Felhasználói szerepkör hozzáadása

Amikor űrlapsablont tervez, felhasználói szerepköröket határozhat meg. A felhasználói szerepkörök olyan beépített kategóriák, amelyeket beosztás vagy más feltétel alapján rendelhet személyekhez. A felhasználói szerepköröket arra használhatja, hogy a felhasználóknak személyre szabott nézet biztosítson az űrlapokhoz, a nézetekben különböző szakaszokat jelenítsen meg, vagy kiszámítsa egy mező vagy vezérlő alapértelmezett értékét. Ha például egy jóváhagyási űrlapsablont tervezett, különböző nézetet készíthet a beszállítók, a vásárlók és a rendszergazdák számára, majd minden szerepkört más-más ablakhoz rendelhet. Amikor a felhasználók megnyitják a sablonon alapuló űrlapot, a Microsoft Office InfoPath a felhasználók neve alapján meghatározza a felhasználói szerepkört, és megnyitja az annak megfelelő nézetet.

Biztonsági megjegyzés : A felhasználói szerepköröket ne használja az űrlapokon lévő bizalmas információkhoz való hozzáférés korlátozására. Még ha az űrlapsablont írásvédetté teszi vagy a felhasználói szerepkörökön alapuló egyes vezérlőket elrejti is, a felhasználók egy szövegszerkesztő programban (például a Microsoft Jegyzettömbben) megtekinthetik és módosíthatják az űrlapsablon .xsn kiterjesztésű fájlját, és hozzáférhetnek a benne lévő adatokhoz.

A témakör tartalma

Áttekintés

Kompatibilitási szempontok

Első lépések

Felhasználói szerepkör hozzáadása

Felhasználói szerepkörön alapuló nézet megjelenítése

Felhasználói szerepkörök tesztelése

Áttekintés

Új felhasználói szerepkörök létrehozásakor felhasználókat az alábbi módokon társíthat velük:

 • Kijelölheti a felhasználóneveket a Microsoft Active Directory címtárszolgáltatásból (például „eladas\balazs”). Ehhez az űrlapsablont Active Directoryt használó Microsoft Windows-alapú hálózaton kell létrehozni és közzétenni.

 • Kijelölhet csoportokat az Active Directory címtárszolgáltatásból. Megadhat például egy e-mail címlistát, amely a marketingcsoport összes tagjának nevét tartalmazza. Ehhez az űrlapsablont Active Directoryt használó Microsoft Windows-alapú hálózaton kell létrehozni és közzétenni.

 • Megadhat egy közvetlenül az űrlap egyik mezőjéből származó értéket. A mező az értéket kaphatja az Active Directoryból, de a felhasználó is beírhat adatokat abba a vezérlőbe, amely a mezőhöz van kötés. Ha például az űrlapsablon tartalmaz egy Rendszergazda szövegmezőt, társíthat egy adott felhasználói szerepkört azzal a mező, amelyhez a szövegmező hozzá van kötve.

Felvétele után a felhasználói szerepkört az alábbi módokon állíthatja be:

Alapértelmezett szerepkör:     A létező felhasználói szerepkörökhöz nem rendelt felhasználók automatikusan az alapértelmezettként definiált szerepkört kapják. Az alapértelmezett szerepkört kapják azok a felhasználók is, akik egy csoport tagjai, de kapcsolat nélkül dolgoznak. Egy felhasználói szerepkör minden esetben alapértelmezettként van beállítva.

Kezdeményező szerepkör:     Ha az űrlapot első ízben megnyitó felhasználókkal külön felhasználói szerepkört szeretne társítani, megadhatja a „kezdeményező” szerepkört. Létrehozhat például egy „Vállalkozó” elnevezésű kezdeményezői szerepkört olyan felhasználóknak, akik új kérvényt töltenek ki. A program a más felhasználói szerepkörrel társított felhasználókat automatikusan a „Vállalkozó” szerepkörrel társítja, amikor azok új kérvényűrlapot nyitnak meg. Amikor azonban egy felhasználó másodszor nyitja meg ugyanazt az űrlapot, a Microsoft Office InfoPath a kezdeményezői szerepkör helyett a felhasználó eredeti szerepkörét használja.

