Felügyeleti szerepkörök és keresési feladatok – Áttekintés

Ez a témakör a rendszergazdák, a webhelytulajdonosok és a keresést futtató felhasználók Microsoft Search Server 2008 alkalmazásban végrehajtott, kereséssel kapcsolatos feladatait ismerteti. A Lásd még szakaszban megtalálja a keresés mikéntjét és a keresés beállításának módját ismertető témakörök hivatkozásait.

Tartalom

Keresés futtatása az Search Server 2008 alkalmazásban

Keresés és a keresési szolgáltatás rendszergazdája

Keresés és a webhelycsoportgazda

Keresés és a webhelytulajdonosok

Keresés és az azt futtató felhasználók

Keresés futtatása az Search Server 2008 alkalmazásban

A sok információ közötti keresés nagy teljesítményű és pontos keresési eszközöket igénylő összetett feladat. A kereséshez és a lekérdezés futtatásához használandó keresési tartomány kiválasztásakor a keresőprogram megvizsgálja az elérhető helyek indexét, és különböző formátumokban jeleníti meg a keresés eredményét.

A keresés eredményét megjelenítő lap rendszerezi a lekérdezés által visszaadott eredményeket: legfelül az ajánlott eredmények és a legjobb tippek állnak, alattuk helyezkednek el a lényeges keresési eredmények, a lap szélén pedig az összevont helyekről származó külső eredmények láthatók.

A keresési műveletek terén közösen tevékenykedő dolgozók együttműködése jelentősen fokozhatja a keresés hatékonyságát, mivel a különböző szerepkörökkel felruházott személyek több dolgot is tehetnek az eredményesebb keresés érdekében. Az Search Server 2008 legfontosabb felügyeleti szerepkörei az alábbiak:

 • A keresési szolgáltatás rendszergazdái létrehozzák a keresési indexet, és beállítják a felügyelt tulajdonságokat.

 • A webhelycsoportgazdák definiálják a webhelyeiken használható keresési tartományokat, kulcsszavakat és legjobb tippeket.

 • A webhelytulajdonosok beállítják a Keresés mező példányait és a Keresőközpont webhelyet, és kezelik a megosztott tárakat és listákat.

 • A tartalom létrehozói hozzárendelik saját tartalmukhoz a címeket, a fájlneveket és a tulajdonságértékeket.

 • A keresést futtató felhasználók lekérdezések indításával információt keresnek.

Ez a témakör a fenti szerepkörök által a keresés finomítása és hatékonyságának javítása érdekében végrehajtott, kereséssel kapcsolatos feladatokat ismerteti.

Vissza a lap tetejére

Keresés és a keresési szolgáltatás rendszergazdája

A keresési szolgáltatás rendszergazdája széles körű lehetőségekkel definiálhatja és állíthatja be a valamennyi webhelycsoportra hatást gyakorló keresési funkciókat. Munkájának fontosabb elemei a következők:

Megjegyzés: A keresési szolgáltatás rendszergazdája alapértelmezés szerint a Keresőközpont webhelyet magában foglaló alapértelmezett webhelycsoport kezeléséhez szükséges engedélyekkel is rendelkezik, és a webhelycsoport tulajdonosaként is hajthat végre feladatokat.

 • Tartalomforrások:    Az indexelendő helyeket és a keresésnek helyet adó tartalomtípusokat a keresési szolgáltatás rendszergazdája definiálja.

 • Indexelés:    A felhasználó által indított lekérdezés alkalmával a keresőprogram megvizsgálja az elérhető tartalom indexét, és megjeleníti a keresés eredményét. Az indexet rendszeres időközönként frissíti a bejárást végző automatikus ügynök. A keresési szolgáltatás rendszergazdája beállítja, hogy az ügynök milyen gyakran hozza létre újból az indexet, és definiálja azt is, hogy mely webhelyeket és tárakat vizsgáljon át.

 • Felügyelt tulajdonságok:    A webhelycsoportokban vagy adattárakban lévő tartalomhoz rendelt tulajdonságokat a rendszer menti az indexelés során, a keresési szolgáltatás rendszergazdája pedig megfeleltethet bizonyos tartalomtulajdonságokat a felügyelt tulajdonságoknak. Ezek azok a tulajdonságok, amelyeket a felhasználók kiválaszthatnak az Irányított keresés funkció tulajdonságlistáiban, illetve amelyeket beírhatnak a Keresés mezőbe.

 • Mérvadó lapok:    A keresési szolgáltatás rendszergazdája mérvadó lapokként jelölhet meg egyes fontos weblapokat (például munkacsoportoknak fenntartott portálokat). Az így megjelölt lapokról származó tartalom előbbre kerül a besorolásban, és a keresési eredményekben is előbbre lép, mint más esetben lenne.

