölje be az Adatok érvényesítése csoportban az Azonosak választógombot.

Vissza a lap tetejére

A feltételes formázás törlése

 • Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Munkalapon    

  1. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok törlése parancsra.

  2. Kattintson a Teljes munkalap elemre.

   Cellatartományban, táblázatban vagy kimutatásban    

  3. Jelölje ki a cellatartományt, táblázatot vagy kimutatást, amelyből törölni szeretné a feltételes formázást.

  4. Kattintson a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában a Feltételes formázás menügomb melletti nyílra, majd a Szabályok törlése parancsra.

  5. A kijelöltektől függően kattintson A kijelölt cellák, az Ez a táblázat vagy az Ez a kimutatás elemre.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×