Ha a felhasználókkal a szerepköröket vegyesen társítja nevek, csoportok vagy mezőértékek alapján, amikor egy felhasználó megnyit egy, az űrlapsablonon alapuló űrlapot, az InfoPath az alábbi sorrendet követve határozza meg a felhasználóval társítandó szerepkört:

 1. A felhasználó neve az űrlapsablon egyik mezőjének értéke.

 2. A felhasználó nevét az Active Directory tartalmazza.

 3. A felhasználó egy Active Directory-csoport tagja.

  Megjegyzés : Ha a felhasználó több csoportnak a tagja, és a szerepkörök kiosztása csoportok alapján történik, az InfoPath abban a sorrendben ellenőrzi a csoporttagságot, ahogyan a csoportok a Felhasználói szerepkörök kezelése párbeszédpanelen fel vannak sorolva. Ha például a felhasználó egyszerre tagja a beszerzők csoportjának és a rendszergazdáknak, és a rendszergazdák csoport a listán megelőzi a beszerzőkét, a felhasználó a rendszergazdák csoporthoz tartozó felhasználói szerepkört kapja meg.

 4. Ha a fentiek egyike sem igaz, a program az alapértelmezett szerepkört használja.

Miután az űrlapsablonhoz definiálta a felhasználói szerepköröket, beállíthat egy szabály, amely a felhasználói szerepkörök alapján automatikusan nézetet vált. Létrehozhat például egy felettesi szerepkört, majd hozzá egy szabályt, amely automatikusan a felettes nézetére vált, amikor egy, a felettesi szerepkörrel felruházott felhasználó megnyitja az űrlapot. Kezdheti ugyanakkor a szabály létrehozásával is, és menet közben definiálhatja hozzá a megfelelő szerepkört.

Vissza a lap tetejére

Kompatibilitási szempontok

Felhasználói szerepköröket böngészőkompatibilis űrlapsablon használatakor nem hozhat létre. Csak olyan űrlapokhoz rendelhet felhasználói szerepköröket, amelyeket az InfoPath programon belül töltenek ki.

Vissza a lap tetejére

Első lépések

Mielőtt felhasználói szerepköröket adhatna az űrlapsablonhoz, a következőkre lesz szüksége:

 • Egy listára, amely tartalmazza a hozzáadni kívánt felhasználói szerepköröket, valamint a hozzájuk tartozó tagokat. Tagok lehetnek egy Microsoft Active Directory címtárszolgáltatás felhasználónevei vagy csoportjai, illetve olyan, a felhasználó által egy vezérlőnél megadott értékek, amelyek az űrlapsablon adatforrásának adott mezőjéhez tartoznak.

 • Az alapértelmezett felhasználói szerepkörre, amelyet a sablon alapján készített űrlapokat megnyitó, egyetlen felhasználói szerepkörbe sem tartozó felhasználókhoz kíván rendelni.

Vissza a lap tetejére

Felhasználói szerepkör hozzáadása

 1. Kattintson az Eszközök menü Felhasználói szerepkörök parancsára.

 2. A Felhasználói szerepkörök kezelése párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. A Szerep neve mezőben adjon nevet az új felhasználói szerepkörnek.

 4. Ha felhasználókat vagy felhasználói csoportokat kíván a szerepkörhöz rendelni, végezze el az alábbi műveletek valamelyikét.

  Egy vagy több felhasználó megadása, akik Active Directory címtárat használó hálózat tagjai

  1. Jelölje be a Felhasználónevek jelölőnégyzetet, majd kattintson a Válasszon egy vagy több felhasználónevet Gomb képe gombra.

   Megjegyzés : Ha már tudja a tartomány és a felhasználó nevét, írja be a Felhasználónevek mezőbe. A nevet tartomány\felhasználónév formában kell megadni. A felhasználóneveket pontosvesszővel (;) kell elválasztani egymástól.

  2. Az Írja be a kijelölendő objektumok nevét mezőbe írjon be egy vagy több felhasználónevet pontosvesszővel (;) elválasztva.

   Megjegyzés : A felhasználónevek formázásával kapcsolatos tudnivalókért kattintson a párbeszédpanelen a példák hivatkozásra.

  3. A beírt felhasználóneveket egyeztetheti az Active Directoryban szereplő nevekkel, ha a Névellenőrzés gombra kattint.

  4. Kattintson az OK gombra.

  Active Directory címtárat használó hálózathoz tartozó csoport vagy csoportok megadása

  1. Jelölje be a Csoportnevek jelölőnégyzetet, majd kattintson a Válasszon egy vagy több csoportot Button image gombra.

   Megjegyzés : Ha már tudja a csoport nevét, írja be a Csoportnevek mezőbe. A nevet tartomány\felhasználónév formában kell megadni. A csoportneveket pontosvesszővel (;) kell elválasztani egymástól.

  2. Az Írja be a kijelölendő objektumok nevét mezőbe írjon be egy vagy több csoportnevet pontosvesszővel (;) elválasztva.

   Megjegyzés : A csoportnevek formázásával kapcsolatos tudnivalókért kattintson a párbeszédpanelen a példák hivatkozásra.

