Felhasználói webhelyek előzetes kiépítése a OneDrive Vállalati verzióban

Amikor egy felhasználó először nyitja meg a hírcsatornáját vagy egy OneDrive-hivatkozást, alapértelmezés szerint automatikusan kiépül a számára egy OneDrive Vállalati verziós webhely. Bizonyos esetekben (például az alábbiakban) a OneDrive Vállalati verziós webhelyeknek előre készen kell állniuk, illetve előzetesen ki kell építeni őket:

 • Szervezete egyéni folyamatot használ az új alkalmazottak felvételéhez, és szeretne OneDrive Vállalati verziós webhelyeket létrehozni az új alkalmazottak felvételekor.

 • Szervezete azt tervezi, hogy helyszíni környezetből Office 365-be települ át.

 • Szervezete áttelepülést tervez egy másik online társzolgáltatásból vagy tárházból.

Ez a cikk ismerteti, hogy miként építhet ki előre OneDrive Vállalati verziós webhelyeket felhasználóinak a PowerShell használatával. Ez az eljárás végigvezeti az alábbi lépéseken:

 1. PowerShell-parancsprogram létrehozása a OneDrive Vállalati verziós webhelyek előzetes kiépítéséhez a megadott kódból.

 2. Bemeneti fájl létrehozása, amely magában foglalja a felhasználókat, akik számára előre ki szeretne építeni OneDrive Vállalati verziós webhelyeket.

 3. A PowerShell-parancsprogram futtatása a OneDrive Vállalati verziós webhelyek létrehozásához a bemeneti fájlban szereplő felhasználók számára.

Megjegyzés : OneDrive Vállalati verziós webhelyeket a REST API vagy a CSOM segítségével is kiépíthet előre. További információt a Programozott módon szeretne személyes (OneDrive Vállalati verziós) webhelyeket kiépíteni az Office 365-ben? című témakörben és a Közösségi és együttműködési funkciók újdonságai fejlesztők számára a SharePoint 2013-ban című témakörnek „A ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk metódus használata személyes webhelyek és a OneDrive Vállalati verzió kiépítésére több felhasználó számára (Saját hely gazdawebhelyének rendszergazdái csak a SharePoint Online-on)” című szakaszában.

Előzetes tennivalók

A feladat elkezdése előtt tekintse át, hogy teljesülnek-e az alábbi előfeltételek:

Felhasználók OneDrive Vállalati verziós webhelyeinek előzetes kiépítése

 1. Másolja az alábbi kódot a vágólapra, illessze be egy szövegszerkesztőbe (például a Jegyzettömbbe), mentse, és BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 néven nevezze el a fájlt a PowerShell-parancsprogram létrehozásához:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Figyelje meg, hogy a kódban megjegyzések ismertetik a parancsprogramot és az abban használt paramétereket. Azok nincsenek hatással a PowerShell-parancsprogram működésére.

 2. Egy szövegszerkesztőben (például a Jegyzettömbben) hozzon létre egy fájlt, amely tartalmazza azokat az Office 365-ös felhasználói fiókokat, amelyekhez OneDrive Vállalati verziós webhelyeket szeretne kiépíteni. Minden felhasználói fióknak külön sorban kell lennie.

  Mentse a fájlt UserInput.txt néven.

  Megjegyzés : Minden bemeneti fájl 200 felhasználóra korlátozott. Ha több mint 200 felhasználóhoz ki kell építenie OneDrive Vállalati verziós webhelyeket, hozzon létre több bemeneti fájlt (például UserInput1.txt, UserInput2.txt stb.).

 3. Nyissa meg a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéjat.

 4. Váltson arra a könyvtárra, ahová a BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell parancsprogramot mentette.

 5. A PowerShell parancssorba írja be az alábbi parancsot:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Például:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  A parancsprogram futtatáskor meg kell adnia az Office 365 hitelesítő adatait.

  A parancsprogram befejeződésekor a PowerShell panelen a Completed (Kész) állapot látható.

 6. Ha további felhasználói bemeneti fájlokkal rendelkezik, futtassa újra a parancsprogramot, és módosítsa az -InputfilePath paramétert a másik felhasználói bemeneti fájl helyére.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy létrejöttek-e a felhasználók OneDrive Vállalati verziós webhelyei, olvassa el a OneDrive Vállalati verziós webhelycsoportok listájának megjelenítése című témakört.

Megjegyzés : Ha számos felhasználónak hoz létre OneDrive Vállalati verziós webhelyeket, vegye figyelembe, hogy az összes felhasználó webhelyének a létrehozása eltarthat egy ideig.

Kapcsolódó témakörök

Hibrid OneDrive Vállalati verzió megtervezése

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×