Excel-munkafüzet átalakítása InfoPath-űrlapsablonná

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Egyes szervezetek űrlapként a Microsoft Office Excel-munkafüzetek használata adatokat szeretne gyűjteni. Ezeket a munkafüzetek általában az üres cellák a felhasználók számára, írja be az adatokat tartalmazzák. A Microsoft Office InfoPath-űrlapsablonná átalakíthatja az InfoPath alkalmazásban az importálás varázsló használatával egy munkafüzetet. A felhasználók hozzáadása űrlapsablonhoz munkafüzetek konvertálásával előnyeivel InfoPath funkciókat, például érvényesítése a séma, dinamikus vezérlők, például ismétlődő a szakaszok és üzleti logikai funkcióinak, például az adatok érvényesítése. Ezeken kívül teheti az űrlapsablon érhető el szélesebb közönségnek böngészőbarát űrlapsablon létrehozásával. Böngészőbarát űrlapsablon létrehozásához a böngészőkompatibilis űrlapsablon tegye közzé InfoPath Forms Servicesfuttató kiszolgálóra. Böngészőbarát űrlapsablonok alapuló űrlapokat egy webböngészőben használatával kitölthető.

Amikor az Importáló varázsló alapbeállításait használva Excel-munkafüzetet alakít át InfoPath-űrlapsablonná, akkor az eredményül kapott űrlapsablon az Excel-munkafüzet elrendezését is tartalmazni fogja. Emellett az Excel tábla azon mezői, melyek megfelelnek bizonyos feltételeknek, automatikusan olyan szövegmezőkké alakulnak, ahol a felhasználók adatokat adhatnak meg. Az olyan cellák például, amelyeknek mind a négy oldala körül szegély található, az űrlapsablonban szövegmezőként jelennek meg. Ha az Importáló varázslót nem az alapbeállításokkal szeretné használni, választhat olyan beállítást, ahol csak az Excel-munkafüzet elrendezése importálódik, vagy olyat, hogy csak bizonyos cellatípusok alakuljanak át vezérlőkké.

Ez a cikk az Excel-munkafüzet InfoPath-űrlapsablonná alakításának alapvető eljárását ismerteti, ideértve azokat a lehetőségeket és beállításokat is, amelyeket az átalakítási eljárás nem támogat.

A cikk tartalma

Excel-munkafüzet átalakításáról InfoPath-űrlapsablonná

Az átalakítás során nem támogatott lehetőségek és beállítások

Excel-munkafüzet átalakítása InfoPath-űrlapsablonná

Excel-munkafüzet átalakításáról InfoPath-űrlapsablonná

Amikor Excel-munkafüzetet InfoPath-űrlapsablonná alakít át, akkor az alkalmazás a munkafüzetet az új űrlapsablon készítése során tervrajzként használja. A munkafüzet táblázatának szerkezete az űrlapsablon elrendezéstábla jelenik meg. Ha a munkafüzet átalakítása során az adatok bevitelére szolgáló cellák is átvitelre kerülnek, akkor az űrlapsablonhoz szövegmező vezérlők is hozzáadódnak az elrendezés tábla azon celláiban, amelyek a munkafüzet celláinak megfelelnek. Az eredményként kapott űrlapsablonban megőrződnek a támogatott cellák méretével, pozíciójával, szegélyeivel, színárnyalataival kapcsolatos, illetve a cellaegyesítésre vagy megosztásra vonatkozó információk is.

Ha a munkafüzet több munkalapot tartalmaz, akkor a munkafüzet első munkalapjának adatai és formázása lesz az űrlapsablon alapértelmezett nézet, a további munkalapok átalakítása a megfelelő nézetek alapján történik az űrlapsablonban. A további nézetek nevei a munkalapok neveivel fognak megegyezni.

Az eredeti munkafüzetek és az InfoPath Importáló varázsló segítségével létrehozott űrlapsablon közti kapcsolat jobb megértéséhez képzelje el, hogy biztosítási ügyintézőként dolgozik és egy két munkalapból álló, Követelések.xls nevű munkafüzettel rendelkezik. Az első munkalap neve Ingatlan, a másodiké Gépjármű. A munkalapok mindegyikén az alábbi oszlop fejlécek vannak: Típus, Leírás, Kölcsönösszeg és Eladási ár. A Kölcsönösszeg és az Eladási ár oszlopok mindkét munkalapon pénznem adattípusúak. Mindegyik oszlop fejlécének szövege kék és félkövér. Az ingatlan munkalap tartalmaz egy képlelet, amely kiszámolja az értékcsökkenést. A vevő nevének a bevitelére egy cella szolgál, melynek mind a négy oldalán szegély van.