  3. A beírt csoportneveket összehasonlíthatja az Active Directoryban szereplő nevekkel, ha a Névellenőrzés gombra kattint.

  4. Kattintson az OK gombra.

  Közvetlenül az űrlap egy mezőjéből származó felhasználónevek megadása

  1. Jelölje be Az űrlapból beolvasott felhasználónevek jelölőnégyzetet, és kattintson az Adatforrásmező kiválasztása Gombkép gombra.

  2. A Mező vagy csoport kijelölése párbeszédpanelen kattintson arra a mezőre, amely a felhasználói szerepkörökhöz adni kívánt értékeket szolgáltatja, majd kattintson az OK gombra.

 5. A felhasználói szerepkör kezdeményezőként történő beállításához jelölje be a Beállítás kezdeményezőként jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés : Ha egy felhasználói szerepkör kezdeményezőként van megadva, elsőbbséget élvez minden egyéb szerepkör-hozzárendeléssel szemben, még akkor is, ha a kezdeményező a Felhasználói szerepkörök kezelése párbeszédpanel listájának közepén található.

 6. Ha alapértelmezett felhasználói szerepkört kíván megadni azon felhasználók számára, akik nem tagjai egyetlen másik szerepkörnek sem, jelölje ki a szerepkört a Felhasználói szerepkörök kezelése párbeszédpanelen, majd kattintson a Beállítás alapértelmezettként gombra.

  Megjegyzés : Több felhasználói szerepkört kell meghatároznia az Alapértelmezett beállítás használatához.

Vissza a lap tetejére

Felhasználói szerepkörön alapuló nézet megjelenítése

Ha olyan űrlapsablont tervez, amely felhasználói szerepköröket foglal magába, és több nézetet tartalmaz, célszerű lehet egy adott felhasználóval társított szerepkörön alapuló nézet megjelenítése. Szabály alkalmazásával például megnyithat egy bizonyos nézetet, amikor egy adott felhasználói szerepkörrel társított felhasználó megnyitja az űrlapsablonon alapuló űrlapot.

 1. Kattintson az Eszközök menü Űrlapbeállítások parancsára.

 2. Az Űrlapbeállítások párbeszédpanel Kategóriák listájában válassza a Megnyitás és Mentés kategóriát.

 3. A Megnyitási viselkedés csoportban kattintson a Szabályok gombra.

 4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

 5. A Név mezőbe írja be a szabály nevét.

 6. Kattintson a Feltétel megadása gombra.

 7. Az első listában válassza a Felhasználó aktuális szerepköre elemet.

 8. A második listában válassza az egyenlő elemet.

 9. A harmadik listában válassza a kívánt felhasználói szerepkör nevét, és kattintson az OK gombra.

 10. A Szabály párbeszédpanelen kattintson a Művelet hozzáadása gombra.

 11. A Művelet listában válassza a Nézetváltás elemet, majd jelöljön ki egy nézetet a Nézet listában.

Vissza a lap tetejére

Felhasználói szerepkörök tesztelése

Ha egy űrlaphoz több felhasználói szerepkört rendelt, érdemes ellenőrizni a szerepkörök megjelenését és viselkedését. Bár használhatja az űrlapsablon előnézetét, hogy ellenőrizze, elvárásainak megfelelően működnek-e a felhasználói szerepek, nem fogja tudni szimulálni azt a folyamatot, amikor a program összeveti a felhasználót a hozzárendelt szereppel. Ez azért van így, mert az InfoPath a felhasználói szerepeket az űrlap kitöltésekor ellenőrzi, nem pedig az előnézet megtekintésekor. Ha tesztelni szeretné az űrlapsablonhoz hozzáadott szerepköröket, ideiglenesen hozzárendelheti saját magát bármely tesztelni kívánt szerepkörhöz, majd megkezdheti az adott űrlap kitöltését.

 1. Kattintson az Eszközök menü Űrlapbeállítások parancsára.

 2. Kattintson a Minta elemre a Kategória listán.

 3. A Felhasználói szerepkör terület Megtekintés ebben a szerepkörben listájában kattintson arra a szerepkörre, amelynek előnézetét meg kívánja jeleníteni, majd kattintson az OK gombra.

 4. A módosítások teszteléséhez kattintson a Szokásos eszköztár Minta gombjára, vagy nyomja meg a CTRL+SHIFT+B billentyűkombinációt.

  Az aktuális felhasználói szerepkör neve megjelenik az állapotsorban a mintaablak jobb alsó sarkában.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×