 • Összevont helyek előtag-karakterláncai:     A rendszergazda összevont helyekre irányíthatja a speciális szóval vagy kifejezéssel kezdődő lekérdezéseket, és előzetes beállításukkal azt is megadhatja, hogy csak bizonyos típusú tartalmat adjanak vissza kereséskor. Ha lekérdezést futtat az időjárás szóra és egy adott irányítószámra vonatkozóan, a lekérdezés átirányítható egy időjárási szolgáltatóhoz: a rendszer a megadott irányítószámhoz tartozó helyi előrejelzést adja eredményül.

Vissza a lap tetejére

Keresés és a webhelycsoportgazda

A webhelycsoportgazdák új webhelyeket hozhatnak létre, webhelytulajdonosokat rendelhetnek azokhoz, keresési tartományokat vehetnek fel, rendezhetik a megjelenítési csoportokban lévő keresési tartományokat, kulcsszavakat definiálhatnak, megjelölhetik a legjobb tippként ajánlható webhelyeket, és testreszabhatják a Keresőközpont webhelyeket. A következőkben a webhelycsoportgazdák munkájának legfontosabb elemei olvashatók:

Megjegyzés: Az Search Server 2008 alkalmazásban a keresési szolgáltatás rendszergazdája egyben webhelycsoportgazda is lehet.

 • Webhely létrehozása:     A webhelygazda új webhelyeket hoz létre, engedélyezi a webhelytulajdonosoknak a webhelyek módosítását, szokásos sablonokat biztosít a weblapok létrehozásához, valamint felvehető kijelzőket tartalmazó tárakat és alapértelmezett webes stíluslapokat tesz elérhetővé.

 • Keresési tartomány megjelenítési csoportjai:     A keresési tartományok a helyek szélesebb vagy szűkebb körére terjesztik ki vagy szűkítik a keresést, vagy bizonyos tulajdonságértékekkel jelölt tartalomra fókuszálják azt. A webhelycsoportgazda új megjelenítési csoportokat hozhat létre, és elrendezheti az azokban lévő keresési tartományokat. Ennek köszönhetően a lapjaikon a Keresőmező kijelző példányait módosító webhelytulajdonosok különböző lehetőségekkel tölthetik fel keresésitartomány-listáikat.

 • Egyéni keresési tartományok:     A webhelycsoportgazdák módosíthatják az alapértelmezett keresési tartományok példányait, de új keresési tartományokat is felvehetnek a webhelycsoporton belüli használat végett. Ha a webhelytulajdonosok új keresési tartományokat szeretnének megjeleníteni weblapjaikon, egyéni keresési tartományok felvételét kérik, majd az egyéni keresési tartományt magában foglaló megjelenítési csoport használatával feltöltik a keresési tartományok listáját a szóban forgó lapon.

 • Kulcsszavak és legjobb tippek:     A webhelycsoportokon belül definiált kulcsszavak definíciókat, szinonimalistát és a legjobb tippeknek minősülő, kapcsolódó tartalmat megjelenítő webhelyekre mutató hivatkozásokat tárolhatnak. Kulcsszó vagy annak egyik szinonimája keresésekor a kulcsszó definíciója és a hozzá tartozó, a legjobb tippekre mutató hivatkozások a keresési eredmények legelején kapnak helyet.

  A keresésekben gyakran előforduló kifejezések hasznos kulcsszavak lehetnek. A rendszergazda célszerűnek találhatja, hogy kulcsszavak definiálásakor a vállalaton belüli népszerű webhelyek, folyamatok vagy eszközök listáira hivatkozzon.

Vissza a lap tetejére

Keresés és a webhelytulajdonosok

A webhelytulajdonosok a helyi webhelyeket és azok tartalmát kezelik. Beállíthatják a Keresés mező példányait és annak keresésitartomány-listáját, és kezelhetik a tartalomhoz tulajdonságokat rendelő megosztott tárakat és listákat. A webhelytulajdonosok feladatának leglényegesebb elemei az alábbiak:

Megjegyzés: A keresési szolgáltatás rendszergazdája egyben az alapértelmezett Keresőközpont webhely tulajdonosa is lehet.

 • Tartalomfejlesztés:     A webhelytulajdonosok saját webhelyük tartalmát igénylik, szervezik és kezelik. Weblapokat hoznak létre a szokásos sablonokból és kijelzőkből, de tartalomtárak és listák hozzáadására is jogosultak, és tartalmat is igényelhetnek azokhoz.