Az Importáló varázslóval a Követelések.xls munkafüzetet átalakítja Követelések.xsn űrlapsablonná.

Az Excel-munkafüzet InfoPath-űrlapsablonná alakítása előtt és az után.
Ha Excel-munkafüzetet átalakít InfoPath-űrlapsablonná, akkor az elrendezése és a többi más elem is megmarad.

Az új űrlapsablon két nézetet tartalmaz. Az alapvető nézet, az Ingatlan (alapértelmezés) tartalmazza az Ingatlan munkalap elrendezését és formázását. A második nézet, a Gépjármű tartalmazza a Gépjármű munkalap elrendezését és formázását. Mindkét nézet tartalmaz egy táblázatot, melyben az oszlopok fejlécének a nevei Típus, Leírás, Kölcsönösszeg és Eladási ár, melyek a munkafüzetben láthatóval azonos módon félkövér, kék szöveggel szerepelnek. Attól függően, hogy a táblaimportáló varázslóhoz milyen beállításokat választott, a kapott űrlapsablon az alábbi eltéréseket tartalmazhatja:

 • Ha az Importáló varázslót csak az elrendezés megtartásához használta a Követelések.xls űrlapsablonná alakítása során    , akkor az eredmény űrlapsablon egy, az Excel-munkafüzetben lévő táblázatnak megfelelő eredménytáblát tartalmaz. Az űrlapsablon ekkor nem tartalmaz szövegmező vezérlőket.

 • Ha az Importáló varázslót a Követelések.xls űrlapsablonná alakítása során elrendezés megtartására és a cellák vezérlővé alakítására használta    , akkor az eredmény űrlapsablon az ismétlődő táblázatot tartalmazza. Az adott feltételnek megfelelő cellák átalakulnak szövegmező vezérlőkké: például azok a cellák, amelyik mind a négy oldalukon szegéllyel rendelkeznek, vagy azok a cellák, amelyek az értékcsökkenési képletet tartalmazzák.

  Megjegyzés: Bár a képleteket tartalmazó, vagy arra hivatkozó cellák át lettek alakítva, a képleteket az űrlapsablon nem tartalmazza. Ezeket a képleteket az InfoPath megfelelő funkcióival újra létre kell hozni.

Vissza a lap tetejére

Az átalakítás során nem támogatott lehetőségek és beállítások

Az Excel-munkafüzet bizonyos beállításait és formázásait az InfoPath nem támogatja. Ha ilyen beállításokat tartalmazó munkafüzetet alakít át, a létrehozott InfoPath-űrlapsablon ezeket lehetőségeket és beállításokat nem fogja tartalmazni. Ha például a munkafüzetnek képet tartalmazó fejléce van, akkor a kép nem lesz megtalálható az InfoPath-űrlapsablonban, mivel az InfoPath nem támogatja a képeket a fejlécben és láblécben.

A következő lista azokat a szolgáltatásokat és beállításokat tartalmazza, amelyek az Excel-munkafüzet InfoPath-űrlappá történő alakítása során elvesznek:

 • Cellák „Lekicsinyítve, hogy beférjen” formázással

 • Cella háttérképek

 • Cella háttérmintázatok

 • Cella színátmenetes kitöltése

 • Feltételes formázás

 • Adatérvényesítés

 • Képletek

 • Makrók

 • Nyomtatási beállítások (beleértve az A4-es papír átméretezést, nyomtatás fekete-fehérben, igazítás oldalközépre, első oldalszám, oldalak sorrendje, képek, segédvonalak nyomtatása, nyomtatás minősége, sor- és oszlopazonosítók nyomtatása, sor- és oszlopazonosítók nyomtatása minden lapra, nagyítás és nyomtatási terület beállítása)

 • Szöveg függőleges igazítása

 • Az alapértelmezett 10 pt betűmagasságnál alacsonyabb sorok

 • WordArt

A következő lista azokat a szolgáltatásokat és beállításokat tartalmazza, amelyek részlegesen támogatva vannak az Excel-munkafüzet InfoPath-űrlapsablonná alakítása során:

Cellák adatformázással:    Az adatformázást tartalmazó cellák színei és stílusai nem konvertálódnak. Ha például a cellák formázása azt tartalmazza, hogy a negatív számokat pirossal jelezze ki, akkor a számérték átalakításra kerül, a piros formázás nem.

Hivatkozások, amelyek nem támogatott protokollt tartalmaznak:     Minden hivatkozás átalakításra kerül, de azok, amelyek nem http:, https:, ftp: vagy mailto: protokollt használnak, nem fognak működni, amikor a felhasználó a hivatkozásra rákattint.

Élőfej és élőláb igazítása és formázása:     Az élőfej és az élőláb az Excel-munkafüzetben tartalmazhat bal, középső és jobb szakaszt. Ezek az InfoPath programba történő importálás során összekapcsolódnak. Ha például a munkafüzet bal oldali élőfeje a „Verebélyi Ágnes” nevet, a középső az „Állapotjelentés” címet és a jobb oldali az „2007. október 13.” dátumot tartalmazza, ezek az InfoPath-űrlapsablonná alakítás során egy egységes élőfejjé fűződnek össze, melynek a szövege „Verebélyi ÁgnesÁllapot jelentés 2007. október 13.” lesz. Abban az esetben, ha a munkafüzetnek csak az egyik élőfeje vagy élőlába tartalmaz szöveget, akkor az űrlapsablon szövege ennek megfelelően lesz igazítva. ha például a munkafüzetnek csak a jobb oldali élőfeje tartalmaz szöveget, akkor a megfelelő szöveg az űrlapsablonon jobbra zárt lesz. Minden más esetben az élőfej és az élőláb balra zár. Az első élőfej és élőláb betűtípus beállítása lesz érvényes az InfoPath-űrlapsablon összes élőfejére és élőlábára.

Betűtípus konvertálása:     Habár az InfoPath importálja a betűtípusokat a munkafüzetből az új űrlapsablon létrehozásakor, az számítógépen nem telepített betűtípusok automatikusan más betűtípusokká konvertálódnak át a munkafüzet átalakítása során.

Hallgatólagosan egyesített cellák:     Az Excelben, ha olyan hosszú szöveget gépel egy cellába, amelyik nem fér el benne, akkor a szöveg folytatása a következő cellában jelenik meg, mintha egyesítve lettek volna. Az InfoPath ezt a szolgáltatást nem támogatja. Ha az átalakított cella több szöveget tartalmaz, mint amennyi belefér, akkor a szöveg a következő sorba kerül. Ennek a megelőzésére még a munkafüzet importálása előtt válassza ki a cellát, valamint annyi szomszédos cellát is, amennyiben a szöveg elfér és egyesítse őket.

Kimutatás:     A kimutatások elrendezés táblázatokká alakulnak át.

Nagyon nagy táblázatok:     Az InfoPath a legfeljebb 63 oszlopot és 999 sort tartalmazó táblázatokat támogatja. Ha az Excel táblázat ezeket a határokat túllépi, akkor az első 63 oszlop és az első 999 sor kerül átalakításra.

Megjegyzés: Egyes Excel-munkafüzetek nem lehet megnyitni a jelszó nélkül. Ha a helyzet a munkafüzettel együtt, akkor előfordulhat, hogy nem tudja sikeresen importálása InfoPath. A probléma elhárításához távolítsa el a munkafüzet jelszavas kötelező azt importálása előtt. Ezenkívül néhány munkafüzetek készült meg, hogy a felhasználók, áthelyezése, törlése, elrejtése vagy módosítása a munkalap nevét, és a munkafüzet többi szerkezeti elem megváltoztatását. Ha a helyzet a munkalaphoz, akkor előfordulhat, hogy nem tudja sikeresen importálása InfoPath. Ez a probléma elhárításához távolítsa el a módosítási korlátozások: a munkafüzet, mielőtt importálja szerkezeti.

Vissza a lap tetejére

Excel-munkafüzet átalakítása InfoPath-űrlapsablonná

 1. Válassza a Fájl menü Sablon importálása parancsát.

 2. Az Import varázsló párbeszédpanelen kattintson az InfoPath importálóprogram Excel-munkafüzetekhez elemre, majd a Tovább gombra.

 3. Kattintson a Tallózás gombra.

 4. Keresse meg az importálandó Excel-munkafüzetet, kattintson rá, majd a Megnyitás gombra.

 5. Az alapértelmezett importálási beállítások megváltoztatásához kattintson a Beállítások gombra és válassza ki azt a lehetőséget, amelyiket használni szeretné.

 6. Kattintson a Befejezés gombra.

  Megjegyzés: Az Excel-munkafüzet bonyolultságától és elrendezésétől függően egyes elrendezési elemek és vezérlők nem biztos, hogy a megfelelő módon jelennek meg az InfoPath-űrlapsablonban. Ennek függvényében az új űrlapsablont az átalakítás után ki kell igazítani.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×