 • Tartalom elnevezése:     A webhelyek és a tartalom tulajdonosainak célszerű együttműködniük annak érdekében, hogy jól érthető és következetes nevet adjanak a dokumentumoknak, a fájloknak és a mappaszerkezeteknek. A tartalomhoz rendelt nevek és tulajdonságok nagy jelentőséggel bírnak az információkeresés megkönnyítése terén.

 • Tartalomtulajdonságok:    A webhelytulajdonosok oszlopokat vehetnek fel a listákba és a tárakba, hogy tulajdonságokat lehessen rendelni az elemekhez azok felvételekor. Ez akkor hasznos, ha listabeli elemeket keres valaki, hiszen tulajdonságtípus alapján végezhető a keresés. A szóban forgó lista tartalmazhat például egy egyéni oszlopot az adatbevitel közben szükséges ügyfélszám tárolásához: az ügyfélszámoszlop a lista egy tulajdonsága lesz, ezáltal hatékonyan használható a listában lévő elemek keresésekor. Egyéni oszloptípusokat tartalmazó lista esetén mindezek a listában szereplő elemek új tulajdonságaivá válnak.

  Tipp: A dokumentumtárak olyan dokumentumtípusokat definiálhatnak, amelyek tulajdonságértékek hozzárendelését követelik meg a tartalomtulajdonosoktól a fájlok beadásakor.

 • Felügyelt tulajdonságok:    A rendszer a webhelycsoportok minden egyes indexelésekor menti a tartalomtulajdonságokat és azok értékeit. A keresési szolgáltatás rendszergazdája a kereséshez használható felügyelt tulajdonságokhoz rendel bizonyos tartalomtulajdonságokat: ezek a tulajdonságok azok, amelyeket a felhasználók kiválaszthatnak a Keresőközpont webhely Irányított keresés lapjának tulajdonságlistáiból, vagy beírhatnak a Keresés mezőbe.

  A webhelytulajdonos szükség esetén fel tudja hívni a keresési szolgáltatás rendszergazdájának figyelmét azokra a tartalomtulajdonságokra, amelyeket felügyelt tulajdonsághoz kell rendelni. Egy adott tár vagy lista például az író tulajdonsággal azonosíthatja egy elem létrehozóját, míg egy adattár például a felhasználó nevű tulajdonságot használhatja. Fontos biztosítani azt, hogy az eltérő nevű, de hasonló célokat szolgáló tulajdonságok egy közös felügyelt tulajdonsághoz legyenek rendelve, mert így a felhasználók e tulajdonság szerint végezhetnek keresést.

 • Webhelyszervezés:    A webhelytulajdonosok sablonok és kijelzőtárak használatával összeállítják lapjaikat, módosítják szolgáltatásaikat, és működő SharePoint-webhellyé szervezik azokat. A webhely szervezése hatással lehet az általa tárolt tartalom besorolására: egyes fontos lapokat (például a szervezeti portálokat) mérvadó tartalomforrásként jelölheti meg a keresési szolgáltatás rendszergazdája. Ennek köszönhetően tartalmuk és a hozzájuk közel eső lapok tartalma előrébb kerül a keresési eredményekben.

Vissza a lap tetejére

Keresés és az azt futtató felhasználók

A felhasználók a következő lépések végrehajtásával hatékonyan alkalmazhatják keresés során azt, hogy a SharePoint-rendszergazdák és a webhelytulajdonosok miként állítják be a Keresőközpont webhelyet:

 • Válasszon olyan keresési tartományt, amely a keresett tartalomhoz leginkább tartozó forrásokra irányítja a keresést. Ha egy nagyméretű keresési tartományra (például a Minden webhely tartományra) kiterjedő keresés túl sok eredményt jelenít meg, válasszon szűkebb keresési tartományt, amely nagyobb valószínűséggel fókuszál a hasznos tartalomra.

 • Próbálja ki a Javaslat szolgáltatás által felajánlott egyéb lekérdezési javaslatokat a keresési eredmények lapján.

 • Tartalomtulajdonságokkal szűkítse a keresést szerző vagy egyéb, a kívánt eredményeknek megfelelő elemtulajdonság szerint. Tulajdonságok keresésével azonosítsa a megbízható szerzőktől vagy forrásokból származó tartalmat. Tulajdonságértékek megfeleltetésével adott témából származó eredményeket kaphat, illetve olyan eredményeket, amelyek bizonyos technológiát vagy nyelvet használnak.

 • Ha a keresés eredménye a legjobb tippeknek megfelelő webhelyeket tartalmaz, a rendszer további információra mutató egyéb hivatkozásokat is felajánlhat. A bér szót tartalmazó lekérdezés például a vállalat bérszámfejtési weblapjára mutató hivatkozást jeleníthet meg. A hivatkozásra kattintva megnyitható a webhely.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×